O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Čestmír Kafka

Jméno
Čestmír
Příjmení
Kafka
Narozen/a
1922
Místo narození
Jihlava
Působiště
Praha
Úmrtí
1988
Žil/a a pracoval/a v
Praha
Klíčová slova
asambláž
grafika
instalace
malba
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Čestmír Kafka začínal svá výtvarná studia v roce 1940 na zlínské Škole umění.  Studium přerušil v době totálního nasazení  (1942-43). Školu dokončil v roce 1945. Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u Vladimíra Hrocha. Na zlínské škole ale působil také Vincenc Makovský, známý svým příklonem k surrealismu. Tato poloha byla blízká i Kafkovi a posílila jeho orientaci tímto směrem: ve Zlíně vytvořil Kafka množství surreálných kreseb, z nichž mnohé mají povahu deníkových záznamů. Kafka se zajímal také o literaturu, zejména surrealistickou, a též o výtvarnou teorii. Angažoval se i politicky – v tomto smyslu jej poutalo i jeho přátelství k malíři Václavu Chadovi, který byl za svou činnost zastřelen gestapem při útěku v rámci zatýkaní.

 

V letech 1946 - 1949 studoval Kafka na VŠUP v Praze v ateliéru profesora Emila Filly. Kubistická průprava přinesla umělci do jeho surrealistického světa novou zkušenost. Už dřívější ozvuky díla Picassova (nejen jeho kubistického období) se začaly mísit s racionální organizací kubisticky členěné obrazové plochy.  I Čestmír Kafka procházel obdobím nelehkého hledání generačního výrazu, typického pro tehdejší studenty umění. Bylo to v době, kdy válka zpřetrhala přirozený umělecký vývoj a kdy se po roce 1948 přihlásila o slovo diktatura kulturní stalinské ideologie. Většina tehdejších mladých výtvarníků vyhledávala oporu v předválečném vývoji. Takovým je i Kafkův obraz Černé stoly (1946), v němž umělec zužitkoval surrealisticko-kubistickou lekci a v kterém ještě jako by doznívala atmosféra ponuré doby válečné.

 

Po druhé polovině padesátých let se někteří výtvarníci začali názorově stmelovat v uměleckých skupinách. Čestmír Kafka byl členem skupiny Trasa 54, která vystavila poprvé v roce 1957 a jejímiž členy byli i další absolventi Fillova ateliéru (E. Kmentová, J. Válová, K. Válová, O. Čechová, Z. Fibichová, V. Preclík, K. Vaca, O. Zoubek, Z. Šimek). Programově se tato skupina hlásila k estetice poezie všedního dne. Civilní modernost byla chápána jako reakce na patos klišovitých obrazů a gest socialistického realismu, stojících daleko od života. Obrazy Čestmíra Kafky z té doby jsou výrazově velmi střízlivé a spějí ke konstruktivní skladbě obrazových prvků (Střechy, 1958; Velké střechy, 1960). O slovo se hlásí i poučení z díla Paula Kleea, který stojí za Kafkovými obrazy charakterizovanými znakovitou stylizací až abstraktního vyznění (Italské město, 1962).

 

V šedesátých letech se Čestmír Kafka přiklonil k materiálové „malbě“. Na plochu nanášel hutné nánosy barev, do nichž mísil další prvky a předměty. Olej, sádra, email, písek, hlína, sklo, papír a jiné nemalířské elementy byly různě vrstveny a jejich povrchy rýpány a škrábány, čímž se zvyšovala emoční složka obrazu. Současně však Kafka dbal na geometrickou organizaci. Ve výsledku je obraz ovládán grafickým znakem (Žlutá nevěsta, 1965). Umělec zde projevil své dvoupolné nadání: byl jednak bytostí vnímající svět citlivě a s poetickou reflexí a zároveň člověkem se sklonem k racionalitě.  Ta začala převládat koncem šedesátých let, i když Kafka se nikdy nestal malířem-konstruktivistou v čistém slova smyslu. Za jeho tvorbou jsou vždy jako by vzdáleně existující surrealistické ozvěny počátků jeho cesty. Za vznikem obrazu stojí u Kafky obvykle vzpomínka na osobní život, na krajinu či na něco, co prožil. A snad právě proto často v Kafkových pracích cítíme jakousi tajuplnou šifru (Ovčinec, bílý, 1970).

 

Imaginárním dojmem působí i obrazy jako Měření (1970), cyklus Rozestupující se krychle (1971)  či Nákres k instalaci zařízení (1972). V těchto dílech už není použita materiálovost jako výrazový prostředek, ale linie, jakoby narýsovaná černou barvou na bílý podklad. Zde se Kafka nejvíce oprostil ve smyslu minimalizace prostředků. Je to linie tvorby, která  se táhne celými sedmdesátými lety a přesahuje až na počátek let osmdesátých (Okno- Branišov, 1977; Stará zahrada II, 1984-86).  Obrazy jsou zachycením atmosféry nekonečného bezčasí, které může být chápáno jako autorovo vyřčení pocitu z doby normalizace. Svět je nebarevný, figury nečitelné, prostory tiché a prázdné. Iluzivně-architektonické obrazy světa bez života nesou stopy existenciálního prožitku a odkazují nás do metafyzické sféry jakožto místa úniku z dobové beznaděje.

 

Souběžně s těmito díly o filozofii bytí vytvářel Kafka od roku 1973 objekty, do nichž vtělil svou víru ve výrazovou sílu materiálů. Tak vzniká cyklus Prorážení, cyklus Měsíce nebo cyklus O spojování dvou věcí, který přechází až do let osmdesátých a kterým autor familiérně říkal „spojovačky“.  Tato díla mají deníkový charakter (opět vazba na surrealismus). Plochu pokrývá autor různými předměty rozmanitě spojovanými. Spojování je pro Kafku téměř rituálním procesem, během něhož si uvědomuje sám sebe. Zbytky šatů, použité obaly či jiné zbytky člověčího světa autor řeže, přehýbá a sešívá či svazuje. Jakoby prosté materiály a obyčejné zacházení s nimi ve výsledku evokovalo duchovní sféru, která Kafku stále přitahovala jako něco, kde lze nalézt smysl života.

 

V osmdesátých letech se Čestmír Kafka věnuje práci na cyklu Hmoty (1983-84). Zaměřil se na tvorbu asambláží, působících materiálněji a myšlenkově přímočařeji. Na měkký podklad ze skládané vaty autor volně pokládá přírodní materiály (tráva, popel, hlína, kořeny, listí) a vše je pak sevřeno průhlednou plexisklovou deskou.

 

I když tvorba Čestmíra Kafky byla založena intelektuálně, vyvěrala ze silných osobních pocitů. Zájem o filozofické otázky bytí (zejména v existencionálním smyslu) vyvažoval příklonem  k prostým přírodním nebo každodenním materiálům. K vrcholům Kafkovy tvorby patří jeho malované „bílé obrazy“, naplněné étericky konstruktivními prvky, zrovna tak jako cykly asambláží, v nichž se uplatňuje přímý dotyk s materiálem. V obou polohách můžeme spatřovat metaforu Kafkových životních pocitů a postojů, spojujících v sobě osobní emoce, které jsou korigované ratiem, a zároveň prostoupené představami, vyvěrajícími z autorova nevědomí či reflexí o životě.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Publikováno
2015

Profesní životopis

Vzdělání:
1945-1949 Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, ateliér malířství, Emil Filla
1940-1945 Škola umění, Zlín,
užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci, Vladimír Hroch
1942-1943 totálně nasazen ve Štýrsku
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Trasa 54

Výstavy

Samostatné výstavy
2013                   Čestmir Kafka, Galerie Závodný, Mikulov
2008                   Čestmír Kafka: Krajiny možného konání, Topičův salon, Praha
2002                   Čestmir Kafka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1994                   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943 - 1988, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989                   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny
1989                   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, Galerie Nová síň, Praha
1988                   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942 - 1947, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
1987                   Čestmír Kafka: Spojování a archetypy, Sovinec
1986                   Čestmír Kafka: Spojování, asambláže, hmoty 1982 - 1985, Galerie Opatov, Praha
1986                   Čestmír Kafka: Bílé obrazy, Malá galerie Stavoprojektu, Brno
1984                   Čestmír Kafka: Spojování, Galerie 55, Kladno
1984                   Čestmír Kafka: Spojování a asambláže, Těšínské divadlo, foyer, Český Těšín
1984                   Čestmír Kafka: Spojování a asambláže, Výstavní síň Na půdě, Český Těšín
1982                   Čestmír Kafka: Obrazy z posledních let, Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň, Praha
1979                   Čestmír Kafka: 10 listů z cyklu Veselé i vážné příběhy o spojování dvou věcí (1973 - 78), Minigalerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Brno
1976                   Čestmir Kafka, Galerie Hildebrand, Klagenfurt
1974                   Čestmir Kafka, Galerie l'Escarbot, Le Landeron
1963                   Čestmír Kafka: Obrazy, monotypy, kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha
                            
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013                   Prague Biennale 6: Flow, Nákladové nádraží Žižkov, Praha 3
2010                   Roky ve dnech. České umění 1945-1957, Městská knihovna, 2. patro, Praha
2010                   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let,Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno
2008                   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni,Výstavní síň „13“, Plzeň
2005                   Prostor a čas, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
2004                   Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
2003                   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001                   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001                   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
1997                   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha 1
1997                   Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha
1996                   V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
1994                   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha
1993                   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992                   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1991                   Šedá cihla 78/1991, Dům umění v Opavě, Opava
1991                   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
1990                   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha
1990                   Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1988                   Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
1988                   Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace, Lidový dům, Praha
1988                   Twenty Years of Czechoslovak Art 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois
1987                   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha
1984                   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1983                   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołowskiej, Lodž
1983                   Chmelnice, Mutějovice, Mutějovice (Rakovník)
1983                   Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (neuskutečněno)
1983                   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž
1982                   Setkání, Tenisové dvorce TJ Sparta Praha, Praha
1981                   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
1980                   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1969                   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1969                   Trasa 1969, Výstavná sieň Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Bratislava
1969                   Trasa 1969, Mánes, Praha
1968                   Počátky generace, Galerie Václava Špály, Praha 1
1968                   50 let československého malířství 1918 - 1968, Pražákův palác, Brno
1966                   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966                   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín
1966                   Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Mexico City
1966                   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Václava Špály, Praha 1
1965                   Tschechoslowakische Kunst heute: Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1965                   La transfiguration de l´art tcfhéque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congres, Liege
1965                   Nové cesty. Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Gottwaldov (Zlín)
1964                   Trasa, Galerie Václava Špály, Praha 1
1963                   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
1961                   Hluboká 1961, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1961                   Tvůrčí skupina Trasa, Galerie Československý spisovatel, Praha
1959                   Trasa 54, Galerie Fronta, Praha
1957                   Trasa 54, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha 1
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Centre Georges Pompidou, Paříž (Paris)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galleria Weber, Turín (Torino)
Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museum Bochum, Bochum
Muzeum moderního umění, Skoplje
Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž (Łódź)
Muzeum Williama Bentona, Connecticut
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
P. O. S. servis s.r.o., _
Rice Museum, Houstoun
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava (Ostrava-město)
Städtische Kunstgalerie, Bochum
Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Monografie – katalogy výstav:

 

Čestmír Kafka, text: Č. Kafka, V.Brucháčková-Závodná, Galerie Záavodný, Mikulov 2013

Čestmír Kafka: Krajiny možného konání, text: J.Rous, Společnost Topičova salonu v Praze, 2008

Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988, text. K. Miller, K.Srp, Č.Kafka, Národní galerie v Praze 1994

Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, text: Č.Kafka, J.Hlaváček, J.Šetlík, SČVU Praha 1989

Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947, text: Č.Kafaka, F.Šmejkal, Artotéka,  Obvodní knihovna v Praze 4, 1988

Č. Kafka, text: J. Zemina, Kulturní středisko Opatov, Praha 1986

Čestmír Kafka, text: J.Hlaváček, Malá galerie Stavoprojektu Brno 1986

Čestmír Kafka: Spojování, text: J.Zemina, Galerie 55, Kladno 1984

Čestmír Kafka: Spojování a asambláže, text: J.Zemina, Foyer Těšínského divadla 1984

Čestmir Kafka, text: L.Vachtová, galeire l´Esacrbot, Švýcarsko 1974

Čestmír Kafka: Obrazy/ grafika, text: L.Vachtová, Oblastní galerie Vysočiny 1972 (výstava se neuskutečnila)

Čestmír Kafka, Obrazy, monotypy, kresby, Text: M. Lamač, Galerie na Karlově nám. Praha 1963

 

 

Ostatní literatura (výběr):

 

Česká koláž, text: J.Machalický, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha 2010

Klimešová Marie , Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha, 2010

Hlaváček Josef , Cvičení z estetiky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha, 2007

Šedesátá / The sixties, text: M.Juříková, V.Železný, Galerie Zlatá husa, Praha 2004

Práce na papíře  (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových), text: J.Machalický, M.Mládková, Museum Kampa, Praha 2003

Trasa,  text: E.Petrová, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2002

Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), text: kol. autorů, ČMVU, Praha 2001

Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), text: V.Tetiva, AJG, Hluboká n.V. 2000

Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968), text: kol. autorů, ČMVU Praha 1999

Hlaváček Josef , Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha, 1999

Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), text: kol. autorů, Muzeum umění Olomouc 1997

Kafka Čestmír , O tom (texty), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, 1997

Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha, 1997

Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969 - 1985), text: kol autorů, ČMVU Praha 1996

Šetlík Jiří , Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha, 1996

Umění frotáže, text: R.drury, E.Petrová, GVU Litoměřice 1995

Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), text: kol. autorů, Rada státních galerií, Praha 1994

Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), text: M.Judlová a kol., GHMP 1994

Chalupecký Jindřich , Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany, 1994

Šedá cihla 78/1991,

Trasa, text: E.Petrová, GVU Litoměřice 1991

Hlaváček Josef , Výpovědi umění, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem, 1991

Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988), text: J.Kotalík, Národní galerie v Praze, 1989

Forum '88, text: kol. autorů, Praha 1988

Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch), Jacques Baruch Gallery, Chicago 1988

Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, text: A.Pomajzlová, GHMP 1987

Kroutvor Josef , Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha1985

Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, text: B.Lauda, V.Tetiva, AJG, Ghluboká n.V. 1984

Prostor, architektura, výtvarné umění, text: kol. autorů, KVSSM Ostrava 1983 (výstava a katalog zakázány)

Dessins tchèques du 20e siècle, text: J.claverie, F.Šmejkal,   Musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou, Paříž 1983

Netvořice ´81, text: J.Hlaváček, J.kříž, J.Šetlík, samizdat 1981

Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), text: P.Spielmann, Museum Bochum 1980

Bénamou Geneviève , L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž, 1979

Museum Bochum zeigt eigenen besitz moderne Kunst aus Osteuropa, text: P.Spielmann, Museum Bochum 1974

Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970), Museum Bochum 1970

L´art tchéque actuel, text: M.Míčko, Renault Champs - Élysées, Paříž, 12969

Česká krajina, text: kol. autorů, AJG, Hluboká n.V. 1969

Trasa 1969, text: členové skupiny, Mánes, Praha 1969

Počátky generace, text: L.Novák, E.Petrová, ČSVU, Praha 1968

Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), text: M.Míčko, AICA, Praha 1966

Jarní výstava 1966, text: J.Chalupecký, E.Petrová, J.Zemina, SČVU, Praha 1966

Arte actual Checoslovaco, Ambasáda Čs. Republiky, Mexico City, 1966

Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, text: J.Chalupecký, H.B.Scharoun, Akademie der Künste, Berlín 1966

České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie), text: J.Kohoutek, Středočeská galrie, Praha 1965

Trasa, text: L.Novák, E.Petrová, Galerie V.Špály, Praha 1964

Hlaváček Luboš , Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha, 1964

Rychnov 1963, mtext: J.Padrta, Rychnov n.Kněžnou 1963

Trasa, galerie Československý spisovatel, Praha 1961

Trasa 54, Galerie |Frontas, Praha 1959

 

Trasa 54, text: A. Pohribný, Umělecká beseda, Praha 1957

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv