About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Křižovatka

Members included in database
Kolář Jiří
Kolářová Běla
Malich Karel
Mirvald Vladislav
Sýkora Zdeněk
Other members (not included in database)

Burda Vladimír

Fremund Richard

Hlaváček Josef

Kubíček Jan

Mautnerová Pavla

Padrta Jiří

Slavík Otakar

Founded
1963
Dissolved
1968
Place
Praha
Keywords
assemblage
installation art
object
painting

About group

V první polovině 60. let se v českém umění začínají projevovat tendence označované jako konstruktivistické. Charakter těchto tendencí však navzdory názvu neměl mnoho společného ani s klasickým konstruktivismem ruským, ani s tím, jehož centrem byl Bauhaus dvacátých let. Jejich základní teze, především popření a odmítnutí všeho minulého umění, jakož i víra, že konstruktivistické umění je předurčeno k bezprostřední proměně světa, nebyly v českém kontextu sdíleny.

Některé společné rysy s avantgardními směry počátku dvacátého století však nakonec zdejší konstruktivismus přece jen má, zejména zájem o čisté výtvarné prostředky zbavené všeho náhodného a subjektivního, minimalizované na prvotní tvary a kompozice za užití neutrálních, čistých barev. Autorům byly vlastní výdobytky moderního světa, technické vynálezy a „nová příroda“ stvořená člověkem – na rozdíl od přírody organické, s níž vyhlásili radikální rozchod. Jádro skupiny konstruktivistů tvořili Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora, Karel Malich a Hugo Demartini. Poprvé se tito umělci projevili na výstavě Umělecké besedy v lednu a únoru 1964.

Z potřeby formulace programu byla roku 1963 v Praze založena skupina Křižovatka.
Jejími členy byli Vladimír Burda, Richard Fremund, Josef Hlaváček, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Jan Kubíček, Karel Malich, Pavla Mautnerová, Vladislav Mirvald, Jiří Padrta, Otakar Slavík a Zdeněk Sýkora.

První společná výstava se konala až v březnu 1964 v Galerii Václava Špály, ani zde však konstruktivisté ještě nevystoupili samostatně. V katalogu sestaveném Jiřím Padrtou, byl ale formulován program tzv. „objektivních tendencí“, který se stal posléze základem formování celého hnutí. Výstava měla být tedy „konfrontací osmi odlišných výtvarných projevů. Některé z nich se přihlásily k takovým myšlenkám, jež byly dosud v českém moderním umění bez přímých předchůdců a tradic. To platí především o těch tendencích v dnešním malířství, které chtějí čelit převaze romantického sentimentu.“ [viz Hlaváček, Josef. Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, in: Hlaváček, Josef; Sekera, Jan. Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Praha 1994, s.55] Tyto takzvané „objektivní tendence“ tudíž představovaly  antipól přílišné subjektivitě, vlastní zejména lyrické abstrakci a informelu, a opíraly se o důsledné principy konstruktivního pořádku zakotveného hluboko v zákonech matematicko-geometrických řad a struktur.“ Ne všichni umělci, kteří se výstavy účastnili, však tvořili striktně v duchu konstruktivismu.

V roce 1966 se v Lounech konala výstava Konstruktivní tendence, na níž se představili Hugo Demartini, Karel Malich, Jiří Kolář a Zdeněk Sýkora. Druhá skupinová přehlídka Křižovatky proběhla až v roce 1968 v Brně a v Karlových Varech pod názvem Nová citlivost (v Praze pak pod názvem Křižovatka a hosté / Nová citlivost). Výstava reflektující „nový druh citlivosti, otevřený současnému světu, zaujatý jeho viditelnými jevy i skrytými principy,“ [viz text Jiřího Padrty v katalogu Nové citlivosti, v němž se mimo jiné odvolává na německou skupinu Zero a francouzské Nové realisty] vedle členů skupiny představila také 29 přizvaných autorů. Mezi vystavujícími se opět vyskytli i tací, kteří byli čistě konstruktivnímu programu vzdáleni (vystavovala zde např. i Alena Kučerová), a jiní, kteří s konstruktivními principy pracovali, významově je ovšem směřovali jinam (Václav Boštík, Stanislav Kolíbal). Výstavy se účastnili i členové Klubu konkretistů (Radek Kratina, Jan Kubíček), kteří taktéž tvořili v duchu konstruktivismu.

 

Ke konci 70. let již ale jednotliví autoři docházejí k jiným východiskům a konstruktivistické tendence druhé poloviny 60. let tak směřují ke svému zenitu.

Author of the annotation
Kateřina Štroblová / Rathouská

Published
2017

Exhibitions

Other exhibitions/events

1968
Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha

Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Dům umění města Brna, Brno

 

1964
Křižovatka, Galerie Václava Špály, Praha

Monography, catalogues, publications

Monography, catalogues, publications

2010
Ečerová, Michaela. Výstava Nová citlivost, bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, ved. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D., 2010.

 

2007
Hlaváček, Josef. Nová citlivost. In: Dějiny českého výtvarného umění VI/1 1958/2000. Praha: Academia, 2007. str. 221–231.

 

2006
Nová citlivost,  neokonstruktivistické tendence. In: Tetiva, Vlastimil. České umění XX. století. 1940–1970 (kat. výst.), Hluboká nad Vltavou: Alšova Jihočeská galerie, 2006. str. 153–177.

 

1994
Hlaváček, Josef; Sekera, Jan. Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Praha: České muzeum výtvarných umění, 1994.

 

1964
Padrta, Jiří. Křižovatka. Praha, Galerie Václava Špály, 1964.

Articles, media, internet

2008
Machalický, Jiří. Křižovatka a Nová citlivost, Revue Art, 2008, roč. 5, č. 3, s. 22-29.

 

2003
(red.).  Křižovatka a výstava Nová citlivost, Ateliér, 2003, roč. 16, č. 7, s. 13.

 

1995
-bk-. Nová citlivost v Muzeu umění, Hanácké noviny, 1995, roč. 6, č. 77, s. 5.

Baum, Tomáš. Opět nová citlivost, Lidové noviny, 1995, roč. 8, č. 50, s. 8.

Koláček, Luboš. Obnovená Nová citlivost v Brně, Denní telegraf, 1995, roč. 4, č. 38, s. 13.

 

1994
Petrová, Eva. Nová citlivost, Ateliér, 1994, roč. 7, č. 16-17, s. 16.

 

1968
Lamač, Miroslav. Nová citlivost, nová angažovanost, Literární listy, 1968, roč. 1, č. 3, s. 10.

Nová citlivost, Výtvarná práce XVI, 1968, č. 7, str. 5;

Nová citlivost, Výtvarná práce XVI, 1968, č. 16–17, str. 6.

 

1966
Padrta, Jiří. Konstruktivní tendence, Výtvarné umění XVI, 1966, č. 6–7, str. 327–331.

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2017
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv