O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Aleš Kuneš

Jméno
Aleš
Příjmení
Kuneš
Narozen/a
1954
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.aleskunes.com
https://cs-cz.facebook.com/facekales
Klíčová slova
asambláž
fotografie
happening
instalace
public art (veřejné umění)
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Fotograf, pedagog, publicista, kurátor. Od roku 1983 vyučoval fotografii na Středním odborném učilišti Fotografia Praha, od roku 1991 vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (od roku 2002 docent). Je členem Pražského domu fotografie, intenzívně se věnuje publicistické, kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie.

 

Fotografuje od roku 1969. Téměř výhradně se věnuje volné tvorbě. Nejdříve vytvářel v první polovině 80. let tradičněji pojaté statické snímky (fotografie z Terezína, soubor Imanence), později vedle fotografování pořádá happeningy (Kampaň, Pěst na oko nebo akcí ve spolupráci se společenstvím a nakladatelstvím Divus - Bazar nábytku na Libeňském ostrově, Nádraží Praha Vysočany či Den nikdy neuskutečněných nápadů na Letenské pláni). V odkazu na českou fotografickou avantgardu experimentuje s negativy i pozitivy, vytváří fotomontáže, asambláže, fotogramy, prezentuje fotografii jako prostorový objekt, často v kombinaci s nejrůznějšími reálnými předměty. Řada prací má charakter prezentace díla ve veřejném prostoru – obřími barytovými zvětšeninami polepoval velké plochy industriální architektury, prezentace v secondhandech, podchodech, přístavech, léčebných ústavech aj. Také jeho výstavy v oficiálních galeriích mají charakter fotografické instalace reagující na zvolené téma a konkrétní prostor. Kromě toho vytvářel drobné transparentní fotografické asambláže z velkoformátových negativů (18x24cm) a drobných předmětů.

 

V dílech z poslední doby často pracuje s digitálním obrazem - sekvencí snímků nebo s fotografickým záznamem z mobilního telefonu.

Autor anotace
Tomáš Pospěch

Publikováno
2007

Profesní životopis

Vzdělání:
1979-1985 Akademie múzických umění, Praha
(Filmová fakulta umělecká fotografie), Ján Šmok
1972-1976 Střední průmyslová škola grafická v Praze, obor fotograf

Členství ve skupinách nezařazených do databáze
Fotofórum (do roku 2006 Pražský dům fotografie)

Výstavy

Samostatné výstavy
2005
Nepřestávejte skórovat! (S Petrou Benešovou), Galerie artistů, Brno.

2004
Trio Vihorlat, galerie U mloka, Olomouc.

2000
Pro strach uděláno (…), Malá galerie, Liberec.

1996
Evropské kulturní centrum Ignis, Kolín nad Rýnem (Německo).

1995
Galerie Matador, Halmstadt (Švédsko).

1994
Milování v Kuchyni, Galerie mladých U Řečických, Praha.

1993
Galerie Karin Friebe, Mannheim (Německo).
Waalse Kaii, Antverpy (Belgie).
Fotografisk Galleri, Kodaň (Dánsko).

1992
Adheze. Pražský dům fotografie, Praha.

1988
Diarchie, (spolu s Janem Hudečkem), Galerie Melantrichu, Praha.

1981
Fotografie. (spolu s Janem Hudečkem), Divadlo v Nerudovce, Praha.
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011-2012
Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha (Prague)
V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno

2009
Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

2008
Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha (Prague)

2006
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, přednáškový sál, Ostrava

2005
Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha (Prague)

2004
Padesátníci. Dům umění, Kabinet fotografie, Opava.

2003
Na stejné vlně. Čuť, čuť fotoiskustva. Galerie Nábřeží, Praha.
Památník 1992-2003/Memorabilia 1992-2003. Divus, galerie Home, Praha.
Z okraje do středu. Solnice, České Budějovice.

2002
Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století. Muzeum umění, Olomouc, repríza: Dom umenia, v rámci Měsíce fotografie, Bratislava.
Vydejchanej elemént. Experimentální prostor Universal NoD, Roxy, Praha.
Tunel v Karlíně. Praha.

2001
Z okraje do středu. Galerie pod Kamennou žábou, České Budějovice (spolu s Davidem Boukalem, Zdeňkem Stolbenkem a Jaroslavem Kutišem).
Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Dům umění, Opava

2000
Eastern Europe After the Berlin Wall, Petrohrad, Rusko.

1996
Jistoty a hledání v české fotografii. Nejvyšší purkrabství pražského hradu.

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Birgus-Mißelbeck-Vojtěchovský: Tchechoslowakische Fotografie der Gegenwart. Museum Ludwig, Köln – Edition Braus, Heidelberg 1990.

Kol: Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993.

Kol: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Academia, Praha 1995 .

J. Vanča: Aleš Kuneš. Katalog výstavy, Kabinet fotografie Slezského zemského muzea, Opava 1995.

Birgus-Vojtěchovský: Jistoty a hledání v československé fotografii 90. let. KANT, Praha 1996.

Kol. Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Sorosovo centrum současného umění. Praha 1997.

Birgus-Scheufler: Fotografie v českých zemích 1839-1999. Grada, Praha 1999.

Alan a kol.: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.

Kol: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001.

Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě / Teajchers of the Institue of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava. (Katalog výstavy), KANT, Praha 2001.

Lendelová – Pospěch - Rišlinková: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a davadesátých let 20. století. Muzeum umění, Olomouc 2002.

Kol. : Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Agentura Kdo je kdo, Praha 2002.

Kol: European Photography Guide 8. European Photography, Göttingen 2003.

Škvorová: Aleš Kuneš. Magisterská teoretická diplomová práce, FAMU, Praha 2003.

Birgus-Mlčoch: Česká fotografie 20. století – průvodce. KANT, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2005.

Články, média, internet

Jan Hudeček, Aleš Kuneš – rozhovor. Revue Fotografie, 1988, Československá fotografie, 1981, č. 5.

Jan Hudeček, Aleš Kuneš – rozhovor. Revue Fotografie, 1988, č. 3.

J. Vanča: Milování v kuchyni. Ateliér, 1995, č. 4, s. 7.

Jiné kritické texty

Josef Moucha: 2x Aleš Kuneš. Československá fotografie, 1981, č. 5.

Martin Hruška, Diarchie Kuneš a Hudeček. Československá fotografie, 1989, č. 1, s. 30 – 31.

M. Chlumský: Aleš Kuneš: Quiproqo trojrozměrné fotografie. Ateliér, 1994, č. 5, s. 7.

Vlastní texty do databáze nezařazené

A. K.: Česká teorie fotografie 1918 – 1948. In: Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948, Kant, Praha 1999. ISBN 80-86217-11-6.

A. K. – Pospěch, Tomáš: Čítanka z teorie fotografie. Skripta ITF, Slezská univerzita, Opava 2002, 72 s. ISBN 80-7248-183-5.

Chocholová, Blanka - A. K.: Václav Chochola. TORST, Praha 2003. 136 s. ISBN 80-7215-210-6.

Publikoval nebo publikuje v novinách a časopisech: Denní Telegraf, Lidové noviny, Yazzyk, Analogon, Ateliér, Divus, Umělec, Film a doba, Fotografie Magazín, Foto-Video.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv