About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

František Burant

First Name
František
Surname
Burant
Born
1924
Birth place
Železná u Berouna
Place of work
Beroun, Praha
Died
2001
Lived and worked in
Beroun, Praha
Keywords
drawing
graphic art
installation art
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

František Burant se narodil 13. února roku 1924 v Železné u Berouna. Vyrůstal v Berouně, kde po absolvování dvouleté obchodní školy nastoupil jako úředník do pivovaru. Tato práce jej však nenaplňovala a stále se uchyloval ke své zálibě v kresbě a malbě. Jeho talentu si povšiml profesor místního gymnázia, jenž jej přes malíře a ilustrátora Václava Živce doporučil k tehdejšímu řediteli Státní grafické školy v Praze. Burant úspěšně vykonal přijímací zkoušku, do školy však nenastoupil, neboť byl totálně nasazen k práci pro Říši – ve strojírnách v Jincích – Čenkově jako dělník opracování železa. Později využil možnost přejít do berounské textilky, kde vykonával pomocné práce a ve volném čase se věnoval své umělecké tvorbě.

 

Po válce odešel studovat do Prahy – nejprve na Státní grafickou školu, poté na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru profesora Josefa Kaplického, kde také později působil jako asistent. Po Kaplického smrti, kdy převzal ateliér Stanislav Libenský a ateliér se zaměřil na zpracování skla, Burant setrval ve funkci ještě tři roky. Pak byl na škole pověřen výukou kresby. V roce 1969 byl jmenován docentem a 1982 profesorem.

 

Po absolvování školy se stal členem Svazu výtvarných umělců, konkrétně do jeho II. střediska, bývalé Umělecké besedy. Burant se účastnil konfrontačních i generačních výstav, pravidelně obesílal přehlídky Spolku českých umělců - grafiků Hollar, jehož byl též členem.

 

Již z Kaplického ateliéru se znal s ostatními generačními souputníky, s nimiž později zformují skupinu UB 12 – Jiřím Johnem, Adrienou Šimotovou, Jiřím Mrázkem. Ke skupině UB 12 se připojil už v jejím počátku a zúčastnil se všech jejích výstav, přestože byl členem spíše pasivním a málokdy byl přítomen na schůzkách či jiných akcích skupiny.

 

Jeho stěžejní technikou byla grafika, v níž získal také uznání. Pracoval zejména suchou jehlou, někdy kombinovanou s mezzotintou.

 

František Burant byl tichým a uzavřeným člověkem, mezi kolegy umělci se příliš nepohyboval a do společnosti nechodil. Nesžil se s velkoměstem a jeho největší životní inspirací byla příroda. Tu objevoval a obdivoval na nesčetných výletech zejména v krajině svého dětství, na Berounsku. Příroda mu byla oázou klidu a harmonie, místem idylického bezčasí.

 

Oblíbeným motivem byly křehké můry, vážky a motýli (Můry I, 1951; Víření, 1981; Vzpomínka na léto, 1986) či otisky přírodnin (List, 1968; Kompozice s listem, 1970, Hold přírodě, 1987).

 

Často také zaznamenával své dojmy z cest (Vzpomínka na Oravsko II, 1972; Detvanský hřbitov, 1976).

 

Mimo přírodních motivů zobrazoval také lidské figury, převážně ženy, které se dostaly do popředí jeho uměleckého zájmu v 60. letech. Žena pro něj byla symbolem radosti, melancholie, smutku, krásy a smyslového okouzlení (Dvě Grácie II, 1961; Nevěsta, 1970; Malá radost, 1978).

 

Velmi obdivoval grafiky Františka Tichého, a ve své tvorbě rovněž využil postavy pierotů, kolombín, tanečnic a karnevalu (Harlekýn a kolombína, 1960; Vzpomínání stárnoucího klauna, 1979; Faunovo odpoledne, 1981).

 

Kromě kresby a grafiky se věnoval také monumentálním dílům – vitrážím, mozaikám a pískovaným či leptaným sklům. K takovým patří například jeho pískované tabule pro pražský Dům módy na Václavském náměstí. Spolupracoval také se sklářem Benjaminem Hejlkem. Burant vytvořil také několik plastik, inspirovaných egyptskými skulpturami, sochami Giacomettiho a Degase. Je rovněž autorem knižních ilustrací. 

Author of the annotation
Kateřina Štroblová / Rathouská

Published
2015

CV

1982 Professor at the Academy of Arts
1969-1981 Associate Professor at the Academy of Arts
1960-1969. Expert assistant for the glass art at the Academy of Arts
1951-1960 Assistant at the University of Applied Arts in the studio of prof. Kaplický
1947-1952 College of Applied Arts in Prague
1945-1947 State Graphic School in Prague

Prices:
1958 Brussels World Exhibition 1958 Gold Medal
Member of art groups included in ARTLIST.
UB 12

Exhibitions

Solo exhibitions
2005
František Burant: Výběr z grafického díla, Galerie Hollar, Praha

1998
František Burant: Grafika, Výstavní síň muzea, Frenštát pod Radhoštěm

1994
František Burant: Grafika, Galerie Na Hradě, Olomouc

1992
František Burant: Grafika, Galerie Šternberk, Šternberk
František Burant: Grafika, Vlastivědné muzeum, Olomouc

1989
František Burant, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava

1985
František Burant: Grafika, Galerie Václava Špály, Praha

1974
František Burant: Grafika, Galerie Fronta, Praha
František Burant: Souborná výstava v Mladé Frontě: 1974, Galerie Fronta, Praha

1961
František Burant: Samostatná výstava grafiky a vitráží v Mladé Frontě, Galerie Fronta, Praha
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2008
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

2006
Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav

2005
Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Galerie Hollar, Praha

2004
Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Grafika z depozitáře Nadace Český fond umění Ladislav Čepelák, Emilie Tomanová, František Burant, Galerie Václava Špály, Praha
3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha

2002
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha

1999
Kruh prstenu, IBC - obchodní centrum, atrium, Brno
Jubilanti 1999, Galerie Hollar, Praha

1998
Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily

1997
Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Rytířský sál, Praha
Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie, Galerie Hollar, Praha

1996
Bienále české grafiky Ostrava 1996, Dům umění, Ostrava

1995
2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov
Vltavotýnské dvorky: 22 českých grafiků, ART CLUB - CAFÉ BAR, Týn nad Vltavou

1994
UB 12, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
UB 12, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1993
Podzimní setkání členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Jičíně, Regionální muzeum a galerie - Muzeum hry, Jičín

1992
Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha
Dvacet československých grafiků, Nová síň, Poruba, Ostrava
Setkání, Galerie Hollar, Praha

1991
UB 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou
Kresba, Galerie Hollar, Praha
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha

1990
Současná česká kniha, Mánes, Praha
Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
mage Imprimée de Tchécoslovaquie. Affiche, gravure, illustration, Centre de la Gravure et de l´Image Imprimée de la Communauté française de Belgique, La Louviere
UB 12, České muzeum hudby, Praha

1989
Současná česká grafika, Mánes, Praha
Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988), Národní galerie v Praze, Praha

1988
Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín

1986
Grafické techniky II. Tisk z hloubky, Galerie d, Praha

1985
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha

1984
Současná česká grafika 1977-1983, Galerie Vincence Kramáře, Praha

1983
Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
Současná česká grafika 1977-1983, Bratislava, Bratislava

1980
Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Konstanz
Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
Nejkrásnější knihy roku 1979, Památník národního písemnictví, Praha

1978
Metro a výtvarné umění, Staroměstská radnice, Rytířský sál, Praha
Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha, Praha

1973
Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod

1971
Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea, Musei Civici del Castello Visconteo , Pavia
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha

1970
Mostra della grafica Cecoslovacca, Salone del Circolo, Lucano
Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod

1969
2. pražský salón (obrazů, soch a grafik), Dům U Hybernů, Praha
Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst /Gegenwartskunst, Wien
50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Praha, Praha

1967
František Burant, Benjamim Hejlek: Vitráže, Galerie bratří Čapků, Praha
Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo
Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha

1966
Tschechoslowakische Grafiker, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schleswig

1965
UB 12, Dům umění města Brna, Brno
Grafika 65, Vlastivědné museum, Písek
Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha

1964
Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha
Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění, Gottwaldov (Zlín)
Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
Czechoslovak Graphic Art, Alexandria, Alexandria
Czechoslovak Graphic Art, Káhira (Cairo)

1963
Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
Hollar: Kresby 1963, Galerie Hollar, Praha

1962
Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Československý spisovatel, Praha

1961
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1960
Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1959
Skupina G, Dům pánů z Poděbrad, Brno
Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno

1957
Výstava pěti výtvarníků, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1954
II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Valdštejnský palác, Praha

1953
I. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv