About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Vlasta Prachatická

First Name
Vlasta
Surname
Prachatická
Born
1929
Birth place
Staré Smrkovice
Place of work
Prague
Keywords
sculpture
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Základní charakteristikou tvorby Vlasty Prachatické je omezení na jedinou výtvarnou disciplínu - sochařský portrét. V umění po druhé světové válce, pro které je příznačné překračování, rozšiřování a stírání hranic tradičních oborů, jde o přístup velmi nezvyklý. A přestože škála možností, jak portrét uchopit, je nutně omezená a jen těžko lze přijít s nějakým radikálně novým řešením, autorka jej dokázala naplnit originálním, svrchovaně moderním výrazem, svébytně korespondujícím s tvorbou nejvýznamnějších sochařů-portrétistů 20. století, jako je Alberto Giacometti či Marino Marini.

 

Její hlavy zachycují podobu portrétovaného v určité esenci zbavené náhodných podružností, aniž by ztratily ono prchavé a živé, jež se projevuje v určitém charakteristickém výrazu. Postupem času si našla metodu, jež právě tomuto přístupu odpovídá: více než na tradiční ateliérová sezení začala klást důraz na pozorování modelu v běžných situacích, na modelování podle vzpomínky a na empatii, pomocí níž se snaží svůj model uchopit nejen vnějškově, ale doslova zvnitřku. Nejčastěji volí zachycení pouhé hlavy bez krku a poprsí. Její sochy spojují pevný plný objem, zachycující individuální tvar lebky jako konstrukce hlavy, s expresivními prvky evokujícími živou pokožku tváře s vlasy a vousy. Tyto prvky mají často „malířský“ ráz, ať už jde o rukopisné stopy modelace, nejrůznější zvrásnění a zdrsnění povrchu, barevnou patinu, kterou pokrývá své sádrové odlitky a již opět strukturuje rytím, případně skrze ni nechá prosvítat bílou sádru.

 

Výše popsanému způsobu práce odpovídá i celková povaha jejího díla. Z větší části jde o portréty mimo veřejné zakázky, kdy zpracovává hlavy, které ji zaujaly- ať už v jejím okolí anebo v dějinách umění. Na nich pak soustředěně pracuje dlouhou dobu, často i několik let.

 

Tvorba Vlasty Prachatické se odvíjí v soukromí ateliéru bez časových tlaků jako tichý dialog umělkyně s dílem a s osobnostmi, jejichž tvář zobrazuje. Na druhou stranu se nevyhýbá ani veřejným zakázkám. Její pamětní desky, jejichž architektonické a typografické řešení je z větší části dílem jejího manžela Stanislava Kolíbala, pak patří k vrcholným projevům veřejné plastiky 20. století.

Author of the annotation
Marcel Fišer

Published
2010

CV

Studies:
1946-1951 Academy of Fine Arts, Prague, prof. Otakar Španiel
Member of art groups included in ARTLIST.
UB 12

Exhibitions

Solo exhibitions
2003
Vlasta Prachatická. Městské muzeum a galerie, Hořice v Podkrkonoší.

2001
Vlasta Prachatická. Portréty. Zámek Klenová, Galerie Klatovy / Klenová.
Vlasta Prachatická. Portréty. Veletržní palác, NG v Praze.

1985
Vlasta Prachatická. Portréty. Staroměstská radnice, GHMP.

1961
Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická. Portréty. Galerie na Karlově náměstí, Praha.
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2007
Od sochy ...: České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, Galerie Klatovy / Klenová.

2002
Anima & Animus. Manželské páry v generaci 60. let. Galerie Zlatá husa, Praha

2000
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968. SGVU Cheb.

1999
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968. ČMVU Praha.

1996
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy. Městská knihovna, GHMP, Praha

1994
UB 12. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Galerie umění Karlovy Vary
Ohniska znovuzrození. České umění 1956 – 1963. Městská knihovna, GHMP, Praha.

1991
Šedá cihla 78/1991. Galerie U Bílého jednorožce, Galerie Klatovy / Klenová. Dům umění v Opavě.

1990
Nová skupina. Městská knihovna, Praha.

1985
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Jízdárna PH, Praha. Dom kultúry, Bratislava.
Současné čs. sochařství. Budapešť.

1983
20 let Galerie hlavního města Prahy. Staroměstská radnice, GHMP, Praha

1968
Věcné dialogy. Oblastní muzeum v Písku.

1967
5 sochařů. Galerie Václava Špály, Praha.

1966
Jarní výstava 1966. Mánes, Praha.

1965
Tvůrčí skupina UB 12. Dům umění, Brno.

1965
Sochařská bilance 1955-1965. Olomouc.

1964
Tvůrčí skupina UB 12. Galerie Nová síň, Praha.

1963
Tvůrčí skupina UB 12. Dům umění, Gottwaldov (Zlín).

1962
Tvůrčí skupina UB 12. Galerie Československý spisovatel, Praha.

1959
Čs. umění. Moskva, Berlín, Budapešť.
4. přehlídka československého výtvarného umění. Praha.

1958
Umění mladých výtvarníků Československa. Obrazy a plastiky. Dům umění, Brno.

1957
Pět výtvarníků. (Burant, John, Kolíbal, Prachatická, Šimotová). Alšova síň UB, Praha.

1955
III. přehlídka čs. výtvarného umění. Praha.

1953
Výstava čs. umění. Varšava, Moskva, Budapešť.
Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha

1952
Výstava čs. plastiky. Berlín.

1951
Výtvarná úroda. Praha.
Collections
GASK Kutná Hora
Municipal Gallery, Prague
Klatovy / Klenová Gallery
Gallery of Modern Art, Roudnice nad Labem
Museum of Art, Olomouc
National Gallery, Prague

Monography

Monography

Vlasta Prachatická : portréty. Monografie vydaná k výstavě v Galerii Klatovy / Klenová, 22. dubna - 17. června 2001. Text Jiří Šetlík a Stanislav Kolíbal, soupis děl Jana Horneková. Praha: Arbor vitae 2001.

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv