About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Robert Piesen

First Name
Robert
Surname
Piesen
Born
1921
Birth place
Jindřichův Hradec
Died
1977
Keywords
painting
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Robert Piesen se narodil roku 1921 v Jindřichově Hradci. Jeho otec pocházel ze židovské rodiny, která přišla do Čech údajně ze Španělska v 19.století. V letech 1936 – 40 studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně u prof. Františka Václava Süssera. Nejprve navštěvoval dvouletou přípravku a poté pokračoval na grafické speciálce. Více odborného vzdělání do války nestihl. Válečné události a narůstající perzekuce židovského obyvatelstva zásadně zasáhly do jeho dalšího životního osudu, snažil se prchnout před hrozící deportací. Pomocí známých získal falešné dokumenty a v roce 1942 odešel jako totálně nasazený do Berlína.

 

Po válce už Piesen ve studiích nepokračoval. Byl autodidaktem a své zkušenosti získával samostudiem. Ve druhé polovině 40. let pak nedostatek školení nahrazoval studiem avantgardních malířů první poloviny 20. století. V 50. letech dospěl ke svému osobitému výrazu, maloval krajiny a figurální kompozice. V 60. letech přešel k abstraktní tvorbě. V roce 1965 opustil se svou ženou Pavlou Mautnerovou (také malířkou) tehdejší Československo a zbytek života strávil v umělecké kolonii Ein Hod v Izraeli, kde v roce 1977 zemřel na srdeční infarkt.

 

Svou první samostatnou výstavu měl Robert Piesen v roce 1957 v Galerii mladých v Praze, kde vystavil portréty Pavly Mautnerové, figurální výjevy (Poslední večeře, Sedící akt, Hrající dívka, Dívka před zrcadlem) a krajiny (Krajina z Jeseníků, Sopečná krajina, Měsíční krajina). V témže roce se zúčastnil kolektivní výstavy skupiny Máj 57 v Obecním domě. Piesenovy tehdejší obrazy se silně lišily od běžného realismu, byly zbaveny i civilní nóty, která tehdy ovlivňovala některé malíře (R. Fremund, Č. Kafka).

 

Piesenovy obrazy charakterizovala metafyzická atmosféra. Do krajin (převážně z Jeseníků) projektoval své biblické představy, o čemž svědčí i názvy některých děl jako Údolí Cedronu či Olivetská hora. Krajina pro něj představovala téma navýsost osobní, ukládal do ní své prožitky. Figurální obrazy byly inspirovány velkými mistry, například Picassovským neoklasicismem, jindy Munchovskou expresí. I figurální výjevy či portréty vykazovaly cosi metafyzického: vynikají hieraticky důstojnou kompozici. Je v nich zachyceno jakési utkvění v čase – zastavení se a ponoření se do „jiného světa“. Tvary se zjednodušily, výraz nabyl na lapídárnosti, detail vymizel.

 

Postupná redukce detailu vedla Piesena k vytváření znakových krajin (Krajiny s bludným balvanem z let 1957-59). Znaky mají zvláštní plošnou stylizaci a blíží se formálně k aktuálnímu „stylu Brusel“ (např. Vrypy nebo Uplývání). Odtud už byl jen krůček k přijetí abstraktní tvorby, což se uskutečnilo kolem roku 1959-1960. Je to období zlomu v českých dějinách. V těchto letech se uvolňovala tvorba například Josefa Istlera či Mikuláše Medka a v roce 1960 nastoupila mladší generace soustředěná kolem neoficiálních výstav zvaných Konfrontace. Piesen vkročil do tohoto období zlomu definitivně v roce 1960, kdy vznikly například díla jako Magma a další obrazy, které prozatím neměly žádné jméno.

 

V roce 1961 Piesen vytvořil první obrazy s názvem Prostor inexistence a Gehinnom. Ohlašovaly počátek dlouholeté tvorby, která se stala pro umělcovo dílo nejcharakterističtější. Tehdy vznikly obrazy typické zvláštní technikou nanášení barev a hmot, což Piesena přiblížilo ke strukturální malbě počátku 60. let. Jejich význam však překračuje rovinu pouhé formální hry a má hlubší význam.

 

Piesen byl člověk, který hluboce rozjímal o životě a významech sdělených dávnými civilizacemi a jeho tvorba směřovala do hloubek archetypální báze lidstva. Gehinnom je údolí v Jeruzalémě opředené mnoha mýty. Podle židovské tradice je to místo, které bylo synonymem utrpení, ale zároveň i místem očištění. Piesenovy obrazy s názvem Gehinnom se duchovně k tomuto mýtu vztahují. Zobrazují místo duchovní očisty, po němž následuje cesta do říše absolutna. Tomu odpovídá i pojetí světla v těchto obrazech, které prozařuje nánosy barev a které je světlem očistným a povznášejícím – světlem boží přítomnosti.

 

Podobně je tomu i v obrazech s názvem Prostor inexistence. Jde o jakési obrazy prahmoty – ono „Nic“, ze kterého vše pochází: je to tohu vabohu – stav před stvořením světa. Pohybujeme se ve sférách „nezemě“, která je místem Božího světla a temnoty, jež je oním světlem prozařována. Obrazy jsou metaforou nekonečného prostoru vesmíru, který je pro Piesena identický s představou nekonečnosti Boží. V Piesenových obrazech je tak obsažen prožitek totality bytí a neuchopitelného dění, v němž existence jsoucna vzniká a zaniká. Obrazy obou cyklů mají ambivalentní charakter: vyjadřují sice negativní pocity (ovlivněné u Piesena jeho válečnou životní zkušeností), ale ve výsledku cesta směřuje ven z utrpení do míst nekonečného prostoru, kde pozemské stavy jako je utrpení nemají již místo.

Author of the annotation
Ivona Raimanová

CV

Studies:
1938-1940 ŠUŘ Brno
Member of art groups included in ARTLIST.
Máj

Exhibitions

Solo exhibitions
2001
Praha, Galerie Zlatá husa.

1998
Praha, Galerie Pallas (s Pavlou Mautnerovou). Duben – květen.

1997
Praha, Galerie Franze Kafky, Gehinnom. Listopad – prosinec. Katalog

1996
Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce (s Pavlou Mautnerovou). Září – listopad. Katalog.

1991
Praha, Galerie hl. města Prahy. Červenec – srpen. Katalog.

1977
Jerusalem, Armon Gallery (s Pavlou Mautnerovou). Katalog.

1973
Wien, Wiener Secession (s Pavlou Mautnerovou). Katalog.

1967
Ein Hod (Izrael), Galerie Ein Hod (s Pavlou Mautnerovou).

1966
Tel Aviv, Galerie Chemerinsky (s Pavlou Mautnerovou). Únor – březen. Katalog.

1964
Praha, Středočeská galerie, zámek Nelahozeves, Malířské dílo 1947-1964. Výstava zakázána odborem školství a kultury Středočeského kraje.

1959
Praha, Výstavní síň Lidové demokracie, Obrazy 1957-58. Únor – březen. Katalog

1957
Praha, Galerie mladých, Obrazy z let 1950-56. Březen. Katalog.
Group exhibitions not included in ARTLIST.
1998
Ludwigshafen am Rhein, Wilhelm-Hack-Muzeum, Kunst im Aufbruch. Abstraktion zwischen 1945 und 1959.

1996
Praha, Národní galerie, Veletržní palác. Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění I. 1990-1996.
Jena, Städtmuseum, Promenáda romantiků – české výtvarné umění ze sbírek
ČMVU 1958-68.
Praha, Galerie hlavního města Prahy, V prostoru XX. století. Ze sbírek GHMP.

1995
Praha, České muzeum výtvarného umění, České výtvarné umění XX. století ze sbírek.

1994
Praha, Galerie hlavního města Prahy, Ohniska znovuzrození, české umění 1956-63.

1993
Praha, Národní galerie, Jízdárna Pražského hradu. Záznam nejrozmanitějších
faktorů. České malířství 2.poloviny 20. století ze sbírek státních galérií.

1991
Praha, Galerie hl.města Prahy, Český informel.
Praha, Mánes, In memoriam.
Bytomio, Muzeum Gornosląskie, Czeska sztuka 2. połowy XX wieku.
Ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě.
Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie, České malířství a sochařství 20. století ze sbírek AJG.
1990 Praha, Národní galerie, České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty).

1968
Ostrava, Galerie výtvarného umění, České malířství XX. století v GVU.

1967
Hluboká n.Vltavou, Alšova jihočeská galerie. České umění 20. století.

1966
Ithaca (NY), Cornell University, White Museum of Art.

1965
Zurich, Galerie Bürdecke, Internationale Ausstellung.

1964
Roztoky u Prahy, Středočeská galerie a Oblastní muzeum, Obrazy českých malířů 20. století.
Rychnov n. Kněžnou, OGVU, Rychnov 64.
Praha, Nová síň, Výstava D.

1963
Hluboká n.Vltavou, Alšova jihočeská galerie. Umění 1900-1963.

1962
Varšava, Galerie sztuki nowoczesnej Krzywe Kolo, Argumenty I.
Kamenice n. Lipou, Vlastivědné muzeum a Hluboká n. Vltavou, Alšova
jihočeská galerie, Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG.

1958
Praha, Palác Dunaj, 2. výstava skupiny Máj 57.

1957
Praha, Obecní dům, Výstava skupiny Máj 57.

1955
Praha, Výstavní síň Ars nakladatelství Melantrich, Výstava jedenácti.
Trauenstein (Bavorsko), Mezinárodní přehlídka organizovaná skupinou Roter Reiter.

1954
Praha, Národní třída, Členská výstava VI. krajského střediska Štursa.

1950
Praha, 19. členská výstava SVU Marold
Collections
AJG Hluboká nad Vltavou
České muzeum výtvarných umění v Praze
Galerie B. Rejta v Lounech
Galerie Hl. m. Prahy
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie výtvarného umění Litoměřice
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Zlatá husa Praha
Graphische Sammlung Albertina ve Vídni
The Israel Museum v Jeruzalémě
Moravská galerie Brno
Museum moderne Kunst Stiftung Ludwig Wien
Muzeum umění Olomouc
Národní galerie v Praze
Oblastní galerie v Liberci
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
Státní galerie výtvarného umění v Chebu
Tel Aviv Museum of Art
Východočeská galerie Pardubice
Židovské muzeum Praha

Monography

Monography

2001

Robert Piesen. Texty: Marie Klimešová, Mahulena Nešlehová, Arno pařík, František Dvořák, Aleš Veselý. Soupis díla, kalendárium bibliografie Ivona Raimanová. Nakladatelství Franze Kafky v Praze.

 

1998

Kunst im Aufbruch. Abstraktion zwischen 1945 und 1959. Publikace vydaná při příležitosti výstavy ve Wilhelm-Hack-Museu, Ludwigshafen am Rhein, říjen 1998 – leden 1999. Verlag Gerd Hatje 1998.

 

1997

Arno Pařík: Robert Piesen, Gehinnom, v: katalog k samostatné výstavě Robert Piesen, Gehinnom v Galerii Franze Kafky, listopad – prosinec 1997. Praha

Mahulena Nešlehová: Poselství jiného výrazu. Pojetí „informelu“ v českém umění 50. a první poloviny 60. let. BASE a ARTetFACT, Praha 1997.

 

1996

Mahulena Nešlehová: úvodní text, v: katalog výstavy Pavla Mautnerová, Robert Piesen v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, září – listopad 1996. Galerie Klatovy - Klenová

Mahulena Nešlehová: Pavla Mautnerová a Robert Piesen. Ateliér 5.12.1996, č. 25, s. 4.

Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění I. 1990-1996. Katalog výstavy ve Veletržním paláci Národní galerie, září – říjen 1996. Národní galerie v Praze 1996.

 

1995

Miloš Suchomel: Počátky Středočeské galerie, v: Ateliér 16.11.1995, č. 23, s. 2.

 

1994

Ohniska znovuzrození: České umění 1956-63. Katalog výstavy v Galerii hl. m. Prahy, 1994. Praha 1994.

 

1993

Záznam nejrozmanitějších faktorů. České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií. Vydala rada státních galerií spolu s Národní galerií v Praze, Praha 1993.

 

1991

Mahulena Nešlehová: Český informel. Katalog výstavy v Galerii hl. m. Prahy, 1991. Praha 1991.

Marie Judlová: Robert Piesen. Katalog samostatné výstavy v Galerii hl.m. Prahy, červenec – srpen 1991. Praha 1991.

Vojtěch Lahoda: Robert Piesen. Lidové noviny 21.10.1991, s.7. ap [Arno Pařík]: Návrat Roberta Piesena. Roš Chodeš 1991, č. 8., s 12.

Czeska sztuka 2. połowy XX wieku – ze zbiorów Galerie Sztuk Plastycznych w Ostrawie. Muzeum Gornosląskie w Bytomiu 1991. Č. k. 40.

Vladimír Tetiva: České malířství a sochařství 20. století ze sbírek AJG. Katalog výstavy v Alšově jihočeské galerii 1991-92. Hluboká nad Vltavou 1991.

 

1977

Jim Silverman: To Robert Piesen, v: Mautner – Piesen. Katalog výstavy v Armon Gallery, leden – únor 1977. Jeruzalém 1977.

Jim Silverman, Marcel Janco [text z r. 1973]: úvodní texty, v: Mautner – Piesen. Katalog výstavy v Armon Gallery, leden – únor 1977. Jeruzalém 1977.

 

1973

František Dvořák [text z r. 1957], Zdenek Felix, Marcel Janco, Jiří Padrta [text z r. 1964]

a Dalibor Veselý: úvodní texty, v: Robert Piesen, Paula Mautner. Katalog výstavy ve Wiener Secession, 1973. Vídeň 1973.

 

1968

České malířství XX. století v Galerii výtvarných umění v Ostravě. Ostrava 1968, s. 43

 

1966

Jiří Padrta: Robert Piesen [text z roku 1964], v: Robert Piesen. Paula Mautner. Katalog výstavy v galerii Chemerinsky, únor – březen 1966. Tel Aviv 1966.

 

1965

Olga Preisnerová: Abstrakce a imaginace. Tvář 1965, č. 4, s. 41-43.

Olga Preisnerová: Robert Piesen. Tvář 1965, č. 6, s.41-42.

 

1964

Jan Kříž, Bohumír Mráz, František Šmejkal, Dalibor Veselý: nepublikované texty z připravovaného katalogu Výstavy D v Nové síni, březen – duben 1964, Praha 1964. Texty otištěny v: Mahulena Nešlehová: Český informel. Katalog výstavy v Galerii hl. m. Prahy 1991. Praha 1991.

Antonín Hartmann: Výstava D. Nepublikovaná recenze psaná pro časopis Tvář. Text otištěn v: Mahulena Nešlehová: Český informel. Katalog výstavy v Galerii hl. m. Prahy 1991. Praha 1991.

Olga Preisnerová: úvodní text z připravovaného katalogu souborné výstavy malířského díla Roberta Piesena z let 1947-64 ve Středočeské galerii, zámek Nelahozeves, květen – červen 1964. Výstava zrušena. Katalog dochován v prvním nátiskuke korektuře. Text otištěn v: Mahulena Nešlehová: Český informel. Katalog výstavy v Galerii hl. m. Prahy 1991. Praha 1991

František Šmejkal: Konfrontace 1960. Tvář 1964, č. 2, s. 26-27.

 

1963

Umění 1900-1963. Katalog výstavy v Alšově jihočeské galerii, 1963. Hluboká nad Vltavou 1963

 

1962

František Šmejkal: Argumenty I. Zahajovací text k výstavě Argumenty I. v Galerii sztuki nowoczesnej Krzywe kolo, září 1962. Warszawa 1962. Text otištěn v: Mahulena Nešlehová: Český informel. Katalog výstavy v Galerii hl. m. Prahy 1991. Praha 1991.

 

1962

Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG. Katalog výstavy. Vlastivědné muzeum v Kamenici n. Lipou a Alšova jihočeská galerie Hluboká n. Vltavou. Č. k. 23, 24. Vydalo Vlastivědné muzeum v Kamenici n. Lipou 1962.

Argumenty I. Katalog výstavy. Galerie sztuki nowoczesnej Krzywe kolo, září 1962, Warszawa.

 

1960

František Šmejkal: Nefigurativní umění v Československu. Nepublikovaný text otištěn v: Mahulena Nešlehová: Český informel. Katalog výstavy v Galerii hl. m. Prahy 1991. Praha 1991.

 

1959

František Dvořák: úvodní text, v: Robert Piesen, obrazy 1957-58. Katalog samostatné výstavy ve výstavní síni Lidové demokracie, únor - březen 1959. Praha 1959.

Václav Zykmund: Pokrokovost umělecká a ideová. Výtvarná práce 1959, č. 5, s.7 a 10.

Libuše Brožková: Z pražských výstav – březen. Výtvarné umění IX, 1959, č. 4, s. 184-7.

 

1957

František Dvořák: úvodní text, v: Robert Piesen, obrazy z let 1950-56. Katalog samostatné výstavy v Galerii mladých, březen 1957. Praha 1957.

Vladimír Holan: Jaro (Robertu Piesenovi), v: Robert Piesen, obrazy z let 1950-57. Katalog samostatné výstavy v Galerii mladých, březen 1957. Praha 1957.om [=Otakar Mrkvička ]: Obrazy Roberta Piesena. Výtvarná práce 1957, č. 6-7, s. 10.

Jaroslava Pecharová: V „Galerii mladých“. Tentokrát Robert Piesen. Mladá fronta 21.3.1957.

S.R. [= Stanislav Richter ]: Z pražských výstavních síní. Lidová demokracie 6.3.1957.

Jana Hoffmeisterová: K pražským výstavám mladých. Květen II, 1957, č.9, s.37.

Mladé umění, Tvůrčí skupina Máj 57. Katalog skupinové výstavy v Obecním domě, červen 1957. Praha 1957. Č. katalogu 143-153.

Otakar Mrkvička: Mladí z Máje 57. Literární noviny VI, 1957, č.26, s. 5.

Jiří Šmíd: Slova a skutečnost. Tvorba, 4.7.1957, s.11.

LV [=Ludmila Vachtová ]: Richard Fremund, Jitka Kolínská, Robert Piesen. Tvar IX, 1957, č. 2, s.60-63.

 

1954

Členská výstava 1954. Seznam vystavených prací. ÚSČSVU, VI. krajského střediska Štursa.Praha 1954. Č. k. 61 – 67.

 

1950

19. členská výstava SVU Marold. Katalog výstavy. Praha 1950.

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv