About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Rudolf Samohejl

First Name
Rudolf
Surname
Samohejl
Born
1987
Website
http://www.rudolfsamohejl.cz/
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Práce Rudolfa Samohejla představuje osobitý přístup k sochařským tendencím, které autor rozvíjí na poli utvářeném nastupující generací umělců stále více prolnutou s mezinárodní scénou, experimentující s novými médii i „retro“ návraty, se subjektivní apropriací estetických a formálních trendů globálního uměleckého světa, ale i s možnostmi jejich překračování. Samohejlův přístup se vyznačuje citlivostí vůči množství kontextů, které v takto nastaveném uměleckém provozu protínají vznik díla, ale také uvědomělou odvahou, poněkud „školáckým“ humorem a velkorysostí, jejíž kořeny bychom mohli hledat v inspiraci dílem minimalistů a landartistů minulého století. 

Spíše než sochy či instalace vytváří Samohejl „sochařské situace“, kde myšlenkové a prostorové umístění díla autorem hraje obdobnou roli jako jeho čtení či manipulace divákem. Práce jako je Hromada (2013) nebo 4‘33‘‘ ticha (2008) sice formálně odkazují ke zmíněným monumentálním a geometricky stylizovaným zásahům do krajiny, ale neméně důležitý je jejich „příběh“, ať už je to performativní rozměr samotného vzniku a zániku díla, nebo jeho zasazení do topografie a historických souvislostí specifického místa, například opuštěné továrny. Moment temporality, tady a teď v rámci nekonečného spektra možností, zdůrazňují práce Zapomenuté struktury (2011) nebo Untitled (Stojan pro Josefa Mánesa) (2011–12). Jednoduché kovové konstrukce v prvním případě svými abstraktními tvary invadují střechy a nepříliš frekventovaná veřejná prostranství, v druhém případě naopak utvářejí vtipné figurativní memento: pohled umělce vypodobeného s paletou v ruce díky Samohejlově intervenci směřuje k malířskému stojanu, jehož obrysovost utváří prostor pro imaginaci, nebo také zapomnění. 

Tichu pro Jiráska (2009–12) se autor nevědomky přiblížil tvorbě japonského umělce Tatzu Nishi, když navrhl uzavření pomníku Aloise Jiráska do domku na čtyřech kůlech, kam by diváci museli vystoupat po schodech a střetnout se tak se sochou spisovatele izolovanou od okolního světa a v dané situaci nabývající na měřítku. Situační v podobném slova smyslu je také Samohejlova diplomová práce v Ateliéru sochařství na pražské UMPRUM. Pasivní pracovník (Jambické čtyřverší) (2014) je estetizovaným záborem veřejného prostoru, který vychází z tvarosloví jednoho z autorem zkoumaných „ne-míst“, tedy míst, jež vypadla z logiky urbanistického plánování či přírodních zákonů. Čtvercový objekt, který připomíná kovový plot obemykající příliš těsný prostor, strávil tři týdny vzdorováním povětrnostním podmínkám a působení lidského faktoru na nefunkčním prostranství v autorově rodném městě, Českých Budějovicích. Poté se přesunul na výstavu do pražské MeetFactory s poetickou přesmyčkou, tedy obrácením vnitřních stran ven. Zábor galerijního prostoru nastolil hru s měřítkem. Pasivní pracovník se ve výstavní architektuře stal aktivním, až „naléhavým“ činitelem. 

Poslední projekty termín „sochařské situace“ ještě posouvají a staví diváka do vícevrstevnatých realit. Stavební materiály a pracovní obleky se v instalaci Pure Potentiality (2015) stávají současně estetizovanými předměty, strukturálními prvky a abstrahovanými zvětšeninami či naopak miniaturami. Znovu se objevuje motiv práce, který v tomto případě vtahuje diváka do rytmického univerza barevných optických a materiálových her, spíše než že by ho vybízel k sociálně laděné spekulaci. V práci Strata Transformation (2015) je návštěvník galerie přiveden do zdánlivě relaxačního prostoru s hamakami a přírodninami na podlaze, kde ale rozvrstvení jednotlivých instalačních elementů komplikuje čtení prvotní inspirace – textu přednášky Roberta Smithsona. Podobně jako u ostatních děl ani tady nejde tolik o samotný přepis (textu, gesta, formy), jako o variabilitu čtení, množství úhlů pohledu, umístění těla diváka vůči komponentům inscenovaným umělcem, vztah vnitřního a vnějšího prostoru. To jsou pro Samohejlův přístup obecně důležité záchytné body, na kterých staví svou důslednou, ale také otevřenou metodologii. Jeho práce vybízejí k pohybu, posunům ve čtení, zkoumání trajektorií mezi jednotlivými předměty a možností (spíše mentální než fyzické) interakce s nimi.

Author of the annotation
Karina Kottová

Published
2016

CV

2007–2014
Academy of Art Architecture and Design in Prague, Sculpture Department,
Dominik Lang and Edith Jeřábková, CZ
2012/13
Academy of Fine Arts in Prague, Studio of Guest Professor, Nicole Wermers, CZ
2012
Academy of Fine Arts in Prague, Studio of Guest Professor, Florian Pumhoesl, CZ
2011
Salzburg Summer Academy of Fine Arts, Peter Friedl, Austria
2010
Edinburgh Collage of Art, (Erasmus Exchange), Scotland


Residencies
2016
Ini Gallery, Prague, CZ
2015–2016
Flow East Art Hub, Prague, CZ
2015
Space Called Place Organization, Krakow, Poland
2013
Egon Schiele Art Center, Český Krumlov, CZ


Awards / Nominations
2015
Jan Naaijkens Prize - Awardee, Tilburg, Holland
2013
Essl Art Award CEE - Finalist, Prague, CZ
2010
Josef Hlávka Travel Scholarship, CZExhibitions

Solo exhibitions
2016
Bower, Gallery konText, Curator : Adéla Procházková, Brno, CZ

2014 Paradigm of Place, V Jámě Gallery, Curator : Jakub Král, Ostrava, CZ

2013
Situation 40, Pavilon Gallery, Curator : Jan Pfeiffer, Prague, CZ
Fragment of Fundament of Palacky Monument, NIKA Gallery, Curator : Tereza Jindrová, Prague, CZ

2012
1/2, Buňka Gallery, (with Romana Drdová), Curator : Tereza Záchová, Ústí n. Labem, CZ
SILENCE! , Proluka Gallery, Curators : Krištof Kintera a Denisa Václavová, Prague, CZ
Like Water in the Basket, Jelení Gallery, Curator : Gabriela Kotíková, Prague, CZ
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2016
Place of the Monument, Vi Per Gallery, Curator : Anežka Bartlová, Prague, CZ

2015
Finding Neverland, Entrance Gallery, Curators : Tereza Jindrová, Rado Ištok, Prague, CZ
Oh, Block T, Curator : Philip Napier, Dublin, Ireland

2014
Journey, Meet Factory, Curator : Karina Pfeiffer Kottová, Prague, CZ
Art and Shadow, Czech Center Prague, Curators : Dominik Lang and Edith Jeřábková, Prague, CZ

2013
Problem is Here, Festival 4+4 Days in Motion, Prague, CZ
Lapidárium, Bethlehem Chapel, Curators : Studio of Sculpture AAAD, Prague, CZ
Jednotné vstupní parametry, Galerie 1, Curators : Jana Bernartová, Jan Kratochvíl, Prague, CZ

2012
Ř!, VŠUP Gallery, Prague, CZ
Early works, Sculpture studio AAAD (2009-2012), DOX, Prague, CZ

2011
AXA in Action, Hotel AXA, Prague, CZ
Stowage, Galerie in Alcatraz, Salzburg, Austria

2010
Feral Mind, Sculpture Court ECA, Edinburgh, Scotland
Other realisations

Public Project
2016

Situation in Public Space « 
The Game Continues », Culture Night Tilburg, Holland
Situation in Public Space « The Game », Railway Station Bubny, Prague, CZ
Performance « 50 / 50 » with Cristina David, Museum Night, Meet Factory, Prague, CZ

 

2015
Workshop « Who Cares », Literární Kavárna Měsíc ve Dne, České Budějovice, CZ

 

2009
4‘33“ of Silence, Botanical garden Troja, Prague, CZ
Intersection of Ethnics, Brloh, CZ

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2017
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv