About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Běla Kolářová

First Name
Běla
Surname
Kolářová
Born
1923
Birth place
Terezín
Died
2010
Keywords
assemblage
drawing
installation art
object
photography
ženské umění
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Běla Kolářová’s works came about together with those of her husband, Jiří Kolář. It was in his presence that she began moving in experimental circles at the turn of the 1950s / 1960s focused on language and its visual form. The artist took part in several important collective shows for projects (Crossroads / Křižovatka, 1964; New Sensitivity / Nová citlivost, 1968; Surrealism and Photography / Surrealismus a fotografie, 1966-67 etc.). She also had her own independent exhibit at Prague‘s Gallery on Charles Square (1966), where the gallery curator, Ludmila Vachtová, indubitably gave space for experiments. Together with Jiří Kolář and the Ságls, she took part in the provocative exhibit, Somewhere something / Někde něco, in the Špálova Gallery in 1969. This event paved the way for conceptual expression (speech).

 

Despite the fact that Kolářová’s work belongs among the direct expressions of current sensitivity and combines aspects of neo-Dadaism and constructivism, they have managed to elude the interest of the broader public. Between 1985-1999 she lived with her husband in Paris. It was only in the early 1990s that she began to present her work on a regular basis via separate exhibits, most commonly held in galleries outside Prague.

 

This first phase of Běla Kolářová’s work is focused on photographic experimentation created directly in a black box without the help of cameras. The miniature negatives, from which she copied her first photos in 1961, are in and of themselves unique material studies that immediately imprint reality into soft paraffin. Afterwards rotary photographs followed „x-ray circuits / rentgenogramy kruhu“ (1962) and the photographic „light sketches / kresby světlem“, which developed from manipulation of objects (1962-1963). In 1963 and 1964 she created a series of photographic portrait „derealisations“ of key modern poets and authors (Baudelaire, Rimbaud, Jarry, Ionesco, Weiner, Beckett, Morgenstern, Whitman, Proust, Sandburg, Cendrars et. al.) and a series of hair photographs similarly inspired by literature (antique poetry, Elisabeth Browning). Photographs of banal objects and their fragments, arranged into geometric design grids (1963-1964) proceeded her transition to three-dimensional assemblage.

 

No less significant are her creations in the field of material assemblage. Rational construction of surfaces from minor objects also helped her pave the way to becoming a pioneer in Czech constructivism and minimalism. She often integrates however into her constructs very personal meanings. A significant motto for much of her works is the theme positive vs. negative, the tension between opposites as two individual entities that together create a whole. Part of her creations is a natural sense of playfulness and games, deforming original meaning and humour.

 

Her independent exhibit from 1966, where she presented the whole of her basic arsenal of materials (paper brads, office staples, paper clips, razors, clamps/tabs and knitting needles, bobby pins, matches, mouse pads, and coral beads), represents the first pinnacle of her assemblage works. Her second high was the autobiographical work CV of one paper brad / Životopis jedné patentky (1981), in which she measures (balances) her own life in a dialogue with a constantly-changing historical context.

 

After the second half of the 1970s we encounter in Kolářová’s works a number of oversized drawings made of make-up and touches/brushes from the body. The intimacy of the message is here again balanced out by the geometric layout of the basic set up of surfaces.

We understand Běla Kolárová’s works as a noteworthy synthesis of intimacy and willpower with order. It is an early example of unpretentious, but very precisely thought out tension between male and female principles. It is also a dialogue of intense bodily feelings and the artist’s literary and broader cultural background.

Author of the annotation
Marie Klimešová

Published
2006

CV

Autodidact
1938-1941 Private business school, Chomutov

1949 married Jiří Kolář
1985 emigrated to Paris, France

Exhibitions

Solo exhibitions
2013
Běla Kolářová, Raven Row, Londýn (London)

2010
Běla Kolářová, Galerie Louvre, Praha

2008
Běla Kolářová: Asambláže a fotografie, Museum Kampa, Praha
Běla Kolářová, Museum Kampa, Praha

2006
Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Národní galerie v Praze

2005
Galerie Montanelli, Praha
Studio Paměť (s Jiřím Kolářem), Praha

2004
Galerie Fr.Drtikola (s Jiřím Kolářem), Příbram

2003 – 2004
Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

1998
Dům u prstenu, Praha

1997
SG Litoměřice, Dům umění města brna, VČG Pardubice

1995
Galerie 60 / 70, Praha
1992
Pražský dům fotografie; Dům umění města brna a MG Brno

1991
Galerie u bílého jednorožce, Klatovy

1990
Galerie J. et J.Donguy, Paříž

1975
Minigalerie VÚVL, Brno

1966
Galerie na Karlově náměstí, Praha
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2013
Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2012
Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

2011-2012
V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno

2011
Obrazy z dějin fotografie české, Galerie Václava Špály, Praha (Prague)

2010
Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno
Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha

2009-2010
MuMo Opening, Muzeum Montanelli, Praha

2009
Manželé a manželky I., Galerie Mona Lisa, Olomouc
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava
Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

2008
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín

2007
Členská výstava Umělecké besedy, Novoměstská radnice, Praha

2006
Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha

2005
Běla a Jiří Kolářovi: Pokušení a pokoušení, Koláže, objekty, asambláže, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha (Prague)
Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Trojlodí, Olomouc
Emigration out/in 1: Běla Kolářová, Jiří Kolář, Radek Kratina, Hugo Demartini, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)

2004-2005
Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2004
Jeden život, dvě díla, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2003
Umění je abstrakce, Jízdárna Pražského hradu; MG v Brně1962 Nová jména ve fotografii, Klub Mánes, Praha

2001
Fotografie jako umění v Česloskovensku let 1959 – 1968, MG v Brně

1993
Poezie racionality, ČMVU, Praha

1991
Český informel – Strukturální fotografie, okruh bratislavských konfrontací a autoři mimo hlavní proud, Galerie V.Špály, Praha

1990
Anweisenheit bei Abwesenheit – Fotogramme und die Kunst des 20.jahrhunderts, Kunsthaus, Curych
1969
Někde něco…, Galerie V.Špály, Praha (s Jiřím Kolářem, Zorkou Ságlovou a Janem Ságlem)

1968
Klub konkrétistů a jeho hosté, OG Vysočiny, Jihlava (putovní)
Nová citlivost, Dům umění města Brna, GU Karlovy Vary, Výstavní síň Mánes, Praha

1966
Obraz a písmo, Galerie V.Špály, Praha; OG Vysočiny, Jihlava
Surrealismus a fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno; Museum Folkwang, Essen
Arlington-Une, Arlington-Mill, Gloucestershire

1965
Objekt, Galerie V.Špály, Praha

1964
Křižovatka, Galerie V.Špály, Praha

1963
Europäische Forum im Alpbach
Collections
Fonds Nationale d´Art Contemporaine (FNAC), Paříž
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Musée d'Art Moderne de la ville de Paris / ARC, Paříž (Paris)
Musée de l´Elysée, Lausanne
Národní galerie v Praze, Praha

Monography

Other critical texts

(selection)

Antonín Dufek, Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, In: Europa, Europa, katalog výstavy, Bonn 1994

 

Josef Hlaváček, Příběh Běly Kolářové. In: Běla Kolářová, katalog výstavy v Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov 2003

 

Jiří Valoch, Běla Kolářová, In: katalog výstavy v Národní galerii v Praze, Lenka Zapletalová (ed.), Praha 2006.

 

Marie Klimešová, Ondřej Zatloukal a Jakub Potůček: Experiment, řád, důvěrnost – ženské rastry Běly Kolářové, katalog retrospektivní výstavy v Muzeu umění Olomouc, 2006. (zde též nejúplnější bibliografie)

Personal texts not included in database

Běla Kolářová, Jedna z cest, 60.léta 20.století, In: katalog výstavy v SG Litoměřice, 1997

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv