About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Jakub Matuška

First Name
Jakub
Surname
Matuška
Other names - aliases
Masker
Born
1981
Birth place
Praha
Place of work
Praha
Website
http://www.masker1.net
Keywords
drawing
graffiti
painting
street art
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Málokterý umělec ve svých dílech spojuje tak protikladné momenty jako malíř a kreslíř, autor velkoformátových muralů, rozměrných pláten či trojrozměrných objektů a současně výrazná osobnost graffiti komunity, Jakub Matuška. Komické prvky se v jeho práci střídají s tragickými, dramatické napětí se uvolňuje v ezoterickém přechodu k transcendenci a obecné nabývá formy symbolu. Právě symbol je pro Matuškovu tvorbu příznačný. Snaha přemoci pomíjivost, zasadit do obrazu – ať již pouličního či závěsného – nadčasovou informaci a tu zároveň propojit s omezeným prostorem a časem lidského života, je zejména v jeho posledních obrazech dobře čitelná.

Hra s pomíjivostí představuje charakteristický moment street artu, který je s dočasností nucen počítat. Následné zachycení, resp. uchování piecu ve fotografii nepřesahuje dokumentační rovinu, stává se pouhou součástí stále ubývající paměti. I to může být jedním z důvodů, proč zásadní generace graffiti tvůrců – a zároveň studentů uměleckých škol – narozená na konci 70. a na počátku 80. let svou pozornost obrátila ke klasickým obrazovým médiím. Matuška alias Masker malováním na zeď nepohrdne ani v současnosti, jeho primární zájem však už bezesporu patří malbě a závěsnému obrazu.

Matuškovy tvůrčí začátky jsou přirozeně spjaty s jeho „pouličním působením“, se sídlištěm, break dance, nočními výlety, baseballem atd., stejně tak jako se studiem na střední grafické škole a navštěvováním kurzů figurální kresby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové současně s ostatními, dnes již známými jmény graffiti světa (Bior, Cakes, Romeo, Vladimir 518 aj.). Spojení svobody pieců a tagů s disciplínou studované kresby je nejen předznamenáním pozdějšího příklonu ke klasickému obrazu, ale také jasným ohniskem vzniku vlastního stylu, nezaměnitelného výrazu, jenž mimo jiné souvisí i s vyvinutím specifické malířské techniky.

Na začátku příběhu Masker píše a kreslí figury, aby toto písmo svým příklonem k obrazovému charakteru nakonec v podstatě převálcoval. Nelze tu opominout jeho příslušnost ke CAP crew, volnému uskupení writerů, jejichž piecy se staly minimalistickou odpovědí na rozvíjející se linii dokonalých „podpisů“. Podstatou vizuality CAP nebyl bombastický podpis na málo dostupném místě, ale kresba, tedy obraz v pravém slova smyslu. A právě kreslířské jádro je pro Maskera aka rodícího se Jakuba Matušku zásadní.

Jeho prostřednictvím cítíme sídliště, tep betonu a osamělosti, jsme součástí změti protichůdných emocí od zoufalství a agrese přes pokoru, bolest až k euforii. Podstatným znakem Matuškových obrazů je změť, již můžeme rozkrýt a rozebrat na jednotlivé, svébytné prvky, abychom pak opět došli k celistvému obrazu. Každá z jeho částí je obtěžkána významem, jako by právě bezobsažnost podpisu na zdi muselo vystřídat období eruptivního vyprávění. Prázdnotu vystřídalo obsedantní zaplňování „malého“ prostoru plátna. Otiskují se sem válečky z doby CAP, airbrush aka spray nebo kresebná linie art brut, ač vedená školenou rukou. Ne náhodou lze vypozorovat určité souznění s malbou Josefa Bolfa, minimálně s typem barevnosti a svébytnou estetikou krutosti, které mohou souviset s podobnými prožitky v dětství.

Ostatně právě specifická citlivost autorových pláten v divákovi na první pohled vyvolává spíše pocit tísně, posléze se mu však otevírá svět nespoutané imaginace, o níž bylo v Matuškově případě napsáno již mnohé. Vystopovat můžeme nejen mnohokrát zmíněného Hieronyma Bosche, gotický způsob obrazové narace nebo šablonovité figurální motivy ovlivněné Henri Mattisem, zahlédnout lze také Miróa, ale i narážky na Picassovo pojetí mnohopohledovosti, tj. právě snahu překročit první obrazový plán. V souvislosti s posledními plátny z let 2015–2016 je pak dokonce možné vzpomenout Dalího, který – ač s cynickým nadhledem – obrazy přímo zatěžkával mnohovýznamovostí.

A právě zde, ve snaze vyprávět nadčasový příběh, tedy mýtus, se u Jakuba Matušky setkáváme se symbolem. Jeho cesta od znaku (písma) k symbolu (charakteru) je přímá. V době, kdy symboly užívané ve výtvarném umění již nejsou pro většinovou populaci čitelné a kdy vyprávění mnohdy probíhá spíše na textové než na obrazové rovině, není snaha o zachycení univerzálního příběhu úplně jednoduchá. Matuška rád těží z mýtu, který zasazuje do současnosti. Hovoří o rovnováze a dokonalosti a k „nirváně“ se přibližuje pomocí práce s dříve zmíněnými dualitami: krutost nezobrazí bez něhy, štěstí bez zoufalství…

Baseballovou perfect game umí povýšit na prožitek posvátna, protože i tudy proudí dokonalost, a ta je „na dosah“. Nejjednodušší řešení leží před námi, složitost si vytváříme sami vlastní neochotou vidět a přijímat. Idealismus vysmívaný pro naivitu je pro Matušku přímou oslavou ideálu, morální veličiny, čehosi přesahujícího, co ovšem můžeme sdílet a zakoušet ještě „na Zemi“. Umí být naivní i ironický, krutý a zároveň romantický. Když líčí svůj prožitek transcendentní zkušeností, nemůže opominout zřetelnou souvislost s kvantovou fyzikou, s posledními teoriemi, které hovoří o čase nikoli v rovině začátku a konce, ale jako o stále existující přítomnosti. Takto Matuška líčí své vize – obrazy vidí ve vlnách a vrstvách: stále se prolínají a vrší na sebe.

A proč tedy symbol? Protože funguje jako klíč k pochopení toho, že vyšší může současně znamenat i nižší, že obecné je zároveň jednotlivé. Že to, co nás přesahuje, můžeme mít na dosah. Že jsme jak mikro, tak i makro, že jsme součástí velké, nekonečné vlnící se mapy. Jakub Matuška se pohybuje v prostoru čtvrté dimenze. Svou „věc“ pozoruje z mnoha úhlů a hledisek, významy kříží a zmnožuje, hledá rovnováhu v na první pohled nemožném vychýlení, v prostoru entropie.

Čtení mnohovrstevných a komplikovaných obrazů mohou usnadňovat kresebné skici, jež jsou zároveň jejich vlastní podstatou, jádrem. K častým motivům patří lebka, kterou autor rád zobrazuje zejména pro její ornamentální charakter a jistě i symbolické významy. Rozmanitým kladením jednotlivých motivů pak dosahuje obrazů nových, plátna je tedy třeba číst ve vrstvách, rozklíčovávat jednu plochu po druhé. V „Jen počkej zajíci!“ vlk a zajíc zakletí v ochmýřené nažce pampelišky vytvářejí portrét Vladimira Putina – který je protikladem tehdejšímu americkému prezidentu Obamovi, jehož tvář zase vznikla prolnutím s obličejem Angely Merkelové v odkazu na německého autora Vinnetoua, a tudíž na genocidu indiánů –, ve zkratce ukazují, kolik dimenzí přemýšlení se Matuška snaží jednomu plátnu vetknout. Častým průvodcem tu bývá zachmuřený chlapec, od dětských let až po pubertu, tj. pravděpodobně autor sám coby účastník – a nikoli pouze pozorovatel. Podobně nepřehlédnutelné a frekventované jsou také erotické motivy, které se zde zase vyskytují především pro jejich biomorfní kvality.

Jakub Matuška aka Masker si zvláštní postavení na české výtvarné scéně získal svým jednoznačně rozpoznatelným rukopisem, démonickou imaginací i schopností komiksové zkratky. Je stále na cestě, kterou však nevnímá jako lineární proces, ale spíše jako schopnost čtení mnohosti a rozmanitosti, jež jsou v jednom a tom samém momentě – obraze přítomny.

Author of the annotation
Klára Voskovcová

Published
2017

CV

Studium:

2003–2009
Malba II, Ateliér Vladimíra Skrepla, Akademie výtvarných umění

1999–2003
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 

Stáže, tvůrčí pobyty:

2008
Residenční pobyt v The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York, USA 

2007
Residenční pobyt v Middlesex University, Londýn, Velká Británie

Ocenění:

2011
Cena 333, Národní galerie a Skupiny ČEZ, cena pro mladé umělce do 33 let, Praha

2010
Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého

2008
Cena diváků, Names Fest, Praha 
Member of art groups not included in ARTLIST.
CAP crew

Exhibitions

Solo exhibitions
2017
An Energy Figure Created in Photoshop, Galerie Dukan, Leipzig

2015
The Red Gentleman Leaves on the Water and the Devil Wears Paddles, DSC Gallery, Prague

2014
Opening June 21, Galerie Dukan, Paris

2013
Let me tell you why my head is swelling, DSC Gallery, Prague

2012
Tree Growing from his Ear, Red Gallery, London
Tree Growing from his Ear, DSC Gallery, Prague

2011
My self, GAVU, Cheb

2010
If you need something in your life, buy it yourself, Jelení gallery, Prague

2009
Masker, Kabinett, Zlín

2008
NUNUNU-NEW YORK, Karlín Studios, Prague
Drawings, KO salon, Prague
Simulant, AM 180 gallery, Prague

2007
Kamuky na Kamuky, Bodhy gallery Brick Lane, London

2006
Fax you (Together with Martin Fischer) - author book of drawings printed on fax machine released, limited edition of 100 pieces, Trafo galerie, Prague
Whatever we got, we work with, Gallery Nábřeží, Prague

2005
This is Klára, Tereza, she´s been already fired and Petra, we call her Pída, etc. galerie, Prague
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2016
RƎVƎRSƎ, DSC Gallery, Prague

2015
ET CETERA - exhibition of contemporary Czech artists, MAXXI Museum, Itálie

2014
Paper obsessed + 2, DSC Gallery, Prague

2013
ET CETERA, Italian Cultural Institute in Prague

2012
Stuck on the City, City Gallery Prague - Municipal Library

2011
NG 333 - National Gallery prize for young artist under 33 years of age, Prague

2010
Jindřich Chalupecký Award, DOX, Prague
Metropolis, DOX, Prague
Trouble with Love, Dvorak Sec Contemporary, Prague
EXPO 2010,/ Shanghai, China
Bastropilis 5. patro Galleri Bastropilis M. S. Bastian / Isabelle L. (CH), Martin Gerboc (SK)
In Crisis We Trust, The Monastery Church of Saint Antonin, Sokolov

2009
Contemporary drawing, Kasárne Kulturpark, Košice / 2. patro gallery Praha / Labor gallery, Budapest
On the other hand, Chemistry gallery, Prague
In Crisis We Trust, Trafo gallery, Prague
Exhibition of Graduates of Academy of Arts, National gallery, in Prague / Museum of Music, Polička
Art Critics' Award For Painting, Galerie kritiků, Prague

2008
Tina B- The Praha contemporary Art Festival, Praha
Names – the first international festival of street art and graffiti, Praha

2007
Laktation, Gallery Nábřeží, Praha
Street art, Communication space Školská 28, Praha
Subkultura Mystic skate cup (World Cup Skateboarding), Praha
Prague Biennale 3

2006
Tina B - represented by video in section "Huge and digital", Praha
Guest of David Böhm and Jiří Franta at It's not what it could be exhibition at NOD Gallery, Praha
Subculture (with Martin Fischer), Mystic skate cup (World Cup Skateboarding), Praha
Studio Painting II, NoD Gallery, Prague
Comics exhibition, NoD Gallery, Prague
Collections
Národní galerie v Praze

Je zastupován galerií DSC.
Other realisations

2012
Beta building foyer, BB Centre, Prague
Interior of Bistro Santinka, Prague
Interior of Brasileiro restaurant, Prague


2011
Wall painting, Elementary School, Cheb 
Interior of Hospoda restaurant, New York, USA


2008
Interior of Optic Studio Zilka, Prague
Ceiling Painting in library, Castle Trebesice, FUTURA Project 


2006
In Graffiti We Trust, book by Martina Overstreet, (together with Pasta), Published by Mladá Fronta


2005
Wall painting of ZOO 1320 restaurant, Liberec 

Monography

Articles

Výstava v galerii DSC ukazuje, kam došli zakladatelé českého street artu Pasta nebo Vladimir 518, Hospodářské noviny, Naďa Klevisová, 29. 7. 2016, archiv.ihned.cz/c1-65383120-reverse-vystava-dsc-gallery-epos-vladimir-518-masker-pasta-dokoupil

 

Z ulice do galerie: Jakub Matuška je jedním z nejoriginálnějších malířů své generace, Hospodářské noviny, Naďa Klevisová, 30. 10. 2015, archiv.ihned.cz/c1-64802510-z-ulice-do-galerie-jakub-matuska-je-jednim-z-nejoriginalnejsich-maliru-sve-generace

 

Malíř, který si říká Masker, spojil svoje obrazy se záběry z baseballu, iDNES.cz, 21. 10. 2015, kultura.zpravy.idnes.cz/jakub-matuska-masker-vystava-djj-/vytvarne-umeni.aspx

 

Jakub Matuška aka Masker vystavuje nové malby a kresby, Blesk, %CTK, 14. 10. 2015, www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/349166/jakub-matuska-aka-masker-vystavuje-nove-malby-a-kresby.html

 

Český výtvarník Masker vystavuje v Paříži. Snažím se malovat rychleji, říká, Hospodářské noviny, Dak, 25. 6. 2014, art.ihned.cz/umeni/c1-62410580-masker-galerie-dukan

 

Kam se posunulo české umění od revoluce? Italové v Praze vystavují Maskera i Týce, Hospodářské noviny, Pavel Vokatý, 20. 9. 2013, art.ihned.cz/umeni/c1-60821370-et-cetera-italsky-kulturni-institut-masker-tyc-nepras

 

Finalista Chalupeckého ceny Masker vzal svoji sprejerskou minulost do galerie, Hospodářské noviny, Magdalena Čechlovská, 9. 3. 2012, art.ihned.cz/umeni/c1-54990840-masker-micha-sprejerskou-minulost-se-salonnim-umenim

 

Nejistá půda pod nohama, Artalk, Pavlína Doubravová, 5. 3. 2012, artalk.cz/2012/03/05/nejista-puda-pod-nohama/        

Jakub Matuška alias Masker tvrdí: Chybí mi tady přátelská atmosféra, Kateřina Farná, Právo, Novinky, 25. 10. 2012, www.novinky.cz/kultura/281777-jakub-matuska-alias-masker-tvrdi-chybi-mi-tady-pratelska-atmosfera.html

 

Cenu 333 získal Jakub Matuška alias Masker, ČTK, 16. 12. 2011, www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/cenu-333-ziskal-jakub-matuska-alias-masker_220273.html

 

Cenu 333 pro mladé výtvarníky dostal představitel street artu Masker, Idnes.CZ, 16. 12. 2011, kultura.zpravy.idnes.cz/cenu-333-pro-mlade-vytvarniky-dostal-predstavitel-street-artu-masker-1gm-/vytvarne-umeni.aspx

 

www.galeriejeleni.cz/vystavy/2010/jakub-matuska-aka-masker-kdyby-si-v-zivote-nekdy-neco-potreboval-tak-si-to-kup/

 

Jakub Matuška, Art and Antiques, Kateřina Tučková, leden 2008, www.artcasopis.cz/clanky/jakub-matuska

Video

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2017
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv