O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Porta Bohemica

Autor
Rafani
Rok
2005

O díle

Porta Bohemica

13 května 2005

galerie Půda

Jihlava

Galerii Půda tvoří rozlehlá a členitá půdní místnost s dřevěným krovem. Za výstavní prostor jsme si zvolili zhruba poloviční část půdy vymezenou bílou stěnou schodiště, neomítnutou cihlovou stěnou štítu a taškovou střechou.

Na bílé stěně jsme nainstalovali dvě krajinná panoramata napodobující tradiční asijskou tušovou malbu. Pod jedním z panoramat stála řada drobných filcových pantoflů.

Na protější stěně visely dva svislé svitky provedené ve stejné stylizaci jako panoramata.

U vstupu do námi vymezeného prostoru jsme volně zavěsili dvě červené asijské třásně a v jeho zadní části velkou lampu. Lampu tvořily dva díly: nízký osmiboký hranol a vysoký čtyřboký hranol, připevněný zdola k osmibokému hranolu pomocí zlatých řetízků. Oba hranoly byly sestrojeny z tmavě zelených trámů. Dvanáct oken mezi trámy jsme vyplnili barevnými počítačovými tisky, které lampa prosvětlovala. Tisky v oknech lampy formou i náměty vycházely z inspirace tradiční asijskou kulturou, svébytným koloritem dnešních asijských tržnic a reáliemi krajiny bývalých Sudet.

K zahájení výstavy jsme přednesli projev a darovali svobodu párku papoušků - korel. Ty využili příležitosti a okamžitě se vznesli nad střechy města a zmizeli. Byli jsme oblečeni v černých uniformách.

Text projevu:

Trung Ta Minh

Platí věta "V dobré klidné zemi ptáci přistávají". A lidé jsou na tom stejně jako ptáci. Kde jsou dobré podmínky pro jejich život, tam zůstávají. V české zemi žije hodně lidí z různých států. Tím se ukazuje, že prostředí je zde příjemné a lidé jsou milí.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv