O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Běla Kolářová

Jméno
Běla
Příjmení
Kolářová
Narozen/a
1923
Místo narození
Terezín
Úmrtí
2010
Klíčová slova
asambláž
fotografie
instalace
kresba
objekt
ženské umění
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Dílo Běly Kolářové vznikalo paralelně s tvorbou jejího muže, Jiřího Kolář. Jeho prostřednictvím se pohybovala v okruhu autorů experimentujících na přelomu 50. a 60.let 20.století s jazykem a jeho vizuální podobou. Autorka se v šedesátých letech zúčastnila několika významných výstavních kolektivních projektů (Křižovatka, 1964; Nová citlivost, 1968; Surrealismus a fotografie, 1966-67 ad.), měla i svoji samostatnou výstavu v pražské Galerii Na Karlově náměstí (1966), kde kurátorka síně Ludmila Vachtová dávala jednoznačně prostor experimentu. Spolu s Jiřím Kolářem a manžely Ságlovými se podílela na provokativní výstavě Někde něco ve Špálově galerii v roce 1969, která u nás prorážela cestu konceptuálnímu projevu. Přestože dílo Kolářové patří k jednoznačným projevům aktuální citlivosti a osobitě spojuje prvky neodadaismu a konstruktivismu, zůstalo tehdy stranou širšího zájmu publika. V letech 1985 – 1999 žila s manželem v Paříži. Svoji tvorbu začala u nás soustavněji prezentovat až od počátku devadesátých letech samostatnými výstavami většinou uspořádaných v mimopražských galeriích.

 

První fáze tvorby Běly Kolářové je soustředěna na fotografický experiment vytvářený bez fotoaparátu přímo v černé komoře. Miniaturní umělé negativy, z nichž v roce 1961 kopírovala své první fotografie, jsou samy o sobě unikátními materiálovými studiemi bezprostředně otiskujícími realitu do měkkého parafínu. Následovaly rotační fotografické „rentgenogramy kruhu“ (1962) a fotografické „kresby světlem“, vznikající manipulací s předměty (1962-1963). V letech 1963 a 1964 vytvořila cyklus fotografických derealizací portrétů klíčových moderních básníků a spisovatelů (Baudelaire, Rimbaud, Jarry, Ionesco, Weiner, Beckett, Morgenstern, Whitman, Proust, Sandburg, Cendrars ad.) a cyklus fotografií vlasů motivovaný rovněž literární inspirací (antická poezie, Elisabeth Browningová). Fotografie banálních předmětů a jejich fragmentů, které aranžovala do geometrických rastrů (1963-1964) přímo předcházejí přechodu autorky k trojrozměrné asambláži.

 

Neméně významná je i její tvorba v oblasti materiálové asambláže. Racionální výstavbou plochy z drobných předmětů se zároveň vřazuje k průkopníkům českého konstruktivismu a minimalismu. Do asambláží však integruje často velmi osobní významy, výrazným mottem řady prací je téma pozitivu – negativu, napětí protikladů jako dvou svébytných entit vytvářejících dohromady celek. Součástí její tvorby je přirozený smysl pro hravost, hru, deformaci původního významu a humor.

 

První vrchol asambláž bezpochyby představuje samostatná výstava v roce 1966, kde už představila celý svůj základní arzenál materiálů (patentka, kancelářská svorka, sponka, žiletka, poutko a háček, perko, sirka, podložka, korálky), druhým vrcholem je autobiografický soubor Životopis jedné patentky (1981), v němž bilancuje svůj život v dialogu s měnícím se historickým kontextem.

 

Od druhé poloviny sedmdesátých let se v tvorbě Kolářové setkáme také s řadou rozměrných kreseb realizovaných líčidly a tělesnými doteky.Intimitu sdělení zde znovu vyvažuje geometrickým rastrem základního uspořádání plochy.

 

Dílo Běly Kolářové chápeme jako pozoruhodnou syntézu intimity a vůle k řádu, je raným příkladem neokázalého, ale velmi přesně promyšleného napětí ženského a mužského principu, a je také dialogem intenzivně tělesného pocitu s literárním a šířeji kulturním zázemím autorky.

Autor anotace
Marie Klimešová

Publikováno
2006

Profesní životopis

Výtvarný autodidakt
1938-1941 Soukromá obchodní škola, Chomutov

1949 stává se ženou Jiřího Koláře
1985 emigrace do Paříže, Francie

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Běla Kolářová, Raven Row, Londýn (London)

2010
Běla Kolářová, Galerie Louvre, Praha

2008
Běla Kolářová: Asambláže a fotografie, Museum Kampa, Praha
Běla Kolářová, Museum Kampa, Praha

2006
Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Národní galerie v Praze

2005
Galerie Montanelli, Praha
Studio Paměť (s Jiřím Kolářem), Praha

2004
Galerie Fr.Drtikola (s Jiřím Kolářem), Příbram

2003 – 2004
Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

1998
Dům u prstenu, Praha

1997
SG Litoměřice, Dům umění města brna, VČG Pardubice

1995
Galerie 60 / 70, Praha
1992
Pražský dům fotografie; Dům umění města brna a MG Brno

1991
Galerie u bílého jednorožce, Klatovy

1990
Galerie J. et J.Donguy, Paříž

1975
Minigalerie VÚVL, Brno

1966
Galerie na Karlově náměstí, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2012
Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

2011-2012
V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno

2011
Obrazy z dějin fotografie české, Galerie Václava Špály, Praha (Prague)

2010
Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno
Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha

2009-2010
MuMo Opening, Muzeum Montanelli, Praha

2009
Manželé a manželky I., Galerie Mona Lisa, Olomouc
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava
Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

2008
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín

2007
Členská výstava Umělecké besedy, Novoměstská radnice, Praha

2006
Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha

2005
Běla a Jiří Kolářovi: Pokušení a pokoušení, Koláže, objekty, asambláže, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha (Prague)
Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Trojlodí, Olomouc
Emigration out/in 1: Běla Kolářová, Jiří Kolář, Radek Kratina, Hugo Demartini, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)

2004-2005
Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2004
Jeden život, dvě díla, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2003
Umění je abstrakce, Jízdárna Pražského hradu; MG v Brně1962 Nová jména ve fotografii, Klub Mánes, Praha

2001
Fotografie jako umění v Česloskovensku let 1959 – 1968, MG v Brně

1993
Poezie racionality, ČMVU, Praha

1991
Český informel – Strukturální fotografie, okruh bratislavských konfrontací a autoři mimo hlavní proud, Galerie V.Špály, Praha

1990
Anweisenheit bei Abwesenheit – Fotogramme und die Kunst des 20.jahrhunderts, Kunsthaus, Curych
1969
Někde něco…, Galerie V.Špály, Praha (s Jiřím Kolářem, Zorkou Ságlovou a Janem Ságlem)

1968
Klub konkrétistů a jeho hosté, OG Vysočiny, Jihlava (putovní)
Nová citlivost, Dům umění města Brna, GU Karlovy Vary, Výstavní síň Mánes, Praha

1966
Obraz a písmo, Galerie V.Špály, Praha; OG Vysočiny, Jihlava
Surrealismus a fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno; Museum Folkwang, Essen
Arlington-Une, Arlington-Mill, Gloucestershire

1965
Objekt, Galerie V.Špály, Praha

1964
Křižovatka, Galerie V.Špály, Praha

1963
Europäische Forum im Alpbach
Zastoupení ve sbírkách
Fonds Nationale d´Art Contemporaine (FNAC), Paříž
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Musée d'Art Moderne de la ville de Paris / ARC, Paříž (Paris)
Musée de l´Elysée, Lausanne
Národní galerie v Praze, Praha

Monografie, katalogy, publikace

Jiné kritické texty

(výběr)

Antonín Dufek, Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, In: Europa, Europa, katalog výstavy, Bonn 1994

 

Josef Hlaváček, Příběh Běly Kolářové. In: Běla Kolářová, katalog výstavy v Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov 2003

 

Jiří Valoch, Běla Kolářová, In: katalog výstavy v Národní galerii v Praze, Lenka Zapletalová (ed.), Praha 2006.

 

Marie Klimešová, Ondřej Zatloukal a Jakub Potůček: Experiment, řád, důvěrnost – ženské rastry Běly Kolářové, katalog retrospektivní výstavy v Muzeu umění Olomouc, 2006. (zde též nejúplnější bibliografie)

Vlastní texty do databáze nezařazené

Běla Kolářová, Jedna z cest, 60.léta 20.století, In: katalog výstavy v SG Litoměřice, 1997

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv