O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Resonance

Autor
Díaz Federico
Rok
2007

O díle

Projekt Rezonance představuje základní linii Díazova uvažování o sounáležitosti člověka s jeho prostředím, které nevmíná pouze v základní úrovni viděné a cítěné reality, ale jakéhosi dalšího stupně, augmentovaného prostoru existence. Prostoru, v němž se pozitivně střetávají realita s iluzivním a virtuálním. Toto smyslově nevnímatelné prostředí se pro Díaze projevuje skrze rezonanční membrány světa i člověka. Na těchto membránách, lidskými membránami jsou podle Díaze tělo a mysl, se projevuje otisk hlubších rovin hmoty a energie. Analýzou vznikajících vibrací Díaz proniká na pole zkoumání pokročilých přírodních věd. Výsledky výzkumu jsou vizualizovany pomocí softwaru RealFlow, následně materializovány pomocí technologií rapid prototyping a tušovou malbou.

Foto

Autor fotografie : archiv autora
Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv