O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Dagmar Šubrtová

Jméno
Dagmar
Příjmení
Šubrtová
Narozen/a
1973
Místo narození
Duchcov
Působiště
Praha, Kladno
Klíčová slova
fotografie
instalace
land art
objekt
public art (veřejné umění)
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Dagmar Šubrtová navštěvovala v letech 1993-1994 Výtvarný institut Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ateliér skla. V letech 1994-2000 pak studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Ateliér sochařství u Kurta Gebauera, kde poté v letech 2003-2013 působila jako odborná asistentka. Její tvorba vychází z média sochy. Pohybuje se od hmotných poloh přes nehmatatelné zdůraznění reality, která není prvoplánově viditelná. Zpracovává přírodniny, nalezené materiály a při jejich opracování využívá klasických sochařských technik. Tvoří volně mezi médii sochy, objektu, instalace a fotografie. Je pro ni důležitá vazba na okolí, ve kterém se pohybuje. Její tvorba je založena na intimitě a vzájemné úctě k prostředí, ve kterém žije. Dále je pro Dagmar Šubrtovou charakteristická důraznost na historické a sociální přesahy daného místa, které velmi zdařile dokáže přetavit do výtvarné podoby. Tak jak je pro ni významné rodné město Duchcov, tak se po přestěhování stalo Kladno. V Kladně je fascinována fenoménem těžby uhlí, což vychází z jejího působení v bývalém dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna. V letech 2002-2010 zde kurátorsky vedla Galerii Mayrau. Vedle bývalých horníků, kteří působí v Hornickém skanzenu Mayrau jako průvodci historií hornictví, celou řadu let připravovala kulturní program, výtvarné workshopy, plenéry a pravidelné výstavní intervence do prohlídkové trasy. Dagmar Šubrtová je velmi činná v oblasti kurátorství. Od roku 2000 také kurátoruje Galerii Makráč - výstavní síně Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze, která zde fungovala i v letech normalizace v kontextu undergroundu.

 

Dagmar Šubrtová ve své tvorbě využívá jemných intervencí do krajiny a také často formy site-specific instalací. Její akce, ve kterých figuruje sama jako symbol ženskosti, jsou mnohdy zachyceny fotografickým médiem a výstupním artefaktem se tak stávají fotografie. Její dosavadní tvorba by se dala shrnout do dvou klíčových období. První období je typické intervencemi do krajiny. V lese čechrá jehličí či březové větve, aby si z nich vytvořila hnízdo a uložila se do něj, autorka se tak stává středem díla a ukončuje jej – Hnízdo z roku 1996. Nebo svazuje trávu a vytváří jemné, intimní snopy, které v přírodě volně splývají s okolím, ale díky fotografickému zachycení se stávají uměleckým artefaktem – Tančící tráva z roku 1997. Nebo hledá neviditelné procesy kladenských hald. Na termosnímcích zachycuje neviditelné změny prohořívání hald – Tajemný oheň z roku 2008. Pro tuto její ranou etapu tvorby je signifikantní použití nalezených přírodních materiálů. Patří sem i výšivky, které vycházejí z její osobní mytologie. Zachycuje v nich každodenní realitu, lidová pořekadla a erotické touhy – Máj je lásky čas z roku 2005.

 

Druhé aktuální období tvorby Dagmar Šubrtové vychází obsahově z průmyslové krajiny. Charakterizuje jej výstava Ve vrstvách v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem v roce 2012, kterou kurátoroval Zbyněk Sedláček. Vystavila zde kresby a objekty z cyklu Nemísta. Reflektuje dvě podobné krajiny. Obě dvě mají pod sebou hnědé a černé uhlí, jejichž těžba je pro krajinu fatální a liší se povrchovou (hnědé uhlí) a hlubinnou těžbou (černé uhlí). Jak Severní Čechy – Duchcov, Ústí nad Labem, tak Střední Čechy – Kladno jsou dnes průmyslovými krajinami a autorka k nim má velmi blízký vztah. U obou krajin je přítomná síla přírody, která si dokáže vzít zpátky to, co potřebuje. Každý prostor má energii, kterou Dagmar Šubrtová dokáže velmi citlivě výtvarnou formou zdůraznit. Vrstvy lze interpretovat jako odkaz na paměť, která prožitky, zážitky vrství na sebe, tak materiálově s tím, že i materiál vytváří různé vrstvy a je proměnlivý. Kresba je pro Dagmar Šubrtovou základním prostředkem zachycení myšlenky. Na výstavě Ve vrstvách proto prezentovala i perokresby a kresby uhelným mourem. Navrátila se také k tématu ženského idolu v objektech vyrýpané Venuše, která opět odkazuje k mystickým místům. Další významnou výstavou je Severní obloha v Modřanské zvonici v Praze v roce 2014.  Šubrtová vytvořila sérii objektů, které vycházejí z inspirace pohledu na noční oblohu. Inspirovala se uhlím a využila jej jako kresebný a sochařský materiál s tím, že citovala jeho krystalickou strukturu. Pracovala zde opět s technikou výšivky. Pro tvorbu Dagmar Šubrtové je důležitá obsahová linka, která jejím dílem prochází a to je umocnění idolu ženy na pozadí různých mýtů či pohanství. Vyzdvižením idolu ženství ve spojení se zemí jej materializuje a ve výtvarné formě pak převádí do intelektuální roviny. Ve spojení s hledáním identity místa nese její dílo ve své výpovědi sílu sdělení. 

Autor anotace
Lenka Sýkorová

Publikováno
2015

Profesní životopis

1999 Makslas akademijas Latvija v Rize, Lotyšsko
1994–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér sochařství u prof. Kurta Gebauera
1993–1994 Výtvarný institut Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – ateliér skla
1991–1993 Střední grafická škola Václava Hollara v Praze – ateliér designu
1986–1991 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově

Zaměstnání:
od roku 2003-2013 asistentka ateliéru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Stipendia:
2001 Cetrum současného umění v Praze, studijní pobyt, Palanga, Litva
2000 Centrum současného umění v Praze, realizace sochařského projektu, Sochy v parku, Neratovice

Kurátorská činnost (výběr):
2012  Olga Karlíková, Slyšené krajiny, Galerie VŠUP, Praha, (společně s Milošem Vojtěchovským)
2011  Kurt Gebauer, Zveřejnění, Galerie VŠUP, Praha
2010  Jitka Válová, Jitka válí - lité kresby, Galerie VŠUP, Praha
2002–2010 kurátorka Galerie Důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna (http://arteum.org/)
- odkaz na katalog Černočerná Mayrau 2002 – 2008, ISBN 978-80-254-4653-9 v PDF formátu
http://arteum.org/wp-content/uploads/2013/11/katalog-Cernocerna-Mayrau.pdf

od roku 2000 kurátorka Galerie Makráč, výstavní síně Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze (www.imc.cas.cz)

Výstavy

Samostatné výstavy
2014  - Severní obloha, Galerie Modřanská zvonice, Praha
2014 - Pohled do jeskyně, Galerie Prokopka, Praha
2013 -  Zelený ostrov, Obřadní místnost židovského hřbitova, Louny
2012 - Ve vrstvách, kurátor: Zbyněk Sedláček, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
2011 – Tajný oheň, kurátorka: Lenka Sýkorová, Altán Klamovka, Praha
2011 – Nová divočina, Malá galerie České spořitelny, Kladno
2011 – Stella Maris/Hvězda mořská, kurátor: Zbyněk Sedláček, kaple Kováry, Svatováclavské slavnosti Budeč
2011 – Venuše, Galerie v nikách, Kladno
2010 – Bylo nebo nebylo?, galerie Pivovar, Kladno
2010 – Hledání neviditelného, kostel Sboru kněze Ambrože, Hradec Králové
2009 – Tajný oheň, Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze
2008 – Snímky, Dům umění, Opava (s Kurtem Gebauerem)
2008 – Pohlédnu v jezero hluboko, hluboko, Galerie Stikla, Riga, Lotyšsko (s Ladou Semeckou)
2007 – Domácí výšivky, Galerie Dooka, Praha
2007 – Domácí výšivky, Galerie Na chodbě, Ústí nad Labem
2006 – Máj je lásky čas, Galerie ve dvoře, Litoměřice
2004 – Mapy, Producente gallery v Passau, Německo
2002 – Výlet, kaple sv. Václava, Pacov
2001 – Stíny, Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze
1998 – Světlo, studentský klub HAD v Liberci
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014 - Land Scape festival Praha, Žižkovské nákladové nádraží, Praha
2014 - Písně kosmické, kurátor: Karel Matouš Zavadil, Galerie Trafačka, Praha
2013 - Mne těš, galerie Artinbox, Praha
2012 - V Betlémě veškeré, kurátor: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2012 – Lesní chodci, továrna na výrobu pián, Zákolany
2012 – Art Safari 23, sochařské studio Bubec, Praha
2012 – Art in box, kurátorka: Susana Horvatovičová, Istituto Culturale Ceco, Milán
2012 – Středočeské trienále, Rabasova galerie - Nová síň, Rakovník
2011 – Mařákovci 2011, továrna na výrobu pián, Zákolany
2011 – Skutečný stav věcí…, Galerie Trafačka, Praha
2011 – Art in box, kurátorka: Susana Horvatovičová, KC Vltavská, Praha
2011 – Konečně spolu, Galerie Armaturka, Galerie Emila Filly, kurátorka: Lenka Sýkorová,  Ústí nad Labem
2011 – Hledání skla, kurátor: Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
2011 – Faux pas, kurátor: Karel Matouš Zavadil,  Galerie Avoid, Praha
2010 – Kouzelný kopec, Istanbul – evropské město kultury, Istanbul, Turecko
2010 – Art in box, kurátorka: Susana Horvatovičová, Dům pánů z Kunštátu, Brno
2010 – Médl Knédl, kurátorský tým: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Ivana Junková, Velvyslanectví České republiky ve Vídni, Rakousko
2009 – Animo Anima, kurátorský tým: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Ivana Junková, Galerie Albertovec, Albertovec
2009 – Czech action galleries 1990 – 2009, kurátorka: Lenka Sýkorová, Altán Klamovka, Praha
2008 – Introcity /Nukleární rodina, kurátor: Petr Vaňous, Topičův salon, Praha
2007 – Co se dá dělat, kurátorský tým: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Ivana Junková, Galerie VŠUP, Praha
2007 – Místa, prostory, mezery, kurátorka: Andrea Demek, Dům umění, kostel sv. Václava, Opava
2006 – KunstLandSchaf(f)t, kurátorský tým: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Ivana Junková, Galerie VŠUP, Praha
2006 – Borderliness, Galerie Doubner, Praha, Galerie Hall des Chars, Strasbourg, Francie
2006 – Sklo a světlo, kurátor: Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
2006 – Svět bez kazu, 4+4+4 dny v pohybu, kurátorka: Denisa Václavová, Praha
2005 – Zima, kurátor: Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění v Praze
2005 – Pragštěné Bruxellení, kurátorský tým: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Ivana Junková, Pražský dům, Brusel, Belgie
2005 – Kladno záporno, kurátorský tým: Mamapapa, Tomáš Žižka, areál Poldi Kladno
2004 – Kurt Gebauer a jeho škola, kurátorský tým: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Linz, Rakousko
2004 – KunstLandSchaf(f)t, Factory, Krems, Rakousko
2003 – Zaměstnanost, NOD Roxy, Praha
2003 – Sculpture grande, kurátoři: Kurt Gebauer, Jiří David, Václavské náměstí, Praha
2003 – Sochy pro Prokopské údolí, Centrum současného umění v Praze
2002 – Iluminace, kurátor: Zbyněk Sedláček,Galerie města Plzně
2002 – Umělci na Mayrau, důl Mayrau, Vinařice u Kladna
2001 – Lesní chodci, kaple sv. Jana Nepomuckého, Praha
1998 – Kurt Gebauer a jeho studenti, Galerie Aoyama, Tokio, Japonsko
1997 – Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Veletržní palác, Praha
Další realizace

2010 - Kouzelný kopec, Istanbul, Turecko, projekt Evropské město kultury 2010

2007 - Hory, socha pro Kreisjugendring, Passau, Německo

2003 - projekt pro zahradu, Domov důchodců Onšov

2002 - Kamenné obrazy, Mayrau, Vinařice u Kladna

2001 - dveře pro hrobku rodiny Riedlů v Desné v Jizerských horách

2001 - fontána pro Dům kněžny Emmy v Neratovicích

2000 - sochařská úprava městského parku v Neratovicích

1998 - nová rajská zahrada pro klášter Maria Hilf v Passau, Německo

1994 - projekt pro psychiatrickou léčebnu v Ústí nad Labem

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

 2014    - Schmelzová R., Šubrtová D., Mikuláš R.: Průvodce - současná umělecká díla v krajině, Academia 2014

odkaz na recenzi: http://www.iliteratura.cz/Clanek/33219/schmelzova-radoslava-subrtova-dagmar-mikulas-radek-eds-soucasna-umelecka-dila-v-krajine

 

2012    - katalog Dagmar Šubrtová, Ve vrstvách, text Zbyněk Sedláček, vydala Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

- Výstava sochařky Dagmar Šubrtové v Roudnici, Karel Oujezdský, Český rozhlas 3, 20. 8. 2012

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vystava-socharky-dagmar-subrtove-v-roudnicke-galerii--1105856

 

2009    - katalog Dagmar Šubrtová, texty: Václav Cílek, Radoslava Schmelzová, ISBN 978-80-254-6228-7

- katalog Černočerná Mayrau 2002 – 2008, Arteum, ISBN 978-80-254-4653-9

Články, média, internet

2012   -  Slyšené krajiny Olgy Karlíkové, Karel Oujezdský, Český rozhlas 3, 29. 10. 2012

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/slysene-krajiny-olgy-karlikove--1129369

 

2011    - Galerie Makráč v Akademii věd, Ivana Veselková, Radio Wave – Český rozhlas, 16. 9.  2011

http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/galerie-makrac-v-akademii-ved--948825

- Výstava absolventů ateliéru Kurta Gebauera, Karel Oujezdský, Český rozhlas 3, 28. 6. 2012 http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1080044

 

2010    - ilustrace, Archeus, Václav Cílek, 2010, Dokořán, ISBN 978-80-7363-290-8

- editorka, Velký svět v malých linkách / Válovky, 2010, Hangár F, ISBN: 978-80-904613-0-7

- editorka, Karl Wittgenstein, ocelový král, mecenáš a sběratel, 2010, Arteum, ISBN: 978-80-254-8719-8

2008    - ČT 2, Hledači času - Důl Mayrau, 17 min. dokument, režie Miloslav Kučera

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169362486-hledaci-casu/208572230610012-dul-mayrau/

- ČT 2, Rekultivace, 25 min. dokument (s V. Cílkem, J. Sádlem), režie Jolana Matějková http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10257331325-ekoprukopnici/210382546320002-rekultivace/titulky

- ČT 2, Druhý dech průmyslové architektury, 54 min., dokument, režie Miloslav Kučera 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10181230726-druhy-dech-prumyslove-architektury/

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv