O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

David Pešat

Jméno
David
Příjmení
Pešat
Narozen/a
1980
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Klíčová slova
grafika
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Malířská práce Davida Pešata navazuje na modernistické pojetí obrazu v proměně jeho skladebnosti a formálního výrazu. Autor na toto východisko reaguje po svém, přehodnocuje ho, destruuje a přetváří. Citlivě vnímá rámec zkušenosti, kterou prošlo moderní umění, aby vytvořilo předpoklady pro svobodné tvůrčí zacházení se samotnou vizualitou (mimo manifesty a ortodoxní avantgardní proklamace). Právě vizualitu vnímá Pešat jako svého druhu „surovinu“, materiál určený k transformaci a zpracování (Hromada, 2009; Hlava nehlava, 2014). Proto se jeví jeho hlavním tvůrčím motivem tematizace různě směrovaných metamorfóz (Zrození, 2012; Apokalypsa, 2011). Proto se také většina jeho obrazů pohybuje v nejednoznačném poli mezi figurací a abstraktním výrazem (Hořící les, 2009). Pojetí předmětu jako statické situace je už (nejen) v malířství, zdá se, navždy zpochybněno. Proto se malbě nejedná primárně o ni, o její zobrazení a zpřítomnění, ale o deklaraci dynamického vztahu a stanoviska, které k němu autor zaujímá (Květák, 2014; Hlava, 2014). Samotné stanovisko proměňuje i identitu předmětu a předmětnosti v malbě a vlastně i celého obrazového rámce a formátu (Krajina klínoha, 2012). Někde je „zjevování“ situace aranžováno do tmy, jako na divadle (Koruna, 2013), jinde je zatíráno a retušováno bílými plochami až do úplného vymizení (Nic, 2008).

 

Námět či motiv jsou tedy „polem vztahů“, v kterém je autorem prostřednictvím malby znovuprožíván „akt stvoření“. Malíř je v tomto případě jakýmsi demiurgem, který formuluje nové, jiné pohledy na předmětný svět v jeho procesuálním vznikání a zanikání (ale i na slovo a jeho význam ve stejně nastavených procesech vznikání a zanikání, např. Starý Zákon, Nový Zákon, 2013). Námět je surovinou, z které je potřeba věc, nebo alespoň její asociaci teprve „figurovat“, modelovat, tak, jako je tomu v sochařství (Kouř, 2009). Svobodnost tohoto dynamického přístupu je jednak v otevřeném expresivním výrazu, jednak v tom, že figurace zůstává ponechána v různých evolučních fázích a nepodléhá tedy racionálně-analytickému soudu. Jinými slovy zůstává sama sebou, není ve své existenci sama sobě odcizena a přemazána jazykem diskursu. Předměty-figury tu působí jako jakési „orgány zkušenosti“ (Velký defekt, 2014; Ideologie, 2012). Otevřené, odhalené či skryté. Jako součásti vyšších funkčních celků nebo osamostatněné, vyjmuté ze svého kontextu. Malba Davida Pešata je postavena na energetickém potenciálu svého autora, který právě pro něj a skrze něj nachází algoritmy svébytného malířského tvarosloví zpřítomňující různé komplexní stavy jedince – od apatie a melancholie, po euforii, vzdor a extázi. Obrazy jsou tu jakousi anatomií proměn a referencemi o neustálých vnitřních metamorfózách člověka, které paralelně ovlivňují a modelují jeho pohled na svět. Pohled, který nikdy nezůstává stejný.

Autor anotace
Petr Vaňous

Publikováno
2015

Profesní životopis

Vzdělání:
2005-07 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2001-07 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér Malba I. (prof. J. Sopko) 2004-05 School of Bella Artes in Granada, Španělsko 2005-06 School of Art in Kankaanpaa, Finsko

Ocenění:
2009 Finalista Ceny kritiky za malbu s přesahy, Galerie Kritiků, Praha

Sympozia:

2006 VI. Sympozium současného výtvarného umění Jenewein, GFJ Kutná Hora

Výstavy

Samostatné výstavy
2010 Bílá, bílá, béžová, Galerie Mad bar, Praha
2010 TV Show, Galerie Michal´s Collection, Praha
2009 Grafika +, Galerie Emilie Paličkové, Praha
2005 Dočasná Vata, Galerie Heřmanova 35, Praha
2005 Kresby, Kavárna u měsíční Kočky, Praha
2004 Obrazy, Komorní galerie U Shelů, České Budějovice
2004 Spolucestující, Galerie měsíc ve dne, České Budějovice
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013 EX. Není lhostejné, kde právě jsme, Galerie Caesar, Olomouc
2012 EX - Maleček, Pešat, Véla, Galerie Topičův salón, Praha
2011 ADAADA (s Adamem Štechem), Galerie XXl, Louny
2011 Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011, GHMP – Městská knihovna, Praha
2011 2:15. Junge Kunst aus Dresden und Prag. Kunst- und Kulturfabrik Krautwald, Drážďany (DE)
2011 Opening party, Museum of Yong Art, Clam-Gallasovský palác, Praha
2010 2:15. Mladé umění z Drážďan a Prahy, Topičův salón, Praha
2009 white project, Dvorak Sec Contempoary, Praha
2009 Z nových sbírek GFJ města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora
2009 Cena kritiků za mladou malbu, finále, Galerie Kritiků, Praha
2008 Vzkaz říše středu, Jindřichův Hradec
2007 AVU 18 - Diplomanti AVU, Národní galerie, Praha 
2007 Na zámku, Křižovnický zámek, Dobřichovice 2006 Symposium JENEWEIN, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
2006 Malířský atelier prof. Jiřího Sopka, Alšova Jihočeská galerie, České Budějovice
2005 Prostě..., Galerie Jána Šmoka, Jihlava
2004 Studenti, absolventi, KW, Sopko, Galerie XXL, Louny
2004 Andělé a jiné bytosti, Galerie české plastiky, Art-pro, Praha 

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Korpaczewski, Igor: Malířská škola Jiřího Sopka (katalog), AJG – Wotnerův dům, České Budějovice, 2006

Rezler, Aleš: VI. Sympozium současného výtvarného umění Jenewein (katalog), GFJ Kutná Hora, 2006

Vaňous, Petr: Neklidný tanec Pešatovy exprese, Revue art 1/ 2009

Vaňous, Petr, Možnosti exprese v mladé české malbě. Pražská scéna: Maleček/ Pešat/ Véla, Revolver revue 75/ 2009, s. 39 – 54

Čiháková-Noshiro, Vlasta (Ed.): Cena kritiky za mladou malbu 2009 (katalog), Galerie Kritiků, Praha, 2009

Vaňous, Petr: Dvě hodiny patnáct/ Zweistundenfünfzehn. Junge Kunst aus Dresden und Prag (výstavní katalog), Topičův salon, Praha, 2010

Vaňous, Petr, Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011 (katalog výstavy), GHMP, Praha, 2011

Vaňous, Petr: EX (katalog výstavy), Topičův salon, Praha, 2011

Drtilová, Zuzana: Výstava, u které exitus nehrozí, Mladá fronta Dnes, 17. 12. 2011, s. 12

Wohlmuth, Radek (ed.): AMoYA: Artbanka Museum of Young Art Prague 2011, Art Deposit, Praha 2012

Vaňous, Petr: EX. Není lhostejné, kde právě jsme (katalog výstavy), Galerie Caesar. Olomouc, 2013

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv