O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Supervize

Autor
Rafani
Rok
2003

O díle

Supervize

13. března 2003

galerie Školská 28

Praha

Od ledna 2002 do června 2003 jsme vedli na klinice dětské onkologie Fakultní Nemocnice Motol výtvarný kroužek, kde jsme si z dětmi kreslili, malovali, dělali koláže a celkově se je snažili rozptýlit. Na kliniku jsme docházeli každý týden na dvě hodiny.

Galerie Školská 28 představuje přehlednou místnost o půdorysu širokého L. Celá vnitřní strana je prosklená.

Na stěnu u vchodu jsme umístili text ozřejmující činnost Umělecké skupiny Rafani v motolské nemocnici, a u něj nainstalovali kasičku na dobrovolné vstupné. Výtěžek byl výsledně použit na nákup výtvarných potřeb pro náš kurz.

Po obvodu galerie visela velká loga umělecké skupiny Rafani vystřižená z černého koberce. Podkladem pro tato loga byly kresby dětí z výtvarného kroužku, které vznikly v rámci zadání co nejlépe napodobit naše logo. Původní kresby jsme umístili pod jejich zvětšeninami.

Výstavu krátkým projevem zahájil předseda dobrovolnické organizace KID v Motolské nemocnici Aleš Kysela.

Text k výstavě:

Dobrovolnický program v motolské nemocnici (na 18 klinikách) zajišťuje Dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti Klub interaktivního domu.

KID, o.p.s. se zaměřuje především na motivační a terapeutické programy ve prospěch onkologicky nemocných dětí.

P.O. Box KID 544

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

kid@lifebook.cz

Od ledna 2002 vedli členové výkonného výboru Umělecké skupiny Rafani jako dobrovolníci na klinice dětské onkologie FN MOTOL pravidelný výtvarný kroužek.

Cílem občanského sdružení Umělecká skupina Rafani je činnost, která přispívá k dosažení společnosti s vyšší kvalitou lidství. Prostředkem je boj na umělecké frontě.

Umělecká skupina RAFANI

Kmochova 12

150 00 Praha 5 - Smíchov

rafani.us@seznam.cz

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv