About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Aleš Kuneš

First Name
Aleš
Surname
Kuneš
Born
1954
Birth place
Prague
Place of work
Prague
Website
www.aleskunes.com
https://cs-cz.facebook.com/facekales
Keywords
assemblage
happening
installation art
photography
public art
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Photographer, pedagogue, journalist, and curator. Since 1983 he has taught photography at the Vocational-Technical School of Photography Prague. Since 1991 he has lectured at the Institute for Creative Photography at the Philosophical-Natural Sciences Faculty in Opava (since 2002 he has acted as associate professor). He is a member of the Prague House of Photography. He intensely devotes his time to journalistic, curatorial and organisational activities in the field of photography.

 

He has been taking photographs since 1969. He almost exclusively devotes his time to free creative techniques. At first in the first half of the 1980s he created traditionally-posed, static photos (photographs from Terezín, the Imanence collection). Later in addition to taking pictures he hosted happenings (Campaign / Kampaň, Fist in the Eye / Pěst na oko or events together with the Divus community and publishing house – the Furniture Bazaar on Libeňský Island, the Prague Vysočany Train Station, or the Days of Never Realised Ideas on the Letná Plateau). In homage to the Czech photographic avant-garde he experiments with both negative and positive prints. He creates photo-montages, assemblages, photograms, etc. He presents photos as spatial objects, often in combination with various real objects. Much of his work has the character of a presentation of work in public space – he glued enormous barytic blow-ups on large surfaces of industrial architecture, presentations in second-hand shops, underpasses, harbours, healthcare centres, etc. His exhibits in official galleries also have the character of photographic installations reacting to a chosen topic and concrete space. He also created miniature transparent photographic assemblages from large-form negatives (18x24cm) and small objects.

 

In recent times he often works with digital images – a sequence of shots or with photo snapshots from his mobile phone.

 

Author of the annotation
Tomáš Pospěch

Published
2007

CV

Studies:
1979-1985 Academy of Performing Arts, Prague, Ján Šmok
1972-1976 Secondary School of Graphic Art, department of photography

Member of art groups not included in ARTLIST.
Fotofórum

Exhibitions

Solo exhibitions
2005
Nepřestávejte skórovat! (S Petrou Benešovou), Galerie artistů, Brno.

2004
Trio Vihorlat, galerie U mloka, Olomouc.

2000
Pro strach uděláno (…), Malá galerie, Liberec.

1996
Evropské kulturní centrum Ignis, Kolín nad Rýnem (Německo).

1995
Galerie Matador, Halmstadt (Švédsko).

1994
Milování v Kuchyni, Galerie mladých U Řečických, Praha.

1993
Galerie Karin Friebe, Mannheim (Německo).
Waalse Kaii, Antverpy (Belgie).
Fotografisk Galleri, Kodaň (Dánsko).

1992
Adheze. Pražský dům fotografie, Praha.

1988
Diarchie, (spolu s Janem Hudečkem), Galerie Melantrichu, Praha.

1981
Fotografie. (spolu s Janem Hudečkem), Divadlo v Nerudovce, Praha.
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2011-2012
Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha (Prague)
V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno

2009
Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

2008
Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha (Prague)

2006
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, přednáškový sál, Ostrava

2005
Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha (Prague)

2004
Padesátníci. Dům umění, Kabinet fotografie, Opava

2003
Na stejné vlně. Čuť, čuť fotoiskustva. Galerie Nábřeží, Praha.
Památník 1992-2003/Memorabilia 1992-2003. Divus, galerie Home, Praha.
Z okraje do středu. Solnice, České Budějovice.

2002
Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století. Muzeum umění, Olomouc, repríza: Dom umenia, v rámci Měsíce fotografie, Bratislava.
Vydejchanej elemént. Experimentální prostor Universal NoD, Roxy, Praha.
Tunel v Karlíně. Praha.

2001
Z okraje do středu. Galerie pod Kamennou žábou, České Budějovice (spolu s Davidem Boukalem, Zdeňkem Stolbenkem a Jaroslavem Kutišem).
Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Dům umění, Opava

2000
Eastern Europe After the Berlin Wall, Petrohrad, Rusko.

1996
Jistoty a hledání v české fotografii. Nejvyšší purkrabství pražského hradu.

Monography

Monography

Birgus-Mißelbeck-Vojtěchovský: Tchechoslowakische Fotografie der Gegenwart. Museum Ludwig, Köln – Edition Braus, Heidelberg 1990.

Kol: Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993.

Kol: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Academia, Praha 1995 .

J. Vanča: Aleš Kuneš. Katalog výstavy, Kabinet fotografie Slezského zemského muzea, Opava 1995.

Birgus-Vojtěchovský: Jistoty a hledání v československé fotografii 90. let. KANT, Praha 1996.

Kol. Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Sorosovo centrum současného umění. Praha 1997.

Birgus-Scheufler: Fotografie v českých zemích 1839-1999. Grada, Praha 1999.

Alan a kol.: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.

Kol: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001.

Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě / Teajchers of the Institue of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava. (Katalog výstavy), KANT, Praha 2001.

Lendelová – Pospěch - Rišlinková: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a davadesátých let 20. století. Muzeum umění, Olomouc 2002.

Kol. : Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Agentura Kdo je kdo, Praha 2002.

Kol: European Photography Guide 8. European Photography, Göttingen 2003.

Škvorová: Aleš Kuneš. Magisterská teoretická diplomová práce, FAMU, Praha 2003.

Birgus-Mlčoch: Česká fotografie 20. století – průvodce. KANT, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2005.

Articles

Jan Hudeček, Aleš Kuneš – rozhovor. Revue Fotografie, 1988, Československá fotografie, 1981, č. 5.

Jan Hudeček, Aleš Kuneš – rozhovor. Revue Fotografie, 1988, č. 3.

J. Vanča: Milování v kuchyni. Ateliér, 1995, č. 4, s. 7.

Other critical texts

Josef Moucha: 2x Aleš Kuneš. Československá fotografie, 1981, č. 5.

Martin Hruška, Diarchie Kuneš a Hudeček. Československá fotografie, 1989, č. 1, s. 30 – 31.

M. Chlumský: Aleš Kuneš: Quiproqo trojrozměrné fotografie. Ateliér, 1994, č. 5, s. 7.

Personal texts not included in database

A. K.: Česká teorie fotografie 1918 – 1948. In: Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948, Kant, Praha 1999. ISBN 80-86217-11-6.

A. K. – Pospěch, Tomáš: Čítanka z teorie fotografie. Skripta ITF, Slezská univerzita, Opava 2002, 72 s. ISBN 80-7248-183-5.

Chocholová, Blanka - A. K.: Václav Chochola. TORST, Praha 2003. 136 s. ISBN 80-7215-210-6.

Publikoval nebo publikuje v novinách a časopisech: Denní Telegraf, Lidové noviny, Yazzyk, Analogon, Ateliér, Divus, Umělec, Film a doba, Fotografie Magazín, Foto-Video.

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv