O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Dotazník

Autor
Rafani
Rok
2002

O díle

Dotazník

9 - 10. května 2002

Strossmayerovo náměstí, Praha

 

Na obvodním úřadě Prahy 7 jsme si na dva dny pronajali část chodníku na Strossmayerově náměstí. Místo jsme zvolili podle dobové fotografie z roku 1945 zobrazující shromážděné a zhanobené pražské Němce. Námi vybrané místo poskytovalo stejný úhel pohledu na prostranství náměstí jako fotografie.

Na tomto pronajatém záboru jsme uskutečnili dotazníkový výzkum veřejného mínění ve věci odsunu sudetských Němců a okolností s ním spojených.

Byli jsme oblečeni v černých uniformách s připnutou jmenovkou. Dva členové měli na krku pověšené tabule s již zmíněnou dobovou fotografií a s nápisem "Známe vlastní minulost?". Zbylí členové pomáhali u stolku s dotazníky s vyplňováním tiskopisů a diskutovali s případnými zájemci na téma odsunu sudetských Němců a vztahu k vlastní minulosti.

Dotazník vyplnilo 500 respondentů, vzorek obyvatelstva byl zcela náhodný. Pomocí odlišného výběru otázek a rozdílných formulací jsme připravili dva druhy formulářů. První den jsme rozdávali formulář, který bylo možné považovat spíše za protiněmecký, zatímco druhý den jsme nabízeli dotazník s opačným vyzněním. Dotazníky jsme statisticky zpracovali a nerozlišené výsledky zaslali médiím.

Text letáku k akci Dotazník:

Občanské sdružení Umělecká skupina Rafani je otevřená platforma, která pracuje na principu kolektivního jednání, společného rozhodování a široké vnitřní demokracie. Strukturu sdružení určují stanovy oficiálně zaregistrované na Ministerstvu Vnitra.

Programovým cílem občanského sdružení Rafani je demokratická společnost svobodných, sebevědomých a rovnoprávných občanů s důstojnou životní úrovní. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je pro občanské sdružení Rafani umělecká činnost, jejíž podoba může sahat od galerijních prezentací až například k mediálním kampaním, dotazníkovým akcím či k performancím.

Projekt Dotazník se dotýká problémů spojených s odsunem sudetských Němců v letech 1945-47. Za minulého režimu bylo toto téma tabuizováno, fakta byla úmyslně zamlčována či úplně zkreslována. Myslíme si, že díky tomu o dané věci dosud neproběhla celospolečenská diskuse, což jistě neprospělo kvalitě národní a hlavně mravní sebereflexe české společnosti. Zvláště pro mladou generaci zmizely události odsunu se všemi souvisejícími okolnostmi a vlivy z dosažitelného horizontu poznání.

Projekt Dotazník je koncipován tak, aby do společenské diskuse o odsunu sudetských Němců, o Benešových Dekretech či obecněji o naší novodobé historii mohl proniknout také ničím nezkreslený hlas veřejnosti. Otázky jsme se snažili volit neutrálně, aby nemohly předjímat odpovědi tázaného. Dotazníky se stanou součástí archívu umělecké skupiny Rafani a statisticky zpracované výsledky budou zaslány médiím.

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv