O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Volba vidění

Autor
Rafani
Rok
2004

O díle

Volba vidění

26. října 2004

Dům umění

Brno

Projektem Volba vidění jsme se prezentovali v rámci přehlídky finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Nám přidělený prostor zahrnoval čelní stěnu centrálního sálu Domu umění a sahal do půle přilehajících bočních stěn.

Celou čelní zeď jsme pojednali jako nástěnnou malbu, která představovala skupinu tří dětí hledících na bustu Zweiter Schnabelkopf od F. X. Messerschmidta. Děti se výrazem svých tváří pokoušeli napodobit grimasu busty.

Na pravé boční stěně v polovině její výšky jsme vytvořili deset metrů dlouhý nápis braillovým písmem, jehož znění bylo "Čteš-li ‚vím', vidíš".

Na levé boční stěně jsme umístili několik stránek formátu A4, na nichž byly vytištěny braillova abeceda, popis výstavy v braillově písmu a text charakterizující tvorbu umělecké skupiny Rafani.

Doprovodný text:

Cílem našich snah je budoucnost s vyšší kvalitou lidství.

Toto prohlášení vymezuje horizont naší činnosti, určuje směřování dílčích kroků, vyjadřuje schopnost myšlenky povznést se nad omezení empirické danosti.

Jeho obecnost hraničící s obsahovou prázdnotou je výrazem skepse vůči idealismu, který se vymkl z mezí idealismu.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv