O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Platforma

Autor
Rafani
Rok
2004

O díle

Platforma

13. října 2004

galerie Raketa

Ústí nad Labem

Galerii Raketa tvoří dvě propojené obdélníkové místnosti, přičemž druhá místnost slouží částečně jako kancelář a zázemí galerie. V první místnosti je rozlehlá výloha do ulice. Pro účely výstavy Platforma jsme přesunuli pracovní zázemí do první místnosti a druhou místnost přeměnili v příjemnou čítárnu.

Expozice měla tyto součásti:

Dvanáct citátů, které vesměs pocházely z vystavených knih. Každý citát doplňoval číselný odkaz k rejstříku pramenů. První citát byl vytištěn na papíře, umístěn ve výloze a zezadu prosvětlen zářivkami. Další dva citáty byly vyvedeny bílou barvou na stěně v první místnosti, jíž jsme předtím natřeli šedě. A posledních devět citátu jsme napsali šedou barvou na bílou stěnu v druhé místnosti.

V druhé místnosti jsme dole podél stěny, již pokrývaly citáty, nainstalovali čtyři police s knihami. Tato knihovna zahrnovala všechny knihy jednotlivých členů umělecké skupiny Rafani. Tituly zastoupené víckrát jsme vyřadili, a několik jich zakoupili přímo pro výstavu Platforma. Knihy byly návštěvníkům v rámci výstavy volně přístupné.

Interiér druhé místnosti dotvářely šedý koberec, tři podesty a šest polštářů s logem umělecké skupiny Rafani, které poskytovaly návštěvníkům náležité prostředí k četbě či prohlížení.

Rejstřík pramenů jsme pojali jako plakát a vylepili jej v počtu padesáti kusů po městských reklamních plochách. V galerii rejstřík pramenů nebyl dostupný.

Citáty:

Fanatismus je ve vší krvelačnosti a krutosti velkou a silnou vášní, která povznáší srdce člověka. Pro ni pohrdá smrtí, která mu skýtá mohutný rozmach, a ji je nutno lépe usměrňovat, aby se z ní stala nejvznešenější ctnost. 1.1

Společnosti, které něco chtějí měnit a zlepšovat, se bez utopie nemohou obejít. 2.1

Kdyby utopie naplnila umění, znamenalo by to jeho časový konec. 2.2

Toto... je... vědecké tvrzení. 3.1

Krize je nemoc, není to konec, krize je potřebná pro uzdravení. 3.2

Společnosti organizované tak, že zajišťují maximální možnou míru potěšení, svobody a štěstí pro všechny své členy, tím urychlují datum vlastních pohřbů. 3.3

Úspěch černých v získávání zdrojů od bílých, které by bílí jinak mohli věnovat svým vlastním dětem, je způsob exploatace prostředí, který nemá v přírodě téměř obdobu. 3.4

Dějiny jsou vyprávěním o přežití morálně zdravých společností. 3.5

Hledáme hodnoty, které by naplnily pohár lidského štěstí. 3.6

Dochází tu k záměně estetických hodnot s morálními a zapomíná se, že často jsou dobré a nezbytné i nehezké věci (jako například operace). 3.7

V akci si otvírá přístup k smyslu života, v kontemplaci jej využívá. 3.8

Tím "vysokým" je ideologie. 3.9

Prameny:

1.1 Klemperer, Victor: Jazyk třetí říše, LTI H&H Vyšehradská, s.r.o., Jinočany 2003, s. 65

2.1 Sokol, Jan: Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, Vyšehrad, Praha 1998, s. 373

2.2 Adorno, Theodor Wiesengrund: Estetická teorie, Panglos, Praha 1997, s. 50

3.1 Popper, Karl Raimund: Bída historicismu, OIKOYMENH, Praha 2000, s. 96

3.2 Sýs, Karel: Vymknuta z kloubů, CZ BOOKS, s.r.o., Praha 2004, s. 28

3.3 Buchanan, Patrick J.: Smrt západu, Mladá fronta, Praha 2004, s. 62

3.4 Bakalář, Petr: Tabu v sociálních vědách, Votobia, Olomouc 2003, s. 71

3.5 Tucker, Aviezer: Fenomenologie a politika, Votobia, Olomouc 1997, s. 95

3.6 Červinka, Antonín: Co odkážeme svým potomkům?, Futura a.s., Praha 1996, s. 4

3.7 Bocheński, Józef Maria: Stručný slovník filosofických pověr, Aeterna, Praha 1993, s. 92

3.8 Patočka, Jan: Náš národní program, Evropský kulturní klub, Praha 1990, s. 5

3.9 Havel, Václav: O lidskou identitu, Rozmluvy, Praha 1990, s. 61

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv