About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Eduard Ovčáček

First Name
Eduard
Surname
Ovčáček
Born
1933
Birth place
Třinec
Place of work
Ostrava
Website
www.eduardovcacek.cz
Keywords
collage
graphic art
painting
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Studia:

1957 – 1963 VŠVU – Bratislava (prof. Peter Matějka)

1961 VŠUP Praha (prof. Antonín Kybal)

 

 

Zaměstnání:

1963 – 1968 odb. asistent grafických technik, FF-výtvarná výchova, Palackého univerzita Olomouc

1991 – 2007 docent Katedry výtvarné tvorby, později Fakulta umění, Ostravská univerzita

2000 – 2013 profesor, vedoucí Katedry grafiky a kresby na Fakultě umění, Ostravská univerzita

CV

Exhibitions

Solo exhibitions
Selection:
2013
Again & diferently, Topič Salon Company, Prague
Ovčáček !!!, The Gallery of Fine Arts in Ostrava
Archiv médií, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Czech Rep.
Galerie města Třince, Digitální grafika 2003 – 2013 – Czech Rep.
Oevres graphiques, Musée de l' Imprimerie, Lyon - France

2012
Last Decade, City Gallery of Blansko
Eduard Ovčáček & Miloš Urbásek, Závodný Gallery, Mikulov
Metamorphoses of Media 1960-2012, Miloš Alexander Bazovský Gallery in Trenčín
A Glance, Kampa Museum, Prague
2010
Odadozet, Rondo Sztuki, Katowice – Poland

2009
Communication in Writing & Image, The Olomouc Museum of Art
Letterstory, Galerie de la Maison Pierre Werner, Luxembourg – Luxembourg
The Art Centre Chagall, Gallery of the Czech Photography, Ostrava

2008
Aspects of the Geometry of Writing and Signs, The Art Gallery in Nové Zámky
Metamorphoses – Five Spaces, Five Media, Turiec Gallery in Martin

2007
Peripeteia of Writing and Signs, Smečky Gallery smečky, Prague

2006
Serigraphy & Digital Graphic Arts, Hollar Gallery, Prague

2005
Selected works of 1959–2005, The Regional Gallery in Liberec
2001
The Retrospection 1959–2000, The State Gallery in Banská Bystrica
2001
Eduard Ovčáček in Ostrava Region, The Gallery of Fine Arts in Ostrava
2000
Serigraphy 1968–1999, The City Gallery of Bratislava, Pálffy Palace

1999
Exhibition of the Laureate of Vladimír Boudník Award, Old Town Hall in Prague
The Retrospective Exhibition 1959–1999, The Czech Museum of Fine Arts, Prague

1997
Von der informellen Kunst zum Lettrismus, Tschechisches Zentrum, Berlín – Germany
1995
Eduard Ovčáček, Galerie im Rathaus Tempelhof, Berlin – Germany
1993
Eduard Ovčáček, Centrum Sztuki v Bytomiu – Poland
1993
Selected works by E.Ovčáček, The State Gallery in Zlín (nowadays The Regional Gallery of Fine Arts)
1991
Fronta Gallery in Prague
1989
Eduard Ovčáček, Gluri Suter Huus, Wettingen – Schwitzerland
1981
Eduard Ovčáček, Galerie Pragxis, Essen – Germany
1967
Eduard Ovčáček, The Gallery of Fine Arts in Ostrava
1966
Eduard Ovčáček, The Charles Square Gallery

Monography

Monography

Publications - books, (selection)

 

Barrie Tullett: Typewriter Art. A Modern Anthology, Laurence King Publishers, London 2014

Florence Jaillet, Jiří Machalický: Oeuvres Graphiques, Musée de l'imprimerie, Lyon 2013

Ludvík Ševeček a kolektiv autorů: OVČÁČEK!!! (katalog k výstavě v GVU Ostrava), 2013

Jan Matoušek, Markéta Vinglerová, Vladimír 518: M = M (Město=Médium), Bigg Boss (VŠUP), Praha, 2012 – CZ /

Jan Matoušek, Markéta Vinglerová, Vladimír 518: M = M (City=Medium), Bigg Boss (Academy of Arts,

Architecture and Design), Prague 2012

Antonín Dufek: V plném spektru (Fotografie 1841–2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně),

Kant, Praha 2011 – CZ /

Antonín Dufek: Full Spectrum (Fifty Years of Collecting Photography), Moravian Gallery in Brno & Kant

Publishers, Prague 2011

Juraj Mojžiš a Sabina Jankovičová: Bratislavské konfrontácie, Petum s.r.o, Bratislava 2010 – SK /

Juraj Mojžiš a Sabina Jankovičová: Bratislava Confrontations, Petum Publishers, Bratislava 2010 – Sk

Luba Belohradská, Eva Trojanová: Hranice geometrie (Geometrické a konstruktivní tendence ve slovenském výtvarném umění), Petum s.r.o., Bratislava 2009 – SK /

Luba Belohradská, Eva Trojanová: The Botders of Geometry (Geometric and Constructive Tendencies

in Slovak Visual Arts), Petum Publishers, Bratislava 2009 – SK

Simona Racková a kol.: Antologie české poezie I. díl. (1966–2006), Dybbuk, Praha 2009 – CZ /

Simona Racková and collective: Anthology of Czech Poetry– Part I (1966–2006), Dybbuk Publishers, Prague 2009

Vom Sammeln und von Freundschaften (Künstlermappen KonkreterKun – Michaela Riese Stifftung.

Texte von Eva Demski und Hans-Peter Riese), Wienand Verlag 2008 – D /

Jiří Valoch, Jiří Machalický, Juraj Mojžiš: EDUARD OVČÁČEK - MONOGRAFIE (Tvorba z let 1965–2006), Gallery, Praha 2007 – CZ /

Jiří Valoch, Jiří Machalický, Juraj Mojžiš: EDUARD OVČÁČEK (Works from 1965–2006), Gallery Publishers, Prague 2007

Z. Böhnerová, I. Jančar: Slovenská grafika 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, 2007 – SK /

Z. Böhnerová, I. Jančar: Slovak Graphic Arts of the 20th Century, City Gallery of Bratislava, 2007 – SK

Jarosław Denisiuk: Otwarta galeria (Formy przestrzenne w Elblągu. Przewodnik),

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 2006 – PL /

Jarosław Denisiuk: Open Gallery (Spatial forms in Elbląg. Guidebook),

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 2006 – PL

České ateliéry, Art CZ, Praha 2005 – CZ / The Czech Studios, Art CZ, Prague 2005

V. Birgus, J. Mlčoch: Česká fotografie 20. století, Kant, Praha 2005 – CZ /

V. Birgus, J. Mlčoch: Czech Photography of the 20th Century, Kant, Prague 2005

Zdeněk Primus: Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Kant, Praha 2003 – CZ /

Zdeněk Primus: Art is an Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Kant Publishers, Prague 2003

Eduard Ovčáček: Tetovaná žena (Fotografie), Střelec, Praha 2002 – CZ /

Eduard Ovčáček: A Tattooed Woman (Photographies), Střelec Publishers, Prague 2002

Eduard Ovčáček: SLOVAZNOVASLOVA (Poezie), Střelec, Praha 2000 – CZ /

Eduard Ovčáček: WORDS-AGAIN-WORDS (Poetry), Střelec Publishers, Prague 2000

20. storočie – Dejiny slovenského výtvarného umenia, Slovenská národná galéria v Bratislave, 2000 – SK /

20th Century – The History of the Slovak Visual Art, Slovak National Gallery in Bratislava, 2000 – SK

 

Jan Kříž: EDUARD OVČÁČEK (Tvorba z let 1959–1999), České muzeum výtvarných umění,

Praha a Gema Art, Praha 1999 – CZ /

Jan Kříž: EDUARD OVČÁČEK (Works from 1959–1999), The Czech Museum of Fine Arts,

Prague & Gema Art Publishers, Prague 1999

Mahulena Nešlehová: Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění),

Base-ART et Fact, Praha 1997 – CZ /

The Legacy of a Different Expression (The Concept of Informel in the Czech Art),

Base-ART et Fact, Prague 1997

Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, Profil, Bratislava 1999 – SK

The Encyclopedia of the World and Slovak Visual Art of the Second Half of the 20th Century,

Profil Publishers, Bratislava 1999 – SK

Alena Potůčková, Ivan Neumann, Olaf Hanel, Jiří Šetlík: Umění zastaveného času (Česká výtvarná scéna 1969–1985), České muzeum výtvarných umění, Praha 1996 – CZ /

Alena Potůčková, Ivan Neumann, Olaf Hanel, Jiří Šetlík: The Art of the Stopped Time (Czech Visual Art Scene 1969–1985), The Czech Museum of Fine Arts, Prague 1996

Eduard Ovčáček: Lekce velkého A (Konkrétní a vizuální poezie 1962–1993, texty: Arsén Pohribný a Jiří Valoch), Trigon, Praha 1995 – CZ /

Eduard Ovčáček: The Lesson of a Big A (Concrete and Visual Poetry 1962–1993, texts: Arsén Pohribný and Jiří Valoch), Trigon Publishers, Prague 1995

Šesťdesiate, Slovenská národná galéria v Bratislave, 1995 – SK /

The Sixtieth Anniversary, Slovak National Gallery in Bratislava, 1995 – SK

Marie Klimešová-Judlová: Ohniska znovuzrození (České umění 1956–1963),

Galerie hl. města Prahy a Ústav dějin umění Akademie věd ČR, 1994 – CZ /

Marie Klimešová-Judlová: The Sources of Regeneration (Czech Art 1956–1963),

City Gallery of Prague & Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1994

Jindřich Chalupecký: Nové umění v Čechách, H&H, Praha 1994 – CZ /

Jindřich Chalupecký: New Art in Bohemia, H&H, Prague 1994

Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Asco, Praha 1993 – CZ /

 

 

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv