O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Darina Alster

Jméno
Darina
Příjmení
Alster
Narozen/a
1979
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://darinaalster.tumblr.com
Klíčová slova
performance
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Darina Alster se nejčastěji vyjadřuje performancemi, mluveným slovem, multimediálními instalacemi a videem. Hlavními tématy její tvorby jsou čas, identita, náboženství a osobní či politické vztahy. Ve svém projevu překračuje hranice reality, narušuje běžné situace nepochopitelnými iracionálními jevy, čímž nechává promlouvat podvědomí. Ráda kombinuje nová média s médii archaickými, jako je například astrologie, tarot, náboženství, pohádky a jiné druhy archetypů.

Cíleně se do značné míry zabývala a dosud ještě zabývá uměním souvisejícím s těhotenstvím, zrozením a mateřstvím, přičemž se ale toto silné, leč poněkud zprofanované téma pokouší ztvárnit netypickým způsobem. A sice v rovině osobní mytologie, kterou rozvíjí na základě vlastních pocitů z mateřství v kombinaci a porovnání s pradávnými mýty, kulty plodnosti a čarodějnictvím (Venuše, Isis, Kybele, Demeter, Lilith, Kálí, Sophia, Madona). Téma „laktačního“ umění přirozeně souviselo s určitým obdobím jejího života, kdy prožívala těhotenství.

Její díla někdy bývají ve vzájemném kontrastu. Vyjadřují bezpečí nebo naopak nejistotu anebo také rozhraní mezi dobrem a zlem, světlem a tmou. Zajímá ji náboženská mystika, její různé typy, stupně i rozdíly mezi věřícími. Pracuje s jinotaji, nechce se vyjadřovat příliš otevřeně a přímo, ale naopak nechává rozvinout představivost diváků. Různé druhy mystiky mají své vlastní kódy, které nelze vždy odhalit a které mohou zůstat utajené. Umělkyně se zabývá vírou, která se někdy může zdát zdiskreditovaná coby pouhá církevní zástěrka pro získávání moci a majetku, může se ale také stát jedinou jistotou, která pomáhá zbavit se pochybností a směřovat ke zvolenému cíli.

Darinu Alster také zajímají symboly, které prošly historií s různými, pozitivními i negativními významy (např. svastika, kterou se pokusila očistit od pošpinění nacismem); v performancích zachází se symboly, které mají nejednoznačný význam a často záleží na individuální osobní zkušenosti a příslušnosti k určité části společnosti. Během svých představení také navazuje úzký kontakt s diváky a mnohdy je do nich přímo zapojuje. Při jedné ze svých performancí k oblíbenému tématu ženské identity přes sebe přehodila látku s připíchnutými lístečky rozmanitých, často i kontrastních ženských vlastností a nechala zúčastněné, aby si je brali podle svých představ.

Podoba některých děl se vyvíjí pomalu, Darina Alster zkouší jejich různé varianty, než se rozhodne pro definitivní řešení. Jedním z jejích typických motivů se stal oltář, který neodpovídá žádnému konkrétnímu náboženství ani oficiálnímu učení, i když autorka zkoumala jejich různé typy, zabývala se katolickými, hinduistickými nebo budhistickými oltáři a jejich ikonografií, strukturou či konstrukcí. Občas záměrně pracuje s pokleslou estetikou a s až romanticky laděným kýčem. „Oltářem“ s různými předměty se také pokouší připomenout zátiší, která lidé doma mívají a jež se skládají z podivných fetišů. Užívá různé technické postupy a volí rozmanité materiály, takže na ně lze díky rozdílné formě pohlížet z odlišných úhlů pohledu.

Jejím dalším důležitým tématem je zkoumání vztahu mezi mužem a ženou, ženského i mužského přístupu k různým otázkám. Zabývá se možností proměny muže v ženu nebo naopak. K vyjádření svého pohledu na problémy, které ji zajímají, volí různé a často nečekané výrazové prostředky. Například s Michelle Siml natočila video, kde využila její fotografie, na nichž se někdy objevuje ještě jako chlapec a jindy už jako dívka. Umělkyně fotografie vytiskly na jedlém papíře, Michelle pak požírala sama sebe a nakonec fotky jedli i návštěvníci performance. Alster zkoumá lidské pocity v různých situacích, získání i ztrátu identity. S Janou Orlovou tak například navázala na „živý“ oltář z výstavy v Galerii NoD, přičemž jí tentokráte šlo o vyjádření určitých rituálů, se kterými je spojen život ženy a vztah mezi oběma pohlavími.

Alster se zamýšlí i nad utvářením nebo naopak rozbitím určitých pozitivních systémů, na něž rozkladně působí stále vzrůstající extremistické názory ve společnosti. Ve své tvorbě reaguje na společenskou krizi, která současný vývoj provází. Zabývá se v ní propojením různých epoch, například dnešního vývoje s antickými mytologiemi. Citlivě reaguje na proměnlivou politickou situaci, v níž stále víc převažuje destrukce. Svými performancemi upozorňuje na negativní jevy, snaží se přispět ke vzájemnému pochopení rozdílných skupin lidí bez ohledu na jejich postavení a situaci, reaguje na konkrétní projevy nesnášenlivosti. Na různých místech u nás i v zahraničí vytváří performance, ve kterých se prostupují symboly z různých dob se současným děním. Věnuje se také tématu vzniku a zániku.

V rámci kolektivní performance Teatrum Mundi pořádané na rozloučení s galerií v Karlin Studios (2016) spolu s Janou Orlovou přizvala performery, tanečníky a dobrovolníky, přičemž řada z projektů se zde odehrávala simultánně po dobu několika hodin. To mělo mimo jiné naznačit, jak se všechny aktivity vzájemně ovlivňují, jak se rozmanité druhy energie sčítají, odečítají nebo násobí. Pro Darinu Alster je důležitý nejen vlastní pocit, ale i zážitek diváků, kteří na sebe mají nechat její tvorbu volně působit bez ohledu na to, jestli ji budou obdivovat nebo jestli bude vzbuzovat nepochopení či dokonce odpor.

Jde jí o jednotu v různosti přinášející harmonii i napětí, v níž klade otázky, na které však nedává jednoznačné odpovědi. Můžeme jen tušit, jakým směrem se ubírají její představy podporující fantazii diváků a nutící je přemýšlet nad dalšími a dalšími problémy. Její základní témata se vlastně příliš nemění, časem se ale posouvají do jiné roviny, prohlubují se a zpřesňují.

Autor anotace
Jiří Machalický

Publikováno
2017

Darina Alster patří ke generaci, která prožila citlivý věk dospívání v devadesátých letech, což se v její tvorbě jistým způsobem odráží. Rozsah její práce je široký, ale podstatné je pro ni je přímé sdělení, proto se nejčastěji vyjadřuje prostřednictvím performancí nebo happeningů. Své myšlenky realizuje v jednotlivých představeních. Vyslovuje se k tématu času, víry a polarity technokratického a duchovního světa.

 

Typickým rysem jejího uvažování je předkládání víceobsažnosti skrze formální paralely. Konkrétně se tento podnět objevuje například ve White Cubic (2006, Sculpture Grande 06). V bílé kostce 3 x 3 x 3 m, umístěné na Václavském náměstí, vytvářela Darina Alster společně s dalšími spolupracovníky na telefonické vyžádání kolemjdoucích živé obrazy. SMS, kterou účastníci happeningu zaslali, se současně objevila na displeji před kostkou. Formální paralely zde představovali spoluperformeři, kteří každý vlastním způsobem přehrávali různé aspekty stejné osoby. Hlavním motivem bylo rozmnožení osobnosti uvnitř sebe sama a intimní propojení náhodných chodců s performery distančním způsobem přes textové zprávy. Dalším obdobným příkladem je instalace Non Stop (2008) pro galerii Vernon, která vznikla na základě kresby vzájemné polohy slov, které vyjadřují existenciální myšlenku umocněnou kulisami lacinosti. Zdi galerie potáhla černým igelitem a ve výloze souběžně problikával neonový nápis Objekt - Oběť – Člověk. Trojice těchto slov u Dariny vycházela z jejich podvědomého spojení a jejich vztah určoval rytmus rozsvěcujícího se neonu. Formální paralely je možné u Dariny dohledat i v dalších ukázkách.

 

Jiným příkladem charakterizujícím její práci je kontrastní spojování živých elementů a technických prvků nebo jak popisuje ona sama jako Věštkyně v televizním pořadu Artmix „média dávné minulosti s médii novodobými“. Jedním z nich je její absolventská práce Personal Tarot (2007). Na dotykovém monitoru se objevilo 22 karet tarotu a pod každou z nich se postupně odkryl způsobem náhodného zobrazení krátký snímek, videoperformance, autorčina interpretace významu karty. Personal Tarot byl umístěn v panelovém počítači 2 měsíce na Náměstí Republiky.Projekt později rozvinula v Tarot Mobiles (2008), kdy každý mobilní telefon odpovídá názvu i obsahu karet: „Divák má možnost některé kartě zavolat a vyslechnout si její názor, nechat zprávu v hlasové schránce, napsat jí SMS či MMS, prostě komunikovat.“ Nebo detailněji v Tarot Office (2009), který uspořádala v galerii Vernon city, kde spojila PC s interaktivním tarotem, Tarot Mobiles a performance Johany Střížkové, která podle volby karet dělala věštící figury pro klienta. Spolupráce se u Dariny Alster objevuje i v dalších projektech, při Naked Lunch (2008) vyzvala své přátele z řad mužů, aby se oblékli v duchu podnikatelů z devadesátých let a aby střídavě četli v zámecké kapli v Letovicích z knihy Nahý oběd od Williama Burroughse. Vznikl sedmihodinový záznam ze tří pohledů. Nebo v projektu Videoautomat (2009), v rámci festivalu Mezipatra postavila dočasný filmový ateliér nabídla spolupráci návštěvníkům. Příchozí měli možnost vytvořit minutové video podle vlastního scénáře. Technickou spolupráci s Michaelem Markertem (D) uplatnila u sochy televize, Broken TVE5 (2011) je audiovizuální instalace s plochým monitorem v bedně, kde běží poničený obraz ČT24 na pozadí synteticky čtených Britských listů.

 

Její performance jsou spojeny s tělesností např. Bianca Braselli (2008), Samotný Akt Performance (2011) nebo Synchrolove (2012). V některých pracích se věnuje i kritice systému Poklad (2005) nebo Pomník obětem kapitalismu (2011).

Autor anotace
Denisa Bytelová

Publikováno
2012

Profesní životopis

Vzdělání:
V roce 2007 získala titul MgA.
2003-2007 AVU, Praha, atelier Monumentální Tvorby, profesoři Aleš Veselý a Jiří Příhoda.
1997-2003 Pedagogická fakulta UK, Praha, specializace na výtvarnou pedagogiku.
V roce 2003 získala titul Mgr.

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Darina Alster: Imago Dei, Artwall, Praha

2012
Kanibalismus, performance, kurátorka Helena Blažková, galerie Chodovská tvrz, Prague
Člověk, performance, festival Vytvrzení, kurátorka Kateřina Olivová, Brno
Electricity, Artificial life, instalace, curator Jiří Machalický, NoD, Praha
Post hoc ergo propter hoc, instalace, spolupráce s Veronikou Slámovou, Anne Frank memorial, Brno
Fairytale, fotografie ve spolupráci s Terezou z Davle, Transgender me, kurátoři Michelle Šiml a Lukáš Houdek,DOX, Praha
Hlas Času, Homo Matematicus, kurátor Milan Mikulaštik, NTK, Praha
Pomník Obětem Kapitalismu, performance, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha

2011
Love is love, Luciferův efekt, kurátor Leoš Válka, DOX , Praha
Video-automat, Utopia on the Abyss, Inhabited sculpture, kurátor Mark Divo(CH), NG, Veletržní palác, Praha
Samotný akt performance, performance, instalace, kurátorka Tereza Rullerova, Umakart, Brno
Passion Electric:dark angel revelation, performance na Reset Night, kurátor Michal Marianek, Cross club, Praha
Once upon a time…, audiovizuální instalace, výstava Coming soon, kurátorka Tamara Moyses a Zuzana Štefková, NoD, Praha
Rozbitá televize E5, multimediální instalace ve spolupráci s Michaelem Markertem, festival Enter 5, kurátor Pavel Sedlák, NTK, Prague

2010
Na památku mrtvé performance THLMTRX, výstava Art in Box, kurátorka Zuzana Horvatovičová, Dům Pánů z Kunštátu, Brno
C/DL, multimediální instalace ve spolupráci s Michaelem Markertem , kurátorka Tereza Velíková, galerie Entrance, Praha
Bianca Braselli, video a performance, výstava Body Limits, kurátor Milan Mikulastik, galerie NTK, Praha

2009
Bianca Braselli-Vystoupení živé umělkyně, performance, festival TINA B. Galerie U Zvonu,Ph
Videoautomat, interaktivní videoinstalace, festival Mezipatra, Špálova galerie, Praha
Nahý oběd, videoinstalace, etc. galerie, Praha
Tarot Office, interaktivní instalace a řada výkladových performancí,spoluprace:Johana Střížková, Anja Kaufmann, galerie Vernon City, Praha
Personal Tarot Mobiles, Enter 4 festival, DOX, Praha
Miška, videodokument, Rodinná pohoda, Ministerstvo kultury, Praha

2008
Non Stop, instalace z neonových zářivek,Vernon Project, Prague
Nahý Oběd, performance, Nonstop workshop, Letovice u Brna
ADDsoundsystem, spolupráce s Radim Labuda, Galerie Ciant, Praha
Potraviny, videoinstalace, galerie Potraviny Brno

2007
Personal Tarot Mobiles ver.0.1,TINA.B.,Vernon Fine Art, Praha
The Hermit,performance, Dům Pánů z Kunštátu, Brno
Personal Tarot Automat, Náměstí Republiky, Sculpture Grande, Gallery Art Factory, Praha
Technovoices, Pieta, Galerie FaVut, Brno

2006
The Enormous space, C2Cgallery, Prague
Eraser Head, Interview s dvojníky, performances, Galerie NoD, Praha

2005 / 2006
performances Poetry, Zpovědnice, Komunikační centrum Školská28, Prague
Skulpture grande-cyklus of performances Gold Treasure and White Cube, Galery Art Factory, Praha

2005
Treasure costum, Cigarette tree, Prague Biennale, Divo Institute, Kinsky Palace, Praha
performance Negativní a pozitivní roh, Zpovědnice, Galerie AVU, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Analysis of forgiving, Cut up noir, performance, kurátorka Valentina Veil(DE), King Kong Club, Berlin(DE)
Synchrolove, Useless projekt, kurátoři Ivan Mečl a Lenka Klodová, Pavillon am Milchhof, Berlin(DE)
Golden Treasure, kurátor Mark Divo(CH), Perla Mode gallery, Zurich(CH)
Bianca and Benedictus, What a material!, kurátor Ladislav Zikmund Lender(CZ), Hoofzaak gallery, Amsterdam(NL)

2011
Shadow, videoperformance, Art in Box, Porta Blu Gallery, Roma (I)

2010
What is Czech Art?, kurátoři Petra Pětiletá(CZ) a Ivars Gravleis(LT), cultural centre IGUCIEMS, Riga (LT)
Transgression,kurátorka Gabriela Jurkovič (CZ), Videotage gallery (Honkong)
Thelematrix, performance , European Dream/ Culture knockout II.,Z- bar, Berlin(DE)
TV Engram, multimediální instalace, kurátor Venzha Christ (IND) Cellsbutton festival, Yogyacarta (Indonesia)

2009
Electricity.Obsession, performance at Cellsbutton festival, Yogyacarta (Indonesia)

2008
Spectrum of Extasy, Nahý Oběd, Městská galerie Banská Bystrica (SK)
Personal Tarot mobiles, Hotel Carleton, Cannes (FR)
HACK.Fem.EAST. Chocolaps, Kunstraum Kreutzberg, Berlin (DE)

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

2012

Solidarita, july 2012, autor of article :Jiří Ruppert

Deník referendum, june 2012, autor of article: Adam Borzič

Atelier, june 2012, press-release Monument to victims of capitalism

 

2009

Atelier, july2009, autor of article: Adam Borzič

 

2008

Nový Prostor, november 2008,autor of article: Jiří Ptáček

TIME IN, september 2008, autor of article: Lenka Moravkova

TIME IN,january 2008, autor of article: Lenka Moravkova

 

2007

Umělec 2007/3, autor of article: Magdalena Bažantová

Jiné kritické texty

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208562229000004-artmix/

www.denikreferendum.cz/clanek/13303-obeti-kapitalismu-hold-dilu-dariny-alster

www.socsol.cz/2012/rozhovory/darina-alster-pomnik-obetem-kapitalismu

www.divus.cz/umelec/en/pages/umelec.php

www.divus.cz/umelec/cz/pages/umelec.php

artycok.tv/lang/en-us/442/non-stop/

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10121061347-q/211562210900011/

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv