About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Jan Hladík

First Name
Jan
Surname
Hladík
Born
1927
Birth place
Prague
Place of work
Prague
Keywords
graphic art
painting
tapestry
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Jan Hladík se profiloval na mezinárodní scéně 60-80. let jako jeden z nejpozoruhodnějších představitelů autorsky tkané tapiserie. Jeho textilní tvorba vede dialog s volným uměním, malbou, kresbou a grafikou. Grafická tvorba stála na počátku výtvarné orientace Jana Hladíka.

 

Ve 40.-50. letech se zajímal o tvárné principy kubismu, který se odrazil v řadě leptů a linořezů. V roce 1959 utkal první autorskou tapiserii a zároveň si pořídil vlastní lis. Grafika se stala oblastí komorního dialogu s existenciálními tématy, jež byla společná i jeho monumentálním strukturálním tapiseriím.

 

V 60. letech vznikají desítky grafických listů, které získaly uznání jako vysoce kultivovaná práce malířských kvalit, zakotvená v souvislostech moderního umění. Jan Hladík vynalézavě experimentuje s nekonvenčními materiály a netradičními procesy tisku. Asambláže, strukturální koláže, užití laků, smirkového papíru, textilií, drátů, písku, často doleptávané nebo dokreslované, se vřazují do českého informelu, jejich námětem jsou znaky, archetypální pratvary, bájná zvířata, fantaskní figury.

 

Od roku 1971 a v následujících třiceti letech se zabýval figurální tvorbou v grafice i v tapiserii. V technice čárkového leptu parafrázuje portréty podle Leonarda, El Greca, Rembrandta a dalších mistrů. Dosahuje výrazové i technické bravury v zachycení psychického a citového pohnutí postav. Na konci 90. let se v grafice vrací opět k abstraktním znakům v komorním formátu a technice suché jehly. I zde dosahuje existenciální naléhavosti.

 

Zatímco grafika byla zastoupena na všech významných výstavách Hladíkových tapiserií, malba zůstává autorovým privátním, dosud nedoceněným oborem, ačkoliv se mu intenzivně věnoval od 50. do 70. let. Více než tři stovky obrazů představují často paralelní svět k motivům abstraktní tapiserie a grafiky, v námětech 60. let se objevují figurální motivy, navazující na aktuální podněty expresivního neoprimitivismu. Hladíkovu vysoce kultivovanou malířskou tvorbu, vyznačující vynalézavými kompozičními postupy a osobitým koloritem, můžeme vřadit do proudu poválečného modernismu.

Author of the annotation
Iva Knobloch

Published
2011

CV

Studies:
1945-1950 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (prof. A. Fišárek)
1942-1944 State Graphic School (prof. J. Vodrážka and K. Miller)

Employment:
Since 1952 freelance artist in Prague

Awards:
2007 Cena nadace Hollar
1967 Čestné uznání za účast na EXPO 67, Montreal
1966 Cena SČVU za užité umění
Member of art groups included in ARTLIST.
Umělecká beseda
Member of art groups not included in ARTLIST.
Group 7 (E.Cimbura, K. Hamsíková, V. Drnková, B. Felcman, A.Kuchařová, B. Vacek, 1958)
Hollar since 1967
Founding member of Pierr Pauli Association in Lausanne
Umělecká beseda since 1993

Exhibitions

Solo exhibitions
2009
Proměny a návraty, grafické dílo 1946-2008, Galerie Hollar, Praha (text Iva Knobloch)

2008
Obrazy, Galerie Magna, Ostrava (text M. Fišer)

2005
Grafika a tapiserie, společně s Jenny Hladíkovou, Malá dvorana Veletržního paláce, Národní galerie v Praze

2004
Grafika,monotypy, kresby a 3 tapiserie ze 60. let, Kulturní dům L. Janáčka, Havířov, text Antonín Hartman

2002
Retrospektiva grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha (text Iva Knobloch)
Figurální tapiserie, grafika, Letohrádek, Ostrov nad Ohří, text. B. Vachudová

2001
Tapiserie a grafika, společně s Jenny Hladíkovou, Dům umění, Opava, text Ludmila Kybalová
Tapiserie a grafika, společně s Jenny Hladíkovou, Galerie Klatovy-Klenová, text Marcel Fišer

1995
Tapiserie a grafika, Císařská konírna, Pražský hrad (text Josef Topol, Antonín Hartman, Iva Janáková)

1992
Staré hrady u Libáně

1978
Jan Hladík: Figurální tapiserie, Zámek Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec

1970
Galerie Hollar, Praha (text Jan Tomeš)

1963
Galerie Fronta, Praha (text Ludmila Kybalová)
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2012
Jubilanti Hollaru 2012, Galerie Hollar, Praha

2011
Duchovní rozměr grafiky II. Pocta Sv. Anežce České, Galerie Hollar, Praha

2010
XVI. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod

2009
Věčná pomíjivost, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice
Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
Mini UB 2009, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

2008
XIV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007
Pocta Václavu Hollarovi, Clam-Gallasův palác, Praha

2003
Umělecká beseda 1863 - 2004,GHMP, Praha

2002
SČUG Hollar, Půl století moderní grafické tvorby, Praha Galerie Mánes

2001
International Millenial Contemporary Exhibition, Szépmüvészeti museum, Budapest

2000
Art Textile Contemporain - Collection de l´Association Pierre Pauli, Lausanne
Alfa 2000 Omega, Národní dům na Smíchově, Praha

1995
Česká grafika, Galerie města Bratislavy, Bratislava
Členská výstava SČUG Hollar, Mánes, Praha

1971
50 let SČUG Hollar, Mánes, Praha

1970
Künstlergruppe Hollar, Galerie Metternich, Koblenz

1969
50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Praha, Praha
50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst /Gegenwartskunst, Wien

1968
grafika, autorsky tkaná tapiserie, Heilbronn, Kunstverein

1967
50 let SČUG Hollar, Národní galerie v Praze
Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde, Göhrde

1965
Hosté Hollara 1965, Galerie Hollar, Praha

1965-1979
2.,3.,4.,8.,9. Biennale Internationale de la Tapiserie, Lausanne

1959
Skupina 7, Galerie Václava Špály, Praha

Monography

Monography

Ludmila Kybalová, Jan Hladík – Gobeiny-obrazy-grafika, katalog, Mladá fronta, 1963

Jan Tomeš, Jan Hladík: Grafika, katalog, SČUG Hollar, 1970

Iva Janáková, Jan Hladík:Grafika, katalog, Pražský hrad, 1995

SČUG Hollar 1917-1992 – Současná česká grafika, eds F. Dvořák, J. Lhota, J. Machalický, Praha 1992

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv