About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Jiří Balcar

First Name
Jiří
Surname
Balcar
Born
1929
Birth place
Kolín
Died
1968
Keywords
drawing
graphic art
ilustrace
painting
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Evident in Jiří Balcar's early works is a strong influence by the generation of artists prominent around the time of the Second World War. His views were closely aligned with existentialism, and his work was often linked with terms such the absurd and subtle humour. At the end of the 1950s Balcar picked up the thread of civilism embraced by the group Skupina 42, though formally he was closer to expressionism. After studying with František Tichý and František Muzika, he worked as an editor of Květen magazine.

 

In 1963 he began working with the Na zábradlí theatre and Černé theatre, with whom he travelled all over Europe. At the end of the 1950s his work began to lean toward abstraction, evident in his cycle of graphic works entitled Decrees (1959-61). At that time, the lettrism movement formed a basis for his work. Yet the letter motif appeared here only as a secondary motif, and often remained virtually illegible.

 

An important milestone in Balcar's life was his artist residency in the USA (Seminar of Art, Farleigh Dickinson University, Madison, New Jersey, 1964). It’s at this time that the artist finally returned to figurative art.

 

Balcar also focused on book graphics; first for a number of language textbooks and later for fiction. His work on book covers was not, however, subordinate to his fine artworks. His expressively painted covers were mainly created in the 1960s and had a major impact on the Czech book culture. Balcar collaborated in these years with the publishing houses Orbis and Odeon, and also conceived several independent editions.

 

He received his greatest recognition for the graphic work and cover of three annual volumes of the World Literature review and of the Foreign Literature Annual Volume, in which we can find Balcar’s signature variations of partly printed letters in combination with colourful printer templates against a white background. At this time he also got his first chance to conceive a book as a whole – for Camus’ Exile and the Kingdom he designed the binding, cover and illustrations. He would only get this opportunity two other times: for Hostovský's A Foreigner Looks for an Apartment (1967) and for Barbusse’s Hell (published following Balcar’s death in 1969).

 

Balcar also worked on designing exhibition catalogues, invitations and film posters. In 1960 he received the Toulouse-Lautrec Award for his poster to John Huston’s film Moby Dick – a minimalist black-and-white linocut that gives an extremely expressive effect. In 1961, however, he abandoned the method of making posters as an art print and began structuring them as fragments of photographs in combination of letters and subtle brush expressions. At the 1964 Applied Arts Biennale in Brno he received honourable mention for his set of six posters.

 

A car accident resulted in his untimely death.

Author of the annotation
Julie Weissová

Published
2009

CV

1947-1948 The Faculty of Arts of Charles University in Prague
1948-1950 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, studio: František Tichý
1950-1953 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, studio František Muzika
Member of art groups not included in ARTLIST.
1962-1968 Svaz československých výtvarných umělců
1961 Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1961 Konfrontace
1961 Konfrontace
1958 Skupina G
1957 Máj 57 (Tvůrčí skupina Máj 57)

Exhibitions

Solo exhibitions
2009
Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří

2004
Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Galerie Hollar, Praha

2001
Jiří Balcar: Grafika 1960 - 1965, Galerie Ztichlá klika, Praha

1988
Jiří Balcar: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha

1987
Z díla Jiřího Balcara, Regionální muzeum Kolín, Atriová síň, Kolín

1981
Jiří Balcar: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc

1979
Jiří Balcar: The Archives of an Artist, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1975
Z díla Jiřího Balcara, Malá galerie Vysoké školy veterinární, Brno

1973
Jiří Balcar: Grafická tvorba, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1971
Jiří Balcar: Kresby + grafika, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava

1970
Jiří Balcar: Graphics, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1969/12/10 - 1970/01/27
Jiri Balcar, Galleria Schwarz, Miláno

1968
Z díla Jiřího Balcara, Galerie Kettner Kiel

1966
Z díla Jiřího Balcara, Galerie Václava Špály, Praha

1959
Jiří Balcar: Obrazy, kresby, grafika, Výstavní síň ČFVU - Purkyně, Praha
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2008
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
Lettrismus: Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha

2006
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění, Karlovy Vary
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Klasikové české grafiky XX. století I., Galerie Anderle, Kabinet grafiky, Praha
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

2005
Rozbít hranice: Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze: 1957 - 1969, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha

2004
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Mnichov
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Generální konzulát České republiky, Los Angeles
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Trojlodí, Olomouc
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Generální konzulát České republiky, Hongkong
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Macau Museum of Art, Macau
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava
Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2003
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, České kultúrné centrum, Bratislava
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Zámek Klenová, Klenová
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Czech Centre New York (České centrum New York), New York
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Umění grafiky: Grafické techniky v průběhu šesti století, Salon, Kabinet, Olomouc
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc
Práce na papíře, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2.aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Czech Centre London

2001
Bilance II, Obrazy a sochy, Galerie umění, Karlovy Vary

Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno
Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk

2000
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou

1999
Umění zrychleného času Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha

1998
Český informel ve Ztichlé klice / Czech informel in Ztichla klaka (1958 - 1965), Galerie Ztichlá klika, Praha
České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha

1997
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc

1996
V prostoru 20. století, České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění i. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1995
České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Praha
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří
Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum Kolín, Kolín

1994
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno
Nová figurace, Dům umění, Opava
Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha

1993
Nová figurace, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Nová figurace, Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, Pardubice
Přírůstky. Výběr z let 1987 - 1992, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno
Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha

1993/12/16 - 1994/03/06
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
České výtvarné umění 1900 1960, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno
Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava
Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York, New York

1991
Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964,In memoriam, Mánes, Praha
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1990
Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění, Karlovy Vary
Polyformie - Kunst als subversieves Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín
Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava
1989
Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.

1988
Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové
Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1985
Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc

1983
20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Česká kresba 20. století, Kabinet grafiky, Olomouc

1982/09/09
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc


1982 - 1983
Československá grafika, Mexico City, Mexico City

 1981
České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

 1980
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1974
České malířství XX. století, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1970
Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha
Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín
    
 1969
Recent Graphics from Prague, 12th Floor Gallery

1968
Contemporary Czechoslovakian Art, Jacques Baruch Gallery, Chicago
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Grafický kabinet, Zlín (Gottwaldov)
10 artisti grafici del Gruppo Hollar, Galleria d´arte Portici, Cremona
50 let československé malby, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
Věcné dialogy, Muzeum, Písek
1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha

1967
Tschechoslowakische Graphik, Kiel, Kiel (Německo)
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
Grafici cecoslovacchi, Calcografia nazionale (Instituto nazionale per la Grafica), Řím
15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha
Modern tjeckoslovakisk grafik, Lunds Konsthall, Lund
Obraz 67, Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1966
Obraz a písmo, Regionální muzeum Kolín, Kolín
Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
Jarní výstava, Mánes, Praha
2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec
Poezie písma, Národní muzeum, Praha
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha

1965
Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha

1965
Jiří Balcar, Václav Kiml, Eva Kmentová, František Pacík, Galerie Václava Špály, Praha

1965
Grafika 65, Vlastivědné museum, Písek

1964
Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha

1964
Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno, Brno

1963
Hluboká 1963. Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1962
Mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1961
Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Ilustrační tvorba, Galerie mladých, Praha
Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1959/12 - 1960/01
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1959
Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar,

1959
Skupina G, Dům pánů z Poděbrad, Brno

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna, Brno


1958
2. výstava Skupiny Máj 57, Palác Dunaj, Praha

1958
Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

1957
Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj 57, Obecní dům, Praha

1958 - 1959
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Jízdárna Pražského hradu, Praha

 1957
Nová grafika v Hollaru. Druhý díl - hosté, Galerie Hollar, Praha

1955
První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
Collections
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Jacques Baruch Gallery, Chicago
Moravská galerie v Brně, Brno
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Other realisations

1991

Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)

 

2003

2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha

 

2005

Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha

 

2007

Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha

 

2008

Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha

 

2006

V závěsu avantgardy?, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

Monography

Monography

Bartovský Václav: Jiří Balcar: Obrazy, kresby, grafika, užité umění, Praha 1959

Chalupecký Jindřich: Jiří Balcar, text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1966

Chalupecký Jindřich: text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1968

Chalupecký Jindřich: text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1969

Petránsky Ľudovít: Jiří Balcar: Kresby + grafika, 1971

Balcarová Jaromíra: Jiří Balcar: Grafická tvorba, Brno 1973

Valoch Jiří: text katalogu výstavy Jiří Balzar, 1975

Baruch Anne, Chalupecký Jindřich: Jiří Balcar: The archives of an artist, 1979

Klimešová Marie: Jiří Balcar: Výběr z díla, Olomouc 1981

Ondračka Pavel: text katalogu výstavy Jiří Balzar, 1987

Marie Judlová: text katalogu výstavy Jiří Balzar v Galerie Hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, 1988, Praha

Marie Judlová: Jiří Balcar, Praha, Odeon, 1988

Klimešová Marie, Míčko Miroslav: Jiří Balcar: Výběr z díla, 1988

Primus Zdenek, Jiří Balcar: Grafika 1960-1965, Praha 2001

Vachudová Božena: Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Karlovy Vary 2009

 

 

Articles

První celostátní výstava užité grafiky, 1955, katalog výstavy

Mladé umění (Tvůrčí skupina Máj 57), 1957, katalog výstavy

Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté),1957, katalog výstavy

2. výstava skupiny Máj 57 (Beneš Hájek Podhrázský Čermáková, Balcar Fára Dydek Piesen Vystrčil Fremund Chlupáč Sekal Nolč Martin Kolínská Bělocvětov Vysušil Palcr), 1958, katalog výstavy

Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, (host), 1958, katalog výstavy

Umění mladých výtvarníků Československa 1958, 1958, katalog výstavy

Skupina G (Balcar Burant Dydek Hadlač John Karásek Kubíček Sovák Šerých Šimotová Vysušil), 1959, katalog výstavy

Miroslav Lamač Skupina G : Jiří Balcar - František Burant - Ladislav Dydek - Jiří Hadlač - Jiří John - Arnošt Karásek - Jan Kubíček - Pravoslav Sovák - Jaroslav Šerých - Adriena Šimotová - Karel Vysušil, katalog výstavy, Brno 1959

S.Č.U.G. Hollar, 1959, katalog výstavy

Hollar 1961, 1961, katalog výstavy

1. pražský festival mladé grafiky, 1961, katalog výstavy

Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa, 1961, katalog výstavy

Ilustrační tvorba, 1961, katalog výstavy

Výstava Mezinárodní plakát, 1962, katalog výstavy

Hluboká 1963 (Umění 1900 / 1963), 1963

Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), 1964

S.Č.U.G. Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), 1964

Luboš Šedivý, Česká grafika Česká grafika šedesátých let, Praha, Národní galerie v Praze, 1994

Václav Tikal + 4 (Jiří Balcar, Václav Kiml, Eva Kmentová, František Pacík), 1965

Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchéque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), 1966

2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), 1966

50 let S.Č.U.G. Hollar, 1967

50 let československého malířství 1918 - 1968, 1968

1. bienále výzkumu grafiky, 1968, katalog výstavy

Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), 1968, katalog výstavy

50 let S.Č.U.G. Hollar, 1968, katalog výstavy

50 let československé malby, 1968, katalog výstavy

Soudobá československá grafika, 1970, katalog výstavy

Výstava ze současné české ilustrace, 1972, katalog výstavy

České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, 1974

20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), 1983, katalog výstavy

Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 1983, katalog výstavy

Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964, 1991, katalog výstavy

České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, 1991, katalog výstavy

Česká grafika šedesátých let, 1994, katalog výstavy

České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), 1995, katalog výstavy

Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), 1997, katalog výstavy

České umění 1900 - 1990 (ze sbírek Galerie hlavního města Prahy), 1998, katalog výstavy

Český informel ve Ztichlé klice / Czech informel in Ztichla klaka (1958 - 1965),1998, katalog výstavy

Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Czech Graphic Art Fifty years of changes in modern print making), 2002

Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), 2003

Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc/ A cseh képzömüvészet 1956 és között az Olmützi Müvészeti Múzeum gyüjteményeböl/ Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), 2004

Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959 - 1984), 2004

Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), 2008

Vlastimil Tetiva, text katalogu výstavy Strukturální grafika 60. let, České Budějovice, 2004

Zdeněk Hejduk, Divadelní foyer zdobí grafiky, ale i plakáty Jiřího Balcara, Kolínský deník, Roč. 13, č. 18 , s. 3, 2005

František Dvořák, Jak umělci vzdorovali politickému diktátu, Plzeňský deník, Roč. 16, č. 192 s. 18, 2007

Anděla Horová, Kubín a Balcar: Dvě výročí, Literární noviny, Roč. 20, č. 37, s. 13, 2009

Other critical texts

Petrová Eva , Mladí malíři (III), Výtvarné umění, 8,3,1958/06/10,116-119

Sekera Jan , Sekera Dobroslav , Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 1968,0-0 (nestránkováno)

Javůrek Josef , Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 9/10,1969,14-17

Pohribný Arsén , Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , 1970,0-0 (nesetránkováno)

Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, ?, ?, 1983/01/13,0-0

Jelínek Zdeněk , Umění, věda a kultura, Kolínsko, ?, ?, 1990,273-302

Rous Jan , Odeonský Rittstein (Rittsteinův Bulgakov), Nové knihy, 1990,3-3

Pánková Marcela , Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7,20,1994/09/29,16-16

Rous Jan , Písmo ve výtvarném umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8,22,1995/11/02,4

Čepeláková Zdenka , Vachudová Božena , Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9,9,1996/04/25,6-6

Chalupecký Jindřich , Úvodem, Cestou necestou,1999,9-11

Chalupecký Jindřich , Přítomnost člověka, Cestou necestou, 1999,81-92

Chalupecký Jindřich , Osud jedné generace, Cestou necestou,

1999,153-161

Nešlehová Mahulena , Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12,24,1999/12/02,12-12

Drury Richard Frederick , Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, 2002/03/18,30-30

Horáček Radek , O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16,12,2003/06/12,16-16

Primus Zdenek , Slezar David , Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, 2003/květen,36-40

Hůla Jiří , Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16,8,2003/04/17,1

Sbírka jako oáza potěchy i poznání, Revue Art, 2,2004,6-13

Machalický Jiří , Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, 2006, (nestránkováno)

 

 

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv