O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Barbora Kleinhamplová

Jméno
Barbora
Příjmení
Kleinhamplová
Narozen/a
1984
Místo narození
Liberec
Působiště
Praha
Web
http://tikgrupa.blogspot.cz/
Klíčová slova
instalace
konceptuální umění
performance
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Pokud bych byla nucena zvolit jen jedno slovní spojení k charakterizaci tvorby Barbory Kleinhamplové, byl by jím performativní rozměr, který je nehledě na proměnu obsahové stránky její tvorby z posledních let východiskem, či součástí převážné většiny děl této autorky.

 

Barbora Kleinhamplová vstoupila do kontextu české výtvarné scény v roce 2008, tedy již na počátku svých studií na pražské Akademii Výtvarných Umění v Praze. Dnes jí lze považovat za jednu z předních představitelek nejmladší generace českých umělců.

 

Kořeny tvorby Barbory Kleinhamplové jsou úzce propleteny s aspekty lidské existence v kontextu současného politicko-ekonomického uspořádání. Zejména pak v posledních letech, nabývá práce Kleinhamplové na společensko-politickém rozměru. Její práce lze vnímat jako formu nenásilného komentáře a kritického nahlížení na aspekty současné společnosti, pro jehož vyobrazení využívá asociativních prostředků se symbolickým a metaforickým potenciálem.

 

Performativní rozměr jejích děl akcentuje roli těla a jeho politickou rovinu v kontextu ekonomického systému, systému jehož je ústředním článkem. Jako příklad nám zde může sloužit projekt Kružnice splývání (2013). Zde autorka tématizuje myšlenku dluhu, jako představu či pocit závazku jedince vůči společnosti. Téma jež naráží na problematiku státní zadluženosti, je zde zpracováno ve vztahu k jednotlivci a nikoliv výhradně ke skupině. Zadlužení – život na dluh se v posledních letech stal nedílnou součástí lidských životů a tedy jakousi společensky uznávanou normou. Dlužníkem není dnes jen ten, který se z vlastní vůle zadluží, ale každý “účastník” podílející se svou existencí na (nad)národním fungování států a unií. Moment uzavření dluhu je v instalaci prezentován symbolickým podáním ruky – videem skupiny mužů z korporátního prostředí podávajíc si ruku – držících se za ruce. Video je současně pojednáním o kolektivní zodpovědnosti, která je se společenským zadlužením spjata. Dluh jako důsledek lidského činění autorka zpracovává v příběhu Olgy Hepnarové, ženy, která z pocitu dluhu společnosti vůči své osobě, zabila několik náhodně vybraných osob. Dílo lze chápat jako formu projekční plochy, plochy, kterou v její šíři nejsme okem schopni zachytit, stejně tak jako rozostřenou fotografii – tapetu na zdi galerie -, z policejního složky Hepnarová.

 

Dluh jako téma se objevuje i v dalších dílech autorky. Za zmínění stojí například Mše za odpuštění dluhů (2013). Zde je performativní přesah zřejmější – jedná se o reálnou událost/event, nikoliv o dokumentaci inscenované  události/performance, jež je ve zprostředkované podobě součástí výsledného díla, jak tomu bývá v řadě děl autorky.  Dílo staví na formě spirituality, potlačené dnes převážně sekularizovanou společností. Oproti Kružnicím splývání, zde také chybí ekonomický úhel pohledu – pohled odborníka, který je součástí výše zmíněné instalace, ale i řady dalších děl Kleinhamplové. Zmínit v tomto kontextu můžeme například Přednášku Ing. Jiřím Klvačem Csc. o neviditelné ruce trhu na Gymnáziu v Uničově, ale i řadu dalších.

 

Zpracování tématu tzv. neviditelné ruky trhu je dalším důležitým momentem v tvorbě autorky (Úvahy v kruhu, 2012, Neviditelná ruka, 2013), stejně jako aspekty související s korporátním prostředím. V tomto tematickém okruhu se autorka pohybuje zejména v sérii posledních prací (Práce oka, 2014, Důvěryhodný vztah, 2014). Využívá jeho jazyk, prostředky i estetiku, poukazujíc tak na sílu a mechanismy tržního systému a jeho vztahu a působení na jednotlivce, jako „kmitajícího  dělníka” v tomto systému - dělníka, kterým je každým z nás.

Autor anotace
Markéta Stará Condeixa

Publikováno
2015

Profesní životopis

Studium
2008-2014: AVU, Praha, absolvovala: MgA.                                                                          
 - ateliér Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy - ateliér Tomáše Vaňka / Jiřího Skály
2003-2008: FAMU, Praha, Katedra fotografie, absolvovala: MgA.

Stáže, výměnné programy:
2008: Ateliér hostujícího pedagoga, AVU: Zbignew Libera
2010: Ateliér hostujícího pedagoga, AVU: Gelitin

2012: The Cooper Union School of Arts, NY, USA

2014: Muzychi Expanded History Project, rezidence, (UA)

2015 - Cena Jindřicha Chalupeckého

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Na míru požadavkům, galerie 209, Brno
Ženy s vousama, Ústí n.L. (CZ) ( s Terezou Stejskalovou)
Manifest spáčů, galerie Armaturka, Ústí n.L. (CZ) ( s Terezou Stejskalovou)
Spáči (divadelní hra), Tranzitdisplay, Praha (CZ) ( s Terezou Stejskalovou)

2013
Kružnice splývání, Fotograf Gallery, Praha (CZ)
Neviditelná ruka, galerie Dobrý den, Uničov (CZ)

2012
Míč je ztracen, galerie 35m2, Praha (CZ)
Úvahy v kruhu, galerie Kostka, Praha (CZ)
Dlouhé svítání, galerie I.D.A., Praha (CZ) (s Jiřím Kovandou)
Obrazem před zápasem, Prádelna, Praha (CZ) (s Matyášem Chocholou)

2010
Ateliér 207, Galerie 207, Praha (CZ)
Dušování, galerie Pavilon, Praha (CZ)
Dobytí ráje, Galerie Mladých, Brno (CZ) (s Matyášem Chocholou)

2009
Druh stylu, galerie Anne Frank Memorial, Brno (CZ) (s Matyášem Chocholou)

2008 Show(in)Rooms, Filature, Mulhouse (FR) (s Kateřinou Držkovou)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
DOX, Praha (CZ)
“Startpoint Prize 2014”
Kunstraum am Schauplatz, Vídeň (AT)
“Relaxing in the Shadow of Art”, kurátorka: Simone Bader
Futura, Praha (CZ)
“Kometa”, kurátorka: Edith Jeřábková
Česká Centra, Praha (CZ)
“Umění a stín”, kurátoři: Edith Jeřábková & Dominik Lang
New Museum, NewYork (USA)
“Report on the Construction of a Spaceship Module”, kurátorský tým: tranzit
Budova č. 14 a č. 32 v továrním komplexu, Zlín (CZ)
“VII. Zlínský salón”
Autocenter Berlin, Berlín (DE)
“Explain Me Not”, kurátorky: Edith Jeřábková & Mariana Serranová

2013
Jakarta Biennale, Jakarta (ID)
“The Encyclopedia of Failure”, kurátoři: Vít Havránek a Zbyněk Baladrán
Hunt Kastner Artworks, Praha (CZ)
“Země se otáčí a všechno z ní sklouzává”, kurátoři: Edith Jeřábková a Jiří Kovanda
Dům Umění, Brno (CZ)
“Hi5!”, kurátoři: Barbora Šedivá a Slavej Tolj

2012
Chochovská tvrz, Praha (CZ)
VI. Zlínský salón mladých, Zlín (CZ)
2011: Futura, Praha (CZ)
Entrance, Praha (CZ)
Letohrádek Hvězda, Praha (CZ)

2010
Karlin Studios, Praha (CZ)
Galerie 35, Francouzský institut, Praha (CZ)

2009
Národní muzeum fotografie, Brusel (BE)
Národní muzem fotografie, Jindřichův Hradec (CZ)
Dům umění, Bratislava (SK)
Fotofestival, Lodz (PL)
Prague Biennale, Karlín Hall, Praha (CZ)
GwinZegal, La Ville de Guingamp (FR)

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv