O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

LÁSKA

Autor
Rafani
Rok
2000

O díle

7. listopadu 2000

galerie AVU, Praha

 

Galerii AVU tvoří nečleněný prostor o půdorysu širokého obdélníku. Tři stěny jsou bílé a čtvrtá prosklená.

Celou plochu čelní stěny galerie jsme vyplnili malbou, která představovala členy skupiny oblečené do uniforem a stojící na počátku cesty. Malba využívala plošného způsobu modelace. Protější stěna galerie nesla velký nápis "Naše spojení je vyšší formou individuality". Jinak jsme celý prostor nechali prázdný.

Výstavě předcházela plakátová kampaň na pražských veřejných prostranstvích inzerující jídlo a pití zdarma. Při zahájení byl pronesen úvodní projev umělecké skupiny Rafani a následně skupina dívek zatančila u nohou našich podobizen několik ukázek z Labutího jezera. V průběhu večera byl zdarma podáván alkohol a guláš s chlebem.

Akci jsme pojali jako ustanovující a deklarující.

Text projevu:

Jak dokazuje současnost českého výtvarného umění, schopnost opravdu průbojného názorového spojení podobně smýšlejících tvůrců je nedostačující a její absence zarážející. Vznikají jenom skupiny s nejasným programem, jejichž existence je často pouhou zástěrkou individuální ctižádosti jejich členů.

V této situaci se ustanovuje umělecká skupina Rafani, aby přerušila idylu nepsaných dohod a rozdaných karet, aby se k problémům, konkurentům a odpůrcům postavila čelem, s odhodláním, s promyšlenou vnitřní strukturou a s jasným cílem své činnosti.

Umělecká skupina Rafani tvoří uprostřed současné společnosti, nevyhýbá se jejím palčivým tématům. Podrobuje je důkladnému rozboru, který přinese nová a silná vyjádření. Pevně semknuta stojí nyní na počátku. Její cesta však vede přes překážky směle vpřed.

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv