About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Milan Dobeš

First Name
Milan
Surname
Dobeš
Born
1929
Birth place
Přerov
Place of work
Bratislava
Website
http://www.milandobes.sk/
Keywords
graphic art
kinetism
object
painting
public art
sculpture
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Slovenský umělec Milan Dobeš patří k výrazným představitelům konstruktivních tendencí, které se na československé výtvarné scéně nejmarkantněji projevovaly v 60. letech 20. století. Podobně jako další tvůrci objektů z generace autorů narozených ve 20. letech – např. Karel Malich nebo Radoslav Kratina – neprošel Dobeš klasickým sochařským školením. Na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě studoval figurální a krajinářské malířství. Už v raných, impresionisticky laděných krajinách a městských scenériích se projevila Dobešova fascinace světlem a dynamickými formami. Jeho aktivity během 50. let přesahovaly i do dalších oborů. Kromě polymúzického projektu Divadla vidění působil jako scénograf a tanečník v experimentální baletní skupině Vysokoškolského uměleckého souboru.

Koncem 50. let, pod vlivem návštěvy Expa 58 v Bruselu, přehodnotil Dobeš svoji dosavadní tvorbu a začal se pomalu propracovávat ke geometrické abstrakci. Nejprve vytvářel geometrické kresby, grafiky a grafikáže, v nichž základní prvek tvořil kruh a jeho segmenty, který se stal hlavním elementem jeho prací i v následujících obdobích. Zkraje 60. let se pak definitivně odvrátil od malby ve prospěch kinetických objektů v sérii Vizuálních objektů a mobilů. Jeho objekty využívaly buď vnější světelný zdroj, jako v sérii Pulsující rytmy, nebo bylo světlo přímo jejich součástí, např. soubor Majáky. Svou tvorbu teoreticky zaštítil v manifestu z roku 1961 O světle a pohybu. Již z názvu je zřejmé, které prvky se pro něj staly nosnými.

Na rozdíl od českých zástupců konstruktivistických tendencí se jeho přístup vyznačoval zapojením technicistních prvků, jako jsou elektrické motory, žárovky, a hlavně konvexní a konklávní zrcadla. Použití odrazu připomene tvorbu Huga Demartiniho, jehož objekty ale nikdy nepřekročily práh stability, a pohyb v nich tak zůstal pouze pomyslný – přinášený prostřednictvím odrazu a pohybu lidí před nimi. Konstruktivismus se stal v druhé polovině 60. let jedním z hlavních směrů v českém umění. Syntézu jeho variant představovala výstava Nová citlivost v roce 1968, na které vystavoval i Dobeš. Znakem Nové citlivosti byl obdiv k technice a novému humanismu, který se odvracel od přírody a potíral individuální rukopis. Dobeš představoval mezi vystavujícími výjimku, a to především tím, že technika se v jeho dílech objevovala přímo. V katalogu k výstavě pak autor poznamenal: „Technika a věda dává lidem možnost získat více času věnovat se sobě, filozofii a umění. Civilizace nám pomáhá odložit brýle navyklého myšlení a chápání v trojrozměrnosti.“

Dobeš se tím, že do svých uměleckých objektů zapojil čtvrtou dimenzi, tedy pohyb, přiblížil aktuálnímu světovému dění, které mísilo kinetické umění s op-artem (jako v tvorbě Julia le Parca nebo Rafaela Jesúse Sota). Kromě prostorových děl představovaly v tomto období důležitou součást jeho tvorby také kresby a sítotiskové grafiky, které pomocí geometrické skladby vyvolávaly optickou iluzi a zdání pohybu. Vznikly tak objekty, které se vyznačují rotačním pohybem s využitím elementárních barev např. Kruhy a světlo (1967) nebo Barevná rytmická světla (1965). Dobeš brzy došel mezinárodního uznání, čemuž dopomohla i pražská výstava Vizuální a kinetické objekty v roce 1966. V následujících letech se účastnil několika mezinárodních výstav, z nichž nejzásadnější byla Dokumenta 4 v roce 1968 a EXPO 70 v Ósace, kde vystavil objekt Hra světla a tvarů.

Technické možnosti dokázal Dobeš využít na maximum a v 70. letech se oklikou vrátil k propojení výtvarného umění s divadlem v kinetickém představení Polymuzický prostor, které bylo uvedeno v Piešťanech v roce 1970. Ve stejném roce zde vytvořil objekt Kinetická věž, který po způsobu Alexandra Caldera využíval k pohybu vítr. V 70. letech, zkraje normalizace se Dobešovi podařilo vycestovat do USA, kde v roce 1971 podnikl cestu s American Wind Symphony Orchestra, při níž svým světelně-kinetickým programem doprovázel symfonické skladby skladatelů Toshira Mayuzumniho a Krysztofa Pendereckého.

V roce 1973 formuloval svůj výtvarný program v textu Světlo jako výtvarný materiál. V tomto období se vzhledem k sílícímu omezení možností vystavovat věnoval práci na komorních plastikách, optických grafikách a kolážích. Od konce 60. let se mu také dostalo opětovné příležitosti k monumentálním realizacím, které tvořil již od roku 1959 převážně pro slovenská města. V duchu umělcova obdivu k technice byly tyto objekty komponovány ze skla, plastu nebo kovu. Mezi nejvýznamnější z nich patří kinetický objekt v Montevideu (1969), světelně kinetický objekt v budově Československého velvyslanectví ve Stockholmu (1972) nebo optický reliéf ve vstupní hale Československých vědecko-technické společnosti v Bratislavě (1979).

Během 80. let dále rozvíjel již nalezené tvůrčí principy, např. v sérii Opticko-kinetických objektů. Věnoval se ale i grafice, kde se k hlavnímu slovu opět dostal kruh a jeho variace, např. Pohyb struktur (1986). V roce 1988 napsal svůj druhý výtvarný manifestu s názvem Dynamický konstruktivismus, ve kterém mj. píše: „Pohyb je základní podmínkou existence všeho. Pohyb je život. Zobrazovat pohyb znamená zobrazovat život.“

V roce 2001 bylo v Bratislavě založeno Muzeum Milana Dobeše, kde jsou vedle jeho děl k vidění i jemu příbuzní autoři konstruktivních tendencí a op-artu jako např. Victor Vasarely, Karel Malich nebo Radoslav Kratina. V roce 2016 pak bylo otevřeno Muzeum Milana Dobeše v Ostravě, na jehož expozici se autor podílel osobně.

 

 

Author of the annotation
Zuzana Krišková

Published
2018

CV

Sudies:
1951–1956 
Vysoká škola výtvarných uměni v Bratislavě, Ladislav Čemický, Bedrich Hoffstädter
Awards:
1970 I. cena, Arts Festival Marietta, Ohio
1970 I. cena, Socha piešťanských parkov, Piešťany
1969 I. cena, Sochařské bienále, Montevideo
Member of art groups not included in ARTLIST.
Jiná geometrie

Exhibitions

Solo exhibitions
2009
Gálerie Komart, Bratislava
Na vlnách konstruktivismu/On the Wawes of Constructivism, Ostrava

2008
Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2005
Priestory Hoechst-Biotika, Martin
Museum of cotemporary art, Zagreb

2004
Galéria umenia, Nové zámky

2003
Galéria mesta Bratislava, Bratislava
Museum Kampa, Praha
Galerie Lindner, Wien

2001
Múzeum Milana Dobeša (otvorenie múzea)

2000
CC centrum, Bratislava

1999
Muzeum J.A.Komenského, Přerov – zámok (pri príležitosti umelcových 70.narodenín)

1998
Hotel Perugia, Bratislava

1997
Galéria Z., Bratislava
Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava
Hypobank, Bratislava

1996
Moravská galerie, Brno

1995
Slovenská národná Galéria, Bratislava
Muzeum J.A.Komenského, Přerov-zámok

1994
Umelecká beseda slovenská, Bratislava

1993
Štátna Galéria, Banská Bystrica

1990
Sieň Laca Novomeského, Braislava
Gallery Mitte, Wien

1989
Dom slovenskej kultury, Praha
Gallery Verena, Zurich

1986
Československé kultúrne stredisko, Havana

1984
Výstavný pavilón Datasystém, Brno

1982
Muzeum J.A.Komenského, Přerov – zámok

1972
Charter Oaks Galler, Pittsburg, Pennsylvania

1971
Point park College Gallery, Pittsburg, Pennsylvania
Hudson River Museum, New York City
Memorial Hall Gallery, Penna, California
AWSO Gallery,Oakmont (Pennsylvania), New Martinsville
Parkersburg, Ravenswood (West Virginia), Marietta (Ohio), Aschland (Kentucky)

1966
Galéria domu SČSSP, Praha

1965
Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

1958
Galéria mladých, Bratislava
Group exhibitions not included in ARTLIST.
Výběr:

2017
ČS koncept 70. let/ CS Conceptual Art of the 70s, Faith Gallery, Brna
Příliš mnoho zubů, Museum Kampa, Praha

2016
Kunst in Europa 1945–1968, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe
XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

2015
Konkret/ism 1967–2015: Výstava KK3 Klubu Konkretistů, Topičův salon, Praha

2012
Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Milan Dobeš a evropská grafika, Galerie Závodný, Mikulov

2011
Papier kole – slovenská koláž XX. a XXI. Století, Galerie Smečky, Praha
Dialog přes hranice – Sbírka Hanse Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Současná slovenská geometrie 2, Galerie města Plzně, Plzeň

2010
Hugo Demartini a Milan Dobeš: Světlem-prostorem-pohybem, Brno Gallery CZ, Brno

2009
Mit konkreter Kunst leben, Gesellschaft Künst und Gestaltung, Bonn

2008
Art Beijing 2008, National Agricultural Center, Peking
Mezinárodní trienále současného umění 2008, Veletržní palác, Praha
Pohyb jako poselství, Národní Galerie, Praha
České a slovenské výtvarné umenie 60. rokov 20. storočia, Galéria M.A. Bazovského, Trenčín
20.století ve slovenském výtvarném umění, Jízdárna – Pražský hrad, Praha
1960 – súčasnosť, Sloveské umění plus čeští hosté, Galerie hlavního mesta Prahy, Dúm
u zlatého prstenu

2007
Prague Biennale 3 – Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, Karlínská hala, Praha
Sme svoji, Vyběr současného slovenského umění, Muzeum v Bruntále, Zámek
„Op art“ schrin kunsthalle, Frankfurt
„Ferne nahe“, Zyklus 2, Slowakei, Lilienfeld
Praguebiennale 3, Karlín Hall, Praha
„Hommage á Kassák“, Kassák Múzeum , Budapešť
Slovenská grafika 20.storočia, Galéria mesta Bratislavy

2006
Sztuka optyczna i kinetyczna zo zbiorów museuchelmskiego, Chelm
Evropsky neokonštruktivizmus 1930 – 2000, Moskovské múzeum súčasného umenia, Moskva
Die neue tendenzen eine Europaische kunstler bewegung 1961 – 1973, Museum fur
konkrete kunst, Ingolstadt

2005
Filoluce – Da balla a boeti, Da fontana a flavin, Museo della permanentne,Milano
Pražské bienále 2, Karlínska prumyslová Hala, Praha

2004
Ejhle světlo/Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno

2002
Objekt-objekt: Metamorfózy v čase, Pražákův palác, Brno

2001
Jiří Kolář sběratel, Veletržní palác, Praha

1999
Akce, slovo, pohyb, prostor – experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha

1995
Nová citlivost, Pražákův palác, Brno
Zeit genössiche Kunst aus den Europäischen osten (Sammlung Jürgen Weichardt) Landes
Museum Oldenburg
Prekročenie hraníc (1964–1971), Považská galéria, Žilina
Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava
Portfolio protagonistov. 55 protagonistov konštruktívneho umenia, Ľubľana

1994
Súčasná slovenská grafika, Budapešť
Zwischen Zeit und Raum I. (Tendenzen Mitteleuropäischer Kunst – in den 60er bis 80er
Jahren, Teil I., Konstruktiv), Galerie Schoppenhauer, Kolín
Zrcadlení, Galerie R, Praha
Nová citlivost, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Náš kinetizmus 60. let, Galerie ‘60/’70, Praha
Rozpamätávanie, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava
Nová citlivost, Moravská galerie Brno, Olomouc

1993
Poesie racionality, Valdštejnská jízdárna, Praha

1992
Svetová výstava EXPO ‘92, Sevilla
Kassak – Homage a Lajos Kassak 100, SNG, Bratislava
Wegzeichen/Zeitgenössische Slowakische Kunst, Osteuropäisches Kulturzentrum, Kolín
Zwischen Objekt und Installation / Slowakische Kunst der Gegenwart, Museum am Ostwall,
Dortmund, 1993
Elektráreň T, Tatranská galéria, Poprad
Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce
Priestor ‘93, 13. ročník výstavy Socha piešťanských parkov, Piešťany
Súčasná slovenská grafika

1991
Sen o múzeu, Považská galéria, Žilina, Moravská galéria, Brno
Slovenské výtvarné umenie a hudba, Galéria Júliusa Lörincza, Dunajská Streda
Iná geometria, Galéria Gerulata, Bratislava
Jiná geometrie, Mánes, Praha
Súčasné slovenské výtvarné umenie, Európsky kultúrny klub na Slovensku, Bardejov
Hýbače, Galéria Gerulata, Bratislava, Východoslovenská galéria, Košice
Členská výstava sdružení Q, Dom umenia, Brno
Kinetické variabilní umění, Národní technické muzeum, Praha

1990
Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha
Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha

1983
Monumentální tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava

1980
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen

1970
Socha piešťanských parkov, Piešťany

1969
Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Řím
Bienal de São Paulo, São Paulo

1968
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, Altstadtmuseum Fembohaus, Nürnberg

1967
Mostra d’Arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín

1963
Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno
Collections
Galéria města Bratislavy
Galerie Benedikta Rejta
Hudson River Museum
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Museum Folkwang
Národní galerie v Praze
Slovenská národná galéria

Monography

Monography

Milan Dobeš, ed.: Jozef Ruttkay, Bratislava 1994

 

MAURERY M.: Milan Dobeš: Medzi pohybom a svetlom, magisterská diplomová práce, Masarykova Univerzita, Brno 2016

JÚZA J.: Milan Dobeš: Pulsing emotions, katalog výstavy, Ostrava 2009

HLAVÁČEK J.: Neokonstruktivismus a kinetismus, in: České dějiny výtvarného umění IV/1, 1958–2000, Praha 2007, 207–220

HAVRÁNEK V.: Kinetické umění, in: Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, GHMP, Praha 1999, str. 64 – 111

HLAVÁČEK J.: Poezie racionality, České muzeum výtvarného umění, Praha 1993

HLAVÁČEK J.: Jiná geometrie, katalog výstavy, Mánes, Praha 1991

PADRTA J.: Nová citlivost, katalog výstavy, Mánes, Praha 1968

Articles

KLIVAR M.: Kinetické umění v architektuře, in: Československý architekt, 1990, č. 2, s. 8

KOSTROVÁ Z.: Rozhovor s Milanem Dobešem o Bienále sochárstva ve volnej prírode v Montevideu, in: Výtvarná práce, 1979, č. 25–26, str. 1, 6

KONEČNÝ D.: K současnému stavu a perspektivám kinetismu a umění nové reality u nás, in: Acta scaenographica VI, 1966, č. 11, s. 219 – 220.

CHALUPECKÝ J.: Milan Dobeš, in: Výtvarná práce XIV, 1966, č. 16, s. 5

Personal texts not included in database

O dynamickém konstruktivismu, 1988

Světlo jako výtvarný materiál, 1973

O světle a pohybu, 1961

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv