O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Igor Korpaczewski

Jméno
Igor
Příjmení
Korpaczewski
Narozen/a
1959
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
instalace
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Počátky tvorby Igora Korpaczewského spadají do téže doby, jako vystoupení protagonistů skupiny Tvrdohlavých, této erbovní generace české postmoderny. Strategie Korpaczevského díla se však poněkud odlišují od dominantní společenské reflexe, vykonávané postmodernisty v 80. letech 20. století. Tento autor se věnuje spíše introspekci a to i na bázi těch zobrazení, které se nezabývají přímo vlastní osobou. Z tvorby KW známe sice i autoportréty, ale její hlavní část představují figurální reprezentace jiných osob. Pozoruhodné je, že model je málokdy konkretizován (nejedná se o adresné portréty). Model sice může pocházet z okruhu autorových blízkých osob, nicméně výsledná reprezentace má obecnější rysy alegorie či personifikace. Tento postup se shoduje s některými tendencemi postmoderny (jak je zmiňuje třeba C. Owens). Jedná se o reakci na modernistický dualistický koncept. Modernismus se pohyboval mezi póly kosmologického symbolu a individuální exprese. Postmoderní reakci představuje mimo jiné jistý návrat k alegorii jakožto fabulační strategii, kdy znovu nabývá na významu otázka role, příběhu. Korpaczevského figury jsou herci rolí, v nichž se spojují konkrétní a obecné rysy. Příběhy často pocházejí z archivu nadčasových existenciálních zápletek (smrt, láska) či z aktualizované mytologie (Mladý bůh). Korpaczewski se zaměřuje na figuru v její subjektivní „vrženosti“, většinou jde o jednotlivé, osamělé postavy. Tato strategie zvýrazňuje vztah mezi divákem-autorem a modelem, vztah mezi Já a Ty (v Lévinasově smyslu). „Ty“ je zde zrcadlem subjektu, jeho partnerem v dialogu, díky němuž se subjekt vůbec rozpoznává a konstituuje. Tuto úlohu plní i malba sama jakožto stopa individua. Subjekt diváka se vytváří vztahem k malbě s jejími konkrétními rysy živoucí a zranitelné entity. Nejde však o tradiční expanzivní expresi (která na diváka spíše útočí), ale o určité sebe-uzavírání zdůrazňující událost setkání s kompaktní individualitou (k tomu přispívá redukovaná barevnost obrazu, uzavřený volumen a omezený prostor). Obraz-figura se zde dává divákovi ve své neredukované přítomnosti bez jakékoliv manipulace či nápovědy pro emocionální reakci. Tato figura pouze jest.

Autor anotace
Václav Hájek

Profesní životopis

Vzdělání:
1988 Akademie der bildenden Künste, Vídeň, Rakousko
1983-1989 AVU, Praha

Stipendia:
1988 Akademie der bildenden Künste, Vídeň, Rakousko

Ceny:
2008, 2009 finalista Umělec má cenu, CZ

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Kim, Galerie SPZ, Praha
Othová - KW (+ Markétas Othová), DUMB, Brno

2010
KW Family, galerie KabinetT, Baťův komplex, Zlín
Q: hírouz (+ Robert Šalanda), NoD, Praha

2009
KW p-p-p-painting, Nová síň, Praha
KW obrazy, České centrum, Vídeň, AT

2008
KW Das Ufer, Galerie Dole, Ostrava
Q: WAKE UP!, Meetfactory, Praha
Q: Star Stop, Benzinka, Slaný

2007
KW, Club Portugues das Artes e Ideas, Lisabon, PT
Q: Sen Insomnie, 36, Olomouc

2006
Q: The String, galerie Art and Concept, Praha
KW Obrazy (+ Robert Šalanda), Galerie Brno, Brno

2005
Q: Diana, OukyDouky, Praha
Q: Diana, galerie AT HOME, synagoga Šamorín, Bratislava, SK
Q: Hold on, I'm coming, A.M.180, Praha

2003
KW Wild (+ Jiří David), CO 14, Praha
Q: Peace on Earth, galerie AT HOME, synagoga Šamorín, Bratislava, SK

2001
Bůh má oči všude, Galerie V. Špály, Praha

1996
Pouta lásky, Galerie JNJ, Praha

1993
KW, Galerie U Řečických, Praha

1992
Odrazy a stíny, Studio Rubín, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
Osmdesátá (Česká malba 1984-1995), Wannieck Gallery, Brno
Vedro, Meetfactory, Praha
Prague Biennale, Karlin hall, Praha
Po sametu, GHMP – Dům U Zlatého prstenu, Praha
O barvě, Moravská galerie, Brno

2008
Transfer (malba z Akademie výtvarných umění Praha), whiteBOX gallery, Mnichov, DE
Současný český kubismus, GHMP – Staroměstská radnice, Praha

2007
Resetting, GHMP - Městská knihovna, Praha
projekt galerie Art and Concept, Praha

2006
Já, Futura, Praha
Wannieck Gallery (sbírka Richarda Adama), Brno

2003
Současný akvarel, Galerie Caesar, Olomouc
2+1, Ljublana, Slovinsko

2002
Keine Grenze, Mannheim, Německo

2000
Na volné téma, Galerie V. Špály, Praha

1998
Snížený rozpočet, Galerie Mánes, Praha

1995
Zkušební provoz, Galerie Mánes, Praha

1993
To, co zbývá, Štencův dům, Praha

1991
Artist House, Jeruzalém, Izrael

1988
Konfrontace, Svárov

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

INtroCITY/ Nukleární rodina (katalog), P. Vaňous, 2008

P. Vaňous, Resetting/ Jiné cesty k věcnosti/ Alternative Ways To Objektivity (katalog výstavy), GHMP - Městská knihovna, 21. 12. 2007 - 23. 3. 2008, nestr., Praha 2008

Články, média, internet

Vaňous Petr: KW/ Tělo a mysl, Revolver revue 70/ 2008, s. 18 - 30

Vaňous Petr: Malířská škola Jiřího Sopka, A2 kulturní týdeník 17/ 2006, s. 8

Vaňous Petr: Igor Korpaczewski / KW (rozhovor), Art&Antiques, květen 2005, s. 48 – 59

Vaňous Petr: Q: Diana, Ateliér 8/2005, s. 5

Vaňous Petr: Bůh má oči všude, Ateliér 11/2001, s. 5

Jiné kritické texty

KW (Igor Korpaczewski) (1959), anketa Malující umělci, A2 kulturní týdeník 30/ 2007, s.11

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv