O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

UP

Autor
Díaz Federico
Rok
1994
Rok Do
1995
Technika a rozměry

objekt z polyamidu, bronzu, stříbra, tepelně ohýbaného skla, konstrukce z karbonových vláken

O díle

Up je zhmotněním Díazova zájmu o teoretické otázky vzniku a vývoje vesmíru, které se pro Díaze zároveň prolínají s humánní linií jeho práce, zájmu o člověka v jeho přirozeném prostředí i prostředí deformovaném současnou technologicko-sociálně ekonomickou realitou. Up specifickou vizí přímo ilustruje jinak fyzicky neprožitelnou skutečnost černé díry, deformace prostoru způsobené enormní koncentrací hmoty a energie do nesmírně malého bodu. Dvě skleněné desky jsou propojeny ve dvou vrstvách trubicí, v jejímž středu dochází k absolutnímu zúžení. Toto na první pohled doslovná materializace fyzikálně-matematických teorií může opět odkazovat k procesu lidského myšlení a otevírání a uzavírání se nitra člověka vůči jeho přirozenému environmentu.

Foto

Autor fotografie : archiv autora
Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv