About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Jaroslav Vožniak

First Name
Jaroslav
Surname
Vožniak
Born
1933
Birth place
Suchdol u Příbrami
Place of work
Prague
Died
2005
Lived and worked in
Prague
Keywords
assemblage
drawing
graphic art
object
painting
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Jaroslav Vožniak studoval na výtvarných školách (částečně nejprve na VŠUP a po té na AVU, kde absolvoval v roce 1959) v době komunistické propagandy, která nedovolovala umělcům ani ve škole, ani jinde na veřejnosti svobodně se projevovat. Již během studií v padesátých se ale řada studentů začala vzájemně přátelit v myšlenkově příbuzných seskupeních. K takovým patřila i skupina Šmidrové, jíž byl Jaroslav Vožniak členem. Jádro skupiny vzniklo už v roce 1954 (Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Rudolf Komorous), které se prezentovalo jako klub „veselý čtyřlístek“. Klub vyvíjel řadu dadaisticky zaměřených aktivit multioborového charakteru (spojení výtvarného umění, hudby a divadla). V roce 1956 přibývá nový člen klubu: Jaroslav Vožniak. V následujícím roce 1957 klub přijímá název skupina Šmidrové (nazváno podle komické figury policajta z dětského loutkového filmu), jejíž činnost a tvorba jejích umělců znamenala výraznou alternativní oporu v době těžce se udržující resistence vůči diktátorské státní ideologii.

 

V druhé polovině padesátých let v době studia se Jaroslav Vožniak nejprve vyrovnával s modernistickou tradicí. Například v portrétu Cikánka z roku 1957. Olej je charakterizován příklonem k civilnímu pojetí ve smyslu tehdejší tendence stavící se proti tupému schematismu socialistického realismu (tendence proklamovaná například skupinou Máj 57, programově navazující na moderní tradice). V té době vytváří Vožniak také řadu akvarelů a litografií podobného zaměření. Od roku 1959 pak autor intenzivně pracoval na cyklech akvarelů, vztahujících se tematicky k Novému zákonu a Dantově Božské komedii. V těchto dílech dosáhl velmi výrazné osobní polohy. V akvarelech se prolnula modernistická tradice s neodadaistickou zkušeností (skupina Šmidrové). Barevnost je inspirována zářivými středověkými iluminacemi, tvary jsou stylizovány do naivistických forem a převažují hrotité útvary. Celkové vyznění akvarelů odráží dobový příklon k existenciálnímu prožívání reality (motivy a témata jako rozpadání, nebezpečí, protáhle agresivní zašpičatělé tvary, kombinace zářivých barev s ponuře zabarvenými obrazovými úseky). V tomto duchu se vznikaly i další Vožniakovy kresby z téže doby (Ovocný sad, 1960-61; cyklus Hlavy, 1960-61).

 

Kolem roku 1962 prošel Vožniak krátkým intermezzem abstraktní malby nesené v duchu informelu (Obraz, 1962). Zlomovým je pak pro Vožniaka rok 1963, kdy dospívá ke svému zcela osobitému výrazu: jako jeden z prvních u nás uvádí do své tvorby pop-art, který kombinuje se šmidří estetikou „divnosti“, vycházející ze surrealistického podhoubí. Od kresby a malby postupně přechází též k asambláži (rovněž charakteristické pro okruh Šmidrů). Objekty-asambláže jsou neortodoxní kombinací malby (často hyperrealisticky provedené) s reálnými 3D předměty nejrůznější provenience a někdy doplněné modelovanou muláží (autorovy vlastní odlitky). Obsahově se díla váží často k pop-artovému světu ikonických osobností masmediálního světa. Sem patří např. objekt Marilyn Monroe (1963), zamýšlený jako epitaf právě zemřelé herečky. Objekt je výrazem obdivu či uznáním filmového světa erotiky a krásy hvězdných idolů, ale zároveň i ohlasem tragiky, skrývajícím se za pozlátkem neúprosně běsnící hollywoodské záře. Bizarní agresivita sálá i z jiných Vožniakových objektů či maleb (malbu neopustil), které se nevztahují ke konkrétnímu dobovému tématu. Ale i v nich je zachycen pocit absurdity, vycházející z kontrastu děsivého dialogu se smrtí či úpadku a ironizující nadsázky, převracející tíživé téma do polohy grimasy (Štítonoš, 1965; Milenci, 1965; Kolo, 1964, Sharon Tate, 1968).

 

Vrcholem tohoto období se stal pak Vožniakův cyklus Ikony. Tato série novodobých madon získala umělci velkou popularitu. Ikony (celkem 30) vznikly v několika málo měsících na přelomu let 1967-68. Byla to zakázka pro výstavu bižutérie v muzeu v Jablonci nad Nisou (1968). V šedesátých letech v Liberci byly pořádány Liberecké výstavní trhy a v Jablonci k tomu pak přibyly každoroční výstavy bižuterie. Šlo nejen o výstavy, ale též o široký a velmi živý projekt, zahrnující řadu doprovodných hudebních a jiných programů. A jak v Liberci, tak v Jablonci byly k návrhům instalace často vyzýváni i významní výtvarní umělci té doby. Jaroslav Vožniak vytvořil pro Jablonec sérii dřevěných desek, koncipovaných po vzoru středověkých byzantských ikon. Místo Panny Marie a náboženských světic tu však byly portréty světových hvězd filmového plátna (Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Virna Lisi, Claudia Cardinale, Sophia Loren, atd). Portéty hvězdných hereček byly obklopeny různými symboly a znaky a zdobily je jako relikvie ukázky luxusní šperků české bižuterie. Celá série byla instalována v dramatickém osvětlení, které změnilo instalaci v impozantní show. Vznikla síň nevšedního účinu, kaple moderní doby, v níž kontrastovala nádhera quasi starých náboženských ikon s moderní bulvární vizualitou filmového světa. Emotivní napětí instalace bylo zvýšeno architektonickými prvky blyštících zrcadlových zalomovaných ploch, sestavených z řezaných zrcadlových pruhů, a také hudbou Rudolfa Komorouse. Instalace byla zopakována o rok později na světové výstavě v Montrealu. Tento Vožniakův projekt patří k nejoriginálnějším dílům českého pop-artu 60. let.

 

Vožniakova tvorba v následujících desetiletích rozvíjela formální i myšlenkové principy započaté v šedesátých letech. Umělec se věnoval i nadále asambláži, malbě, kresbě, koláži a grafice. Jeho aktivita však byla čím dál tím více narušována jeho dlouhodobým onemocněním. Autor se nemohl práci věnovat s plným nasazením.

Jaroslav Vožniak patří bezesporu k nejvýznamnějším protagonistům českého umění šedesátých let. Originálním způsobem dokázal propojit surrealistická východiska s dobovým pop-artem a hyperrealismem a vše pak okořenil estetikou a myšlením ve smyslu šmidří absurdní divnosti. Vožniakova tvorba tak odrážela nejen iracionální, panoptikální klíma tehdejšího českého společensko-politického jeviště, ale vůbec i grotesknost rodící se globální společnosti, spějící svou tržní ekonomikou do situace, v níž se nacházíme dnes.

Author of the annotation
Ivona Raimanová

Published
2014

CV

An apprenticeship as a reproductive lithographer
1951 - 1953 University of Applied Arts (K.Svolinský)
1954-1959 - Academy of Fine Arts (V.Silovský)

Member of art groups included in ARTLIST.
Šmidrové

Exhibitions

Solo exhibitions
Samostatné výstavy
2001      Jaroslav Vožniak, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2000      Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti - dílo z let 1957 - 1999, Státní galerie výtvarného umění v Chebu
2000      Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti - dílo z let 1957 - 1999, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha
1999      Jaroslav Vožniak: Nové práce, Galerie ES Eliška Schránilová, Praha
1995      Jaroslav Vožniak: Na Ostravsku, Nová síň, Poruba, Ostrava
1993      Jaroslav Vožniak: Obrazy - asambláže, Galerie Restaurant BIPP, České Budějovice
1993      Pocta Jaroslavu Vožniakovi: Korelace tvarů a barev, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1993      Pocta Jaroslavu Vožniakovi: Korelace tvarů a barev, Národní dům na Vinohradech, Praha
1991      Jaroslav Vožniak: Obrazy 1991, Galerie Fronta, Praha
1990      Jaroslav Vožniak, Dům U Kamenného zvonu, 2. patro, Praha
1971      Jaroslav Vožniak: Ikony, Dům pánů z Kunštátu, Brno
1970      Jaroslav Vožniak: Ikony, Dům umění - Výstavní síň města České Budějovice, České Budějovice
1969      Jaroslav Vožniak, Galerie Scandinavia, Stokholm
1965      Jaroslav Vožniak, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
1964      Jaroslav Vožniak: Obrazy k Dantově Božské komedii, Oblastní muzeum, Roztoky
1964      Jaroslav Vožniak: Obrazy, kresby, objekty z let 1958 - 64, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha 
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2014      Warhol, Lhoták, Pištěk a další / Warhol, Lhoták, Pištěk and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa, Praha
2013      Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
2010      Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno
2007      Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
2006      České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006      České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
2005      Šmidrové: Jednou Šmidrou, Šmidrou na věky, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
2005      Šmidrové, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2004      Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
2002      Poezie magického realismu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
2001      Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001      Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2000      Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1999      Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
1998      Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1998      Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
1997      České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1996      V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
1996      Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996      Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985,Praha, Praha
1996      Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
1995      České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995      Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994      Collage, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1994      Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha
1993      Skutečnost a iluze, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1993      České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993      Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992      České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
1991      Šedá cihla 78/1991, Dům umění v Opavě
1991      Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Praha
1991      Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
1988      Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
1988      Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace, Lidový dům, Praha
1986      České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1983      Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž
1981      České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1980      Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
1979      České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1970      Obrazy o lidech, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
1970      Nová figurace, Dům umění města Brna, 1. patro, Brno
1970      Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva
1969      Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín
1969      Sept jeunes peintres tchécoslovaques, Galerie Lambert, Paříž
1969      L´art tcheque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž
1969      Salon de Mai, Sales d´Exposition Wilson, Paříž (Paris)
1969      Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím
1969      Nová figurace, Mánes, Praha
1968      Nové věci, Galerie Václava Špály, Praha
1968      Alternative attuali III. Rassegna internazionale d´arte contemporanea. Aspetti della nuova scultura in Europa, Castello Spagnolo, L´Aquila
1968      Výtvarníci Špálovej galérie, Výstavná sieň Dostojevského rad, Bratislava
1968      Šmidrové, Galerie Václava Špály, Praha
1968      Šmidrové, Krajská galerie, Hradec Králové
1967      České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno
1967      Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín
1967      Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde, Göhrde
1967      Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
1967      České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves
1967      Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
1967      17 tsjechische kunstenaars (17 českých umělců), Galerie Orez, Den Haag
1967      Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Okresní muzeum, Písek
1966      Výtvarní umělci Středočeského kraje (malířská, sochařská, grafická tvorba), Kladno, Kladno
1966      Comparaisons, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris / ARC, Paříž
1966      Nové cesty. Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Gottwaldov (Zlín)
1966      Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966      Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín
1966      Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Mexico City
1966      Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1966      Nouvelle génération tchécoslovaque, Galerie Maya, Brussel
1966      Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno
1965      Šmidrové, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965      České moderní malířství, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves
1965      Objekt, Galerie Václava Špály, Praha 1
1965      Małarstwo a rzeźba z Pragi, Krakov, Krakov
1965      Jeune avant-garde tchécoslovaque, Galerie Lambert, Paříž
1957      Výstava na jeden den, Střelecký ostrov, Praha
Collections
Národní galerie v Praze Muzeum Středočeského kraje, Kutná Hora Galerie hlavního města Prahy Moravská galerie v Brně Oblastní galerie v Liberci Galerie B. Rejta, Louny Galerie výtvarných umění, Litoměřice Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové 

Monography

Monography

Jaroslav Vožniak, Galerie Sokolská 26, Ostrava, 2001, text: M. Weber

Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti (dílo z let 1957 - 1999), SGVU Cheb, 2000, text: J. Kříž

Jaroslav Vožniak: Obrazy - asambláže, BIPP, České Budějovice, 1993, text: J. kříž

Jaroslav Vožniak: Obrazy 1991, Galerie Fronta, Praha, 1991, text: J. Kříž

Jaroslav Vožniak, Dům U Kamenného zvonu, Prha, 1990, text: M. Klimešová

Vožniak: Ikony, Alšova Jihočeská galerie, Hluboká n. Vltavou, 1970, text: J. Mašín

Jaroslav Vožniak (Czechoslovakia / Tchécosovaquie), Galerie Scandinavia, Stokholm, 1969, text: J. Mašín

Jaroslav Vožniak: Obrazy k Dantově Božské komedii, Oblastní galerie Roztoky u Prahy, 1964, text: J. Kohoutek

Jaroslav Vožniak (Obrazy, kresby, objekty z let 1958 - 64), Český fond výtvarných umění, Praha, 1964, text: J. Kříž

 

Další literatura (výběr)

 

Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha 2004, text: M. Juříková a V. Železný

Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), ČMVU, Praha, 2001, twext: kol. autorů

Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), AJG, Hluboká n.Vltavou, 2000,  text: V. Tětiva

Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968), ČMVU, Praha, 1999, text: kol. autorů

Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha, 1997

Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), GHMP, Praha, 1994, text: M. Klimešová a kol. autorů

Chalupecký Jindřich , Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany, 1994

Pečinková Pavla , Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville, 1993

Šedá cihla 78/1991, Galerie Jednorožec, Klatovy, 1991, text: J.Šetlík

Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964), GHMP, Praha, 1991, text: M. Nešlehová

Dessins tchèques du 20e siècle, Centre George Pompidou, Paříž, 1983, text: J. Claverie a F. Šmejkal

Bénamou Geneviève , L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris), 1979

Novák Luděk , Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha, 1970

Kříž Jan , Šmidrové, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha, 1970

Šmidrové, SČVU, Praha, 1983, text: J. Kříž

Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, 1967, twext: F. Šmejkal

Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Turín,1967, text: kol. autorů

Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), SČVU a AICA, Praha, 1966, text: M.Míčko

Jarní výstava 1966, SČVU, Praha, 1966, text: E.Petrová, J.Chalupecký, J.Zemina

Arte actual Checoslovaco, Museo Moderno, Mexico City, 1966

Výstava mladých / Exposition des Jeunes, Dům Pánů z Kunštátu, Brno, 1966, text: R.Matušík a E. Petrová

Nouvelle génération tchécoslovaque, Galerie Maya, Brusel, 1966

Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín, 1966, text: J. Chalupecký ad.

Objekt, český fond výtvarných umělců, Praha, 1965, text: E.Petrová

Jeune avant-garde tchécoslovaque, Galerie Lambert, Paříž, 1965, text: J. Kříž, F.Šmejkal

Šmidrové (Galerie Ostrov nad Ohří), Galerie Ostrov n. Ohří, 1965, text: J.Kříž

 

 

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2018
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv