About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Ivan Ouhel

First Name
Ivan
Surname
Ouhel
Born
1945
Birth place
Ostrava
Place of work
Prague
Website
www.ouhel.cz
Keywords
painting
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Tvorba Ivana Ouhela je neodmyslitelnou součástí českého umění posledních desítiletí. Autorovy snivé krajiny na pomezí symbolismu a expresionismu patří – stejně jako např. díla Michala Ranného – k české lyrické abstrakci, jež vycházela z linie reprezentované Janem Preislerem. Ouhel směřuje pod povrch krajiny, jeho pohled se upírá do spodních vrstev země.

 

Jeho rané obrazy mají těžký, zemitý kolorit, jakoby zkoumaly samotné hlubiny země. Snad je to tím, že prožil dětství na Ostravsku. Na počátku jej zajímala městská krajina, ve škole se však učil figurální malbě. V roce 1973 jej čekala stipendijní cesta do Itálie a rok na to završil své studium u Karla Součka diplomovou prací nazvanou Zemědělství - cyklus pěti velkoformátových olejů na sololitu a pěti menších, zobrazujících monochromně laděné polní krajiny s opuštěně působícími stroji, kde se jakoby zastavil čas. Z jeho tvorby se však poté postupně vytrácí popisnost a krajina je řešena jako konstrukce prostoru. Z roku 1969 pochází jeho první trojrozměrná díla, obrazové koláže. Na sklonku 70.let vytváří průhledné objekty z plexiskla, které představují průnik malířských prvků do krajiny.

 

Kromě krajiny je pro Ouhela důležitým námětem figura. Z let 1978–1979 pochází série nadživotních figur, ve kterých – podobně jako např. sestry Válovy a Adriena Šimotová - předkládá světu obecný příběh člověka. Tyto obrazy zachycují vždy anonymní postavu vystavenou všem tlakům a těžkostem vnějšího světa. Ještě v polovině 70. let v Ouhelově tvorbě spatřujeme silný smysl pro horizontalitu – obraz představuje diptych složený ze dvou pohledů – většinou mírně převýšený čtverec. Po figurální etapě se tento formát proměňuje na vertikální.

 

Ouhelova dvě ústřední témata, tedy figura a krajina, postupem času zcela splývají. Na tento klíčový moment ve své monografii upozornil Ivan Neumann, jenž tento vývoj dokládá obrazem Akt v noci (Vesmír) z roku 1986. Člověk se zde stává součástí přírody, nikoliv jejím centrem.

 

V 90. letech v Ouhelových obrazech převládají velké barevné plochy, působivé barevné kombinace, které se postupně zcela rozkládají na prazákladní tvary. Dochází ještě k jednomu k obratu – obrazy jsou plné neklidu, protikladů a konfliktů, s prvky gestické malby. Rozklad na základní geometrické formy, ze kterých je obraz vystavěn, je často též prováděn technikou akvarelu. Ouhelově současné tvorbě dominuje minimalismus.

 

Ivan Ouhel na výtvarnou scénu nastoupil v 70. letech, jeho tvorba však dalece přesáhla generační rozměr.

Author of the annotation
Julie Weissová

Published
2009

CV

Studies:
1968-1974 Academy of Fine Arts, Prague, professor Karel Souček
1968 Secondary school of Arts of Václav Hollar), Prague

Awards:
1973 Cena 17. listopadu, pro posluchače Akademie výtvarných umění v Praze
Member of art groups included in ARTLIST.
12:15, Pozdě, ale přece
Umělecká beseda

Exhibitions

Solo exhibitions
2013-2014
van Ouhel: Tutti colori, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, hlavní sál, Roudnice nad Labem

2011
Ivan Ouhel: Nové obrazy, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
Ivan Ouhel: Ze sbírky České pojišťovny, Galerie České pojišťovny, Praha

2009
Ivan Ouhel: Objevený prostor, Kolowratský palác, Praha

2008
Ivan Ouhel: Kresby, Galerie Magna, Ostrava

2007
Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2006
Ivan Ouhel: Obrazy, Městské divadlo v Kolíně, foyer, Kolín (Kolín nad Labem)
Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper, Zámek Zlín, 2. patro - grafický kabinet, Zlín (Gottwaldov)

2003
Ivan Ouhel: Obrazy - kresby, Galerie výtvarného umění, Most

2002
Ivan Ouhel: 1999 - 2002, Galerie výtvarného umění, Most
Ivan Ouhel: 1999 - 2002, Galerie Gema, Praha
Ivan Ouhel: 1999 - 2002, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Ivan Ouhel: Souvislosti, obrazy, kresby, objekty, malby na hedvábí, Zámek Klenová, Klenová

2002
Ivan Ouhel: 1999 - 2002, Galerie výtvarného umění, Most
Ivan Ouhel: 1999 - 2002, Galerie Gema, Praha
Ivan Ouhel: 1999 - 2002, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Ivan Ouhel: Souvislosti, obrazy, kresby, objekty, malby na hedvábí, Zámek Klenová, Klenová

2000
Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín
Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, Galerie z ruky, Křížovice
Setkání s Ivanem Ouhelem a výstava z díla autora, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha

1999
Ivan Ouhel: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999, Výstavní síň "13", Plzeň

1998
Ivan Ouhel: Devadesátá léta Čas obrazu, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
Ivan Ouhel: Kresby, Galerie Gema, Praha
Ivan Ouhel: Devadesátá léta Čas obrazu, Dům umění, Ostrava

1997
Ivan Ouhel: Obrazy z 90. let, Dům umění, České Budějovice

1996
Ivan Ouhel: Obrazy devadesátých let, Dům umění, Zlín (Gottwaldov)
1996/12/19 - 1997/01/26
Ivan Ouhel, Výstavní síň Synagoga, Hranice

1995
Ivan Ouhel: Rané dílo, Galerie ´60/´70, Praha
Ivan Ouhel: Kresby, Galerie Gema, Praha
1995/12/06 - 1996/01/03
Ivan Ouhel: Obrazy, Galerie ve věži, Mělník

1993
Ivan Ouhel, Česká galerie, Praha

1992
Ivan Ouhel, Galerie A Ateliéry, Most
Ivan Ouhel, Galerie Gema, Praha
Ivan Ouhel: Kresba, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
Ivan Ouhel: Obrazy, Předváděcí centrum fy Ahrend Profesionální interiéry, Praha

1991
Ivan Ouhel: Obrazy a kresby, Galerie Via Art, Praha

1990
Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, objekty, Dům umění, Opava

1988
Ivan Ouhel: Kresby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Ivan Ouhel: Kresby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1987
Ivan Ouhel, Galerie Opatov, Praha
1987/12 - 1988/01
Ivan Ouhel: Kresby, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1986
Ivan Ouhel: Obrazy objekty kresby, Galerie umění, Karlovy Vary

1985
Ivan Ouhel: Obrazy objekty kresby, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
Ivan Ouhel: Obrazy, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha

1985
Ivan Ouhel: Obrazy objekty kresby, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1979
Ivan Ouhel: Figury, Divadlo v Nerudovce, Praha
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2013
Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
Místo pro imaginaci, Galerie Klementinum, Praha
A Place for Imagination, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brussels (Bruxelles)

2011
Terra (non)firma / (Ne)pevná půda, Galerie Kartografie, Praha
Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2010-2011
Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

2010
Obrazy z depozitářů Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod

2009
Věčná pomíjivost, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

2008
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc
9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, výstavní síň, Praha

2007
Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
Členská výstava Umělecké besedy, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Mánes, Praha
Členská výstava Umělecké besedy, Novoměstská radnice, Praha
Současné české umění - Generační paralely, Galerie umění Zuraba Zereteli, Moskva
Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/12 - 2008/02
Členská výstava Umělecké besedy, Galerie výtvarného umění, Most

2006
Eva Adamcová, Ivan Ouhel: Grafika / obrazy, Arnoldinovský dům, Brandýs nad Labem
Doteky země, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account, Karolinum, Praha

2005
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory,
Praha
IV. nový zlínský salon 2005, Zlín
Jubilanti Umělecké besedy, Galerie Gema, Dům U dvou divých mužů, Praha
Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
Umělecká beseda: Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník
Galerie 2005, První prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov - Bludovice

2004
Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
Aukcia súčasného umenia, Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava
7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín

2003
Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, Olomouc
Z depozitáře Nadace Český fond umění, Galerie Václava Špály, Praha
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Česká malba dnes. Kresba a grafika osobností českého umění 20. století., Muzeum umění Benešov, Benešov u Prahy
I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
Typický obraz, Чешcкий центр Москва (České centrum Moskva), Moskva
2.aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha

2002
Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Grafický kabinet, Zlín (Gottwaldov)
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
III. nový zlínský salon, Zlín)
6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Navrátil, Praha

2001
Bilance II, Obrazy a sochy, Galerie umění, Karlovy Vary
Možnosti proměny I, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Knihy Aulos, Výstavní síň Vysoké školy umělecko-průmyslové, Praha
300 Years of Czech Decorative Art, Takasaki Museum of Art, Takasaki
Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Miiteleuropa, Palais Esplanade, Merano

2000
6 + 1 Jiří Beránek, Václav Bláha, JIří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Jiří Sopko and Pavel Kraus, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
Na cestě ke stálé expozici: Současná česká malba, plastika..., Muzeum umění Benešov, Benešov u Prahy
Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc
5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2000/12/13 - 2001/02/11
100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století / 100 + 1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U černé Matky Boží, Praha


1999
Circum 2·2·2, Mánes, Praha
Die Natur in zehn Kapiteln / La nature, en dix chapitres, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
II. nový zlínský salon, Zlín
... a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990 - 1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Kanakakis municipal Gallery, Rethymnon
Kolorismus v českém výtvarném uimění, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
6 + 1 Jiří Beránek, Václav Bláha, JIří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Jiří Sopko and Pavel Kraus, Schick Art Gallery, Skidmore College, New York, New York
Znovu a jinak, Pražákův palác, Brno

1998
Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha
Touha stát se Indiánem, Galerie Caesar, Olomouc
La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Centre Rhénan d´Art Contemporain (CRAC), Altkirch
Circum 2·2·2, Ex Chiesa della Maddalena, Bergamo
4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
1998/12/18 - 1999/01/15
Umělecká beseda 1998, Mánes, Praha

1997
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno, Brno
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Ouplná lůna, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
Umělecká beseda, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká 16, Praha
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha
Umělecká beseda 1997, Mánes, Praha

1996
I. nový zlínský salon, Zlín
V prostoru 20. století, České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
Slávnosť 25 kunstenaars uit Tsjechische en de Slowaakse Republiek, Venray
Špét, ábr doch, Niederösterreichischen Landmuseum, Vídeň (Wien)
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Hrad a zámek, Klenová
Fragmenty, Galerie U prstenu, Praha
1996/12/03 - 1997/01/05
Umělecká beseda 1996, Mánes, Praha

1995
Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Praha
Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno
Umělecká beseda 1995, Mánes, Praha
2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

1994
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Menší formáty, Galerie Via Art, Praha
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: U zdymadla, Mánes, Praha
Londýn (London)
Ivan Ouhel: Výběr z díla, Jan Stolín: Kresby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha

1993
Staré kresby - nové obrazy - jeden objekt, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
Mimmo Roselli, Ivan Ouhel, Galerie Nová síň, Praha
Mimmo Roselli, Ivan Ouhel, Galerie Gema, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha


1992
Česká kresba, Galerie R, Praha
Osobnosti českého umění, Karolinum, Praha
Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Salone dell'arengo
Situace 92, Mánes, Praha
České výtvarné umění 1900 1960, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou
1992/10/29 - 1993/01/17
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/12/15 - 1993/01/31
Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha
1992/12/17 - 1993/02/28
Česká a slovenská kresba 1989 - 1992, Považská galéria umenia, Žilina

1991
Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava
...a po deseti letech, Galerie umění, Karlovy Vary
Tshekkiläistä nykytaidetta, Wäinä Aaltosen museo, Turku
Tshekkiläistä nykytaidetta, Joensuun, Joensuun
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
...a po deseti letech, Zámek Klenová, Klenová
Šedá cihla 78/1991, Hrad a zámek Klenová
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Český globus, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
Tshekkiläistä nykytaidetta, Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemi
Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
Vent d´est, Quatre expressions de la peinture tcheque, Le Quartz, Centre Culturel, Brest

1990
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení, Galerie Fronta, Praha
Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno
1990/12/13 - 1991/01/20
Tshekkiläistä nykytaidetta, Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinky

1989
Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
Čtyřverší, Galerie Studánka, Brno
Střední věk, Dům U Kamenného zvonu, Praha
Střední věk, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)
1989/12/05 - 1990/01/15
Középnemzedék / Střední věk, Budapest Galéria Kiállitóháza, Budapešť (Budapest)

1988
La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque, Paříž (Paris), Paříž (Paris)
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
První výstava Volného seskupení 12/15 v Kolodějské jízdárně, Jízdárna, Koloděje, Praha
Přírůstky 1985 - 1987, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
Pět let Galerie H, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům, Praha

1987
Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
30 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha

1986
České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Kruh Galerie H, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
Gallery H Circle, Art space, Nishinomiya

1985
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
Setkání - mikrosvět, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Současná krajina, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Čtyřverší, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
1984/11 - 1985/01
Mladí malíři ČSR, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1983
Salon d´automne, Grand Palais, Paříž (Paris)
Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha
Člověk a svět. Mladá figurální tvorba, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava

1982
Práce architektů, malířů a sochařů, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha
Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík: Obrazy, sochy, kresby, Galerie Fronta, Praha

1981
České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Absolventi AVU z let 1973-1974, Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein,Sozanský, Obrazy, Galerie umění, Karlovy Vary
Kresba / grafika, Hájenka ve Hvězdě, Praha
Nová tvorba mladých výtvarných umělců, Mánes, Praha

1980
Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
Člověk, Prostor člověka I., Městské kulturní středisko, Dobříš u Prahy

1979
České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Die Jungen aus der Tschechoslowakei, Schlossgalerie, Wört an der Donau

1978
Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha, Praha
Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjseckoslovakien, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky
Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně, Praha, Praha
Konfrontace, Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
Současná česká krajinomalba a zátiší, Praha, Praha

1977
Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM, Galerie Fronta, Praha
Výtvarní umělci Velkému říjnu, Praha, Praha

1976
Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva, Praha, Praha

1975
Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1973
Práce posluchačů Akademie výtvarných umění, Dům kultury SONP Kladno, Kladno
Collections
Národní galerie v Praze
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Galerie moderního umění, Hradec Králové
Městské muzeum a galerie Hranice na Moravě
Galerie výtvarného umění v Chebu
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Galerie umění Karlovy Vary
Oblastní galerie v Liberci
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Středočeské muzeum v Roztokách
Památník Terezín
Academia, New Delhi (Indie)
Katedra výtvarné tvorby Ostravské Univerzity
Česká pojišťovna, Praha
Other realisations

2008

9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Modrá posluchárna, Praha

 

2007

Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha

 

2006

8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Modrá posluchárna, Praha

 

2005

Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha

Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha

 

2004

4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha

Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha

Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava

7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Modrá posluchárna, Praha

 

2003

I. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha

2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha

 

1998

4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha

 

1997

3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha

Aukce děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká 16, Praha

Umění na pomoc Moravě: Aukce současného výtvarného umění, Klášter sv. Anežky České, Praha

 

1995

2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha

 

1992

Česká kresba, aukce, Galerie R, Praha

 

1991

Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)

Monography

Monography

Ivan Neumann: Ivan Ouhel, Odeon 1991

Ivan Neumann, Martina Vítková, Karel Miler, Gema Art a GMU v Hradci Králové, 2002

Linda Sedláková: Texty, Hledání, Neklid, Svoboda,Vydáno u příležitosti výstavy Ivana Ouhela pořádané Galerií Gema v Kolowratském paláci v Praze, 2009

Articles

Karel Holub, Galerie D, Praha 1975, katalog výstavy

Marie Mžyková, Galerie Dílo, Olomouc 1976, katalog výstavy

Roman Prahl, Divadlo v Nerudovce, 1979, katalog výstavy

Ivan Neumann: Obrazy : Bláha - Nová - Ouhel - Pavlík - Rittstein - Sozanský : Katalog výstavy, Karlovy Vary,Galerie umění, 1981

Simeona Hošková, Praha 1984, katalog výstavy

Ivan Neumann, GVU Cheb, GHMP, GU Karlovy Vary, 1985, Opatov, katalog výstavy

Vlastimil Tetiva, AJG Hluboká n. Vlt. 1987, katalog výstavy

Naďa Řeháková, OG Liberec, 1988, katalog výstavy

Marcela Pánková, Ivan Ouhel : Česká malba 80. a 90. let : Katalog výstavy, Karlovy Vary 1989, Roudnice nad Labem 1989

Karel Miler, Dům umění Opava, 1990, katalog výstavy

Peter Porçal, Gema Art, Nová síň, Praha, 1993, katalog výstavy

Jiří Machalický, Gema Art, Česká galerie 1993, katalog výstavy

Ouhel Ivan , Jste členem Volného seskupení 12/15. Jaký význam pro vás členství dosud mělo a co pro vás znamená dnes? (Ivan Ouhel), U zdymadla - Volné seskupení 12/15, 1994,1-1

Ivan Neumann, Machalický Jiří, Occursus, Gema Art, 1992, katalog výstavy

Jan Rous, Nová síň, Praha 1993, Officium, Florencie 1995, katalog výstavy

Marie Zahrádková, Státní galerie ve Zlíně, 1996, katalog výstavy

Alena Potůčková, Ivan Neumann, Olaf Hanel, Umění zastaveného času, 1996

Umění na pomoc Moravě, Gema Art, 1997, katalog výstavy

Ivan Neumann, Špét, ábr doch, Gema Art, 1998, katalog výstavy

Galati Christina, Rous Jan, Circum 2.2.2., Gema Art, katalog výstavy

Lenssen Jürgen, Weber Jürgen, Zorn Elmar, Fagone Vittorio, Rodeschini

Josef Hlaváček, Karel Miler, Ivan Neumann, Alena Potůčková, Jan Rous, ČMVU, Ivan Ouhel : čas obrazu : devadesátá léta, Gema Art, 1998, katalog výstavy

Richard Drury, Ivan Neumann, 6+1, Gema Art, 1999, katalog výstavy

Ivan Ouhel [grafika] : výběr z díla : 26. říjen - 28. listopad 1999 Západočeská galerie Plzeň, Masné krámy, Plzeň 1999

Ivan Ouhel : výběr z díla 1970-1999 : Plzeň říjen - listopad 1999, Hodonín únor - březen 2000, Jihlava duben - květen 2000, Praha Gema Art, 1999

Kybalová Ludmila, Hartmann Antonín, Umělecká beseda 1999/2000, Gema Art, 2000

Ivan Neumann, Martina Vítková, Karel Miler: Ivan Ouhel 1999-2002, Gema Art a GMU v Hradci Králové, 2002

Ivan Ouhel : Terra genetrix a kosmologická hierogamie : obrazy, kresby

Most, Galerie výtvarného umění, 2003

Ludvík Ševeček: Ivan Ouhel [grafika] : figury a práce na papíru,Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,2007

Other critical texts

Konečný Dušan , Mladí čeští malíři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1978

Hošková Vomočilová Simeona , Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1984

Pečinková Pavla , Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville, 1993

Chalupecký Jindřich , Nové umění v Čechách, H & H, Jinočany u Kladna, 1994

Konečný Dušan , Ivan Ouhel, Mladí čeští malíři, 1978,54-55

PO , Výstava absolventů AVU z let 1973-1974, periodikum, 1981,0-0

Hošková Vomočilová Simeona , Ivan Ouhel, Mladá kresba, 1984,28-29

Kováč Peter , Neděle na výstavě (Nestrkat hlavu do písku), Rudé právo, 1987/07/06

Šálková Jana , 12,15 aneb Pozdě, ale přece, Tvorba, 23,1988,8-8

Blahota Jiří , Obraz našeho světa (Nad výstavou Volného seskupení výtvarníků v Kolodějích), Mladá fronta, 1988

Hůla Jiří , Čtvrt na jednu v Kolodějích, Svobodné slovo, 1988/05/12

Naše vernisáž (Pod poněkud záhadným názvem...), Květy, 1988/05/26

Klimešová Marie , Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,7,1988/06/21,8

Petrová Eva , Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, 1999,8-23

Ševčíková Jana , Ševčík Jiří , Tschechische Malerei heute (Der Versuch einer Deutung), Tschechische Malerei heute, 1989,14-20

Třeštík Michael , Kreslení 12/15, Tvar, 1990/05/03,0-0

Potůčková Alena , Ivan Ouhel, Výtvarná kultura, 3,1990,60-61

Miler Karel , Když Ivan Ouhel v roce 1974 opouštěl..., Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, objekty, 1990, (nestránkováno)

Hůla Jiří , Fronta: lekce z kreslení, Svobodné slovo, 1990/04/24

Pavlík Petr , Rittstein Michael , Novák Vladimír , Bláha Václav mladší , Neumann Ivan , Ondračka Pavel , Pavelka Zdenko , ...a po deseti letech, Tvorba, 10,1991/03/06,4-5

Šálková Jana , A po deseti letech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4,6,1991/03/21,1-1

Vančát Jaroslav , 12.15 a čas poté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4,17,1991/08/20,1-1

Potůčková Alena , Český glóbus, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4,17,1991/08/20,1-4 (1, 4)

Potůčková Alena , Výstava ...a po deseti letech je založena na konfrontaci..., "...a po deseti letech", ?, ?, 1991,3-7

12/15 v Národní galerii, Tvar, 2,36,1991/09/05,15-15

Vanča Jaroslav , Globus se otáčí (Ještě jednou Dvanáct patnáct), Lidové noviny, 1991,0-0

12/15 aneb Český glóbus, Mladá fronta Dnes, 1991

Šetlík Jiří , Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4,17,1991/08/20,8-8

Knížák Milan , Milan Knížák (Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě...), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5,23,1992/11/12,2-2

Štefančíková Alica , Ivan Ouhel, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 1992,51-52

Pečinková Pavla , Ivan Ouhel, Contemporary Czech Painting, 1993,110-113

Pečinková Pavla , One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, 1993,210-217

Pečinková Pavla , Biography, Contemporary Czech Painting,1993,218-235

Neumann Ivan , Ivan Ouhel (Svět obrazu, obraz světa), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6,26,1993/12/22,12-12

Jiráčková Blanka , U zdymadla - Volné seskupení 12/15 (Jste členem Volného seskupení 12/15. Jaký význam pro vás členství dosud mělo a co pro vás znamená dnes?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7,8,1994/04/21,1-4 (1, 4)

Potůčková Alena , U zdymadla, Literární noviny, 5,11,1994/03/17,11-11

Šabovičová Irina , Patnáct minut po dvanácté u zdymadla, Denní telegraf, 3,46,1994/02/24

Zahrádková Marie , Má-li být v úvodu katalogu..., Ivan Ouhel: Obrazy z devadesátých let,1996, (nestránkováo)

Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1,6,1997/10/15,3-3

Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1,6,1997/10/15,3-3

Drury Richard Frederick , 6 + 1 (Saratoga Springs, Schick Gallery, Univerzita Skidmore College, 15. 7. - 26. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12,20,1999/10/07,9-9

Načeradský Jiří , Sopko Jiří , Ouhel Ivan , Rittstein Michael , Beránek Jiří , Kafka Ivan , Novák Vladimír , Bláha Václav mladší , Švéda Tomáš , Dvořák Jaroslav Eduard , Vomáčka Josef , Jak je na tom 12/15? (Anketa), Revue Art, 3,2006,2-3

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv