About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Jiří Matějů

First Name
Jiří
Surname
Matějů
Born
1960
Birth place
Šternberk, Moravia
Place of work
Praze
Website
http://www.jirimateju.cz/aktualne.htm
Keywords
painting
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Jiří Matějů rozvíjí osobitou verzi geometrické abstrakce a v současné době patří k jejím nejvýraznějším představitelům. Podstatu jeho tvorby velmi přesně vystihl Miroslav Petříček, který v textu k výstavě s názvem Souhvězdí vlka uspořádané v Prinz Prager Gallery v roce 2012 označil jeho obrazy za „vizuální metafory“. Samotný termín metafora je použit v přeneseném významu a převeden z jazykovědy a literární vědy do oblasti vizuálního vyjádření. Ve shodě s Petříčkem považuje Matějů svoje obrazy za „optické metafory“, přičemž pojem chápe jako „ nějakou konkrétní zkušenost, která se abstrahuje do čehosi intuitivního“. Ve své tvorbě vychází z reality, z vlastních životních zážitků, vjemů a poznatků, které na základě přenosu vzájemné podobnosti významů transformuje do geometrické abstraktní formy. Nejde o jednostranné vnímání skutečnosti, ale o její komplexní uchopení v rovině senzuální, racionální a intuitivní. Takový přístup umožňuje dostat se za hranice její známé, prozkoumané a viditelné části a přiblížit se k jevům neobjeveným, proměnlivým a neuchopitelným.

 

Základní stavební prvky jeho obrazů tvoří barvy a linie. Malíř vychází z předpokladu, že barva objektivně neexistuje, ale vzniká jako subjektivní zrakový vjem. Je to psychologický a mentální prvek, který dokáže na diváka intenzivně působit. Obrazy komponuje tak, aby na diváka opticky působily. Výstavba obrazu je striktně geometrická, plocha je členěná symetricky a systematicky pravidelným kladením, střídáním nebo křížením vertikálních a horizontálních linií. Přesné dělení plochy ve spojení s nekonvenční kombinací barev navozuje specifické optické vztahy, díky kterým kompozice získávají neobvyklou působivost. Malby vyvolávají dojem pohybu, nestálosti a proměnlivosti, dvojrozměrné obrazy získávají prostorovou dimenzi, do které může divák vstoupit jako bezprostřední účastník. Intrapersonální přenos informací formující se během tvůrčího procesu přechází při konfrontaci s hotovým dílem v mnohostrannou komunikaci interpersonální. Před každým divákem se otevírá možnost vlastní interpretace, ale také zajímavé mentální hry. Kompozice se mění v závislosti na úhlu pohledu, je jiná při sledování z určité vzdálenosti a liší se vlivem různých světelných podmínek. Zároveň umožňuje nacházet a vkládat vlastní obsah, děj, příběh a význam. Racionálně koncipované obrazy působí emotivně, poeticky a magicky, což ještě umocňují názvy, založené na asociativním a metaforickém principu.

Author of the annotation
Vilma Hubáčková

Published
2013

CV

Studies:
1988-1994 Study at the Academy of Fine Arts in Prague in Paintings Studio of Prof. Bedřich Dlouhý, graduating as a Master of Arts
1980 - 1982 Study at the Czech Technical University in Prague

Employment:
1995 - 1997 Assistant of Bedřich Dlouhý and later Assistant of Miloš Šejn, at the A.F.A. in Prague

Stipends:
2004 The Pollock - Krasner Foudation, New York, USA
1999-2000 Residency stay in Germany

Awards:
1994 Studio award of the Academy of Fine Arts, Prague

Exhibitions

Solo exhibitions
2012
Souhvězdí vlka, Prinz Prager Gallery, Praha-Holešovice
Horizonty, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava


2011
Mezi mnou a tebou, GHMP, Staroměstská radnice, Praha

2009
Na mostě, Wannieck gallery, Brno
Hvězdy na mém stole BKC, Galerie Kabinet, Brno

2007
Den za dnem, Galerie ad astra, Kuřim - zámek

2006
Modryan, Dům umění, České Budějovice

2005
Linewalker, Galerie XXL, Louny

2004
Nebe na zemi, Galerie ad astra, Kuřim - zámek

2003
Nepatrné okamžiky, Galerie Erasmus, Mělník
Augenblick, Plíživá Kontra, Jeseník

2002
Hra očí, Atrium, Moravská galerie v Brně

2001
Prostor pro jedno dílo, Moravská galerie v Brně
Labyrint, Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě

2000
Open Stochov 2000, Stochov

1994
Čas a prostor, Galerie Obecní dům, Obecní dům, Praha
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2013
Velké ticho, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2012
Geometrův zlý sen, Topičův salon, Praha

2011
Ztišeno, Wannieck gallery, Brno
Česká malba generace 90. let, Dům umění města Brna, Brno

2010
Horká linka, Špálova galerie, Praha

2007
Prostor pro intuici, Dům U prstenu, GHMP, Praha
The Collectors: Re-Edit, Dům Pánů z Kunštátu, Dům Umění města Brna, Brno

2005
IV. Nový zlínský salon 2005, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
POUR FÉLICITER 2005, Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně

2002
Rytmy, HVB bank, Praha - Valdek
Několik věcí, Galerie Portál, Uherské Hradiště

2001
Klub konkretistů /jako host/, Dům umění, Opava

2000
Současná minulost, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Současná minulost - Česká postmoderní moderna, AJG, Hluboká nad Vltavou
Alles in Bewegung, Gallery Barrak, Berlín

1999
CZ 99, Václavské náměstí 33, Praha

1998
Po/doba obrazu, Wortnerův dům AJG, České Budějovice

1997
Důvod věcí neviditelných, Synagoga Na Palmovce, Praha
Nový Zákon v umění, Galerie Gambit, Praha

1996
51 15, ambit bývalého kapucínského kláštera, Rumburk
Konfrontace Svárov, Svárov

1994
Předpoklady skutečnosti, Galerie Obecní dům, Obecní dům, Praha

1993
Světlo slovo Svět, Stop gallery, Plzeň
Yaisu, Yaisu, Japonsko
Ambit, ambit bývalého kláštera augustiniánů, Muzeum Česká Lípa
AVU, U Hybernů, Praha

1991
AVU, U Hybernů, Praha
Collections
Alšova jihočeská galerie, , Hluboká nad Vltavou
Moravská galerie v Brně
Sbírka Marek
a jiné soukromé sbírky doma a v zahraničí
Other realisations

Symposiums:

1997

Thematic and conceptual preparation of an interdisciplinary symposium „Reason of Invisible Things“ (/Fine Art, Philosophy, Expressive dance/, Synagogue Na Palmovce, Prague

 

Commissions for public area:

2004

Artifact for St. Anna Church, The Prague Crossroads of The Dagmar and Vaclav Havel Fundation Vision 97

 

2000

Graphic design, Exposition of Leos Janacek Memorial /with J. Šerých/, Hukvaldy

 

1998

Kinetic sculpture for Czech Centers /with J. Šerých/, Prague

Monography

Articles

Vaňous, P.: Jiří Matějů - Galerie, A2 kulturní týdeník 44/2008, s. 26-27

Petříček, M.: Kontemplace světla, text k výstavě Souhvězdí vlka v Prinz Prager

Gallery, 2012

Vaňous, P.: Jiří Matějů - Galerie, A2 kulturní týdeník 44/2008, s. 26-27

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv