O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

1994

Autor
Rafani
Rok
2003

O díle

1994

27. srpna 2003

galerie 761

Ostrava

Galerie 761 představuje sklepní prostor s nízkým stropem a nepravidelným půdorysem. Uprostřed místnosti stojí rozměrný sloup.

Instalaci tvořily tyto vzájemně se prostupující součásti:

Pět falešných polystyrénových sloupů ve stejné velikosti jako původní sloup, se kterým jsme je v zákrytu vyřadili. Mezi sloupy vznikla soustava úzkých uliček a celý prostor získal velmi nepřehledný charakter.

Pozpátku puštěná píseň Alíb Agil od skupiny Orlík. Tato píseň je v originále nazpívána pozpátku, aby se skryl její rasistický obsah.

Slovníková definice pojmu "reforma" opakovaně vyškrábaná jehlou podél velké části obvodu galerie. Definice zněla: "Reforma: úprava, změna stavu nebo řádu veřejného zřízení směřující k jeho zlepšení. Reforma: reorganizace politického státního zřízení, která se na rozdíl od revoluce nedotýká jeho podstaty."

Kusy na bílo natřeného uhlí roztroušené po zemi.

Text projevu:

Václav Klaus:

Cesta k naplnění kulturní politiky bude znamenat konečný rozchod s praktikami minulé doby, a značné omezení role státu v kulturní oblasti. Pro leckoho bude nutné přizpůsobit se nové realitě a odvyknout si spoléhání na státní podporu. Je to však jediný realistický program uchování a rozvoje naší kultury, tj. uchování kulturního dědictví minulosti a vytvoření prostoru pro svobodný rozvoj současné umělecké tvorby. Cílem je udržet kulturní tradici a kontinuitu našich národů jako neoddělitelnou součást evropské kulturní tradice. Podíl na kultuře se musí stát běžnou součástí životního způsobu co nejširších vrstev obyvatelstva, protože péče o kulturu není v první řadě věcí všemocného státu, ale svobodného a zodpovědného občana.

Tradice české kultury a vzdělanosti se rychle znovu dostává na takovou úroveň, na kterou může být náš národ hrdý.

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv