O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Čestmír Janošek

Jméno
Čestmír
Příjmení
Janošek
Narozen/a
1935
Místo narození
Praha
Působiště
Praha, Kolín nad Rýnem
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tak jako mnoho tehdejších mladých umělců i Čestmír Janošek na konci 50. let usilovně hledal cestu ven ze zastaveného času stalinské éry. Studoval na Akademii výtvarných umění v letech 1956-62, tedy v době zpočátku pevně sevřené, ale postupně se uvolňující. Nejdříve Janošek prošel jakousi školou moderního malířství: první obrazy zachycují krajinné motivy nebo pohledy do ulic malované v duchu od detailů oproštěného realismu s příměsí jisté expresivní a magické melancholie. Kolem roku 1957 prošel Janošek lekcemi kubistické stylizace. Zlomovým momentem (nejen pro Janoška) byl rok 1958. Po úspěšné prezentaci naší země na Expu 58 v Bruselu se do tvorby mnohých umělců vlil nový impuls obracející pozornost k abstrakci. Janoškova tvorba v letech 1958-62 vycházela z informelní gestické malby. První malby jsou ještě velmi expresivní (spíše jde o abstrahované tvary v expresionistickém stylu, např. Bez názvu, 1958), ale postupně se malíř dostával k obrazům, v nichž tašistické tvary jsou kombinovány s ostře „rýsovanými“ geometrickými liniemi. V té době se také Janošek pustil do různých experimentů jako třeba do používání sazí či jiných přírodních materiálů. Tak vznikly například „sazovky“ nebo „mrazovky“ (jejichž techniku autor dodnes tají, a tak v popisce se divák musí spokojit pouze s označením „kombinovaná technika“). Nemalý vliv mělo na Janoška i jeho přátelství s Vladimírem Boudníkem a též přátelské vztahy s umělci okruhu nonkonformních, neoficiálních výstav, tzv. Konfrontací (Janošek vystavoval v roce v roce 1960 na obou Konfrontacích).

 

Všechny tyto experimenty a výpravy do různých technik a stylů pak vedly Janoška v letech 1962-64 k vytvoření děl, v nichž autor dospěl do vyzrálé polohy, a jeho dílo se stalo specifickým. Od malby se posunul spíše k objektu (zprvu stále ještě závěsnému; volně stojící objekt přichází na konci tohoto období). Experimentování s technikami a používání „neuměleckých“ materiálů ale Janoška neopustilo. Tak vznikl například Provazový objekt (1962), v němž dominují, jak název napovídá, špagáty omotávající a svírající obrazovou plochu. Výrazného vrcholu pak umělec dosáhl v cyklu obrazů-objektů s názvem Centrální princip (1963-64). Uprostřed amorfní abstraktní hmoty, nanášené na plochu desky, se vypíná kužel či pyramida s ostrým hrotem. Pro Janoška měly Centrální principy význam symbolický: z chaosu se zvedá nový život, nové poznání, nový smysl života. V těchto dílech se Janošek nejvíce přiblížil myšlence transcendentálního pojetí umění, v českém prostředí tehdy velmi silném.

 

Na druhé straně se ale Janošek nebránil ani vlivům „netranscendentálním“, jako byl například příliv pop artové estetiky. V českém prostředí jde ovšem jen o vzdálené odezvy, už jen z toho důvodu, že v nekapitalstické společnosti masově konzumní realita prostě nebyla naší zkušeností. Nicméně Janošek nebyl sám, koho se tyto impulzy dotkly. Objevily se zejména v některých jeho kolážích, v nichž výtvarník kombinoval malbu či kresbu s pop artově laděnými výstřižky z časopisů, zobrazujících například ženy typu modelka či herečka (Koláž 11/IV, 1965).

 

Kolem roku 1964 rozvinul Čestmír Janošek ještě jednu polohu své tvorby: asambláž. Už od konce 50. let byl v přátelském kontaktu s umělci okruhu Šmidrů. Nepatřil sice ke kmenovým členům, ale na některých akcích se podílel (např. v roce 1958 bylo založeno Šmidří dechové těleso, jehož produkcí se Janošek zúčastnil). Šmidří estetika divnosti byla Janoškovi blízká a vyplula na povrch v některých jeho objektech sestavených z nejrůznějších předmětů denní reality (Objekt-panenka, 1964, Malý svět, 1964). Po polovině 60. let vytvářel potom objekty esteticky spřízněné, ale reálné předměty byly velmi často odlity a celý povrch díla byl kolorován do monochromních barev (cyklus Velké objekty, 1966-67).

 

V roce 1968 Čestmír Janošek se svou manželkou emigrovali. Zakotvili v Kolíně nad Rýnem, jehož katedrála umělce lákala a objevila se i v jeho tvorbě – v cyklu pozdějších obrazů. Nové prostředí bylo značně odlišné od specificky nabité atmosféry českých 60. let. Umění Západu bylo vzdálené existenciálně laděné Praze i jejím akcentům na transcendenci či na šmidrovsky chápanou estetiku jakéhosi posurrealistického světa divnosti a grotesknosti. Pro Janoška jistě nebylo jednoduché pokračovat a tvořit. Nová země prodchnutá zcela jinou atmosférou byla pro umělcovo původní zakořenění vzdálená. Asi proto se Janošek posléze vydal cestou malby zaměřené na mystickou symbolikou světla (Světlo, 1984, Kříž-Hostie, 1984-85). Chápání světla jako emanace duchovní záře znamenalo pro umělce nalezení útočiště v teritoriu jemu odlehých hodnot.

 

V 90. letech Janošek samozřejmě navštívil Prahu. Znovunalezení ztraceného světa zarezonovalo i v tvorbě: v oprášené technice „mrazovka“ vznikly například obrazy s motivy Prahy (Hradčany s Karlovým mostem, 1995). Do Prahy se však Janošek nevrátil. Žije dál v Kolíně nad Rýnem. Je Kolíňan, ale nepřestal být ani Pražanem. Obě města se prolnula i v některých dílech (svědčí o tom název jako Praha-Kolín, 1994). Pražan Kolíňan. Kolíňan Pražan. To je Janoškův svět.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Publikováno
2014

Profesní životopis

Vzdělání:
1962-1964 AVU Praha, ateliér K. Hladíka
1955-1962 AVU Praha, Vladimír Sychra
1950-1954 Vyšší škola uměleckého průmyslu v Praze, R. Beneš,
A. Fišárek

Jiné:
1999 Džbán 1999. Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle

Výstavy

Samostatné výstavy
2000
Čestmír Janošek, Galerie Ztichlá klika, Praha (Prague)

1998
Čestmír Janošek: Mrazovky, Rabasova galerie, Výstavní síně, Rakovník

1995
Čestmír Janošek: Praha - Kolín, Maternuhaus, Kolín nad Rýnem (Köln)

1995/1996
Čestmír Janošek: Praha - Kolín, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1995
Čestmír Janošek: Praha - Kolín, Výstavní síň Husova 19-21, Praha

1992
Čestmír Janošek: Fragmenty historie 60.let, Galerie Litera, Praha

1985
Čestmír Janošek: Bilder vom Licht, Sonderheft, Kolín nad Rýnem (Köln)

1973
Čestmír Janošek: Givragen (Vereisungen), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)

1972
Čestmír Janošek: Licht meditation, Foyer im Ergeschoss, Kolín nad Rýnem (Köln)

1967
Čestmír Janošek: Givrages, Sál Elektra, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha (Prague)
Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha (Prague)

2012
Pohyblivé iluze ´60, Galerie Moderna, Praha (Prague)

2011-2012
Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha (Prague)

2010
Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno

2009
Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část I – Struktura a exprese, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava

2008-2009
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Zlín

2008
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007-2008
Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha (Prague)
Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha (Prague)
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

2006-2007
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

2006
České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2005
Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

2004-2005
Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2004
Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha (Prague)
Strukturální grafika 60. let: Pohledy do sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha (Prague)

2003-2004
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc

2003
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Moravské uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Art Prague. 2. veletrh současného umění / 2th Contemporary Art Fair, Praha, Prague
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha (Prague)

2001-2002
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha (Prague)

2000
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha (Prague)

1999
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Prague
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha (Prague)

1998-1999
Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

1998
Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
Tendence 60. let. Informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon Gallery, Plzeň

1997
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha (Prague)
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc

1996
Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Zámek Klenová, Klenová
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
I. nový zlínský salon, Zlín, Zlín

1995
České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha (Prague)

1994
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha (Prague)
Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha (Prague)

1991
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Praha, Prague

1974-1975
Tschechische Künstler, Galerie Wendtorf-Swetec, Düsseldorf

1974
Guderna, Hovadík, Janošek, Janošková, Koblasa, Květoň, Málek, Sehnal, Theimer, Valenta, Gallery Mira, Ottawa

1972
Tschechische Künstler, Galerie Studio Orny, Mnichov (München)

1970
Konstgruppen Grupp, Alingsås konsthall, Alingsås
Konstgruppen Grupp, Galleri 54, Göteborg

1969
Phases, Dům umění města Brna, Brno
Phases, Krajská galerie, Hradec Králové
Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1968
1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1967
Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Okresní muzeum, Písek
Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha (Prague)
Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno
Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno

1966
Junge tschechische Grafik, Galerie t, Heidelberg
Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Nouvelle génération tchécoslovaque, Galerie Maya, Brusel (Bruxelles)
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha (Prague)
Obraz a písmo, Regionální muzeum Kolín, Kolín

1965
Junge tschechische graphiker, 2. Teil Skripturale Graphik, Alpbach, Alpbach
Junge tschechische graphiker, 1. Teil, Alpbach, Alpbach
Výstava mladých, Výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha (Prague)

1964
Výstava D, Galerie Nová síň, Praha (Prague)
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Národní galerie v Praze, Praha
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Autorské katalogy:

 

1998 Čestmír Janošek: Mrazovky

1997 Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let),Artefact, Praha

1995 Čestmír Janošek: Praha - Kolín (Výběr z díla let 1957 - 1995)

1992 Čestmír Janošek: Fragmenty historie 60.let

1985 Čestmír Janošek: Bilder vom Licht (In Natur und Atelier)

1973 Čestmír Janošek: Givragen (Vereisungen)

1972 Čestmír Janošek: Licht meditation

1967 Čestmír Janošek: Givrages (1962 - 1967)

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv