O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Identikit

Autor
Rafani
Rok
2001

O díle

Identikit

7. května 2001

galerie Školská 28, Praha

 

Identikit je obraz podoby sestavený z jednotlivých částí obličeje na základě popisu. Policie jej využívá k vytváření portrétů hledaných osob. Námi zhotovené identikity vznikly pomocí techniky Facette. Každý z nás popisoval podle vlastní paměti vizuální podobu zbylých členů skupiny policejnímu pracovníkovi, který nám na základě těchto popisů nabízel kreslené či fotografické části obličejů, z nichž jsme volili tu nejvhodnější. Výsledný identikit byl kompromisem mezi schopností naší vizuální paměti a nabídkou policejní databáze.

V rámci spolupráce s Policií ČR jsme umožnili rozšířit policejní databázi o digitální záznam částí našich obličejů a zprostředkovali několik přednášek propagačního oddělení Policie ČR pro mateřské a základní školy v prostoru výstavy Identikit.

Galerie Školská 28 představuje přehlednou místnost o půdorysu širokého L. Celá vnitřní strana je prosklená.

Expozici tvořily tyto prvky:

Příklady využití našich očí, rtů, nosů, uší, atd. v databázi Policie ČR.

Dvanáct zarámovaných identikitů.

Velké logo umělecké skupiny Rafani vyřezané z černého koberce a přilepené na zeď.

Dvě nástěnky a stoly s volně dostupnými propagačními materiály Policie ČR.

Při vernisáži byl přednesen úvodní projev umělecké skupiny Rafani a hrála kapela hradní stráže.

Text projevu:

Umělecká skupina Rafani nyní sestává ze čtyř členů. U zrodu skupiny stála myšlenka propojení idealismu s fungováním samostatného subjektu v tržním hospodářství. Cílem našich snah je šťastnější budoucnost.

Vnitřní uspořádání umělecké skupiny Rafani se řídí vlastními zákony, které se blíží základním demokratickým principům. Díky nim má každý subjekt právo, ba povinnost plné a radostné seberealizace. Naše spojení je vyšší formou individuality.

Jestliže si představíme stát jako systém vztahů mezi nejrůznějšími organizacemi, které působí ať už v rámci státní moci nebo mimo ni, nemůže se stát nic lepšího, než vznikají-li mezi nimi spontánní pracovní vazby, které umožňují spolupráci, výměnu zkušeností či vzájemné porovnávání koncepcí a dosahovaných výsledků. Interakce s okolím je pro nás podnětná a obohacující.

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv