O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Filip Cenek

Jméno
Filip
Příjmení
Cenek
Narozen/a
1976
Místo narození
Jeseník
Působiště
Brno
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
film
nová média
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Práci Filipa Cenka lze vnímat v úzkém kontextu filmové řeči, ač se o filmy v běžném formálním rámci nejedná. Základními ukazateli k tomuto konstatování jsou především prostředky, které k vizuální artikulaci užívá, jako je narativní nebo poetická stopa v podobě textu a práce s fotografickým obrazem v mechanickém rozpobybování. V dalším ohledu je Cenkova tvorba spjata, opět analogicky k filmové produkci, s momentem spolupráce. Mnohá z jeho dosavadních děl byla vytvořena v přátelském vztahu s dalšími tvůrci, s Terezou Sochorovou, Ivanem Palackým, Magdalenou Hrubou nebo s Jiřím Havlíčkem. Cenkovy „video“ instalace připomínají dva nesouvisle, možná i protichůdně se otáčející mentální kruhy, jejichž vzájemné prolnutí je pouze občasné. Co mají oba tyto kruhy společné, jeden plný obrazů, druhý naplněn textem, je paměť, její ztráta i znovunabytí.

 

Stejně jako je osobní a vnitřně utajený zákulisní charakter společeně utvářených projektů, je částečně utajen logický klíč k samotným textům a obrazům v umělcových diaprojekcích. Filip Cenek si otevřeně pohrává s různými druhy nedořečenosti a nevyslovitelnosti. Zohledňuje lidsky plnohodnotné zapomínání a pokouší se za pomoci vlastních nebo zprostředkovaných obrazů dohromady utřídit jakési efemérní synekdochy. Tedy celky sestavované z pohyblivých částí a z částí pak uskupená fragmentární asociace celku, který téměř pravidelně doprovází poetikum textu. Ten je inscenován jako titulková stopa, použitá podobně jako překlady filmovýho dialogů. Přeložitelnost Cenkova myšlení je možné doložit na příkladu jeho pokorné pozorovatelské fascinace dětskými impulsy bez jakékoliv inklinace k nostalgii. Pohyb dětského jednání i vybavování si vzpomínek na minulé zkušenosti je až nápadně shodný s podstatou pohybu, kterému Filip Cenek dává instrumentální výraz. Vše je pospojováno z množství útržkovitého materiálu a vět-veršů, které mají každý svou vlastní významovou pozici.

 

Názvem jedné z karuselových stereoprojekcí (Jednoho jasného dne) se náběh na vyprávění vyvine v možné ukazatele „onoho“ dne. Esence vyprávění se ovšem náslědně mění v množství imaginativních cest a variací uchopených vzpomínek. Tato práce byla součástí širšího projektu Vratké kino, s níž byl Cenek zastoupen mezi finalisty CJCH v roce 2011. Součástí umělcových rekonstrukcí paměti je také „blackout“, čili černá prázdnota nebo bílé překřížení, které odkazují k „nic“, ke znakovému vyjádření nedokonalé nebo zakřivené paměti, i k jejímu eventuálnímu zapření. Černá (i modrá) prázdnota hraje důležitou roli při čtení Cenkových videí jako znak, nikoli jako nápodoba tmy. Je stupněm k nelineárnímu příběhu, k možnostem imaginace v otáčivém pohybu karuselových kotoučů. „Svět dětí je podivuhodně upřímný v tom smyslu, že nevytváří zdání „příběhovosti“ (smyslu) za každou cenu“, jak se sám Filip Cenek výjádřil v rozhovoru vedeném Martinem Mazancem pro poslední číslo Labyrint Revue (téma „umění zapomínat“), což je do jisté míry neoficiální krédo autorovy konceptualizace vyprávění obecně. Ať se jedná o videa Spisovatelka z roku 2008, na kterém spolupracoval s Terezou Sochorovou, Ani nevím (2008) spoluvytvořené Jiřím Havlíčkem, nebo jeho pozdější a solitérní projekty, u nichž je patrné tíhnutí k minimalizaci sekvence obrazů a upřednostnění symbolických vjemů v textu.

 

A jak autor této anotace již jednou na adresu práce Filipa Cenka kdesi napsal a stále je o tom přesvědčen: otevřená platforma, kterou Filip Cenek zpřítomňuje jako cyklické dění, se snaží se vší marností zaznamenávat to nejkluzčí, a tím je čas, který se neustále mění jako součást celku, jež visí nad našimi hlavami, kdežto my nejsme nikdy sto jej zachytit v jeho úplnosti, a takto vzniká ona zdvojená synekdocha, kdy jazyk je textem i obrazem, kterým si věc minulého snažíme přiblížit, zjišťujíc přitom, že minulost v obrazech je fikcí přítomnosti v textu, který právě čteme.

Autor anotace
Radim Langer

Publikováno
2013

Profesní životopis

Vzdělání:
Filip Cenek je absolventem Fakulty výtvarných umění v Brně, VUT, Ateliér video Keiko Sei

Pedagogická činnost:
Od r. 2003 FaVU VUT v Brně, dvousemestrální kurzy:
- Vizuální kompozice v čase;
- Obrazová postprodukce;
- Základy digitálního videa;
- Internetové technologie;
- Projekce 1 (film v kině).

Lektor modulů a dílen zabývajících se živým obrazem, např.:
- Vjing? Dejme tomu. (New New! Festival, 2006);
- Veejaying – kompozice v reálném čase s otazníkem (FAMU Praha, 2006);
- Playful – dílna zpětné projekce (Letní dílny, 13m3, Bratislava, 2007);
- Základy vizuální kompozice v čase (JAMU, VUT, MU v Brně, 2007/2008).

Lektor dílen authoringu a masteringu DVD-Video disků (PdF MU v Brně, 2005/2006).
Vedení a oponentury bakalářských a diplomových prací (FaVU VUT v Brně).
Pedagog v rámci projektu ESF „Umění a multimédia“ (2007/2008) a „Multimediální kompozice“ (2008–2013, meziuniverzitní akreditace JAMU, VUT a MU v Brně).

Ocenění, stipendia, stáže:
2016   
Athény Partahhiana, Are | are-events.org, Athény, rezidenční pobyt
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava, pedagogická stáž
2015   
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice, pedagogická stáž
Muzej moderne i suvremene umjetnosti/KAMOV, Rijeka, rezidenční pobyt
Triangle Arts Association, New York, rezidenční pobyt
2014    Nejkrásnější české knihy roku 2013, nominace v kategorii Knihy o výtvarném umění
2013 University of Applied Sciences, Tartu, pedagogická stáž
2012 Tvůrčí stipendium Ministerstva kultury ČR
2011 Finalista Cena Jindřicha Chalupeckého
2011 Universidade de Lisboa, Lisabon, pedagogická stáž
2010 MuseumsQuartier, AiR, quartier21, Vídeň, rezidenční pobyt
2009 NEU/NOW Festival Live Grant, Vilnius, stipendium
2008 E3'film (European League of Institutes of the Arts), stipendium
Cena Josefa Hlávky (Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových)
2007 Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, rezidenční pobyt
2004 Tranzit, cena/vývojový grant
1995 Ateliérová cena Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

Granty:
2016   
VUT v Brně, specifický vysokoškolský výzkum, Obrazy v pohybu – výzkum současného umění a
architektury
2014   
Fond vzdělávací politiky MŠMT, Využití profesionálních A/V technologií při realizaci intermediálních
uměleckých děl v galerijním a veřejném prostoru
2008 Grant FRVŠ, Inovace vybavení experimentálního videostudia FaVU VUT v Brně
2005 Grant Nadace pro současné umění, Praha, Malý slabikář (DVD-Video)
2003 Grant Nadace pro současné umění, Praha, Videoprogram pro Speciální školu pro mentálně postiženou mládež v Ústí nad Labem

Výstavy

Samostatné výstavy
Výběr:
2016
Pohlednice, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

2015
Untitled (Fiume), Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

2013
Kolotoč / Roundabout, Futura, Praha, (s T. Sochorovou)
Spojovatelka, Galerie U Dobrého pastýře, Brno, (jako host T. Sochorové)
Množina, Galerie Kostka, MeetFactory, Fotograf Festival, Praha, (jako host T. Sochorové)

2012
Koberce, záclony: výhybka, Galerie Školská 28, Praha, (s I. Palackým)
Filip Cenek & Josef Dabernig: poetry in stadiums, Fotograf Gallery, Praha, (s J. Dabernigem)
Překrývka / Overlay, Hunt Kastner Artworks, Praha

2011
Koberce, záclony, Galerie U Dobrého pastýře, Brno, (s I. Palackým)
Bez názvu (Vratké kino), Galerie 207, VŠUP, Praha

2010
Jednoho jasného dne, Galerie NF, Ústí nad Labem
Prolínačka, Galerie Monitor, Umělecké centrum UP, Olomouc

2009
Přibližuji, zvětšuji, Galerie Kabinet, Brno, (s G. Abrantesem a R. Zrubcem)

2008
Před mořem, Galerie Podkroví, Konvikt, Olomouc, (s T. Sochorovou)
Ze rtů cizí ženy, Galerie mladých, Brno (s M. Mandelíkovou a V. Vaňkem)
Blackout, Galerie G99, Dům umění města Brna, (s J. Havlíčkem)
Hvězdokupa, Galerie Školská 28, Praha, (s T. Sochorovou)

2007
Animace, noviny, Galerie mladých, Brno, (s J. Havlíčkem)

2003
Lotus3 a Solaris, Galerie Jelení, Praha, (s J. Havlíčkem)

2002
Bez názvu, 2.1D, Galerie Jelení, Praha, (s M. Hrubou a J. Havlíčkem)

2001
Tip et Tap, Galerie Eskort, Brno, (s J. Havlíčkem)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
Výběr od roku 2000:
2016
Krajina na konci času. Obraz a smysl okolí, Národní galerie Perla, Vrané nad Vltavou
Jiné vize CZ (2007–2015), Galerie AMU, Praha
Anachronikos, Contemporary Art Centre (CAC), Vilnius

2015
Open Studios, Triangle Arts, Dumbo, New York
PAF New York, Creative Time, New York
ART IS HERE, Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
Spajalica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

2014
Vy troubo! / pro Jiřího Koláře, 57. Bezručova Opava, Velká galerie zámku v Hradci nad Moravicí
Od moderny po současnost, Špilberk, Muzeum města Brna
VII. Nový zlínský salon 2014, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Svět práce (“Live in Your Head”), Galerie U Dobrého pastýře, Brno
Nejkrásnější české knihy roku 2013, Památník Národního písemnictví v Praze, Knihovna Moravské galerie v Brně
Brněnský Devětsil: multimediální přesahy umělecké avantgardy, Pražákův palác, Moravská galerie v Brně

2013
Můj Blok. Grafikdesign in und um Brno von 2010–2013, Kunstverein Leipzig, Lipsko
Akropolis, Karlín Studios, Praha
Lapidárium, Galerie Jaroslava Fragnera, Lapidárium Betlémské kaple, Praha
Frejm baj frejm 2. Fest Anča 2013, Považská galéria umenia v Žiline
„Moře! – Proč tu není moře!“, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
All you do is put it together, Crosstalk, HiggsField Contemporary Art Gallery, Budapešť
SKOK! Tales of (y)our City, Halle 12, Spinnerei Leipzig, Lipsko

2012
Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012, Veletržní palác, Národní galerie v Praze
Ateliér Бања Лука, tranzitdisplay, Praha
Věznice: místo pro umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Moravská galerie v Brně
Fotofestival Uničov, Uničov
Na houby / for John Cage, 55. Bezručova Opava, Gottfrei, Opava
Když zavřu oči, vidím tvary. Videa na hranici abstrakce, Podesta Nové scény Národního divadla v Praze
Frejm baj frejm. Fest Anča 2012, Nová synagóga, Žilina
When I close my eyes I see shapes, Legion Arts, Iowa
25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012, Moravská galerie v Brně

2011
Echo Videotime, Uměleckoprůmyslové muzeum, Moravská galerie v Brně
VI. Nový zlínský salon 2011, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Sochy v ulicích / Brno Art Open 2011. Stav věcí, Dům umění města Brna
Věznice: místo pro umění, Centrum současného umění DOX, Praha
Laboratorium (off-screen prostor 15. MFDF Ji.hlava), Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2011, Centrum současného umění DOX, Praha

2010
In Flagranti, Galerie Starý pivovar, Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Re-romantic 2, Galerie Šternberk, Šternberk
Moving Image, Futura, Praha
Collectors. “The Czecho-Slovak pavilion”, Hilger BROT Kunsthalle, Vídeň
Hermész füle, Artus Contemporary Arts Studio, Budapešť
24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010, Moravská galerie v Brně

2009
Blaze, Galerie Starý pivovar, Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Vlk a beránek, Galerie kritiků, Palác Adria, Praha
Memma i hellan paalen, Galerie mladých, Brno
Hermovo ucho, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna
Vlk a beránek 2, Konzum, Brandýs nad Orlicí
So Much More, Galerie MeetFactory, Praha
Objekt animace. Třetí smysl, Dům umění ve Zlíně, (kurátor)
Naše věc, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
Re-romantic, Galerie Kabinet, Galerie mladých, Brno
Formáty transformace 89–09. Identity, Dům umění města Brna

2008
Ateliér intermédia Václava Stratila, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
Intro 518 Teď 69 Teď* Teď 180 Bonus Q Track!, Karlín Studios, Praha
Diapozitiv audiovize v éře domácích médií, Galerie Školská 28, Praha
U koho jsou. Pedagogové FaVU, Galerie Brno, Brno
Samovznícení / Self-ignition, Galerie AVU, Praha
6. Bienále mladého umění ZVON 2008, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy

2007
The Collectors: Live Re-Edit, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna
TransFusion, Kultur Fabrik Kampnagel, Hamburk
Amaro Jilo, Dům umění města Brna
Black Box / White Cube, Galerie Aula, FaVU VUT v Brně
Hermész füle, Magyar Mûhely Galéria, Budapešť
Language without Words, StartArt Gallery, Reykjavík

2006
Frisbee, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna
Play-time, Galerie Entrance, Karlín Studios, Praha
IV. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Hermes' Ear, Nitrianská galéria, Nitra
Things are not what they seem, Polvo, Chicago
Frisbee, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
Eastern Alliance 3 / Teledivision Show, National Museum of Contemporary Art, Bukurešť
Eastern Alliance 3 / Teledivision Show, Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau
Frisbee, Galerie Die Aktualität des schönen, Liberec
Výběr nejlepších krátkých filmů z archivu Galerie Jelení 2000–2005, Galerie Jelení, Praha

2005
Frisbee, De Veemvloer, Amsterdam
Klasse – Atelier, Kunstverein, Ludwigshafen
Alén Diviš: Rej přízraků, Galerie Rudolfinum, Praha
5. Bienále mladého umění ZVON 2005, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy
Dobré zprávy. Slabikář, Moravská galerie v Brně, (kurátor)

2004
Media Jukebox 2, Galerie u Mloka, Olomouc
FaVU 1993–2003, Galerie Václava Špály, Praha
Návraty, Vestibul Jesenické nemocnice, Jeseník
It’s a Question of Lust, Galerie Display Sub:label, Praha
Karaoke je slovní fotbal na všechny slabiky, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Summer Shorts, Parker’s Box, New York
Frisbee, National Museum of Contemporary Art, Bukurešť
Wstapil we mnie diabel, České centrum v Bratislavě, (kurátor)

2003
Za jiných okolností by to mohla být pravda, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna
Svět jako struktura, struktura jako obraz, Galerie Klatovy/Klenová
III. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Cinemania[c]+, Galerija Ulupuh, Záhřeb
Nejmladší, Veletržní palác, Národní galerie v Praze
(Printing) Light, DDM Warehouse Gallery, Šangaj
Filmy bez kina. Princip animace a současné umění, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna
Four Roomed Hotel – It’s a Question of Lust, Galerie G99, Dům umění města Brna

2002
Echo: zvukové a optické instalace, Karnola, Dům umění, Opava
Cinemania[c], Multimedijalni centar – galerija Luka, Pula
Czechs Attack France, Palais de Tokyo, Paříž
Úhlopříčka, Galerie Eskort, Brno
Public Bath Base (by Moravian Projectors), Galerie Eskort, Brno

2001
Laboratoř současných tendencí, Veletržní palác, Národní galerie v Praze

2000
Monter/Sampler: L’échantillonnage généralisé, Centre Pompidou, Paříž
Další realizace

Filmové festivaly, sympózia, projekce (výběr):

2016   

LITR. Knižní veletrh autorských a uměleckých publikací, W7 – Kulturní a komunitní prostor, Olomouc
Eksperimentalni audio-video program, Kvaka 22 – alternativni prostor za umetnost, Bělehrad
20. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, Jihlava

2015   

Kino v psacím stroji. Kolokvium k výstavě Brněnský Devětsil: multimediální přesahy umělecké avantgardy, Moravská galerie v Brně
Grafomani, vypravěči, autoři a producenti, etc.galerie, Praha
The Still/Moving Image in Contemporary Czech Art, Fakulta umení, TUKE, Košice
Special Choice Menu: Fragmenty. Od Atentátu po youtube, Galerie TIC, Brno
56. ročník mezinárodního festivalu krátkometrážních filmů Brněnská šestnáctka, pásmo Promyšlené obrazy (kurátorka Barbora Šedivá), Kino Art, Brno
Easterndazed: CS_AV_Experiment. Experimental Videos From the Czech Independent Music Scene 1990–2015, Higgs Field, Budapešť
19. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, Jihlava

2014   

Meet Czech Design. Poznejte příběh českého designu, doprovodný program 26. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014, Atlas/Moravská galerie v Brně

 

2013

Profil: Filip Cenek, Studio Béla, Maďarský institut v Praze (Balassiho institut), Praha

Crosstalk Video Art Festival, PAF, Toldi Art Cinema, Budapešť

Filip Cenek: Moving Photos, Fotoauditoorium, University of Applied Sciences, Tartu

60 vteřin do minuty. Festival minutových videí, Národní technická knihovna, Praha

 

2012

Jornadas de Cultura Checa, PAF, MIP (Música, Imagen, Pensamiento), Granada

Fest Anča 2012 – Medzinárodný festival animovaného filmu, Považská galéria umenia v Žiline

Lovely Days, Bol, Brac

Anilogue, Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapešť

Videotime 28, Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně

 

2011

Febiofest 2011 – 18. Medzinárodna prehliadka filmu, televízie a videa, sekce Český dokumentárny film 2010, Bratislava, Prešov

Video Objects, PAF, Union Docs, New York

Animation of Re-edits, PAF, Cantina Royal, New York

Other Visions of Contemporary Czech Animation, PAF, Bohemian National Hall, České centrum, New York

Sound Clips & Re-edits 2, PAF, Bohemian National Hall, České centrum, New York

Video Objects (PAF Showcase), Clocktower Gallery – PS1, AIR, New York

 

2010

Videosonda, NoD, Roxy, Praha

Jiné vize / PAF Olomouc, Kino Muza, Poznaň

Juni Alles 2010, Klub Beseda, Hodonín

MOV – Sperm Festival, MeetFactory, Praha

Jiné vize aneb všichni budou PAF, Divadlo Alfred ve dvoře, Praha

Černý zmizík 2, Filmový festival Litoměřice podesáté, Litoměřice

Les rendez-vous contemporains de Saint-Merry, Eglise Saint Merry, Paříž

Prolínačka, Lectorium Univerzity Palackého, Olomouc

14. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Kino Dukla, Jihlava

 

2009

Devil, My Friend (Side D), Divus Unit 30, Kino, Londýn

Colours of Ostrava – Ozvěny Hermova ucha, Ostrava

Filip Cenek: Blackout 2, 35. Letní filmová škola v Uherském Hradišti

ANTI Festival, Kuopio

NEU/NOW Festival Live, Vilnius

Černý zmizík, Uměleckoprůmyslové muzeum, Moravská galerie v Brně

 

2008

E3'film, Prix Europa 2008, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Berlín

Nábor Centra audiovizuálních studií FAMU, Kino Světozor, Praha

VJ Věra Lukášová – Blackout, Dům pánů z Kunštátu, Multiplace, Brno

SPOR Festival (Test Tone – Sound and Image), Musikhuset Aarhus, Aarhus

Cinepur Choice 2008 – Dělený obraz, Kino Art v Brně, Kino Světozor v Praze

Filip Cenek: Blackout – tma venku, 34. Letní filmová škola v Uherském Hradišti

Přátelský film 3 – Pravdivé příběhy, Aye Aye Film Festival, Nancy

 

2007

Less than little lullaby, Organ Project Space, Chongqing

Pilsen to Pilsen, Jižní Předměstí – Moving Station, Plzeň

Jiné vize 2007, 6. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc

Carpets Curtains, Kultur Fabrik Kampnagel, Hamburk

 

2006

Současný český videoart 2, Kino Světozor, Praha

Escena Contemporánea, 6. Festival Alternativo de las artes escénicas, Auditorio de La Casa Encendida, Madrid

Musikvisualisierung im 20. Jahrhundert, Künstlerhaus, Stuttgart

Barutana 06 – Program eksperimentalnog filma i videa, Barutana, Osijek

Video Dia Loghi, Centre Culturel Français, Turín

NIVAF06, Nagano International Video Art Festival, Nagano

 

2005

Živá hudba: Koberce, záclony, Febiofest 2005, Multiplex Anděl, Praha

Cinematheque Golden Gate, 10th Split Film Festival, Split

 

2004

Umění klipu: experimentální film, 30. Letní filmová škola v Uherském Hradišti

Loops, Brunswiker pavillon, Kiel

Re-edit / Spojka / Re-animace, Febiofest 2004, Slovanský dům, Praha

Otevřená kniha je taky noc, Sokolovský filmový seminář, Kino Alfa, Sokolov

 

2003

IN OUT. Mezinárodní festival digitálního obrazu, Galerie Karolinum, Praha

Češki eksperimentalni film in video 90. let, Multimedijski center Kibla, Maribor

MAF (Media Art Farm), Tbilisi History Museum – Karvasla, Tbilisi

 

2002

EMAF, Experimental Film and Videoart Festival, Osnabruck

Directors Lounge, Club el Cultrún, Berlín

 

2001

Festival formálního a neformálního filmu, Kino Ponrepo, Národní filmový archiv, Praha

Ready to... The Living Archive Symposium, Institut Français, Praha

 

2000

L‘immagine leggera, International Videoart, Film and Media Festival, Palermo

Enter Multimediale, Institut Français, Praha

A/V performance (výběr od r. 2003):

Vizuální část skupiny Midi Lidi (2006–2010, přes 60 vystoupení s živou projekcí).

 

2016    Carpets Curtains, Pioneer Works, Brooklyn, New York, (s I. Palackým)

 

2015    

Koberce, záclony: výhybka, „Jako na smrt“ – mezinárodní festival o zradě paměti, kouzlu nepaměti a neposledních věcech člověka, Experimentální prostor NoD, Praha, (s I. Palackým)

 

2012

Carpets Curtains, Is this Cinema? #7, Bio Oko, Praha, (s I. Palackým)

Carpets Curtains, Babel Prague Festival, Divadlo Archa, Praha, (s I. Palackým a P. Grahamem)

 

2011

Table & VJ Věra Lukášová, Clocktower Gallery – PS1, AIR, New York

 

2010

Table & VJ Věra Lukášová, České centrum ve Francii, Paříž

Table & VJ Věra Lukášová, Stanica, Žilina

Table & VJ Věra Lukášová, Kino Muza, Festival Animator, Poznaň

3rd Relative (Cross)Hearings Festival, Artus Contemporary Arts Studio, Budapešť, (s I. Palackým)

 

2009

Fiordmoss & VJ Věra Lukášová, PurView, Kino Boskovice, Boskovice

 

2008

H2Oise, Institut intermédií, ČVUT, Praha, (s I. Palackým)

H2Oise, České centrum v Rumunsku, Bukurešť, (s I. Palackým)

If Bwana, Skleněná louka, Brno, (s Al Margolisem a J. Cseresem)

Musica Genera. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej i Eksperymentalnej, Teatr Kana, Štětín, (s I. Palackým)

Triumf smrti (soundtrack): scény ze skutečného života, doprovodný program 6. Bienále mladého umění ZVON 2008, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy, (s J. Havlíčkem a J. Švarcovou)

Dobrovolný kamikaze (11/9), Galerie Školská 28, Praha, (s T. Sochorovou a G. Bagdasarovem)

New New! Festival, Fléda, Brno, (s I. Palackým)

Dvojtečka, Cinepur Choice Party, Kino Art, Brno, (s A. Koutným)

Expandia. Festival živé hudby a obrazu, NoD, Roxy, Praha, (s I. Palackým)

DJ Krautgartner & VJ Phil Mnoir, Ples Respektu, Divadlo Archa, Praha, (s P. Klusákem a T. Sochorovou)

 

2007

Neue Musik, St. Ruprecht, Vídeň, (s I. Palackým, Billy Roisz, dieb13)

Ultrahang Fesztivál, Merlin, Budapešť, (s I. Palackým)

Feed the artists, that feed the Mind, Divani, Atény, (s I. Palackým, J. Novotny ad.)

Impro #2/3, NoD, Roxy, Praha, (s I. Palackým, R. Piotrowicz a A. Zaradny)

Uchoko 6, Skleněná louka, Brno, (s I. Palackým)

Carpets Curtains, Plan B, Varšava, (s I. Palackým)

Carpets Curtains, Laznia, Centrum Sztuki, Gdaňsk, (s I. Palackým)

Kanalizační ozvěny, Vertex, Hradec Králové, (s J. Havlíčkem a J. Švarcovou)

Dvojtečka, Next Life Visual, A4, Bratislava, (s A. Koutným)

Catophone, Next Life Visual, A4, Bratislava, (s M. Kindernayem a P. Kocourkem)

Fiume TV inszeniert Triumph des Todes, Kultur Fabrik Kampnagel, Hamburk, (s J. Havlíčkem, J. Švarcovou a P. Cabalkou)

Živá animace, 6. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, (s I. Palackým)

 

2006

16th International Videofestival, Bochum, (s I. Palackým)

FreshFilmFest, Hotel Thermal, Karlovy Vary, (s I. Palackým, Billy Roisz a dieb13)

Ultimate Supreme Lemurie Late Show, NoD, Roxy, Praha, (s I. Palackým)

 

2005

VJ Věra Lukášová: This tomorrow is not of the day that was yesterday, Kunstverein, Ludwigshafen, (s J. Havlíčkem)

Música a Metrónom, Metrónom, Fundació Rafael Tous d'Art Contemporani, Barcelona, (s I. Palackým)

XII. Maratón soudobé hudby, Divadlo Archa, Praha, (s I. Palackým)

 

2004

Audio Art Festiwal, Bunkier Sztuki, Krakow, (s I. Palackým)

Koberce, záclony; Cremaster; Aki Onda, A4, Bratislava, (s I. Palackým)

Koberce, záclony; Cremaster; Aki Onda, NoD, Roxy, Praha, (s I. Palackým)

Koberce, záclony; Cremaster, Divadlo 29, Pardubice, (s I. Palackým)

XVII. Expozice nové hudby, Dům pánů z Kunštátu, Brno, (s I. Palackým)

Dva dny soudobé hudby, Dům umění, Opava, (s I. Palackým)

Mínim, festival d’improvisació, Centre cívic Can Felipa, Barcelona, (s I. Palackým)

Periferie, hommage á Alexander Hammid, NoD, Roxy, Praha, (neživé provedení)

 

2003

Zorilor, Galerie Home, Praha, (s F. Neradem a J. Havlíčkem)

DrumTrek: zepředu noc, The Wardrobe, Leeds, (s P. Fajtem)

Natřikrát, Divadlo Barka, Brno, (s I. Palackým)

Poutě, Dům umění města Brna, (s I. Palackým)

 

Vizuální část skupiny Midi Lidi (2006–2010, přes 60 vystoupení).

 

Další realizace (výběr):

Rozanimovaní kreseb Aléna Diviše do výstavy Rej přízraků v Rudolfinu, Praha (2005); Z Jihlavy do hlavy, tři díly „festivalových minut“ (spol. s Petrem Markem) pro Českou televizi Praha (2005); zvuková koláž do výstavy Václav Ryčl: Blue Boy v Moravské galerii v Brně (2011); architektonické řešení výstavy Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků v Moravské galerii v Brně (2013); mutimediální intervence do výstavy Po stopách moderny. Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930 v Moravské galerii v Brně (2012); znělka Pražské Quadriennale 2003 (spol. s Petrem Markem ad.); Woody Vasulka – Virtuální houbaření, DVD-Video disk pro Národní filmový archiv v Praze (2006); Frisbee, DVD-Video kompilace pro Dům umění města Brna (2005, 2006); It’s a Question of Lust, DVD-Video disk pro Dům umění města Brna (2003, spol. s Pavlem Ryškou); spolupráce na filmech Petra Marka (Láska shora – kamera, Nebýt dnešní – zvuk a postprodukce, Nic proti ničemu – kamera); spolupráce na hrách Divadla Tolerance Vrátnice (2000) a Jméno je sociální království (2002); grafické realizace pro festivaly New New!, PAF Olomouc, hudební skupiny Midi Lidi, Sledě živé sledě, Metamorphosis a další.

 

Kurátorské a editorské aktivity (výběr):

2016   

Něco něčím / Daliborem Chatrným, Hunt Kastner, Praha, (výstava, s B. Klímovou)

 

2014   

Diplomanti FaVU 2014, Dům pánů z Kunštátu, Brno, (výstava a katalog, s B. Klímovou)

 

2013

Navzájem. Společenství 70. a 80. let, Dům umění města Brna & tranzitdisplay, Praha, (výstava a katalog, s B. Klímovou a D. Grúňom)

 

2012

Jan Šrámek: Ztracená perspektiva, Fiume/Pastiche Filmz, (publikace, s J. Šrámkem)

Mr. Vihorlat attacking again, Extervencia. Videá Ľubomíra Ďurčeka z 90. rokov, Galéria HIT, Bratislava, (výstava, s B. Klímovou a D. Grúňom)

Navzájom. Archívy neinštitucionalizovanej kultúry 70. a 80. rokov v Československu, tranzit dielne / workshops, Bratislava, (výstava, s B. Klímovou a D. Grúňom)

 

2010

Jan Žalio: Shock wave, Galerie G99, Dům umění města Brna, (výstava, s T. Sochorovou)

 

2009

Jean Fara Tonguino: Venkovské příběhy, Fiume/BKC, (publikace, s T. Sochorovou)

DVD: Černý zmizík, Moravská galerie v Brně/Fiume, (pásmo videí, s P. Vogelovou)

Vladimír Havlík: Yesterday, Galerie Parallel, Praha, (výstava a katalog, s B. Klímovou a V. Havlíkem)

Objekt animace. Třetí smysl, Dům umění ve Zlíně, (výstava a katalog, s J. Havlíčkem a M. Mazancem)

 

2007

DVD: Balika, ProContact/Fiume, (DVD-Video, s T. Sochorovou)

 

2006

DVD: Play-time, Galerie Entrance, Praha, (pásmo videí, s J. Havlíčkem a P. Strouhalem)

 

2005

Dobré zprávy. Slabikář, Moravská galerie v Brně, (výstava, s J. Havlíčkem)

DVD: Malý slabikář, Fiume/Moravská galerie v Brně, (DVD-Video, s P. Strouhalem)

 

2004

Wstapil we mnie diabel, České centrum v Bratislavě, (výstava, Fiume kol.)

DVD: Re-edit / Spojka / Re-animace, Febiofest, Praha, (pásmo videí)

DVD: Otevřená kniha je taky noc, Sokolovský filmový seminář, Sokolov, (pásmo videí, Fiume kol.)

 

2003

DVD: It’s a Question of Lust, Galerie G99, Dům umění města Brna, (DVD-Video, s P. Ryškou)

 

Dramaturgie a produkce filmové části festivalu New New!, Brno (2006–2010); dramaturgie (spol. s P. Vogelovou) tematických projekčních večerů Videotime v Moravské galerii v Brně (2009–2013) a Videogram tamtéž (od r. 2013).

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

BLAŽÍČEK, Martin. Rozumění na půl slova. Metoda čtení tvorby Filipa Cenka. In: Kulturní čtrnáctideník A2, 29. 10. 2009 (č. 22), str. 11. ISSN 1803-6635. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/reading-method.

MAZANEC, Martin. Galerie Labyrint 63: Filip Cenek. In: Labyrint revue. Časopis pro kulturu. Dvojčíslo 31–32 (2012), téma: Umění zapomínat, Labyrint – Via Vestra, Praha, 2013, str. 86–95. ISSN 1210-6887.

POSPISZYL, Tomáš. Minulost v přímém přenosu. Nová média a národní i osobní historie. In: BYDŽOVSKÁ, Lenka – PRAHL, Roman (eds.). V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha. Scriptorium, Praha, 2002, str. 163–172. ISBN 80-86197-35-2. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/po-atentatu-3-fragmenty.

MAZANEC, Martin. Animace filmu. In: Iluminace, ročník 21/2009, č. 4 (76), Národní filmový archiv, Praha, 2009, str. 71–81. ISSN 0862-397X.

MAZANEC, Martin. Dvojí pohled. In: LINDAUROVÁ, Lenka – DRDOVÁ, Lucie (eds.). Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2011. Katalog, vydala Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha, 2011. ISBN 978-80-260-0946-7. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/mm-text-katalog.

CÍSAŘ, Karel. Umění ztrácet. 3/2010. In: Labyrint revue. Časopis pro kulturu. Dvojčíslo 31–32 (2012), téma: Umění zapomínat, Labyrint – Via Vestra, Praha, 2013, str. 88. ISSN 1210-6887. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/art-of-losing.

CÍSAŘ, Karel. Věci, o kterých s nikým nemluvím. Současné české umění. Agite/Fra, Praha, 2010. ISBN 978-80-86603-97-1.

CÍSAŘ, Karel (ed.). Stav věcí – Sochy v ulicích / Brno Art Open 2011. Dům umění města Brna, Brno, 2012. ISBN 978-80-7009-160-9.

KUPKOVÁ, Marika (ed.). Marek. Sbírka současného českého a slovenského výtvarného umění. Katalog, Dům umění města Brna, Zdeněk a Ivo Markovi, Brno, 2007. ISBN 978-80-254-0152-1.

POKORNÝ, Marek. Filmy bez kina. Princip animace a současné umění. Katalog, Dům umění města Brna, Kant, Brno–Praha, 2003. ISBN 80-70009-136-3.

LANGER, Radim. Zdvojení synekdochy. Obraz textu a obraz obrazu. Galerie207.blogspot, 11/2011. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/bez-nazvu-g207-vsup.

PÍSAŘÍKOVÁ, Jana. Kopie obsažnější než originál?. In: Artalk.cz, červen 2012. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/virtual-images-europa-jagellonica.

STULÍROVÁ, Markéta. „Člověk vidí hlavně to, co už zná nebo tuší.“ Rozhovor s výtvarníkem Filipem Cenkem. In: Deník Rovnost, 25. 11. 2011. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rozhovor-denik-rovnost.

SHAH, Zarmeené. Filip Cenek: Overlay. In: ArtReview, issue 65, January & February 2013, ArtReview Ltd, Londýn, 2013, str. 122–123. ISSN 1745-9303.

WOLLNER, Jan. Mezinárodní vlakový kolektiv. O mapách vyčtených z uměleckých archivů. In: Kulturní čtrnáctideník A2, č. 8/2013, str. 8. ISSN 1803-6635.

MAZANEC, Martin (ed.). Fotograf #19 FILM. Časopis Fotograf, č. 19, červen 2012, str. 20–25. ISSN 1213-9602.

ZÁLEŠÁK, Jan. Brněnská scéna?. 9. 1. 2012 (nepublikováno). On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/Zalesak_Brnenska_scena_s_otaznikem.doc.

MAZANEC, Martin. Portfolio: Filip Cenek. In: Art+Antiques, č. 10, 2011, str. 22–23. ISSN 1213-8398. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/minirozhovor-mazanec-cenek.

CENEK, Filip – GRÚŇ, Daniel – KLÍMOVÁ, Barbora (eds.). Navzájem. Společenství 70. a 80. let. Katalog, Dům umění města Brna & tranzitdisplay, Praha, 2013. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/Navzajem_CAT_SK-CZ-EN.pdf.

HAVLÍK, Vladimír – CENEK, Filip – KLÍMOVÁ, Barbora (eds.). Vladimír Havlík: Yesterday. Katalog, Galerie Parallel, Praha, 2009. ISBN 978-80-904385-0-7.

MAZANEC, Martin (ed.). Collectors. “The Czecho-Slovak pavilion”. Katalog, Galerie Ernst Hilger, EIKON/ÖIP, Vídeň, 2010. ISBN 978-3-902250-54-4.

BEAUVAIS, de Yann – BOUHOURS, Jean-Michel (eds.). Monter/Sampler: L'échantillonnage généralisé. Éditions du Centre Pompidou/Scratch Projection, 2000. ISBN 2-84426-071-3.

POKORNÝ, Marek. O F. C. In: KALINOVÁ, Jana (ed.). Karaoke je slovní fotbal na všechny slabiky. Katalog, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, vydala Galerie Eskort, Brno, 2004.

SEIFFARTH, Carsten – STABENOW, Carsten – FÖLLMER, Golo (eds.). sound exchange. Experimentelle Musikkulturen in Mittelosteuropa. DOCK e.V./Goethe-Institut, PFAU Verlag, Saarbrücken, 2012. ISBN 978-3-89727-487-7.

SEI, Keiko. Lotus3 a Solaris. In: III. Zlínský salon mladých. Katalog, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2003. ISBN 80-85052-50-4. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lotus3-a-solaris.

INGERLE, Petr. Dobré zprávy. Slabikář. Katalog (rozhovor, DVD-Video příloha), Moravská galerie v Brně, 2005. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/slabikar-rozhovor.

STARÁ, Markéta. Rozhovor s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011. In: Flash Art, Czech & Slovak Edition (22), Dec 2011 – Mar 2012, str. 40–42. ISSN 1336-9644. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/cjch-flashart.

ZÁLEŠÁK, Jan. Od globálních otázek k lokálním odpovědím: archivní obrat v českém umění. In: MORGANOVÁ, Pavlína (ed.). Začátek století. Arboe vitae/Západočeská galerie v Plzni, 2012, str. 68–79. ISBN 978-80-7467-003-9.

KLEČKOVÁ, Tereza. Současné prezentační strategie videoartu v českém kontextu. Diplomová práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2010.

KUPKOVÁ, Marika. Divák vs. návštěvník: proměny diváckých režimů. In: Cinepur č. 73, leden 2011, ročník 18, str. 75–79. ISSN 1213-516X.

LANGER, Radim. Filip Cenek a Tereza Sochorová. Dva vypravěči a sága rodu fotografických obrazů. In: Časopis Fotograf, č. 19, červen 2012, str. 20–25. On-line: http://radimlanger.blogspot.cz/2012/05/filip-cenek-tereza-sochorova-dva.html.

PTÁČEK, Jiří. Animaci můžeš nahmatat. In: Nový prostor, č. 339, 2009, str. 23.

POSPISZYL, Tomáš. Brněnský obraz v pohybu. In: Lidové noviny, 3. 12. 2010, str. 8.

ČECHLOVSKÁ, Magdaléna. Chalupecký v Doxu. In: HN, 4. 11. 2011, str. 13.

POSPISZYL, Tomáš. Chalupeckého cena ve finále. In: Lidové noviny, 4. 11. 2011, str. 8.

STŘELÁKOVÁ, Lenka. Animace jako otevřená zlomenina. Dějiny a teorie designu a nových médií, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2009. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/objekt-animace-lenka-strelakova.

POSPISZYL, Tomáš. Identity. In: KOWOLOWSKI, František (ed.). Formáty transformace 89–09. Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. Katalog, Dům umění města Brna, 2009. ISBN 978-80-7009-157-6.

UHLÍŘOVÁ, Markéta. Restriction – Power of Vision. Ken Jacobs, Douglas Gordon and Filip Cenek. Film and the Media Arts, Media Studies NYC, 2000. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/restriction-jacobs-gordon-cenek.

UHLÍŘOVÁ, Markéta. Video, umění, kultura a česká situace. Diplomová práce, Katedra dějin umění, Univerzita Karlova v Praze, 2001.

MAZANEC, Martin (ed.). Objekt animace. Třetí smysl. Katalog, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-85052-82-4.

MAZANEC, Martin. Koberce, záclony & čisté prádlo. In: Cinepur č. 76, 7–8/2011, str. 22. ISSN 1313-516X.

MAZANEC, Martin (ed.). Křehké kino. Galerie TIC, Brno & Pastiche filmz, Olomouc, Edice PAF, 2012/2013. ISBN 978-80-87662-03-8.

PRIOR, Dorothy M. (ed.). NEU/NOW Festival Live – Vilnius ‘09. Katalog, European League of Institutes of the Arts, Vilnius, 2009.

MÍLEK, Václav. Objekt animace. Třetí smysl. Rozhovor s kurátory výstavy. In: Prostor Zlín, č. 4, 2009, str. 6–9.

VANČÁT, Jaroslav – SVOBODA, Aleš (eds.). Svět jako struktura, struktura jako obraz. Katalog, Galerie Klatovy/Klenová, 2003. ISBN 80-85628-81-3.

BULVAS, Jakub. Filip Cenek: Překrývka. In: Flash Art, Czech & Slovak Edition, Dec 2012 – Mar 2013 (26), str. 57. ISSN 1336-9644.

CHROBÁK, Ondřej – KOTÍKOVÁ, Gabriela – LANG, Dominik (eds.). Galerie Jelení 1999–2009. Centrum současného umění, Praha, 2010. ISBN 978-80-254-6620-9.

MÍČOVÁ, Pavlína. Přibližuji Double Brno. In: Flash Art, Czech & Slovak Edition, Mar 2009 – May 2009 (11–12), 2009, str. 57. ISSN 1336-9644.

DANĚK, Ladislav. Filip Cenek, Jiří Havlíček. In: IV. Zlínský salon mladých. Katalog, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2006. ISBN 80-85052-63-6.

FUJAK, Július (ed.). Hudobné korela(k)tivity. Výber štúdií a článkov o hudobno-intermediálnej semióze. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2008. ISBN 978-80-8094-365-3.

PTÁČEK, Jiří. Častým líhništěm užovek bývají hromady hnoje či kompostu. In: Karaoke je slovní fotbal na všechny slabiky. Katalog, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, vydala Galerie Eskort, Brno, 2004.

JUHÁSZ, József (ed.). Hermes’ Ear. Katalog, Kassák Centre for Intermedia Creativity, Nové Zámky, 2006. ISBN 80-968562-2-7.

FIŠR, Martin – MÍLEK, Václav (eds.). Šestý Nový zlínský salon 2011. Katalog, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-85052-87-9.

CSERES, Jozef (ed.). Hermes’ Ear. The Rosenberg Museum. Katalog, Dům umění města Brna, 2009. ISBN 80-7009-155-X.

PETIŠKOVÁ, Terezie. Galerie G99. Čtenářům vizuálních příběhů. In: SLAVÍČEK, Lubomír – VRÁNOVÁ, Jana (eds.). 100 let Domu umění města Brna. Dům umění města Brna, 2010, str. 223. ISBN 978-80-7009-159-3.

HORÁK, Ondřej – CHROBÁK, Ondřej – REKOVÁ, Martina (eds.). Věznice: místo pro umění. Katalog, Centrum současného umění DOX a Moravská galerie v Brně, 2011. ISBN 978-80-87446-11-9.

MEDIABAZE.CZ (eds.). Katalog událostí českého pohyblivého obrazu. Jiné vize 2000–2010. Pastiche Filmz, Olomouc, 2011. ISBN 978-80-904515-7-5.

SZONYIOVÁ, Lenka. Superhighway Communication. Projevy videografické estetiky v současném českém videoartu. Ročníková práce, Oddělení filmu a audiovizuální kultury, Masarykova univerzita v Brně, 2004.

URBANEC, Dušan. Paralely ve vnímání videa a zvuku. Propojení obrazu a zvuku v digitálním audiovizuálním prostředí. Diplomová práce, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2010.

KUŘÍKOVÁ, Michaela. Vjing – autoři na české scéně. Diplomová práce, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2010.

PINTOFLOVÁ, Barbara. Hledání esence filmu v současném českém výtvarném umění. Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Teorie interaktivních médií, Masarykova univerzita v Brně, 2012.

SEIDLOVÁ, Žaneta. Příběh. Bakalářská práce, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012.

JEZBEROVÁ, Michaela. „Prostor v pozadí“. Dizertační práce, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Masarykova univerzita v Brně, 2012.

MACHOVÁ, Lucie. Fenomén paměti v českém a slovenském umění mladé generace. Diplomová práce, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.

ŠVARCOVÁ, Barbora. Pohyby čtení. Použití textu v pohyblivém obraze. Bakalářská práce, Audiovizuální studia FAMU, Akademie múzických umění v Praze, 2011.

KOPŘIVOVÁ, Petra. Nová média se zaměřením na video a audiovizuální/estetická výchova. Diplomová práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2012.

CSERES, Jozef. Rozjímání nad koberci a záclonami. In: Unijazz, UNI č. 8/2006.

BLAŽÍČEK, Martin. Nová dobrodružství v digitální kvalitě. In: Cinepur č. 60/2008.

MÍČOVÁ, Pavlína. Stavy a souvislosti českého umění videa. In: Cinepur č. 44/2006.

ŠEDIVÁ, Barbora. Trip po súčasných… Krátky úvod do brnianskej audiovizuálnej scény. In: Kulturní čtrnáctideník A2, č. 12/2009. ISSN 1803-6635.

BENČIĆ, Branka. Cinemania[c]. Multimedijalni centar – galerija Luka, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, Pula, 2002.

KLUSÁK, Pavel. Viditelná hudba. In: Mladá Fronta Dnes, 10. 2. 2006.

RICCI, Massimo. Carpets Curtains. In: Vital Weekly 514, 27. 2. 2006.

WILLIAMS, Christopher. Review: mínim festival. In: The Improviser Journal, Birmingham, 2004.

KOUBA, Karel. Jak uplést ticho plné chyb. In: Kulturní týdeník A2, 1. 3. 2006, č. 9/2006, str. 11.

ENGLISH, Lawrence. Carpets Curtains. In: Time Off, Queensland, Austrálie, 16. 6. 2006.

BELHOMME, Guillaume. Carpets Curtains. In: Le son du grisli, 2010.

KLUSÁK, Pavel. 70 alb roku 2006. On-line: http://klusak.blog.respekt.cz.

KREKOVIČ, Slávo. Carpets Curtains. In: 3/4 Revue, č. 20/2007.

LUJKOVÁ, Květa. Hommage á Alexander Hackenschmied. In: 25fps, rubrika Experimentální film, 8/2011. On-line: http://25fps.cz/2011/hommage-hackenschmied.

FABUŠ, Palo. Filip Cenek a Jiří Havlíček: Blackout. In: Ex, Reflex, 5/2008.

AUER, Barbara (ed.). Klasse – Atelier. Katalog, Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e.V., Verlag Das Wunderhorn, 2005. ISBN 3-88423-250-9.

FERENC, Petr. Koberce, záclony: Místo tajemství je tu jen zlatá rybka. In: His Voice, č. 3/2006. ISSN 1213-2438.

BARTLOVÁ, Anežka. Prožít, to je oč tu běží… In: Artalk.cz, 15. 5. 2013. On-line: http://www.artalk.cz/2013/05/15/prozit-to-je-oc-tu-bezi.

LEDVINA, Josef. Perspektivou společenství. In: Art+Antiques, č. 5/2013, str. 73–74. ISSN 1213-8398.

DOLANOVÁ, Lenka. 1989 a žádný konec na obzoru. In: Kulturní čtrnáctideník A2, č. 2/2010.

HADRAVOVÁ, Tereza – MARTÍNEK, Přemysl (eds.). Horor a paralelní světy. Sborník, Sokolovský filmový seminář, Sokolov, 2004.

POLCAROVÁ, Simona. V atriu Pražákova paláce je k vidění slabikář z obrázků. In: Deník Rovnost, 29. 1. 2005.

Febiofest 2004 – 11. Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa. Katalog, Praha, 2004.

Febiofest 2005 – 12. Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa. Katalog, Praha, 2005.

24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010. Katalog,sei Moravská galerie v Brně, 2010. ISBN 978-80-7027-184-1.

25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012. Katalog, Moravská galerie v Brně, 2012. ISBN 978-80-7027-252-7.

ASSL, Julia – HAJEK, Elisabeth – MOESSMER, Margit (eds.). AiR 300. MuseumsQuartier Vienna, 2012. ISBN 978-3-200-02621-6.

Katalóg k medzinárodnému festivalu animovaných filmov Fest Anča 2012. Katalog, vydalo občianske združenie Anča, Žilina, 2012.

Febiofest 2011 – 18. Medzinárodna prehliadka filmu, televízie a videa. Katalog, vydali Asociácia slovenských filmových klubov ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavom, Bratislava, 2011.

Jak jsme viděli hudbu v časech futuretra. In: iDnes.cz (on-line), 17. 1. 2010.

DVD Reviews. In: Neural Magazine, Itálie, č. 8/2006.

DOC.DREAM. 14. MFDF Jihlava. Katalog, 2010. ISBN 978-80-8715-009-2.

15 let FaVU VUT v Brně. Nakladateství VUTIUM, Brno, 2008. ISBN 978-80-214-3633-6.

IN OUT. Mezinárodní festival digitálního obrazu. Katalog, Fotograf v zahradě/PPF, Praha, 2003.

Nejmladší / The Youngest. Katalog, Národní galerie v Praze, 2003. ISBN 80-7035-199-5.

L‘immagine leggera. Katalog, IVFMF Palermo, 2000.

Interview with VJ Věra Lukášová. Rozhovor, 10. 2. 2008. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/interview-vjing-vera-lukasova.

O VJingu. E-mailový rozhovor s Michaelou Kuříkovou, 12/2009. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rozhovor-vjing-vj-vera-lukasova.

Rewind 16: Filip Cenek << Marika Kupková. Rozhovor, 10/2011. On-line: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/kupkova-cenek-rewind, http://www.rewind.cz/?p=865.

Video

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv