O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

SUDETY

Autor
Rafani
Rok
2001

O díle

5.dubna 2001, náměstí Míru, Bílina

 

 

Český les

neuskutečněno

Někdy na podzim roku 2000 nás oslovila kurátorka Martina Tuháčková s nabídkou výstavy v bílinské galerii U kostela. Souhlasili jsme a připravili koncepci výstavy Český les. Poté, co jsme předložili její nástin, nám ředitel kulturního centra Kaskáda Svatopluk Vašut sdělil, že koncepce a téma výstavy neodpovídají významu a poslání místního kulturního centra. Nebylo nám umožněno výstavu uskutečnit.

 

Nástin výstavy Český les (výňatek z dopisu S. Vašutovi)

Výstava v bílinské galerii se bude skládat z několika částí.

První bude tvořena videoinstalací u vchodu do galerie. Video bude zobrazovat mrtvého zajíce slavnostně položeného na chvojí, do kterého budou v různých časových intervalech šťouchat a bodat okované špice turistických holí. Celá scéna se bude ve smyčce opakovat a bude doprovázena komorním doprovodem smyčcového orchestru.

Druhou částí bude instalace lesa z několika stovek starých vánočních stromků, které vytvoří iluzi neprostupné, odumírající houštiny. Z nitra lesa se bude ozývat reprodukovaný zpěv ptáků a šumění větru v korunách stromů. Vzdáleně bude možno zaslechnout hromadně skandované sieg heil. Cílem je vytvořit celistvé prostředí, které bude tvořit vstupní bránu k závěrečné části výstavy.

Konečnou a třetí částí expozice bude série obrazů nazvaných Desatero. Každý z těchto obrazů se skládá z monochromního figurálního motivu a pod ním posazeného textu – výňatku z takzvaného desatera českého vojáka v pohraničí, které bylo v roce 1945 distribuováno vojákům obsazujícím příhraniční oblasti Československa.

Stále více si uvědomujeme absenci širší diskuse k otázkám odsunu sudetských Němců. Jedná se o problém týkající se většiny z nás, a to i dnes kdy valná většina obyvatel České republiky nemůže říci, že by zažila onu dobu, válku, odsun. Subjektivně je toto téma většinou nereflektováno, ignorováno a je spojeno spíše se snahou zapomenout. Odsun sudetských Němců je mokvající ránou ve svědomí české společnosti, která nás podvědomě frustruje a stále ovlivňuje současné dění, určuje postoje dosti velké části veřejných činitelů.

 

Sudety

5. dubna 2001

náměstí Míru

Bílina

Den před původně plánovanou vernisáží jsme rozdali a vylepili tisíc plakátů informujících o námi chystané performanci, která mimo jiné měla upozorňovat na politicky motivovaný zákaz výstavy. Ve stanovenou hodinu náš asistent připravil zvolené místo k akci. Utišil diváky a pustil z přehrávače píseň Shiner Song od skupiny F.S.K.. Na akci jsme se oblékli do černých uniforem s bílou páskou na levé paži a dva z nás si připnuli k hrudi drobnou stříbrnou ratolest. V řadě za sebou jsme nastoupili na volné prostranství na okraji hlavního bílinského náměstí. Otočili jsme se čelem k divákům a několik minut setrvali v nehnutém postoji. Poté jsme si počali, každý sám sobě, stříhat vlasy. Po ukončení tohoto aktu jeden z nás smetl ostříhané vlasy na hromadu a zapálil je. Do ohně byly též přidány dvě stříbrné dubové ratolesti. Popel z vlasů a ratolestí jsme umístili do plechové nádoby. Odchod proběhl stejně jako příchod. Celý výjev se odehrál mlčky.

Náš asistent během performance informoval okolostojící diváky o důvodech k jejímu konání a rozdával brožury s komentářem k celému případu.

Na akci s podnětu Svatopluka Vašuta dohlížela Policie České republiky, Městská policie a kriminální policie.

 

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv