O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Alena Kučerová

Jméno
Alena
Příjmení
Kučerová
Narozen/a
1935
Místo narození
Praha
Působiště
Lhota u Staré Boleslavi
Klíčová slova
asambláž
grafika
objekt
ženské umění
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Alena Kučerová patří k výrazným osobnostem českého umění od počátku 60.let 20.století. Už její tušové perokresby z let 1959 – 1961 volně parafrázující experimentální predadaistické texty Christiana Morgensterna dokládají autenticitu její tvorby a zároveň naznačují její směřování ke konstruktivnímu výtvarnému projevu. Nalezla zde svůj základní stavebný prvek – strukturu a bod: kresby jsou budovány soustavou ploch tečkovaných tuší, kombinovaných s hustým rastrem a obrysově kreslenými tvary, které konkretizují téma. V první polovině šedesátých let autorka prošla obdobím, kdy zkoumala možnosti automatismu v grafice. Stále zřetelněji se však obracela k pevnější výstavbě grafiky a jako kompoziční oporu využívala geometrický rastr, mřížku. Vedle šrafury se znovu vrátila k bodu, který nyní vznikal perforováním plechové matrice. Blížila se tak některým experimentálním postupům skupiny Zero. Tuto techniku rozvinula v řadě vynikajících grafických listů, v niíchž se od poloviny 60.let vrátila k figuraci, která má díky maximálnímu obrysovému zjednodušení tvaru určité formální rysy pop artu.Tato formální redukce a stylizace, daná rovněž technikou, dovolila Kučerové vložit do své tvorby hluboce prožitou intimitu, aniž by se její listy staly přímočaře osobními.

 

Pozoruhodný výtvarný „odstup“, realizovaný v pevné formě jejích tehdejších tisků, je nutnou obranou před jejich příliš privátní obsahovostí. Výsledky této práce překonávají nebezpečí stát se soukromým senzitivním sdělením: figury jsou zbaveny výtvarně senzuálních kvalit a proměňují se v sumární obrys, který je možno – a autorka to využívá – opakovat. Osobní témata procházejí díky metodě dírkování „zadržením“ ve znak, autorka se zbavuje přímého rukopisu a přepisuje své soukromé prožitky, svůj svět do rastru racionální věcné struktury. Pro monumentalitu experimentálního projevu a emocionální intenzitu byla autorka mnohokrát oceněna na mezinárodních grafických bienále.

 

V druhé polovině 60.let tiskla rovněž intenzivně barevné listy, které patří v českém kontextu ke koloristicky nejodvážnějším dílům. Od své první samostatné výstavy vystavovala kromě tisků rovněž perforované plechové matrice, které právem pokládala za těžiště své tvorby. V pozdějších letech některé z matric adjustovala do expresivních autorských rámů.

 

Obsahově však tíhla Alena Kučerová k harmonickým tématům, v nichž chtěla výtvarné zachytit svůj prožitek štěstí. V období figurativní tvorby takové téma nalezla v motivech koupání, v osmdesátých letech se pro ni štěstí spojovalo s prožitkem krajiny dětství. Návraty do Polabí, které nyní prožívala v sedle koně, pro ni byly spojeny s hlubokým vztahem ke geniu loci. Dokázala je vyjádřit monumentálními grafickými listy, v nichž dírkování plechu spojovala a mnohdy takřka nahrazovala modelací plechu. V těchto pracech se blíží prožitku universa tak jak jej známe z tvorby Holanďanů raného 17.století.

 

V posledních deseti letech se už autorka nezabývá grafickou tvorbou. Pracuje na rozsáhlém souboru závěsných asambláží, v nichž podobně jako umělci spjatí s arte povera využívá nejchudší materiál, který nalézá ve svém okolí. Namísto dírkovaných otvorů zde pracuje s body vytvořenými zatlučenými hřebíčky, pracuje s proutky, prkny a starými kartony, a vrací se i k výrazné barevnosti.

Autor anotace
Marie Klimešová

Publikováno
2005

Profesní životopis

Vzdělání:
1954-1959 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, prof. Antonín Strnadel

Ceny:
1997 Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik
1968 Cena mezinárodního bienále mladých, Bratislava
1967 Premio internazionale Biella per l´incisione
1967 Cena Svazu československých spisovatelů
1965 Biennale des Jeunes Paris, mention d'honneur,
Členství ve skupinách zařazených do databáze
UB 12

Výstavy

Samostatné výstavy
2007
Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2006-2007
Alena Kučerová, Dům umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále + hala, Brno

2005
Kaltes Wasser, České centrum ve spolupráci s Galerií Pecka, Vídeň.
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie Pecka, Praha

1995
Autres regards tchèques…( Blabolilová, Kučerová, Michálek), Musée provincial Félicien Rops, Namur, Belgie.

1990
Alena Kučerová: Grafika – plechy. GHMP, Staroměstská radnice, Praha.

1969
Alena Kučerová – grafika, Museum Folkwang, grafický kabinet, Essen
Alena Kučerová – Nové listy, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1968
Alena Kučerová ( s Jiřím Kolářem a Jiřím Johnem ), Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (6.9.-20.10.; 21 prací, 2 plechy).

1965 Galerie na Karlově náměstí
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2003
Práce na papíře ( výstava ze sbírky Jana a Medy Mládkové ), GHMP, Dům U kamenného zvonu, Praha.
Pravidelná účast na bienále grafiky:
Premio Biella per l´incisione, Circolo degli artisti, Museo civíco, Biella (od 1967).
Mezinárodní grafické bienále v Krakově (od 1970)
Mezinárodní grafické bienále v Ljubljani (od 1967)
a na dalších grafických mezuinárodních bienále (Norsko, Japonsko atd.) – viz monografie

1994 – 1995
Nová citlivost, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem; galerie výtvarného umění Litoměřice; Oblastní galerie Vysočiny Jihlava; Východočeská galerie Pardubice; Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc.

1994
Grafika roku 1994, Maďarské kulturní středisko v Praze, pořádá Středoevropská galerie a nakladatelství – Centrum české grafiky.
Ohniska znovuzrození: České umění 1956 – 1963, GHMP, Městská knihovna, Praha.
Természetesen ( Naturally - Nature and Art in Central Europe ), Ernst Museum Budapest.
Contemporary master prints from Eastern Europe, Museum of Art Reno, Nevada.

1993
Inter – Kontakt – Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha.
Nová figurace, GVU Litoměřice, VČG Pardubice.

1982
Setkání na tenisových kurtech, Sparta, Stromovka, Praha.

1981
Eleven Contemporary Artists from Prague, New York University, New York (sbírka Jana a Medy Mládkových ) a University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

1977
World Print Competition ´77, San Francisco Museum of Art, San Francisco ( putovní do 1979, organizace World Print Council a Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service, Washington, D.C.).

1973
Modern Art in Prints, Museum of Modern Art, New York.

1968
Nová citlivost – Křižovatka a hosté , Mánes, Praha.

1967
Exposition Universelle, Montréal.
Ve Biennale des Jeunes, Paris.

1966
Salon de Mai, Musée de la Ville de Paris, Paris.
Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Kunste, Berlin.

1965
IVe Biennale des Jeunes, Musée d´Art Moderne, Paris.
Profile V: Tschechoslowakische Kunst heute, Städtische Kunstgalerie, Bochum.
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.

1964
UB 12, Nová síň, Praha.
IVe International Biennale of Prints, Tokyo, Ósaka.

1963
Rychnov 63, Současná výtvarná tvorba, Orlická galerie, zámek Rychnov nad Kněžnou.

1962
UB 12, Galerie Čs.spisovatele, Praha.
Jaro 1962, Mánes, Praha.

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Hana Larvová, Alena Kučerová. Katalog výstavy, GHMP, Praha 1990.

Marie Klimešová, Alena Kučerová. Galerie Pecka, Praha 2005.

Vlastní texty do databáze nezařazené

Výbor z vlastních textů je součástí monografie vydané v Galerii Pecka, Praha 2005.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv