O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

VSTUP A ÚČAST 2002-2003

Autor
Rafani
Rok
2002
Rok Do
2003

O díle

Vstup a účast

2002-2003

 

V únoru 2002 jsme se obrátili na obvodní výbor KSČM pro Prahu 2 a 5 s přáním vstoupit do strany. Po několika členských schůzích a osobních pohovorech s předsedou místní organizace Michalem Drobílkem jsme byli jednomyslně přijati. Od tohoto okamžiku až do února 2003 jsme se aktivně účastnili stranického života, včetně předvolebního boje a účasti ve volebních komisích.

 

Příčina

25. února 2003

galerie NOD, Praha

 

Výstava Příčina byla zúročením naší rok trvající akce Vstup a účast.

Galerii NOD tvoří dvě vzájemně propojené místnosti obdélníkového půdorysu. První z nich je ukončena prolamovaným dekorativním uzávěrem.

Proti vchodu do výstavního prostoru jsme vztyčili bílou krychli z dřevotřísky. Na její čelní straně byl nalepen citát od Františka Halase "Dovršením revoluce je svoboda" vyřezaný z polystyrénu. V levém boku krychle jsme vyřízli vstupní otvor a v její zadní stěně velké okno s parapetem.Takto vznikla vrátnice, do které byla přesunuta činnost hlídače galerie, jehož obvyklý pult jsme zrušili. Vybavení vrátnice tvořil stůl, židle a průmyslová televize napojená na čtyři bezpečnostní kamery snímající celý výstavní prostor.

V první místnosti, směrem od vchodu po pravé straně visel obraz zpodobující členy umělecké skupiny Rafani a opatřený nápisem "Jiní o lidech, my s lidmi". Obraz jsme před výstavou přetřeli bílou akrylovou barvou. Po levé straně se nacházelo sedm částečně svěšených plakátů s levicovou tematikou. Plakáty byly vytištěny sítotiskem velmi světlou (téměř neznatelnou) barvou na bílý podklad. Přímo uprostřed dekorativního uzávěru místnosti jsme vytvořili světlejší plochu omítky ve tvaru velké pěticípé hvězdy, jakoby stopu po jejím odstranění.

V druhé místnosti podél stěny protilehlé průchodu stály v řadě čtyři televize, na kterých běžel videozáznam ankety, již jsme uspořádali mezi členy domovské organizace KSČM. V každé televizi se střídaly odpovědi na jednu z těchto čtyř otázek: Jaké důvody Vás vedly ke vstupu do Komunistické strany? Co Vám osobně přineslo členství v Komunistické straně? Jaký je Váš názor na současnou společenskou situaci a na úlohu Komunistické strany Čech a Moravy vzhledem k budoucnosti? Jaký byl váš nejkrásnější zážitek v rámci Komunistické strany?

Na opačné stěně vlevo od vstupu viselo patnáct šedých nástěnek, na kterých byly připíchnuty fotografie dokumentující naše členství v KSČM. Šlo například o upomínku na setkání s poslancem za naší stranu Jiřím Dolejšem, o záznam toho, jak jsme výtvarně pojednali naší stranickou zasedací místnosti pomocí motivu velké hlavy Karla Marxe na rudém pozadí, či o fotografie z akce přetírání na bílo obrazu "Jiní o lidech, my s lidmi".

Čelní stěnu druhé místnosti jsme pokryli tapetou s velmi světlým potiskem, který se skládal z drobných motivů, jež bývají spojovány s komunistickou doktrínou a obecně s levicovým hnutím. Ve výši očí jsme na takto vytapetovanou stěnu připevnili řadu pěti vitrín s našimi členskými průkazy z KSČM. Nad ně jsme umístili velký nápis "Klid za klid" vyřezaný z polystyrénu.

V rámci zahájení výstavy herec, kterého jsme najali, veřejně odmítl vystoupit.

Tisková zpráva k výstavě:

Komunistický režim zažila naprostá většina populace. Naprostá většina této většiny byla k režimu loajální. Tudíž mají svůj podíl na jeho dlouhodobém udržení a jasné legitimitě.

My (generace narozená v sedmdesátých či osmdesátých letech) jsme zažili komunismus jako děti či mládež, na režimu jsme se podíleli jako jiskry, pionýři či svazáci a tudíž i my neseme svůj podíl na udržení a podpoře komunistického režimu, jehož velikost jsme ovšem nebyli schopni plně docenit.

Otevřít toto téma a pouze poukazovat na ty, kterým dětský věk nedával alibi k neangažovanosti, se zdálo příliš snadné a ve své jednoduchosti zkreslující. Chtěli jsme přistoupit k tomuto tématu skrze vědomí vlastní účasti a tím se dostat do pozice, která by nebyla nepodobná situaci většiny občanů za předchozího režimu.

Vstup do KSČM je dlouhodobou akci, která se rozhodně táže po příčinách našeho chování v minulosti i přítomnosti.

 

 

Příčina 2

6. června 2003

galerie Médium

Bratislava

Výstava Příčina 2 je variantou výstavy Příčina přizpůsobenou pro jiný galerijní prostor.

Galerii Médium tvoří tři místnosti. Ze dvou místností propojených dvěma průchody vede krátká chodba do třetí, největší místnosti.

V čele vstupní místnosti jsme upevnili citát od Františka Halase "Dovršením revoluce je svoboda" vyřezaný z polystyrénu. Pod tímto nápisem stál stůl kustodky, která měla připnutou visačku umělecké skupiny Rafani. Průchod po její pravé ruce jsme pevně uzavřeli dřevěnou deskou. Do jejího středu jsme nainstalovali dveřní kukátko, kterým se dalo nahlédnout do chodby a dalších dvou místností. Na stěnách a na zemi se nacházelo sedm zčásti připevněných a zčásti svěšených plakátů s levicovou tematikou. Plakáty byly vytištěny sítotiskem velmi světlou (téměř neznatelnou) barvou na bílý podklad.

V druhé místnosti bylo možné prohlídnout si videozáznam ankety mezi členy naší domovské organizace KSČM. Ptali jsme se na následující čtyři otázky. Jaké důvody Vás vedly ke vstupu do Komunistické strany? Co Vám osobně přineslo členství v Komunistické straně? Jaký je Váš názor na současnou společenskou situaci a na úlohu Komunistické strany Čech a Moravy vzhledem k budoucnosti. Jaký byl váš nejkrásnější zážitek v rámci Komunistické strany? Po stěnách jsme rozvěsili přepsané odpovědi.

V chodbě mezi druhou a třetí místností se nacházel vývod kukátka z první místnosti a vedle něj patnáct šedých nástěnek, na kterých byly připíchnuty fotografie dokumentující naše členství v KSČM. Šlo například o upomínku na setkání s poslancem za naší stranu Jiřím Dolejšem, o záznam toho, jak jsme výtvarně pojednali naší stranickou zasedací místnosti pomocí motivu velké hlavy Karla Marxe na rudém pozadí, či o fotografie z akce přetírání na bílo obrazu "Jiní o lidech, my s lidmi".

Na čelní stěně poslední místnosti visel na bílo zatřený obraz zpodobující členy umělecké skupiny Rafani a opatřený nápisem "Jiní o lidech, my s lidmi". Na protější zeď jsme připevnili řadu čtyř vitrín s našimi členskými průkazy z KSČM. Nad ně jsme umístili velký nápis "Klid za klid" vyřezaný z polystyrénu. Okna po levé straně jsme tukem masných výrobků zašpinili do poloprůhledna.

Při zahájení výstavy byl pronesen projev.

Text projevu:

P. Reiman:

1) Umělecké dílo je výrazem postoje umělce ke společnosti, jeho ideologie a morálky.

2) Umělecký tvůrce je buď morální, nebo je amorální, buď slouží společnosti, nebo sobě, buď je čistý nebo zkažený.

Tertium non datur.

3) Zkažený umělec nemůže díky své zkažené podstatě produkovat jiné než zkažené umění, a tedy umění nepotřebné. Zkaženého umělce nelze použít, lze ho pouze zlikvidovat.

4) Umělec, který chce sloužit nové společnosti, musí být sám nový člověk. Mezi jeho morálkou a uměleckým výrobkem, který produkuje, je přímá souvislost. Smíření staré morálky s novým postojem ke společnosti v oblasti umění není možné, protože by bylo pokrytectvím.

5)Umělec je především produkující dělník, je proto třeba, aby se zbavil stavovských předsudků, aby pracoval podle plánu a žil jako kterýkoli občan nové společnosti. Jedině z této jeho socializace mohou vyrůst nová socialistická díla.

 

 

Příčina 03

Léto 2004

Benešov u Prahy

 

Text projevu (dvě varianty):

Je-li konkrétní a přítomná skutečnost nižší než skutečnost budoucí a obecná, lze tuto nehodnotnou skutečnost zlepšovat i činy, které jsou v rozporu s etickými hodnotami.

Lež vytváří z lhoucích lháře.

Lháři, podvodníci a násilníci vedou obelhané a lhostejné, obelstěné a podlé, znásilněné a nenávistné ke společnému ideálu. Nastoupená cesta znehodnocuje slibovaný ideál a postup vpřed se mění v dohodu směny moci a klidu.

Cynismus přetváří účastníky v cyniky bez skrupulí a ideálů.

Zřícením vratké stavby sdílené lži mizí důvod přítomné lhostejnosti, ale solidarita obelhaných a znásilněných, lhostejných, podlých a nenávistných vytváří kolem sebe val moci a ignorance.

 

a) neděláme nic špatného

b) děláme jen svou vlastní práci

c) když to nebudu dělat já bude to dělat někdo jiný

d) musím to dělat, aby se uchovala kontinuita národní kultury

e) národ nemůže zůstat bez kultury a vysokých škol

f) konec konců má práce není tak důležitá

e) konec konců má práce je naprosto nutná plyne z ní pokrok a společenský užitek

 

 

Výstava Příčina 03 je třetí výstavou (po výstavách Příčina 01 a Příčina 02 v galerii NOD a Médium), která se pokouší reflektovat fenomén komunismu a naší účasti na jeho stabilitě za komunistického režimu a nynější toleranci k němu.

 

Výstava se bude skládat z následujících součástí:

Jednobarevné fresky na třech stěnách galerie.

Televize a videa s anketou se členy KSČM, která bude umístěna za skleněnou stěnu do knihovny. Zvuk bude vyveden do výstavní síně.

- Jaké důvody Vás vedly ke vstupu do Komunistické strany?

- Co Vám osobně přineslo členství v Komunistické straně?

- Jaký je Váš názor na současnou společenskou situaci a na úlohu Komunistické strany Čech a Moravy vzhledem k budoucnosti.

- Jaký byl váš nejkrásnější zážitek v rámci Komunistické strany?

Látkové výšivky s nápisem Klid za klid o rozměru 550x140 cm, která bude upevněna na tyči jako záclona. Její rubová strana povede do chodby a líc bude obrácen do samotného výstavního prostoru.

Nápis Dovršením revoluce je svoboda, který bude vyřezán z polystyrénu a bude upevněn na dřevěných latích.

Průkazy KSČM všech stávajících členů umělecké skupiny Rafani ve skleněných držácích.

Falešné bezpečnostní kamery.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv