O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Aleš Veselý

Jméno
Aleš
Příjmení
Veselý
Narozen/a
1935
Místo narození
Čáslav
Působiště
Praha, Středokluky
Úmrtí
2015
Klíčová slova
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Začátky Aleše Veselého jsou spjaty s informelem – lokální verzí mezinárodní poválečné abstrakce. Z odlišných pozic k ní na konci 50. let dospělo hned několik umělců různých generací. Své objekty-obrazy vytvářel z nevýtvarných materiálů (plechy, textilie, staré rámy), které propojoval laky, pálil let lampou, a tím zachovával nebo ještě zdůrazňoval jejich syrovost. Zprvu byly velmi podobné práci jeho souputníků z mladší vrstvy informelu, velmi brzy však jeho tvorba dostala nezaměnitelnou podobu.

 

Základními motivy se staly jednak ostny a bodce, které z jeho objektů vystupují, jednak pukliny, připomínající otevřené rány; podle nich autor tyto práce přímo nazval Stigmatické objekty. To vše vytváří dojem, že tyto objekty prošly bolestivým procesem jakési očistné spirituální transmutace. Ten je zčásti destruoval a zároveň zcela proměnil, zduchovnil matérii, z níž jsou vytvořeny, takže přes veškerou syrovost působí jako staré a vzácné relikvie. O něco pozdější Enigmatické objekty či Enigmata svou adjustací na tyčích připomínají náboženské či válečné korouhve a díky symetrii, vertikálně odstupňovanému členění a zlacení mají jistý hieratický ráz, který opět spojujeme s náboženskou a vojenskou symbolikou. Dnes bychom si je dokázali představit jako odznaky nějakého temného vévody ze současných fantasy filmů, usilujícího za pomocí magie a brutální moci ovládnout svět.

 

To platí i pro antropomorfní svařovanou plastiku Židle Uzurpátor (1964), v níž už je akcentován jen onen symbolický prvek temné síly a moci. Tato socha mu přinesla i první významné uznání, když za ni v roce 1965 získal na IV. bienále v Paříži Cenu kritiky. Ostatně celá Veselého tvorba tehdy směřovala k imaginativním a fantaskním polohám. Vrcholem této etapy byl monumentální Kaddish, který spolu s dalšími sochami vytvořil v roce 1967 v rámci Mezinárodního sympozia prostorových forem v Ostravě. Možnost pracovat v tomto jedinečném prostředí jej natolik zaujala, že zde zůstal i po jeho skončení. I zde má název sakrální rozměr: během sympozia mu zemřel otec a on pak sochu nazval podle židovské modlitby za zemřelé.

 

V r. 1969 byl Kaddish převezen na výstavu Socha a město do Liberce, kde za něj autor získal Cenu M. Brauna 1. stupně. Další ze soch podobného ražení je tři metry vysoké Memento (1968), zamýšlené jako přípravná studie desetkrát větší, nikdy nerealizované sochy pro Památník Terezín. Zde se již objevuje motiv zavěšeného břemene, který předznamenává jeho následnou tvorbu.

Na konci šedesátých let byl Veselý úspěšným sochařem, který měl nakročeno do mezinárodního kontextu. Tehdy však přišel osudový zlom. Proměna společenských poměrů po srpnu 1968 a také závažné důvody osobní jej přivedly k tomu, že se na dlouhou dobu stáhl do soukromí. V opuštěném a rozpadlém statku ve Středoklukách nedaleko od Prahy začal postupně budovat ateliér pro svou monumentální tvorbu, jejíž výsledky rozmisťoval v jeho exteriérech, takže tu vytvořil jeden velký sochařský environment. Jeho tvorba si udržela monumentální měřítko a výraz. Začíná pracovat s nalezenými předměty (postele, židle, vozy), ponechává jim patinu stáří a rozpadu a posouvá je k existenciálnímu výrazu.

 

Později na přelomu 70. a 80. let do jeho sochařství vstoupily i samotné fyzikální síly v podobě tíže obrovitých balvanů, kmenů a kovových plátů či napětí velkých pružin. Jeho kyvadla, kružidla či závaží se odpoutávají od tíživé existenciální tematiky spjaté s dobou svého vzniku směrem k hlubším archetypálním obsahům. Od počátku 90. let pak přibylo další takovéto téma – brána. Paralelně vytváří návrhy monumentálních, někdy až utopických projektů landartového charakteru zejména pro pouštní prostředí.

 

Po roce 1989 se Veselý dočkal plné rehabilitace. Stal se profesorem pražské akademie, uspořádal velké výstavy (Pražský hrad) a realizoval několik soch po celém světě. Zároveň jej provázela jistá smůla - Kaddish nikde nezakotvil natrvalo, byť s ním už na začátku 90. let počítal architekt Masák pro dvoranu nově rekonstruovaného Veletržního paláce; Skála pro jednoho, jedna z jeho vůbec nejpůsobivějších soch, se po nezdařeném nákupu do soukromé sbírky rozbila při nakládání při převozu na Klenovou, kde měla být trvale osazena v tamním sochařském parku; a nerealizovala se ani monumentální vstupní socha před galerii v jezuitské koleji v Kutné Hoře. Realizace se zatím nedočkal ani Kadesh Barnea Monument v Izraeli. Uprostřed Negevské pouště se měl tyčit dvanáctimetrový monument, tvořený mohutným kamenným blokem trojúhelníkovitého tvaru o váze téměř 500 tun posazeným ve výšce na nosné konstrukci z nerez oceli opět ve tvaru trojúhelníku tak, že dohromady by oba tvary tvořily Davidovu hvězdu. Zatím však zůstalo u pouhé inaugurace celého projektu na místě samém v roce 1997 za přítomnosti tehdejších prezidentů Havla a Weizmana. I po roce 2000 však autor s obdivuhodnou vitalitou pokračuje ve své tvorbě. V roce 2009 prezentoval v urbánním prostředí historické Litomyšli sérii monumentálních objektů, v nichž nově pracuje se zrcadlením v plátech dokonale vyleštěného nerezového plechu.

Publikováno
2009

Profesní životopis

1990-2006 Profesor na Akademii výtvarných umění Praha
1952-1958 Akademie výtvarných umění Praha

Stipendia:
1995 Pollock-Krasner Foundation Grant, Chicago, IL, USA
1993 Arts Link Fellowship at The Fabric Workshop, Philadelphia, PA, USA
1986 International Sculpture Center Fellowship, Washington D.C., USA

Ceny
1994 The Chicago Prize, John David Mooney Foundation, Chicago, IL, USA
1969 Cena Matyáše Brauna za sochu Kaddish na výstavě Socha a město, Liberec
1965 Cena kritiky za sochu Židle usurpátor na IV. Bienále mladých v Paříži, Francie

Výstavy

Samostatné výstavy
2010
Aleš Veselý, disproporce dimenzí – fragmenty záznamů, Galerie Smečky, Praha

2009
Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota, Litomyšl

2008
Aleš Veselý, Blízké a daleké, Galerie V Kapli, Bruntál
Kresby, Dusíkovo divadlo Čáslav

2007
Aleš Veselý, Východočeská galerie, Pardubice
Aleš Veselý, Galerie Klatovy/Klenová, Klenová
Stařší objekty a nové projekty, Západočeská galerie, Plzeň

2006
Aleš Veselý, Galerie Zlatá Husa, Praha

2005
Vybrané práce z let 1959-2005, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
Tři brány, Židovské museum, Praha

2003
Kresby z let 1962 – 1998, Galerie výtvarného umění, Cheb
Infinite Point, Carosso Fine Art, New York, USA
Hora hor, Židovské museum, Praha

2000
Big Mirror – Exhibition of a Landscape-Sculpture Project, Oda Park, Venray, Nizozemí
Utopie und Reflexion, Panorama Museum, Bad Frankenhausen, Německo
Kresby a projekty, Galerie výtvarného umění, Litoměřice

1999
Obsese – realita – utopie, Státní galerie výtvarného umění, Ostrava
Obsese – realita – utopie, Galerie u bílého jednorožce, Klatovy

1998
Obsese – realita – utopie, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Obsese - realita – utopie, Galerie moderního umění, Hradec Králové,
New Drawings for Skulptures Chicago, International Currents Gallery - J.D. Mooney Foundation, USA

1995
The Czech Center, New York City, USA
Instituto Culturale Italiano, Praha
Messengers, International Currents Gallery – J. D. Mooney Foundation, Chicago, IL., USA

1994
Centrum kultury a vzdělávání, Ostrava
Chicago International Art Exhibition, Chicago, IL., USA
Artforum, Karlovy Vary

1993
Fabric Workshop and Museum, Philadelphia, PA., USA
Deutsch-deutsches Museum, Mödlareuth, Německo
Galerie Christoph Dürr, Mnichov, Německo

1992
Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
Point of Limit, Míčovna, Pražský hrad, Praha

1990
Galerie výtvarného umění, Kladno
Nová síň, Praha
Kulturní středisko Opatov, Praha

1988
Batuz Foundation, Schloss Schaumburg

1987
Galerie 55, Kladno

1985
Bilderzeichnungen, Galerie Christoph Dürr, Mnichov, Německo
Kresby malbou, Ústav makromolekulární chemie ČSAV

1984
Palác U melouna, Praha

1980
Gustav-Lübcke-museum, Hamm, Německo

1979
Činoherní klub, Praha

1970
Státní židovské museum, Praha

1969
Wiener Secession, Vídeň, Rakousko

1965
Oblastní galerie, Liberec

1963
Stigmatické objekty, Alšova síň, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
(výběr)
2008
Soustředěný pohled, Oblastní Galerie Vysočiny, Jihlava, Czech Republic

2007
Soustředěný pohled, Oblastní Galerie, Liberec, Czech Republic
Sculpture Forum, Spacium, Liberec
Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Od sochy…, Galerie Klatovy/Klenová

2006
Hory, skály, kameny, České museum výtvarných umění, Praha
Bilance, Dům umění, Opava
Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millenium, Praha
Sculpture Grande, Gallery Art Factory, Praha
České umění XX. století /1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
DARY &NEDARY, Galerie hlavního města Prahy
Emigration out/in 2. díl, Galerie Palais am Festungsgraben, Berlín, Německo
Šedesátá, Galerie umění Karlovy Vary

2005
Rozbít hranice, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Prostor a čas, Galerie Moderního umění, Roudnice nad Labem
Od země přes kopec do nebe... Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Exprese, České museum výtvarných umění, Praha

2004
Šedesátá, Dům umění, Brno

2003
Práce na papíře ze sbírky Musea Kampa, Galerie hlavního města Prahy
Sculpture Grande, Gallery Art Factory, Václavské náměstí, Praha
O technice, České museum výtvarných umění, Praha
Asociace a paralely, Galerie Cesar, Olomouc
Umění je abstrakce, Moravská galerie, Brno
Umění je abstrakce, Jízdárna Pražského hradu

2002
Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Česká grafika, Galerie Mánes, Praha
O židli, Dům umění, Opava
Objekt – Metamorfozy v čase, Moravská galerie, Brno

2001
Objekt – Metamorfozy v čase, České museum výtvarných umění, Praha

2000
Aktuální nekonečno, Galerie hlavního města Prahy, Praha
Česká kamenná skulptura 90. let, Pražský hrad, Praha
Konec světa?, Národní galerie v Praze – Palác Kinských, Praha

1998
International Art Exposition, Fort Mason Center, San Francisco, CA, USA
Stones and Stars, Hvězdárna, Ondřejov

1997
České imaganativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha

1996
Umění zastaveného času. Českávýtvarná scéna 1969 – 1985, České museum výtvarných umění, Praha; Moravská galerie, Brno; Státní galerie výtvarného umění, Cheb
Faret Tachikawa – město a umění dnes, Technické museum, Praha
Milleniumkulturfest – Skulpturengelande Burgstal, K.N.O.T.E.N., Berndorf, Rakousko
25kunstenaars uit de Tsjechische en de Slowaakse Republiek, Venray, Holandsko
V prostoru 20. století – české umění ze sbírky galerie, Galerie hlavního města Prahy

1994
Ohniska znovuzrození. České umění 1955 – 1963, Galerie hlavního města Prahy
Záznam nejrozmanitějších faktorů, Národní galerie v Praze – Jízdárna Pražského hradu, Praha

1993
Česká grafika 60. let, Národní galerie v Praze – Palác Kinských, Praha
Archetypy, Mánes, Praha
Pardubické valy, Východočeská galerie, Pardubice
Hoffnung gegen Gewalt. Skulpturenprojekt am Max-Joseph-Platz an der Oper, Mnichov, Německo

1992
The Biennale of Excellent Maquettes, The Hakone Museum, Tokyo, Japonsko
Regard Multiple, Centre Georges Pompidou, Paříž, Francie
NICAF – Yokohama 92, Yokohama, Japonsko

1991
Šedá cihla, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Tradizion und Avantgard in Prag, Rheinissssches Landes Museum, Bonn, Německo
Tradizion und Avantgard in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabruck, Německo
Quindicesima bienale internazionale del bronzetto e piccole scultura, Palazzo della Ragione, Padua, Itálie

1990
Současná česká kresba, Moravská galerie, Brno
Mezinárodní sympozium soch a objektů, Staroměstské dvorky, Praha
Kunst als subversives Element – Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín, Německo
Výtvarné tendence druhé poloviny 20. století (ze sbírek Středočeské galerie), České museum moderního umění, Praha
Pocta Jindřichu Chalupeckému, Národní galerie v Praze

1989
Eastern European Art since 1960, Akron Art Museum, OH, USA
International Art Exhibition, Navy Pier, Chicago, IL, USA
Forum 1988, Pražská tržnice, Praha
Barevná plastika, Galerie hlavního města Prahy – Vojanovy sady
Contemporary Art in Czechoslovakia, Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca, NY, USA
Twenty Years of Czechoslovak Art 1968 – 88, Jaques Baruch Gallery, Chicago, IL, USA
The World Open – Air sculpture Exhibition, Olympics of Art, Seoul, Jižní Korea

1988
Handzeichnungen und Druckgraphik, Gustav-Lübcke Museum, Hamm, Paderborn, Arnsberg, Soest, Cuxhafen, Německo
One Day Museum, Museum Morsbroich - Leuverkusen, Wilhelm-Lehmbruck-Museum - Duisburg, Deutsche Bank - Frankfurt am Main, Německo
Mezi meditací a expresí, Ústav makromolekulární chemie, Praha
Drawing Show, Mills Gallery, Boston, MA, USA
Expressiv, Hirschhorn Museum, Washington D.C., USA

1987
Expressiv, Museum des XX. Jahrhunderts, Vídeň, Rakousko
Anxiety, Contemporary Art from Central Europ, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

1986
Recent Acquisitions, Salomon R.. Guggenheim Museum, New York, NY, US A

1985
1st International Sculpture in Open Air, Castellanza, Itálie
Recent Acquisitions, Salomon R.. Guggenheim Museum, New York, NY, USA

1983
Dessins Tchéques du XX éme siécle, Centre Georges Pompidou, Paříž, Francie
Okno v díle 10 současných umělců, Letohrádek, Ostrov nad Ohří
Česká kresba, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1980
Eleven Contemporary Artists from Prague, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

1979
Stadt und Bildhauerei, Bochum, Německo

1970
Tschechische Skulptur des XX. Jahrhunderts von Myslbek bis zur Gegenwart, Orangerie des Schlosses Charlottenburg, Berlín, Německo
III. Internazionale der Zeichnung, Darmstadt, Německo

1969
Socha a město, Liberec

1968
Sculpture Contemporaine Tchécolsovaque. De Myslbek á nos jours, Musée Rodin, Paříž, Francie
Socha piešťanských parkov 68´, Piešťany, Slovenská republika

1967
Mezinárodní symposium prostorových forem, Ostrava
9 Biennale voor Beeldhouwkunst, Middelheim, Antwerpy, Belgie
Fantazijní aspekty, Špálova galerie, Praha

1966
The 5th International Biennal of Prints, Tokyo and Kyoto, Japonsko
Nouvelle generation tchécoslovaque, Galerie Maya, Brusel, Belgie
Kunst der Gegenwart, Akademie der bildende Kunste, Berlín, Německo
14 Grafiker aus Prag, Folkwang-Museum, Essen, Německo
Aktuální tendence českého umění, Síň Čs. Spisovatele, Praha

1965
Jeune avantgarde tchécoslovaque, Galerie Lambert, Paříž, Francie
IVeme Biennale des Jeunes, Musée d’Art Moderne, Paříž, Francie
Moderne Malerei und Graphik aus der Tschechoslowakei, Kleine Galerie Munich, Německo
Alternative Attuali 2, Castello Spagnolo, L’Aquila, Itálie
Autour du surréalisme, Caen, Francie
Mouvements Phases, Musée d’Ixelles, Brussels, Belgie

1964
Výstava D, Nová síň, Praha

1962
Argumenty 62, Galerie Krzywe Kolo, Warsawa, Polsko

1960
Konfrontace II., výstava v ateliéru A. Veselého, Praha
Konfrontace I., výstava v ateliéru J. Valenty, Praha
Zastoupení ve sbírkách
The Solomon Guggenheim Museum, New York City, USA
Centre Georges Pompidou, Paříž, Francie
Uffizi Gallery, Firenze, Itálie
Sculpture Collection – Olympic Park, Seoul, Jižní Korea
Runnymede Sculpture Farm, Woodside, California, USA
Albertina, Vídeň, Rakousko
Museum Folkwang, Essen, Německo
Museum Bochum, Bochum, Německo
Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Německo
Bibliothéque Nationale, Paříž, Francie
Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, Polsko
Národní galerie, Praha
Středoevropské forum Olomouc
Galerie hlavního města Prahy
Museum hlavního města Prahy
Židovské Muzeum Praha
České museum výtvarných umění, Praha
Museum Kampa, Praha
Galerie Zlatá Husa, Praha
Moravská galerie, Brno

Regionální galerie: Hradec Králové, Hluboká nad Vltavou, Cheb, Klatovy-Klenová, Liberec, Louny, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Roudnice nad Labem, Ostrov nad Ohří, Terezín

Soukromé sbírky: USA, Kanada, Japonsko, Izrael, Německo, Francie, Itálie, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Česká republika
Další realizace

Sochy ve veřejném prostoru:

2008 Holocaust Memorial, před bývalou synagogou v Kutné Hoře, kámen, nerez ocel, železo, 200 x 200 x 200 cm

1998-2001 Chamber of Light, Europos Parkas, Vilnius (Litva), železo, ocel a balvany, 777 x 430 x 430 cm

1999 Messenger, Sculpture Park, Wijk aan Zee (Nizozemí), ocel a balvany, 530 x 376 x 609 cm

1996 Memento, socha z roku 1968 permanentně umístěna ve městě Vernay (Nizozemí), nerez ocel, v. 450 cm

1995 Magen David, Památník Terezín, nerez ocel, pobronzované železniční koleje, balvany, v. 560 cm

1994 Doublebench, Faret Tachikawa, Tokyo, nerez ocel, diorit, 240 x 240 x 70 cm

1988 Testimony, socha z roku 1968 permanentně umístěná v Olympijském parku v Soulu, nerez ocel, v. 280 cm

1980 Ten - Onen, svařovaná socha z nerez oceli před školou Ed. Sprangera, Hamm (Německo), v. 12 m

1979 Iron Report, městský park, Bochum (Německo), soubor tří železných soch, I. 750 x 900 x 220 cm, II. 330 x 360 x 180 cm, III. 280 x 220 x 110 cm

1973 Trouba z Jericha, Nové Sedlo u Karlových Varů, nerez ocel, 210 x 390 x 230 cm

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Katalogy samostatných výstav od roku 1992

Netopil, Pavel; Pleskot, Josef; Slabá, Jolana; Rousová, Hanna; Veselý Aleš; Zadrobílek, Vladislav. Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota. Litomyšl. 2009

Veselý, Aleš. Nové projekty a starší objekty. Plzeň: Západočeská galerie, 2007.

Machalický, Jiří; Zdeno Pavelka. Aleš Veselý – Vybrané práce z let 1959 – 2005. Praha: 2006.

Hájková, Michaela. Aleš Veselý – Three Gates. Praha: Židovské Museum, 2005.

Carosso Fine Arts. Veselý Aleš - Infinite Point. New York: Carosso, LLC, 2003.

Hájková, Michaela; Veselý, Aleš. Hora hor – Pouštní projekty Aleše Veselého, Praha: Židovské muzeum, 2003.

Kober, Rudolf; Linder, Gerd. Utopie und Reflexion: Bad Frankenhausen: Panorama Museum, 2000.

Hlaváček, Josef; Lowenstein, Tom; Nešlehová, Mahulena; Raimanová, Ivona; Restany, Pierre; Šmejkal, František; Veselý, Aleš – Obsese-realita-utopie. Hradec Králové: Galerie moderního umění, 1998.

Kotík, Charlotta; Messer, Thomas; Raimanová, Ivona. Aleš Veselý – Point of Limit, Praha: Správa Pražského hradu, 1992.

 

Knižní publikace a katalogy souborných výstav od roku 1992

Schonberg, Michal. Projdi tou branou! Rozhovory s Alešem Veselým. Praha: Torst, 2006.

Kolektiv autorů. České ateliéry. Praha: Art CZ, 2005.

Schonberg, Michal. Walk through that gate! Conversation with Aleš Veselý. Praha: Torst, 2005.

Potůčková, Alena. Exprese, Praha: České museum výtvarných umění, 2005.

Juříková, Magdaléna. Šedesátá. Praha: Galerie Zlatá Husa, 2004; 380-391.

Mládková, Meda; Machalický, Jiří. Práce na papíře. Praha: Museum Kampa, 2003.

Primus, Zdenek. Umění je abstrakce. Praha: Kant, Arbor Vitae, 2003; 96-99.

Nešlehová, Mahulena. Poselství jiného výrazu. Pojetí “informelu” v českém umění 50. a první poloviny 60. let, Praha: Ústav dějin umění AV ČR/Art et fact, 1997; 47, 48, 55-57, 59, 66, 116, 145,, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 184, 193, 238-240, 245-247, 249, 258, 260, 262-264, 266, 269, 271, 272, obr.: 3, 52, 53, 147-149, 172, 185-187.

Šmejkal, František. České imaginativní umění, Praha: Galerie Rudolfinum, 1996; 385, 414, 417, 427-434, 455, 471, 554, 581, repr.: 427, 430, 431, 520, 552, 553, 554.

Potůčková, Alena. Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969 – 1985, Praha: České museum výtvarných umění, 1996..

Kimura, Mitsuhiro; Kitagawa, Fram. A “New Century” for City and Public Art. Faret Tachikawa Art Project, Tokyo: Gendaikikushitsu Publishers, 1995.

Judlová, Marie. Ohniska znovuzrození.České umění 1956 – 1963. Praha: Galerie hlavního města Prahy/ Ústav dějin umění AV ČR, 1994; 10, 114, 154, 192, 292, 303-304, 325-326, obr.: 114-117, 184-187

Restany, Pierre. Visionaire de la modernité industrielle. Praha: Galerie Pallas, 1994.

Čiháková-Noshiro, Vlasta. Archetypy, Praha: Mánes, 1993.

Feddersen, J. Soft Sculpture and Beyond. An International Perspective. (East Roadsville, Australia, 1993); 9, 158-161.

Wittlich, Petr. „Situace 92”. In: Situace 92, Praha, 1992.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv