O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Vlajka

Autor
Rafani
Rok
2003

O díle

Vlajka

29. září 2003

Konvikt

Olomouc

Výstavu Vlajka jsme uskutečnili v rámci programu filmového festivalu AFO, který je zaměřen na evropskou filmovou tvorbu. Výstava byla situována do chodby propojující jednotlivé promítací sály. Chodba je široká čtyři a dlouhá víc než sto metrů.

Podél celé chodby jsme nainstalovali dvacet šest bílých verzí vlajek kandidátských a stávajících států Evropské unie. Bílé švy byly u jednotlivých vlajek vedeny v místech, kde u originálů procházejí hranice mezi dvěmi různými barvami.

Na podlaze chodby jsme vytvořili nápis "Národní zájmy" z černé lepící pásky.

U vstupu do chodby byly k nahlédnutí informační materiály o činnosti umělecké skupiny Rafani a o podmínkách členství ve skupině, spolu se závazným vstupním formulářem.

Na zahájení výstavy jsme přednesli projev.

Text projevu:

Desatero člena výkonného výboru umělecké skupiny Rafani

1) Musím se ztotožňovat s teoretickými principy Umělecké skupiny Rafani.

2) Jsem součástí výkonného výboru Umělecké skupiny Rafani. Výkonný výbor představuje kolektivní orgán rozhodující na základě hlasování.

3) Jsem si vědom, že můj hlas má stejnou hodnotu, jako hlas kteréhokoli jiného člena výkonného výboru Umělecké skupiny Rafani.

4) Jako člen Umělecké skupiny Rafani jsem povinen se aktivně a iniciativně podílet na činnosti skupiny.

5) Musím plnit úkoly, které mi přidělí výkonný výbor Umělecké skupiny Rafani.

6) Aktivity Umělecké skupiny Rafani mají v případě nutnosti přednost před mými osobními zájmy.

7) Členem Umělecké skupiny Rafani nepřestávám být ani v soukromí, a proto musím vždy jednat se zřetelem k jejímu kreditu.

8) Jsem povinen přispívat na činnost skupiny stanoveným měsíčním příspěvkem.

9) Mám nárok na příslušný podíl ze zisků Umělecké skupiny Rafani.

10)Musím se snažit získávat další osoby pro členství v Umělecké skupině Rafani.

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv