About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Jiří Novák

First Name
Jiří
Surname
Novák
Born
1922
Birth place
Přelouč
Died
2010
Keywords
public art
sculpture
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Jiří Novák’s starting point lies in the field of classical sculpture and traditional techniques. After visiting the EXPO 58 World Exhibition he abandoned classical approaches and contours in favour of a fluid and pointed stylisation and soon began creating almost abstract symbols of basic natural forces and events. One of the crucial features of his work was its great technical and dexterity and its interest in technique and construction. After experimenting with various types of artificial materials, from the end of the fifties onwards metal became his main material. From his early works (Fish and Work, Ostrov Nad Ohří 1958-59, Speed, Prague-Strašnice, 1960-61) the main theme of his sculptures is movement. From 1957 he began to master actual movement, the wind or water, the human impulse, an electrical engine. Through his kinetic mobiles Novák joined the global direction being taken at that time by the young generation of sculptors and in the sixties exhibited at Czech and international shows. He applied kinetic aspects to a small extent, but above all in large sculptures accentuating the space of new urban architecture (Light and Shade, PKOJF-Prague 1960, Distances, Prague, Novodvorská housing estate 1963-69, Wings of Butterflies, Liberec, 1969, Reflections, Prague-Horní Počernice, 1986).

 

Novák’s personal creative approach is most marked in his horizontal sculptures (Mobile for the Czechoslovak pavilion at EXPO 1967 in Montreal, 1967, Mobil for the roof garden of the Federal Assembly, 1969, and a Waves for Czech Television, 1980) – the accretion of individual particles with his own mobile programme. Novák was sought out by his colleagues for his technical abilities as an assistant during the realisation of sculptures, and this sometimes spilled over into a creative partnership (with E. Kmentová, V. Janoušek, V. Karoušek).

 

As well as his mobile sculptures Novák created a host of stable symbolic works for architecture (Two Entry Emblems of Czech Television, 1983). For decades Novák combined his work as sculptor with restoration and the creation of copies, mainly of baroque sculptures (e.g. copies of the sculptures of St. Wenceslas by J.J. Bendl from the former Horse Market, 1959-60, The Dream of Saint Luitgard by M. B. Braun on Charles Bridge in Prague, 1993-95).

Author of the annotation
Daniela Kramerová

Published
2011

CV

Studies:
1945-1949 Academy of Fine Arts in Prague (Jan Lauda and Karel Pokorný)
1942-1945 Academy of Applied Arts in Prague ( Jana Lauda´s studio,in 1945 shortly at Josef Wagner´s studio)

Employment:
1970-74 adter the tragic death of Valerián Karoušek he completed his outdoor scukotures (Aeskulap, Prague-Pankrác, Květ (Blossom), Podbrezová in Slovakia, Vzlet (Ascent), Prague-Ruzyně)
1963 Distance mobile sculpture for the Novodvorská housing estate in Prague
1958-1959 first modern stylized sculptures for public spaces (Fish and Birds in Ostrov nad Ohří and Fountain with a Crane for the Tylovo náměstí in Prague
1958 collaborated with Vladimír Janoušek on his sculpture Music (Hudba) for the EXPO 58 in Brussels
1957 the M 57 art group was founded
1952 restauration work for the Holy Trinity Church (kostel Nejsvětější trojiceú in Manětín
Member of art groups included in ARTLIST.
Máj

Exhibitions

Solo exhibitions
2011
Jiří Novák: V pohybu, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod
Jiří Novák: V pohybu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Jiří Novák: V pohybu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

2010
Jiří Novák: V pohybu, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1996
výstava na hradě Valdštejn

1964
nejvýznamnější samostatná výstava v Galerii Václava Špály v Praze

1958
samostatná výstava v Galerii mladých v Praze, s Josefem Jírou

1951
první samostatná výstava (se Svatavou Hajerovou a Jiřím Mandelem ml.) v Alšově síni Umělecké besedy v Praze
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2009
Umělecká beseda - Věčná pomíjivost, Severočeská galerie výtvarných umění Litoměřice
Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě. Oblastní galerie v Liberci

2008
Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha, 2008

2004
Blízká vzdálenost, České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Olomouc

1999
Umění zrychleného času Česká výtvarná scéna 1958-1968, ČMVU, Praha
Akce, slovo, pohyb, prostor, experimenty v umění šedesátých let, GHMP, Praha

1965 a 67 účast na 1. a 2. sochařské bilanci v Olomouci

1965
Tendence, Vlastivědné muzeum Písek

1958-59 Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1950 a 1953 vystavoval na přehlídkách II. krajského střediska SČVU Umělecká beseda na Slovanském ostrově

1998
Oznámení o ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury , Muzeum umění, Olomouc
Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha

1994
Český kinetismus v 60. letech, Galerie´60/´70, Praha
Karel Pokorný a jeho škola, Belveder, Praha

1969
300 malířů, sochařů a grafiků - 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha
Vytvořil plastiku Motýlí křídla pro legendární přehlídku Socha a město v Liberci (doplňovala plastiku Evy Kmentové Brána snů)
X. Bienále v Săo Paulo

1968
Kunst forum, Görde
Socha piešťanských parkov ‛68 (Větrník, 1967, Slunce a déšť, 1964)
Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem

1967
Umělci k výročí října (PKOJF, Praha)
IX. bienále sochařství v Middelheimu
Výstava československého umění v Turíně

1966
Jarní výstava v Mánesu
Aktuální tendence pořádané u příležitosti kongresu AICA, Praha
Nové cesty, Dům umění, Gottwaldov

1964
Současné umění, Alšova Jihočeská galerie Hluboká
Socha 1964 v Liberci

1963
Rychnov 63

1962
Jaro 62, Praha

1961
výstava Bloku tvůrčích skupin Realizace, Špálova galerie, Praha

1960
Skupina M57: Obrazy, sochy, grafiky, Galerie Václava Špály, Praha

1959
Skupina M57: Obrazy, sochy, grafiky, Galerie Nová síň, Praha

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna

1950 a 1953 vystavoval na přehlídkách II. krajského střediska SČVU Umělecká beseda na Slovanském ostrově
1945
Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Collections
Muzeum umění Olomouc
Alšova jihočeská galerie
Galerie Klatovy/Klenová
Other realisations

Action/Performance:

2005

Eva Kmentová: Brána snů / Gate of Dreams, Jiří Novák: Motýlí křídla / Butterfly Wings, Liberec, Liberec

Monography

Monography

"Diskutujeme ke sjezdu. Skupina M 57.", Výtvarná práce, VIII, 1960, č. 21, s. 4.

Jirkalová, Karolína, "Stačí se rozhlédnout." Art & Antiques, 2009, č. 5, str. 45.

Jirous, Ivan M., "Socha v plenéru." Výtvarná práce, 1969, roč. XVI, č. 10-11, s. 1.

Karous, Pavel, "Volavky, vetřelci a ti druzí: Plastika ve veřejném postoru doby normalizace." Art & Antiques, 2009, č. 5, str. 40-44 (repr. Dálky).

Klivar, Miroslav, "Přínos plastických hmot výtvarnému umění.", Výtvarné umění, 1959, roč. IX, č. 9, s. 408-413. (repr. Rychlost, model, v. 70)

Kotalík, Jiří, X Bienal de Săo Paulo, Tchecoslováquia. 1969.

Lahoda, Vojtěch, „Bruselský styl“ mezi „vysokým“ a „nízkým“ in Kramerová, Daniela, Skálová, Vanda [ed.] Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha, 2008 s. 340-351.

Lukeš, Zdeněk, "Předpokládané nemusí vždy ladit s fyzikálnímí zákony." Revolver Revue, 2008, č. 70, str. 188-207.

Lukeš, Zdeněk, "Umělec, jehož sochy pohání vítr. Nad ukončeným dílem sochaře Jřího Nováka." Lidové noviny XXIII, 2010, č. 49 (27.2. 2010), s. 31.

Mráz, Bohumír, "Výtvarné realizace v naší architektuře." Výtvarné umění, 1969, roč. XIX, č. 9-10s. 433-453, obr s. 422 a 444. (repr. s. 450).

"Jiří Novák (Anketa Socha a město)." Výtvarné umění, XIX ,1970, č. 9-10, s. 474.

 

Padrta, Jiří, "Konstruktivní tendence." Výtvarné umění 1966, roč. XVI , č. 6-7, s. 327.

Padrta, Jiří, "Netradiční technologie. "Boštík Václav , Demartini Hugo, Kafka Čestmír , Nepraš Karel , Novák Jiří , Kratina Radoslav, Zálešák František." Výtvarná práce, 1970, roč. XVIII, č. 22, s. 1, 8.

Raimanová, Ivona, Socha a město Liberec 1969, Spacium, Liberec, 2008.

Šetlík, Jiří, "Socha 1964 v Liberci.", Výtvarné umění, 1965, roč. XV, č. 03, s. 49-56. (repr.).

Šetlík, Jiří, "Socha a město v Liberci."Výtvarná práce, XVIII, 1970, č. 2, s. 49-56 (2 x repr.).

Šetlík Jiří, "Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti)." Výtvarné umění, 1965, roč. 15, č. 4-5, s. 145-167 (repr. s. 156 - Hra IV, 1964).

Šetlík Jiří, "Pražské výstavy v dubnu." Výtvarná práce, 1964, roč. XII, č. 8, s. 2 (repr .Hra, 1961).

Ševčík, Oldřich, Beneš, Ondřej, Architektura 60. let: „Zlatá léta“ v české architektuře 20. století. Grada Praha 2009. s. 72, 174, 177, 250.

Šolta Vladimír, "První zkušenosti z úkolové akce", Výtvarné umění. roč. 1, 1950, č. 12, s. 272-280.

Rostislav Švácha, Marie Platovská [ed.], Dějiny českého výtvarného umění VI. Academia Praha, 2007, s. 57, 58, 75, 77, 103.

Vachtová, Ludmila, Čas Jiřího Nováka. nedat.

Vachtová, Ludmila, "Na okraji." Výtvarné umění, , roč. XVI , 1966, č. 7, s. 351 (repr.).

 

Encyklopedie, slovníky:

AbART

Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. SNKLHU, Praha, 1955, s. 138.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993, 1994, 2002, sv. X. s. 35-36.

Prokop Toman, Nový slovník českých výtvarných umělců. díl 2, praha, 1993.

 

 

 

 

 

Articles

Jan Lukeš www.lidovky.cz/umelec-jehoz-sochy-pohani-vitr-dz5-/ln_noviny.asp (in Czech only)

www.turnovskovakci.cz/view.php (in Czech only)

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv