About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Jiří John

First Name
Jiří
Surname
John
Born
1923
Birth place
Třešť
Place of work
Prague
Died
1972
Lived and worked in
Prague
Keywords
drawing
graphic art
ilustrace
painting
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Český malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor Jiří John byl kultovní postavou české scény šedesátých let. Jeho mimořádný talent, především na poli grafiky, oceňovali nejen ostatní členové skupiny UB 12, jejímž byl členem, ale i širší kulturní veřejnost. I když se nijak aktivně neúčastnil spolkového života a významně nevstupoval ani do teoretických diskusí, všichni si byli vědomi zvláštních kvalit jeho umění. Johnova tvorba může působit až obyčejně tím, jak se vyhýbá větším barevným i tvarovým nadsázkám a postrádá smysl pro výpravnost, avšak jeho klidný, prostý styl a jemná čistota forem symbolicky ztvárňované přírody – krajiny ve skutečnosti silně rezonuje: John ve svém díle nikdy nezachycoval epické motivy či figurální kompozice, nýbrž přírodní dění na zemském povrchu, které za pomoci světla a hmoty uváděl do úzkého vztahu s tím, co se nalézá pod ním; velké objevoval v malém, obecné v konkrétním a dávné v dnešním. Pro jeho básnivé, a přitom přirozené vidění světa, pevně spjatého s přírodou, se mu někdy také říkalo „umělec ticha“ či – podobně jako Josefu Šímovi – „básník přírody“. A ještě pro jednu věc si Johna umělecká veřejnost považovala – pro jeho lidskost, která s jeho výtvarným nadáním stála v úzkém sepětí a dotvářela tak jednotu umělce a člověka.

 

Jiří John vyšel ze skromných poměrů: pocházel z rodiny továrního dělníka z malého města Třešť na Českomoravské vysočině. Dětství a mládí na venkově v něm zanechaly hluboké stopy, takže se k rodnému kraji ve svém díle nepřestal nikdy vracet. První Johnovy dochované kresby a malby pocházejí již z r. 1939, kdy ho šestnáctiltého otec poslal do učení na zámečníka–instalatéra (Dvorek, 1939). Ve válečných čtyřicátých letech začal při práci v továrně na stroje v Hedvikově v podhůří Železných hor ilustrovat v alšovském duchu lidová pořekadla a písničky, které rámoval rostlinnými motivy, přičemž písmo textů jakoby splétal ze stébel a kořínků. Brzy poté se blíže seznámil s moderním malířstvím, především pak s dílem Jana Zrzavého. Jeho poetický styl ve své práci naplno rozvinul v letech po válce, při jednoročním studiu grafické školy v Praze a zejména pak na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Josefa Kaplického.

 

Právě ze studií na vysoké škole pocházejí první Johnovy osobité obrazy. Neokázalá zpracování motivů často stojí na prahu Zrzavého magického realismu (Černí koně, 1947; Dvorek, 1947) a vážou se na kraj umělcova dětství, nejčastěji na kopce a lesy této „moravské Sibiře“, zachycené zpravidla na podzim, v zimě a v předjaří, kdy je nejlépe viditelná jejich kostra (Zima, 1947; Zimní pláň, 1951; Poslední sníh, 1971).

 

Po dvouleté vojenské službě (1951–1953) se John žení se svou spolužačkou z grafické i uměleckoprůmyslové školy Adrienou Šimotovou a zapojuje se do dvou projektů, které jeho tvorbu trvale poznamenají: v roce 1953 pracuje jako brigádník na archeologickém průzkumu na Zlatém koni u Koněprus a objevuje tak svět geologických vrstev a prostorů pod povrchem země, jež se později stanou jedním z jeho nejpříznačnějších motivů (tzv. chtónické obrazy pojaté jako zátiší). V letech 1954–1958 pak pracuje s Václavem Boštíkem na Památníku židovských obětí nacismu v Pinkasově synagoze v Praze, jejíž stěny postupně pokryje 72 278 jmen zemřelých. Jde o „nepamátníkový“, neobrazový monument, formovaný v naprosté abstraktnosti a věcnosti střídmě barevným písmem. Ideově jej vytvořila tehdejší ředitelka židovského muzea Hana Volavková spolu s Josefem Kaplickým. Jedinečných výtvarných poznatků z této práce Jiří John následně využije v optickém strukturování vlastních obrazů a ve struktuře a rytmu grafických šrafur.

 

V letech 1958–1959 John přejde od námětů venkovské krajiny k civilistní tematice měst a k zátiším (Skříňka, 1958; Stůl, 1959), jež nejednou rezonují s dílem Giorgia Morandiho. Výrazové prostředky John stále více usměrňuje – barevné plochy a obrysové linie zjemňuje a barevné škály kompozic postupně redukuje na odstíny šedí a modří – a klasický výtvarný princip cézannovsko–matissovské konstrukce obrazu si postupně dokonce osvojí natolik, že jeho práce brzy začnou hraničit s formalismem. Vrací se proto opět k přírodě, přičemž naváže zejména na vrcholnou tvorbu Josefa Šímy ze 30. let, na jeho specifické barevné odstíny i tvary, které rozvíjí nejen na plátně (Zelená krajina, 1962), ale i v grafické technice suché jehly, s níž od r. 1956 pracuje místo kresby.

 

Tehdy, na přelomu 50. a 60. let, umělecky dozrává. Ve své tvorbě ubírá na iluzivnosti a eliminuje perspektivní hledisko: nakloněný terén střídají vertikální řezy, představující sondy do hlubin zemského povrchu. Výjev přestává být krajinou a stává se obecnějším znakem vnějších vrstev země, její rostlinná pokrývka pak jakýmsi zátiším. Potemnělá plátna s přírodní tematikou, probouzená k životu světelnými paprsky (Rašení, 1962), korespondují s grafickými listy (v některých případech s totožným názvem; Rašení, 1961), jejichž světelnou živost působí husté křížení a rovnoběžné řazení čar. V letech 1964–1965 se Johnův kolorit zjasňuje a jeho poetismus vrcholí v podobě obrazových i grafických výjevů hornin, nerostů a krystalů.

 

V druhé polovině 60. let se autor od malebnosti odvrací a jeho práce se v malbě i grafice zdrsňují a dramatizují. Důležitým vzorem se pro něj stává Max Ernst a jeho cyklus frotáží Přírodopis, který John přetavuje do vlastní podoby (Dávná krajina, 1967 a 1969; Rozbřesk, 1967). Jeho barevně vycizelované a přesně geometrizované výjevy někdy ale tíhnou k určité statičnosti a estetizovanému projevu (Obnažená krajina, 1966).

 

R. 1969 se Johnovo dílo vlivem vážné ledvinové nemoci zásadně mění: umělec se po dlouhé době navrací ke kresbě perem jako svébytné výtvarné technice (Kůry, 1970; Vegetace, 1970); oprošťuje se od vnějškových nánosů formálního dekoru a svůj výtvarný projev redukuje na minimum. Jeho prosté a věcné výjevy na plátnech se opět zaměřují na přírodu – krajinu v konkrétnější, monumentálnější podobě. V některých případech přesně odkazují na rané malby ze 40. let, které ale byly spjaty s představou dočasného odpočinku přírody, zatímco nyní ohlašují pozvolný, zato však definitivní konec (Zima, 1971; Jarní Prostory, 1971). V dílech převládá představa zimy, zmaru a mrazivého ticha (Mrzne, 1969). Jindy nahotu a prázdnotu pozdních krajin střídá ztvárnění hnilobné vegetace – zčernalého plodu hrušky či hlávky zelí (Opuštěný stůl, 1972; Zelí, 1972) – nebo ovoce samočinně padajícího ze stromu (Ovoce samo padající, 1970). Tichá věcnost bez lidské přítomnosti rovněž prostupuje dva malé obrázky z nemocnice: chodbu i nemocniční stolek se zkumavkami krve na něm (Chodba, 1971; Nemocniční stolek, 1971). Výtvarná předmětnost omezená na minimální prostředky jako by zde zhmotnila blížící se biologickou smrt samu. Johnovo dílo se završuje a současně uzavírá zanikajícím organismem, který ze sebe stále ještě vydává trochu tichého života, z něhož kdysi vzešel.

 

Jak napsal Jan Vladislav, Johnovy obrazy „jsou možná pokusem o znovunastolení myšlenky o jednotě člověka a vesmíru, pokusem, provedeným specifickými prostředky malíře, pokusem, vyvěrajícím nikoli z apriorní teze, ale z přímé životní zkušenosti nebo spíš životní potřeby, společné ostatně všem. Věc, která z tohoto pokusu vzniká, vychází z vesmíru jako ohlas a přitom se ve shodě se svým smyslem do něho zase vrací jako jeho další, nová část.“

Author of the annotation
Mariana Dufková / Šindelková

Published
2013

CV

Studies:
1945-1951 Academy of Applied Arts, Architecture and Design, Prague
studio of Josef Kaplický
1945-1946 State Graphic School (Z. Balaš)

Employment:
1964-1972 associate professor at Academy of Fine Arts (AVU) in Prague

Awards:
1971 international graphic competition jury in Bielle (Italy) praised John as one of the most significant engravers of his time
1969 International Biennale of Graphic Art, Ljubljana
1969 Cena Václava Hollara
1968 Cena Klementa Gotwalda
1967 Laureát státní ceny Klementa Gottwalda
1967 Cena Václava Hollara
1966 Mostra internazionale di bianco e nero Lugano, 1st place
1965 Grafika 65 Písek
1963 7. Bienal de São Paulo, 2nd place

1953 married with Adriena Šimotová
Member of art groups included in ARTLIST.
UB 12
Umělecká beseda

Exhibitions

Solo exhibitions
2013
Jiří John. Za obzor, Museum Kampa, Praha

2012
Jiří John. Grafika, Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka Třešť, Třešť (k odhalení pamětní desky na rodném domě Jiřího Johna v Třešti)

2004
Jiří John. Malba, grafika, kresba, Výstavní síň Mánes, Praha

2001/2002
Jiří John. Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2001
Jiří John. Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb
Jiří John. Kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové

2000/2001
Jiří John. Kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1999
Jiří John. Grafika, Galerie Vltavín, Praha

1998
Jiří John. Mal‘ba, grafika, kresba,Turčianska galéria, Martin
Jiří John. Grafika, Galerie Aspekt, Brno

1997
Jiří John, Rytmus ticha (z grafického díla), Galerie Hollar, Praha
Jiří John. Poslední sníh, Galerie Josefa Sudka, Praha

1996
Jiří John. Jablka, Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

1994
Jiří John. Grafika (pocta Jiřímu Johnovi), Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem

1992
Jiří John. Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Národní galerie v Praze, Praha

1989
Jiří John. Obrazy a grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě
Jiří John. Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1988/1989
Jiří John. Obrazy a grafika, Krajská galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)

1988
Jiří John. Obrazy a grafika, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1986
Jiří John, Galerie 55, Kulturní dům Kladno, Kladno

1983
Jiří John. Malba, grafika (k nedožitým šedesátinám), Okresní muzeum, Jindřichův Hradec

1982
Jiří John. Grafika, Dům kultury, České Budějovice
Jiří John. Grafika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1981
Jiří John. O přírodě, Galerie osobností a směrů československého výtvarného umění 20. století, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1980
Jiří John. Malba, kresba, grafika, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1979/1980
Jiří John. Malba, kresba, grafika, Dům umění města Brna, Brno

1979
Jiří John. Grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk

1977
Jiří John. Grafika, Divadlo hudby OKS, Olomouc

1974
Jiří John. Práce z posledního období, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Hommage à Jiri John, Galerie Rencontres, Paris
Jiří John. Grafika – suché jehly, Divadlo hudby, Ostrava

1973
Jiří John. Kresby, Galerie Na Slovanech, Praha

1972
Jiří John, Galerie 55, Kulturní dům Kladno

1971
Jiří John, Výstavní síň SFVU Dielo, Bratislava

1970
Jiří John. Peintures, dessins, gravures, Galerie Engelberts, Genève
Jiří John. Obrazy z let 1962–1969, Výstavní síni v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
Jiří John. Obrazy z let 1962–1969, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Jiří John. Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava


1969/1970
Jiří John. Obrazy z let 1962–1969, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1969
Jiří John. Bilder, Graphiken, Galerie Mahlerstraße, Wien
Jiří John, Galerie Wendtorf-Swetec, Düsseldorf
Jiří John. Grafika, Oblastní muzeum v Písku, Písek

1968
Jiří John. Grafika 1958–1968, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Jiří John. Obrazy a grafika 1961–1967, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Jiří John. Obrazy a grafika 1961–1967, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod
Jiří John. Obrazy a grafika 1961–1967, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1966
Jiří John, Dům umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Jiří John, Oblastní galerii v Liberci, Liberec
Jiří John, Mala galerija, Ljubljana
Jiří John, Oblastní galerie – grafický kabinet, Gottwaldov (Zlín)

1965
Jiří John, Nová síň, Praha

1960
Výstava obrazů Jiřího Johna, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2013
Doteky (spolu s A. Šimotovou), Galerie Moderna, Praha

2012
Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava

1972
36. bienále, Venezia

1970
2. Mezinárodní bienále originálních kreseb, Rjeka
výstava grafických prací tří ilustrátorů Mladé fronty (Jiří John, Ota Janeček, Zdeněk Sklenář), galerie Fronta, Praha

1969
8. Mezinárodní výstava grafiky, Ljubljana

1968
Počátky generace, Špálova galerie, Praha
Výstava současného československého umění, Anvers
Výstava současného československého umění, Brusel
Tři čeští umělci (3 kunstenaars uit Praag. Grafiek en collages; Alena Kučerová, Jiří John, Jiří Kolář), Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam
Výstava současné grafiky, Corcoran Gallery, Washington
Jiří John. Obrazy z let 1961–1968 – Adriena Šimotová. Grafika, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1967
8 československých grafiků v Calcografia nazionale, Roma
Výstava československé grafiky, Oslo
Výstava současného československého umění, Sveagaleriet, Stockholm
7. Mezinárodní bienále grafiky, Ljubljana
Premio Biennale, Biella
15 grafiků, Špálova galerie, Praha
Obraz 67 - tendence v současné malbě, Moravská galerie, Brno
Výstava současného československého umění, Turin
Výstava československé grafiky, Galerie Orest, La Haye
Výstava československé grafiky, Naples
2. Mezinárodní bienále grafiky, Krakov

1966
9. Mezinárodní bienále grafiky v Bianco e Nero, Lugano
Výstava 14ti pražských grafiků, Folkwang Museum, Essen
Výstava 14ti pražských grafiků, Folkwang Museum,Stedelijk-museum, Amsterdam
20. Mezinárodní salon, Galerie Pilotes, Lausanne
8 grafiků, Calcografia nazionale, Roma
výstava současného československého umění, Akademie der Künst, Berlin
5 pražských umělců, Konsthallen, Uppsala
Aktuální tendence
eského umění v Praze, k 9. kongresu Mezinárodního sdružení kritiků umění AICA, Výstavní síň Mánes, Praha

1965
Československé umění dnes, Kunstgalerie v Bochumu a Baden-Baden
Salon Mladých, Paris
6 českých umělců, Galerie Carabaga, Genoa
České moderní malířství, zámek Nelahozeves
6. mezinárodní výstava grafiky, Ljubljana
výstava současného československého umění, Festival umění, Edinburg
Mezinárodní bienále současného umění, San Marino (5. cena)
Grafika 65, Prácheňské muzeum v Písku, Písek
výstava světové neabstraktní malby, Tokyo
Výstava pražských umělců, Galerie Gurlitt, München
Mezinárodní festival umění, Los Angeles
Čtvrtá výstava UB 12, Dům umění města Brna, Brno

1964
Třetí výstava UB 12, Nová síň ve Voršilské ulici, Praha
Druhá výstava UB 12, Dům umění v Gottwaldově, Zlín
Rychnov 64, zámek Rychnov nad Kněžnou

1963
Pět pražských grafiků, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Rychnov 63, zámek Rychnov nad Kněžnou
7. bienále, São Paulo (stříbrná medaile za grafiku)

1962
První výstava UB 12, galerie Československý spisovatel, Praha
Jaro 62, Výstavní síň Mánes, Praha
Československé umění po roce 1945, Národní galerie v Praze, Praha
Moderní československé umění, Seven Arts Gallery, London

1961
Uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brno, Brno
Uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galeriev Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Realizace Bloku tvůrčích skupin, Špálova galerie, Praha

1960
Umělecká beseda, Obecní dům, Praha

1959
Skupina G, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1958
Výstava mladých výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno

1957
Výstava pěti (František Burant, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Adriena Šimotová), Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1953
Umělecká beseda, Valdštejnský palác, Praha
Collections
Národní galerie v Praze, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
GASK, Galerie středočeského kraje, Kutná Hora
Moravská galerie v Brně, Brno
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Prácheňské muzeum v Písku, Písek
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín

Stedelijk museum, Amsterdam
Stadtgalerie, Bochum
Folkwang-Muzeum, Essen
[Kabinet grafiky], Genève
Moderna galerija Ljubljana, Ljubljana
Muzeum Sztuki w Lodzi, Lodz
Musée d’art contemporain de Montréal, Montréal
Galerie Moderne, Oslo
Bibliothèque Nationale de France, Paris
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, San Marino
National museum, Stockholm
Galleria Civica d’Arte Moderna, Turin
Konsthalle Uppsala
National library, Washington
Other realisations

Illustrations:

F. Holas, Doznání, Čs. spisovatel, Praha, 1972

F. Holas, Tvář rodné země, Čs. spisovatel, Praha, 1972

Saint – John Perse, Majáky, MF, Praha, 1970

A. Seghersová, Výlet mrtvých dívek, SNKLU, Praha, 1965

F. M. Dostojevskij, Uražení a ponížení, Svět sovětů, Praha, 1964

Michelangelo Buonarroti, Z lyriky, NČVU, Praha, 1958

 

Works in architecture:

1972

Textilní závěs (proveden fotografickým zvětšením podle Johnových kreseb), Československé velvyslanectví, Stockholm

 

1969

Monumentální obraz Pohyb země, pro novou budovu Federálního shromáždění ČSSR, Praha (neumístěn)

 

1968

Gobelín Rosa, Československé velvyslanectví, Londýn

 

1967

Gobelín Krystaly, pro československý pavilon Expo 67, Montreal

 

1963

Gobelín Růst, Československé velvyslanectví, Sofie

 

1954–1958

Památník židovských obětí nacismu, Pinkasova synagoga, Praha; spoluautor Václav Boštík

Monography

Monography

Jaromír Zemina, Jiří John, (deset úvah o umění, o přírodě, o životě a umírání) Národní galerie Praha, 1992

 

 

Emil Filla, Jindřich Chalupecký, Jaromír Zemina: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – kresby, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, 2001

Václav Bartovský: úvod ke katalogu výstavy Jiřího Johna, Alšova síň Umělecké besedy, Praha 1960

Antonín Grůza: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – grafika 1957–1966, Oblastní galerie výtvarného umění – Grafický kabinet, Gottwaldov, 1966

Jiří John: Rytmus ticha: z grafického díla, Galerie Hollar, Praha, 1997

Jiří Kohoutek: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – O přírodě, Ústřední kulturní dům železničářů, Galerie osobností a směrů českého umění 20. století, Praha 1981

Jiří Kotalík: úvod ke katalogu výstavy Jiřího Johna, Mala galerija, Ljubljan, 1966

Čestmír Krátký: úvod ke katalogu výstavy Jiřího Johna, Oblastní galerie, Liberec, 1966

Adolf Kroupa: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – grafika 1958–1968, Dům pánů z Kunštátu, Grafický kabinet, Brno, 1968

Ľudo Petránsky: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – kresby + grafika, Predajňa SFVU Dielo, Bratislava, 1971

Jiří Šetlík: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, 1970

Jiří Šetlík: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk, 1979

Jiří Šetlík: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – malba, kresba, grafika, Dům umění města Brna, 1979

Jan Škvára: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – obrazy a grafika z let 1961 - 1967, Galerie výtvarného umění Litoměřice, Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod, Oblastní galerie Liberec, 1968

Jan Škvára: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – obrazy z let 1962 – 1969, Galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem, Galerie výtvarného umění Litoměřice, Výstavní síň Ústí nad Labem, 1970

Vlastimil Tetiva: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – grafika, Dům kultury v Českých Budějovicích, České Budějovice, 1982

Mojmír Vaněk: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – peintures, dessins, gravures, Galerie Engelberts, Genève, 1970

Jaromír Zemina: úvod ke katalogu výstavy Jiřího Johna, Nová síň, Praha 1965

Jaromír Zemina: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – poslední obrazy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem, 1974

Jaromír Zemina: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – malba, grafika, k nedožitým šedesátinám, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec, 1983

Jaromír Zemina: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – jablka, Západočeská galerie, Plzeň, 1996

Jaromír Zemina: úvod ke katalogu výstavy Jiří John – malba, grafika, kresba, Galerie Bayer & Bayer, Praha, 2004

Articles

pd (Pavel Dolanský), Grafik a malíř Jiří John, Lidová demokracie, 8. 11. 1983, s. 5

Tomáš Glanc, Stopy jmen mrtvých, Kritická Příloha Revolver revue, sv. 14, červen (1999), s. 37–46

Jiří Hůla, Jiří John: malba, grafika, kresba, Ateliér, r. 17, č. 16-17 (2004, 26. 8.), s. 16

Jiří Kotalík, Jeden z generace, Kulturní tvorba, 1966, č. 3, s. 5

Jiří Kotalík, Dva z generace, Výtvarné umění, 1966, č. 6-7, s. 294

fa (Adolf Kroupa), Připomínka umělce, Rovnost, 8. 8. 1972

1p (Adolf Kroupa), Poslední Johnovy obrazy, Lidová demokracie (moravské vydání), 26. 4. 1974

Miroslav Lamač, Dvě plus jeden, Literární noviny, 1966, č. 2, s. 4

Hana Librová, Nad obrazy Jiřího Johna, Rovnost, 22. 12. 1979, s. 5

Jiří Machalický, Rytmus ticha, Ateliér, roč. 10, č. 26 (1997, 18. 12.), s. 6

Eva Petrová, Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění 1968, č. 8, s. 378

Viktor Pivovarov, Drama Johna, Ateliér, 4, 30. 4. 1992, č. 9, s. 1

Jan Rous, Ilustrace Jiřího Johna, Typografia, 1977, č. 3, s. 102

Jiří Šetlík, Jiří John, Plamen, 1965, č. 2, s. 46

Jiří Šetlík, Malíř velkého klidu, Výtvarná práce, 1966, č. 2, s. 6

Jan Vladislav, Malá moralita ve prospěch Jiřího Johna, Plamen 1966, č. 2, s. 168

Jaromír Zemina, Jiří John – k malířově souborné výstavě, Výtvarné umění, 1966, č. 2, s. 53

Jaromír Zemina, Vzpomínka na Jiřího Johna, Památky a příroda, 1983, č. 9, s. 563

Jaromír Zemina, Jiří John - konečně, Ateliér, 4, 30. 4. 1992, č. 9, s. 1

Jaromír Zemina, Jiří John v Mánesu, Prostor Zlín, roč. 11, č. 3 (2004), s. 6–9

Other critical texts

Geneviève Bénamou, L’art aujourd’hui en Tchécoslovaquie, Paříž 1979, s. 35

Jana Claverie, „ L’art tchèque depuis 1950“, in: katalog výstavy Dessins tchèques du 20e siècle, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paříž, 1983, s. 59 a 71

Jindřich Chalupecký, Czech letter, Studio international, 1973, č. 956

Jiří Kotalík: úvod ke katalogu výstavy Profile V – Tsechoslowakische Kunst heute, Städtische Kunstgalerie, Bochum 1965

Jiří Kotalík „Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst“, in: Will Grohmann, Kunst unserer Zeit – Malerei und Plastik, Du Mont Schauberg, Kolín nad Rýnem, 1966, s. 220

Jiří Kotalík: úvod ke katalogu výstavy 3 kunstenaars uit Praag – Jiří John, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1968

Věra Laudová, Obraz města v současném malířství, Odeon, Praha, 1978, s. 64

Věra Laudová, Zátiší, Odeon, Praha, 1983, s. 60

František Matouš: úvod ke katalogu výstavy Františka Buranta, Jiřího Johna, Stanislava Kolíbala, Vlasty Prachatické a Adrieny Šimotové, Alšova síň umělecké besedy, Praha 1957

Luděk Novák, Století moderního malířství (1865–1965), Orbis, Praha, 1968, s. 356

Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, soukromý strojopis, Praha, 1978

Eva Petrová: úvod ke katalogu výstavy Počátky generace, Galerie Václava Špály, Praha, 1968

Eva Šefčáková: úvod ke katalogu výstav 8 grafici cecoslovacchi, Calcografia nazionale, Řím, 1967

Jiří Šetlík, Jiří John, Art Centrum, Praha (1969)

Jiří Šetlík: doslov k výtvarnému doprovodu knihy František Halas, Tvář rodné země, Československý spisovatel, edice Bohemia, Praha, 1972

Jaromír Zemina, Via artis, via vitae, Praha, Torst 2010, s. 245–264

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv