O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Adheze

Autor
Díaz Federico
Rok
2009

O díle

Jednotlivé objekty tvořící projekt Adhesion/ Manuál k přežití působí na první pohled dojmem monochromních obrazů atypických formátů. Ve skutečnosti jsou však projekčními plochami ilustrace procesu definovaného pravidly tzv. Lindenmayerova systému, běžně užívaného pro simulaci procesu růstu rostlin. Systém pracuje na aditivním principu postupně rozšiřujícím komplexnost vizualizovaných obrazců. Vyznačené linie se šíří ve fraktální obrazce, které postupně pokrývají celou plochu objektu. Výsledný povrch je vytištěn termosenzitivní barvou, která reaguje na podmínky prostoru, stejně jako na přítomnost diváka. Obrazec je tedy pokaždé individuálním a neopakovatelným záznamem konkrétní situace v čase a prostoru. Vytváří tak záznam možné modelové situace kontaktu člověka a krajiny, ilustruje radikální míru okamžitého ovlivnění, kterou je človek schopen na své okolí působit. Vysoce estetické rozhraní opět pro Díaze funguje jako prostředek komunikace zásadních enviromentálně sociálních otázek.

Foto

Autor fotografie : archiv autora
Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv