O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

RA0001-RA0514

Autor
Rafani
Rok
2001

O díle

RA0001-RA0514

31. července 2001

výstavní síň Mánes, Praha

 

Z dolního podlaží výstavní síně Mánes jsme pomocí panelů vydělili asi polovinu celé plochy. Vznikl tak stísněný prostor s nízkým stropem, bez oken a s jedním úzkým vchodem. Obvodové stěny jsme natřeli tmavě zelenou barvou a z podlahy odstranili koberec. Atmosféru instalace doplňovala hluková kulisa.

Expozici tvořily čtyři vzájemně se doplňující subjekty:

Pět set čtrnáct betonových kvádrů vyřazených do pravidelných skupin na podlaze. Každý kvádr měl v sobě vytlačeno číslo, které odpovídalo identifikační kartě s fotografií potkana, jenž byl do kvádru zalit.

Karty s fotografiemi potkanů umístěné na pravé stěně galerie. Jejich počet odpovídal množství potkanů zabetonovaných k datu zahájení výstavy.

Třicet tří bílých regálů rozestavěných kolem tří stěn prostoru, který jsme vyhradili.

Logo umělecké skupiny Rafani umístěné v pravé části čelní stěny.

Vernisáž se skládala z úvodního projevu umělecké skupiny Rafani a z vystoupení Zpěváckého spolku Hlahol.

Text projevu:

Cílený sběr informací je jednou ze základních metod vědecké práce. Získané informace se archivují a systematizují do skupin a podskupin podle podobných znaků. Zároveň se z prvotních předpokladů a základních rysů zkoumaného problému vyvozuje teoretická konstrukce. Teorii je správné neustále porovnávat s průběžně získávanými a tříděnými informacemi.

Hlavním úkolem je stanovit neměnné zákony, které by popisovaly chování určitých, stanovených jevů a tím dále rozšířili již dosažené poznání světa. Bohužel se tyto poznatky přenášejí dále do praxe, kde zpětně ovlivňují předmět zkoumání. Ten je vstřebává a volí nové způsoby chování, jež se věda opět snaží zaznamenat a teoreticky uchopit.

Každou situaci tak můžeme definovat jako neopakovatelnou, takovou, pro kterou platí jedinečné podmínky a pouze pro tento případ definované pojmy. Realita je ovšem natolik složitá, že například pouze stanovit, kdy daná situace začíná a končí, je téměř nemožné. Proto teorie musí mít před skutečnosti náskok. Skutečnost je třeba podřídit teoreticky postulovanému vývoji a konečnému cíli. Již při výběru dat je tedy nutno postupovat s vědomím těch teorií, které mají být na těchto datech testovány. Sebrat veškerou odvahu a pustit se do díla.

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv