O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Demokracie

Autor
Rafani
Rok
2001

O díle

Demokracie

18. dubna 2001

galerie Eingang, Ostrava

 

Galerie Eingang je místnost podélného tvaru, jež se směrem od vchodu dozadu zužuje.

Rušivé dveře do kanceláře v zadní časti jsme zakryli oponou, kterou jsme zavěsili od stropu až na zem po celé šířce galerie.

Do středu před oponu jsme postavili dva metry vysoký řečnický pult s logem umělecké skupiny Rafani. K pultu byly připevněny dva funkční mikrofony a od jeho paty ke vchodu byl rozvinut rudý koberec.

Na levé boční stěně galerie viselo dvanáct dřevěných desek s vlepenými mutovanými portréty členů umělecké skupiny Rafani. Jednotlivé části obličeje jsme mezi sebou vzájemně zaměňovali (ústa za ústa, oči za oči, atd.). Na pozadí krajiny se tak objevovaly stejné a přesto jiné obličeje.

Kolem celého prostoru byla nízko nad podlahou přilepena malá sádrová loga umělecké skupiny Rafani.

Při zahájení jsme vystoupili oblečeni jako členové radikálně pravicových sdružení a s použitím megafonu důrazně přednesli text o demokracii.

Text projevu:

Demokracie je v přeneseném slova smyslu uznání zásady podřízení menšiny většině a soustava organizačních principů a struktur, která vymezuje prostor působení jednotlivých zájmových skupin v rámci celku, a tím umožňuje skutečné uplatnění vůle většiny.

Vůle jedince musí být totožná se strukturou základních demokratických principů, které mu dávají záruku individuálních práv a možnost plnohodnotného zapojení do systému. Devizou demokracie je její flexibilita a dynamičnost, která však umožňuje i chování neslučující se zásadami demokracie, ba přímo je popírající. Této možnosti je třeba zamezit, jakékoliv zárodky podobného chování nekompromisně vymýtit v samém počátku a s jedinci s nedemokratickým způsobem myšlení se rezolutně rozejít.

Demokracie je jedinou možnou variantou budoucnosti. Dokažme si, že jsme silní a schopní jakýchkoliv obětí pro tuto naši věc.

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv