About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Petr Zubek

First Name
Petr
Surname
Zubek
Born
1967
Birth place
Friedek-Místek
Place of work
Düsseldorf and Brno
Website
www.petr-zubek.de
i-datum
↳ Find in the VVP AVU database
Keywords
digital image
film
installation art
object
photography
sculpture
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Petr Zubek vstoupil do vod českého uměleckého dění několik měsíců těsně před sametovou revolucí v roce 1989. Byl členem skupiny Pondělí, která v té době vznikla, aby demonstrovala své vlastní umělecké vyjadřování, které se lišilo od tvorby předešlé generace, reprezentované například umělci skupiny Tvrdohlavých. Skupina vznikla na základě studentského přátelství (její členové tehdy ještě studovali). Program skupiny se obracel k všednosti, obyčejnosti a nenápadnosti. Tento postoj byl vyprovokován aktivitami Tvrdohlavých, které nová generace začala považovat za příliš vážné (i svým názvem) a obracející se příliš k mytologii, obsahovosti a metaforičnosti. Pondělníci přinesli nejen nový generační postoj, ale i změnu médií – jejich práce jsou často multimediální nebo vytvářejí objekty a instalace, formálně vzdálené klasické soše. Budování sošného prostoru je nezajímá. Pondělníci zavedli do umění poetiku obyčejnosti, někdy až banality. Formální dokonalost pro ně není důležitá, instalace jsou někdy jen netrvalou a nahodilou záležitostí. V tomto duchu se nesla i počáteční tvorba Petra Zubka. Je to především svět nalezených předmětů, které jsou sestavovány do nových celků, jež radikálně popírají estetiku krásna klasické sochy. Ve srovnání s ostatními členy skupiny je mluva Zubka poetičtější, jemně hravá a křehce úsměvná. Tak působí i jeden z jeho raných objektů Sni (1990): starý rám je opatřen jemnou záclonovinou a nese název „sni“. Jednoduchá kompozice a minimální prostředky ale nepůsobí stroze: Zubek vyzývá diváka k sentimentálnímu rozpoložení. Subtilní ironie provází drobný objekt Měkké ostří (1992), v němž se kontrastně střetává svět chladného předmětu s něžnými tělíčky motýlů, tvořících zoubkování nože.

 

Přibližně od poloviny 90. let proniká do Zubkovy tvorby nové medium – video a počítačová animace, které se pro Zubka stávají postupně dominantními. Jeho počítačová tvorba není o vizuálních efektech, ale skrývá v sobě podprahová sdělení. Scény ve video obrazech jsou jednoduché, neoplývají množstvím detailů ani bombastickou výpravou. Vlastně se v nich mnoho neděje, ale přesto jsou to obrazy působivé. Zubek pracuje s „čistou“ videoinstalací, tvořenou videoanimací různých předmětů, jejichž „chování“ se mění v enigmatické výjevy. Podobně jako třeba Bill Viola nám Zubek předkládá video obrazy tkvící v jakémsi bezčasí a vztahující se často k fundamentálním pocitům člověka. Zubek však zůstává více hravý a úsměvný. Tak je tomu například v jeho jednom z prvních videí Přání (1995), v němž se ruka snaží uchopit červenou kuličku, promítanou laserem. Je to nekonečná hra, sysifovské úsilí. „Vzniká tak iritace a konflikt na poli dotyku a neuchopitelnosti. Materiality a virtuality“, říká Zubek. V tomto videu, a také v jiných dalších, zajímá Zubka vztah fyzického zážitku a nehmatatelné reality, zprostředkované video projekcí. S tím souvisí i to, že Zubek vytváří obrazy objektů a postav velmi iluzivně – zajímá ho objem věcí. Jak sám říká, přistupuje k vytváření obrazů spíše sochařsky. Například v projekci Zátiší (2007) jde o jakousi iluzi reálného prostoru, v němž se vznáší různé nádoby. Celý obraz sugeruje dojem, že jde o malířské zátiší. Zubka také fascinuje, že v 3D programu může tvar mačkat, roztahovat či roztáčet jako na hrnčířském kruhu a vytvářet tak imateriální sochy. To je dobře vidět například ve videoprojekci Slush (1998), v níž se jakýsi pratvar amorfní hmoty tvaruje před našimi zraky do různých podob. Z osobní zkušenosti vychází video instalace Jeden-dva (2005): autora uchvátila přirozená bilingvnost jeho syna (vzhledem ke smíšenému manželství). Ve videu spolu rozmlouvají dva naprosto identičtí chlapci, každý však mluví jinou řečí. Za použití zcela jednoduchých video technik zde Zubek vytvořil velmi působivý obraz, v němž zkoumá téma dvojí identity, integrace a střetu dvou kultur. Někdy Zubek kombinuje video promítání s objektovou tvorbou. Je to například série objektů Doors (1997, 2001): v jakýchsi jednoduchých skříních s dvířky jsou instalovány objekty a počítačové animace – jako by šlo o sbírku kuriosit, apelující na naši představivost po vzoru rudolfínské Kunstkammer. V objektu Introvizor (1999) je na vozíku umístěna konstrukce - jakási schránka, v níž se mění obrazy sestavené z multiplikujících se předmětů, tvarů a obrazců.

 

Tvorba Petra Zubka je subtilním zobrazením autorových vizí, které se dotýkají hlubin nevědomí. Zubek je umělcem bohaté imaginace, která nás zavádí do světa archetypů. Jeho tvorba je sofistikovanou hrou s tvary, které i přes svou banálnost a minimalismus forem překypují emocemi a bohatou obrazotvorností, jež nás zavádí do světa poezie a za hranice všedních dnů.

Author of the annotation
Ivona Raimanová

CV

Studies, pedagigical practice:
Since 2010 head of Multimedia Studio, FaVU / VUT Brno
2001-2003 associate professor at Institute of Design Düsseldorf
1994-97 PhD. studies at Kunsthochschule für medien Köln (subject Audio-visual Media)
1991-94 Kunstakademie Düsseldorf (Prof. Günther Uecker)
1987-91 Academy of Fine Arts in Prague (Prof. Aleš Veselý)

Curatorial Practice:
2012 Exkurs Brno / junge medienkunst aus Brünn, Kunstraum Düsseldorf DE K
2009 Dílna, výtvarné sympozium Mikulov
2008 Letní umění, České centrum Praha (spolu s Milan Houser)

Awards:
2003 cena nadace Stiftung Lichtburg, Berlin DE
2002 Honorary mentioned – Prix Ars Electronica za interaktivní umění (spolu s autorskou dílnou MEET, divadla Animax), Linc A
2001 New York-Stipendium nadace Ernst Poensgen-Stiftung, Düsseldorf DE
Cena Severního Porýní Westfálska za mediální umění DE
Member of art groups included in ARTLIST.
Pondělí
Member of art groups not included in ARTLIST.
2001-2005 member of Autorská dílna "MEET", miltimedia theater Animax in Bonn
1997 X Object Space (with Hörner Ute, Antlfinger Mathias a Teich Gudrun), Düsseldorf

Exhibitions

Solo exhibitions
2005
Minulosti, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

2004
Ensamle VI., Kunstverein Emmerich DE

2003
Forum Lichtburg, Berlin DE

2001
New York-Stipendiaten der Ernst Poensgen Stiftung, (s Fröhlig Wladimir),
Atelier am Eck, Düsseldorf DE

2000
Galerie Clara Maria Sels (s Chantal Michel), Düsseldorf DE

1999
Ansámbl IV., Galerie Langův Dům, Frýdek–Místek
Mappings, Galerie MXM, Praha,

1998
Wunsch, Spiegel-Künstlerarchiv, Videothek, München DE
Manualien, Galerie Academia, Salzburg-Residenz A

1997
Doors, X Object Space, Düsseldorf DE

1996
(s Ute Bartel), Galerie KuFa (Kulturfabrik), Krefeld, DE

1992
Galerie Annelie Brusten, Wuppertal DE

1989
(s Dopitová, Milena), KS ČKD, Praha
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2012
Ostrovy odporu, Národní galerie v Praze, Veletržní palác K
Handreichungen, Kunsthaus Rhenania, Köln

2010
Un..Schärfen des Dokumentarischen, Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf K
Sample #3 Deutscher Künstlerbund, Berlin
CCE - Centro Cultural Español, Coral Gables (Miami), FL, USA

2009
Dílna, výtvarné sympozium Mikulov K

2008
Multiple Manipulationen, Ausstellungshalle CAP Cologne e.V. / Köln
Sochy v ulicích / Brno Art Open, Dům umění města Brna K

2007
Kaleidoskope, La Casa Encendida, Madrid
Form follows...risk, Slovenská národní galerie, Bratislava K
Form follows...risk, Futura, Praha
Forum 2007, Münsterlandmuseum Burg Vischering, Lüdinghausen DE K
Dílna, výtvarné sympozium Mikulov K

2006
Trendwände 2006, Kunstraum, Düsseldorf DE
Frisbee, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno,

2005
IBCA, Internationale Biennale of Contemporary Art, National Gallery Praha K
Frisbee, Veemvloer Gallery, Amsterdam NL
Galerie 05, , Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov

2004
Frisbee, The National Museum of Contemporary Art Bucharest RO

2003
Kunstverein Göttingen DE
Entdeckungen, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart DE

2002
Pondělí: Plenér, Galerie Fiducia / Galerie 761 / Sokolská 26, Ostrava
Video Folkwang II., Museum Folkwang, Essen DE
Art-works, Hbf-Screens in Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, München, u.a.DE Kunstaktuellpluself, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart DE
A New stART, Galerie im Heppächer, Esslingen DE

2001
Pondělí - Velká přestávka, Galerie G99, Brno K
Malstücke, Artefakte, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart DE
Artscreen, Museum Kunstpalast, Düsseldorf DE
Die Welt aus deutscher Sicht, Stiftung Odapark, Venray (NL)
Habitats 5.0, Kunstraum Düsseldorf DE K
Backup festival, E-Werk, Weimar DE
Kurzvideos von Strictly public, LED-board, Hbf Leipzig DE

2000
Artscreen 2000, Infoscreens in Düsseldorf, Köln, Bonn und Essen DE
Artsquare, Kunsthalle Düsseldorf DE
Natürlich darf Kunst auch Freude machen, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart DE
Laufend Bilder, Kunstverein Ludwigsburg DE
Rendezvous, Ausstellungsprojekt im Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart DE K

1999
99 CZ, Václavské nám. 13-15, Praha
Beeld, Medi@haarlem, Institut for multimedia Haarlem NL
Sonderausstellung KHM, Art Cologne, Köln, DE K

1998
Bull´s Eye, MonteVideo/TBA, Media Art Institute, Amsterdam NL
El Niño, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach K
Vielfaches echo, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart DE
Folgen, Oldenburger Kunstverein DE K
FLY akf,- Vliegende Mannen, Festival van Zuid-Beveland, NL
Vote for X Objects, Videonale 8, Bonner Kunstverein DE K
Kurzfilme im Parkhaus, Düsseldorf DE

1997
Sonderausstellung KHM, Art Cologne, Köln, DE K

1996
Housing, 4711 Fabrik, Köln DE
5/20, b2 Galerie, Solingen DE K
Laden 33, Galerie Laden 44, Düsseldorf DE

1995
Made in Mauritius, NPF-Building, Port Louis (Mauritius) a Kunstraum Düsseldorf K
Luz na arte, arte da luz, Galeria Canizares, Sao Paolo K
Das Heilige, Kunstprojekt in Recklinghausen, Marl DE K

1994
Kasseler Dokumentarfilm & Videofestival, Kassel DE K

1992
Künstler Austausch, Galerie 68 Elf, Köln DE K
Body in public, ATW, Galerie Arting, Köln DE

1991
Pondělí, Galerie M+, Bratislava, SK
Pondělí, G.AKKU, Steyer, AT
Beitrag zum Glück, Galerie der Künstler, Mnichov, DE K
Nová intimita, ÚLUV, Praha K

1990
Staroměstské dvorky, Praha K
Pondělí + Medhermeneutika, Galerie mladých U Řečických, Praha K
Salón nezávislých, PKO Černá louka, Ostrava

1989
Státní zámek, Třeboň
Konfrontace VIII., Svárov
Podkladek, symposium, Praha – Zličín
K - Katalog
Collections
Deutscher Künstlerbund, Berlin
Sbírka současného výtvarného umění města Mikulova
Other realisations

Symposiums:

2009

Dílna, výtvarné sympozium Mikulov

 

2007

Dílna, výtvarné sympozium Mikulov

 

1991

Sommerakademie (symposion) Elwangen DE

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv