About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Ondřej Basjuk

First Name
Ondřej
Surname
Basjuk
Born
1983
Birth place
Domažlice
Place of work
Prague
Website
www.basjuko.blog.cz
www.basjuk.com
Keywords
installation art
object
painting
photography
video
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Ondřej Basjuk patří mezi autory mladší generace, kteří pracují s rozmanitým a mnohovrstevnatým dědictvím malby s respektem a zároveň bez rozpaků. Z jeho obrazů, ale i kreseb, objektů a instalací jasně vyplývá, že tu nejde o pouhé vnější sebevymezení vůči starším umělcům nebo o prvoplánové útoky na kulturní dědictví. Přitom je ale v jeho práci přítomna strategie zcizování, boření, rozkládání, destrukce a přetváření toho, co nazýváme obrazem. Bezprostřední vstup do problematiky přetváření či dekonstrukce obrazu tkví u Basjuka v posunu těžiště samotného myšlení. To aktivně reaguje na různé druhy manipulací uvnitř i vně umění. Právě reakce na tyto podněty, které nejsou pouze umělecké, se u něj podílejí na proměně malířského tvarosloví a celkového pojetí obrazu.

 

Pro Basjukovu práci bylo určující nejprve studium grafické knižní kultury a později kresby a grafických technik v ateliéru Vladimíra Kokolii. Znalost výtvarných zákonitostí získaná studiem se stala základem pro to, aby na jejím pozadí mohl razantně zaznít svébytný autorův názor. Svobodné ovládnutí kresby umožnilo Basjukovi realizovat cestu „myšlení obrazem“, bez pomocných vysvětlovacích nástrojů, v dnešní době obvyklých. Princip jeho imaginace je jinotajný, forma však promlouvá jasně a pádně. Autor směle skicuje své kritické vize, rozbíjí obrazové kánony, demaskuje konvence a expanduje do prostoru s cílem zesměšnit různé druhy estetického i společenského pokrytectví. Neváhá se inspirovat rodokapsem, renesancí, Zdeňkem Burianem, vojenskou ostrahou hranic či uměním dálného Východu. Motivy platonských jeskyní, děr, škvír fungují jako trhliny v matrixu, kterými je možno zahlédnout jiný svět než ten, v kterém setrváváme. A to lepší i horší. Svět uprostřed nehmotných dat, která vše překrývají, je jako prostor vědomí destruován a s ním je zcizována i role člověka s jeho schopnostmi a možnostmi. Basjuk na tuto situaci kriticky reaguje.

 

Oblastí, v níž autor nejčastěji „operuje“, je jakási mytická minulost prolnutá se současností, respektive jejich hybridní rubová strana. Rámec pro zdánlivě osvobozující procesy a činnosti, jakými jsou například vědecké objevy, překračování hranic poznání, verneovské dobrodružné výpravy, náboženská vytržení, maniakální sběratelská činnost nebo pouhé trampské výlety za město, je tu konstruován jako jízlivě ironické divadlo plné apartních, artistických i krutých představení. Prostor zalidňují postavy komediantů, manekýnů, nadšenců a bláznů balancujících nad smrtonosnou propastí. Nikdo se však nevzdává svého cíle. Historie zde není ničím jiným než formou podivného vyprávění, které účelově odkrývá či zakrývá hlubší skutečnost. Podstatné je to, že součástí obrazového převyprávění minulosti jsou Basjukovy výrazové experimenty, které obracejí naruby i samotnou malbu. Metaforická inverze malířského jazyka společně s dekonstrukcí a často i destrukcí obrazu analogicky odpovídají pociťované destabilizaci společenských hodnot. Zatímco co obrazy jsou často špinavé, jejich zření usiluje o maximální čistotu.

Author of the annotation
Petr Vaňous

Published
2014

CV

Education:
2006-2012 AVU, Grafika 2 (at. Prof. Vladimír Kokolia/ Graphics 2 at. Prof. akad. mal. Vladimir Kokolia Academy of Fine art
2004-2007 Mediální a didaktická ilustrace Plzeň UUD / Media and didactic illustrations Pilsen UUD
2002-2004 Design knižní kultury Plzeň UUD / Design Book Culture Plzeň UUD

Awards, stipends:
2013 - 2. místo 6. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu /nebylo uděleno 1. místo/
2nd place 6. Price of Criticism for Young Painters /not granted 1nd/
2012 - Ateliérová cena AVU / Studio price AVU
2011 - Ateliérová cena AVU / Studio price AVU
2010 - Stipendium AVU / Scholarship AVU

Exhibitions

Solo exhibitions
2014
Praha, Galerie KIN Jídelna, Ondřej Basjuk, samostatná výstava
Praha, Galerie Jelení, Podprahově (s Vladimírem Kokoliou)
Praha, Entrance Gallery, Princip ŠAO (se Šárkou Koudelovou)
Domažlice, Galerie Dorka, Muž z Itálie, samostatná výstava
Brno, Fait Gallery, Kultovní výstava, samostatná výstava

2013
Říčany, Galerie Kotelna, Fanatique, společná výstava
Praha, Palác Adria, Zadní strana pobřežní vysočiny, laureátská výstava Ceny kritiky
Praha, Nau Gallery, Magnet 7/69, samostatná výstava
Praha, Nau Gallery, Kresba, společná výstava
Praha, Galerie Artatak, Camera Efferta (se Šárkou Koudelovou)

2012
Praha, Galerie 35m2, 9,2227m2, samostatná výstava
Brno, OFF/Formát galerie, Explorerista, samostatná výstava

2009
Praha, Kavárna Vesmírna, samostatná výstava
Praha, Kavárna V sedmém nebi, samostatná výstava
Hrad Rýzmberg, výstava grafik, samostatná výstava

2008
Praha, Galerie AVU, výstava autoportrétů I.D.E.G.O.
Praha, 3+1 (společně s Marií Ladrovou)

2007
Praha červenec Divadlo na prádle, obrazy - samostatná výstava

2006
Plzeň, „Ondřejovské obrziky", výstavní síň Českého rozhlasu Plzeň - samostatná výstava
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2014
Ústí nad Labem, Galerie Rampa, Nemusí to být žert, skupinová výstava
Brno, Fait Gallery, Před pikolou za pikolou/ VÝBĚR ZE SBÍRKY FAIT GALLERY, skupinová výstava

2013
Šťáhlavy, Jízdárna Zámku Kozel, Šťáhlavy – Šťáhlavice, Život, krajina, lidé, společná
Praha, Galerie Kritiků, 6. ročník Ceny kritiky za mladou malbu
Praha, Citadela, Česká grafika posledních dvou dekád, společná výstava

2012
Rio de Janeiro, Koncetrát VII., společná výstava
Praha, Veletržní Palác Národní Galerie, Diplomanti AVU, společná výstava
Praha, Prádelna Bohnice, společná výstava
Budapešť, Graphics Open 2012, společná výstava
Brandýs nad Labem, Galerie Crux, Koncentrát VII., společná výstava

2011
Tišnov, Jamborův dům, Ateliérová výstava
Praha Galerie The Chemistry, Koncentrát VI., společná výstava
Plzeň, ART BUFFÉ, společná výstava
Domažlice, Pianko club, samostatná výstava
Brandýs nad Labem Galerie Crux, Koncentrát VI., společná výstava

2010
Domažlice, Kulturovar, společná výstava
Brno, FAVU, atelierová výstava

2009
Praha, Galerie Dolmen, soutěžní výstava
Praha Veletrh Biostyl, Trojmezí (společně se Zdeňkem Daňkem a Filipem Kudrnáčem)
GAVU Praha, Už to není, co bývalo..., společná výstava
Alšova jihočeská galerie, Mémy GR2, ateliérová výstava

2008
Praha, Obchodní centrum Chodov, soutěžní výstava Loreal, první místo
Hrad Švihov, společná výstava Plus minus jedenáct
Valašské Meziříčí, Galerie Sýpka, „SKANDÁL“, společná výstava Ateliéru G2

2007
Praha květen „Seat Arte Emocion“' soutěžní výstava
Brno červen „Seat Arte Emocion“ soutěžní výstava

2006
Šternberk Grafika 2, druhá grafika ateliérová výstava avu

Monography

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2017
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv