About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Alexandr Pečev

First Name
Alexandr
Surname
Pečev
Born
1963
Birth place
Jilemnice
Place of work
Prague
Website
www.pecev.com
Keywords
sculpture
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Alexandr Pečev patří ke generaci umělců, nastupujíc í v 80. letech 20. století. Studoval tehdy sochařství na AVU u prof. Axmana (absolvoval v roce 1988). Ještě za studií se zúčastnil v roce 1987 výstavy zvané Konfrontace. Tato setkání umělců v neoficiálních prostorách (soukromé ateliéry, dvory domů) v té době manifestovaly touhu mladých umělců demonstrovat svůj vlastní názor. Typické bylo, že převážnou většinu vystavujících tvořili studenti AVU nebo VŠUPM.

 

Aktivity Konfrontací jim umožnily otevřít ventil a dostat se ven z fádní atmosféry výuky na vysoké škole. Na konfrontačních výstavách umělci samozřejmě vystavovali díla vytvořená doma, nikoliv ve škole. To umožnilo umělcům reagovat na soudobé trendy světového umění. Jedním z těchto trendů byl příklon k expresi. To ovlivnilo i ranou práci Alexandra Pečeva. Ve své mimoškolské práci reagoval právě na tento směr.

 

Pečev vytváří v souladu s tehdejší estetikou barevné neoexpresivistické skulptury z laminátu. Jsou to figurální záležitosti: převážně rostlinné a zvířecí motivy, stylizované do mytických podob. Pečev sám říká, že ho tehdy zajímal návrat ke kořenům, pravzorům a pramýtům. Prvotní nadšení z neoexpresionismu, které provázelo tvorbu většiny konfrontačníků, postupně vyprchalo. A navíc rok 1989 otevřel nové možnosti sdílení internacionálního prostoru. Brzy se generace seznamuje s faktem, že to není jen expresionismus, který může stát za současným uměním.

 

Od roku 1991 nastává v díle Pečeva změna. Začíná tvořit cyklus soch, které nesou název Krajina. Autor sám o sobě říká, že je krajinář – krajina ho fascinuje. Sochy jsou z laminátu, ale také cínu a bronzu. Jejich forma má specifický charakter: je to výřez – jako by sochař vzal rýč a vyryl část krajiny v podobě krychle s vysokým reliéfem na vrchní straně. Některé tyto krajiny kombinují základní materiál s různými předměty, jako třeba s kartáči, skleněnýma očima vycpaných zvířat, plácačkou na koberce či skládačkami letadýlek. Sochař tyto předměty chápe jako oživení jinak strohé, nebarevné skulptury. A zároveň jde i o vyjádření symbolického setkání krajiny se světem masové produkce.

 

V posledních pracích objevil pro sebe nový materiál – polyuteran, z něhož vyřezává krajiny a stavby. Ty jsou pokračováním předešlých krajin. Vzdalují se ale předešlému oragničtějšímu jazyku a jsou daleko geometričtější. Ostře řezané tvary jsou sice čitelné (jaksi realisticky pojaté), ale zároveň tvarově zjednodušené, takže vzniká dojem jakési abstrahující stylizace. Obsahově navazují na předešlé období: jedná se o setkávání přírody a industriálního světa, jako je tomu například v díle Výlet do Tater (2010).

 

Alexandr Pečev patří k tvůrcům, kteří nejsou příliš viditelní v ruchu umělecké scény dnešních dní. Přesto jeho tvorba má své místo ve světě nových technologických postupů a ve světě touhy vyjádřit pocit ze současného životaběhu.

Author of the annotation
Ivona Raimanová

CV

1984-1988 Academy of Fine Arts in Prague
1982-1984 Academy of Fine Arts in Sofia, Bulgaria
1978-1982 High School of Applied Arts in Jablonec

Exhibitions

Solo exhibitions
2000
Real Estate - Karlín, Praha

1992
Národní galerie v Praze- Zbraslavský zámek
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2002
Naše květiny - Makromolekulární ústav, Praha

1993
Krajina v současném umění, Galerie U Zvonu, Staroměstské nám. Praha

1992
Národní galerie v Praze - Přírůstky NG, Jízdárna Pražského hradu

1991
Spirit of Time, Spirit of Place - Newtown, Bath, London, Cardif
Konfrontacje Artystycsne, Turoň – Polsko

1990
Popis jednoho zápasu - putovní výstava po ČSFR,
Mladé umění ČSFR, Praha
Cesty k postmodernismu, UMPRUM

1989
Vinohradská tržnice v Praze

1988
Malá síň- Liberec

1987
Konfrontace VI, Praha Vysočany
Collections
National Gallery in Pague and Regional Gallery in Liberec

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv