O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jakub Jansa

Jméno
Jakub
Příjmení
Jansa
Narozen/a
1989
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
https://jakubjansa.com/
Klíčová slova
instalace
nová média
performance
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jakub Jansa patří mezi výrazné osobnosti nastupující generace umělců, jejichž tvorba úzce souvisí s aktuálními otázkami globálního, digitálního a virtuálního světa, ale také se zkoumáním pozic umění a umělce v něm. Autor klade silný důraz na prezentaci svých prací, a vytváří tak svébytné instalace a specifická prostředí. Pracuje se statickým i pohyblivým obrazem, s fotografií, novými technologiemi či jejich simulací, s objekty a performance, a především s celkovou architekturou výstavy. Charakter jeho tvorby se vyznačuje důrazem na detail, perfekcionismem a čistotou až sterilitou. Do svých výstavních projektů velmi často spolu s diváky a návštěvníky výstavy zapojuje performery – včetně sebe samého –, a navozuje tak řízené či plánované situace související s daným projektem. Využívá principů ze světa firemních teambuildingů, coachingů, vizionářských projektů a jiných systémů či organizací, jež nabízejí recept na to, jak změnit svět, zlepšit náš život, zvýšit výkonnost a být úspěšný, a především získat nad věcmi kontrolu. Tyto postupy a strategie přebírá ve snaze dobrat se jejich archetypální podoby, s čímž pak souvisí také problematika vztahu člověka a okolního světa, přírody a krajiny. Jansa podvratným způsobem soustavně zpracovává pojmy jako je vizionářství, pokrok nebo revoluce. Sám to s nadhledem komentuje takto: „Přebíráme kontrolu nad volně vznikajícím. Budujeme krajinu, modifikujeme krajinu. Rotujeme planetu a udržujeme svět v chodu.“

Tato témata se v jeho práci začala objevovat již na pražské UMPRUM, kterou absolvoval pod vedením Federica Díaze a Davida Kořínka. Umělcovo působení v ateliéru Supermédií mělo jistě vliv i na jeho přístup a uvažování v kontextu současného umění a s ním souvisejících otázek po tom, jakou roli dnes umění může hrát, jaké místo zaujímá umělec ve společnosti a zda ji má možnost ovlivňovat či dokonce proměňovat. Jak již bylo naznačeno, Jakub Jansa na výše zmíněná témata pohlíží s odstupem a v jeho tvorbě se zračí nadhled a jistá dávka ironie a vtipu. Na první pohled však zřejmé nejsou, musíme je teprve nacházet a někdy si při tom nejsme tak docela jistí, pohybujeme-li se na poli reality či fikce, vážnosti nebo humoru, s čímž autor pracuje záměrně.

Jedna z prvních prací, ve které tuto znejišťující hru na ukrytou absurditu rozehrává, je Engstligenalp (2014). Jde o koncept utopického „krajinotvorného“ projektu, jehož cílem je uměle, za pomoci přesně popsaného zařízení, vytvořit jeskynní komplex na jedné ze švýcarských náhorních plošin. Matoucí je zde přesnost lokace jakož i instrukcí, jak toto zařízení sestrojit, ale na věrohodnosti tento koncept získává hlavně díky modernímu přístupu ke krajině – člověkem přetvořená „příroda“ přece již není nic neobvyklého. To, co zde autora zajímá, je především otázka pokroku, kdy se od pravěkých jeskynních maleb dostáváme až k vytváření „našich vlastních“ jeskyní a „naší vlastní přírody“, nad níž máme dohled.

Specifický druh humoru a sebe-ironii můžeme postřehnout na mnoha Jansových výstavách. Zajímavým způsobem je vkládá do performancí, ve kterých opět pracuje s principem hry a fikce. Ve svých situačních hrách režíruje aktéry, jež nerozeznáme od ostatních návštěvníků a kteří v rámci svých rolí navozují absurdní situace: jako když na vernisáži výstavy performeři schovaní mezi návštěvníky přesně opakovali umělcovy pohyby. Jinde se zase nenápadně vemlouvali do přízně diváků a na svých mobilních telefonech jim ukazovali autorova díla.

Jansovým možná nejvýraznějším projektem, kde se všechny zde zmíněné přístupy a tendence naakumulovaly, je Spiritual Fitness (2016), Jansova diplomová práce, jež byla představena jako tělocvičné studentské hnutí na UMPRUM. Jedná se o detailně propracovaný a promyšlený koncept prezentovaný a realizovaný skrze videa, performance, cvičební showroomy a další doprovodné akce. Důležité jsou zde také propagační materiály, kostýmy a veškerá vizuální stránka věci, které Jakub Jansa propůjčuje svoji tvář, a jako hlavní protagonista a „jestřáb“ se na nás dívá z až děsivě hyperrealistického plakátu. „Nyní přebírám úlohu mentora a fitness cvičitele, který nabízí metody unikátního sebe-rozvojového plánu, zasazeného do prostředí Uměleckoprůmyslové školy.“ Spiritual Fitness nám předkládá cvičební pomůcky a metody, jež nám napomohou změnit náš život, naplnit jej optimismem a zvýšit naše sebevědomí a sebekontrolu. Mystifikace se zde dostává až na samotnou mezní hranici a je docela dobře možné, že by se tento projekt ujal i v současné realitě, přičemž by si nic nezadal s obdobnými sebe-rozvojovými podniky, na které v každodenním životě narážíme.

V případě Spiritual Fitness tedy nejde o žádnou doslovnou kritiku, jako spíše o skrytý podvratný úmysl nastavit tvář naší až maniakální touze po sebezdokonalení a nadčlověčenství. Autor k tomu  výstižně uvádí: „Je to Fitness Hypnóza, maximální návykovka. Tohle je víra pro supermany a bývalé sušenky.“ Kromě prezentací diplomek na UMPRUM bylo možné tento projekt spatřit také v pražských Karlin Studios, na olomouckém PAFu (Přehlídka filmové animace a současného umění) nebo v Českém centru v New Yorku v rámci umělcem iniciované série výstav s názvem Name of the Project is Project Itself.

Jakub Jansa se mimo svou vlastní tvorbu věnuje také koncipování výstavních projektů u nás i v zahraničí. Často a rád spolupracuje s dalšími umělci, grafiky, kameramany nebo kurátory, s nimiž se podílí na vzniku svých i jiných autorských projektů, přičemž do jeho záběru patří i architektonická a grafická koncepce výstav. V této souvislosti lze zmínit například retrospektivní výstavu Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu (2013), na jejíž architektuře se podílel s Federicem Díazem, nebo výstavu Zpráva o knize 2015 v Letohrádku Hvězda připravenou společně s Petrem Babákem a Lukášem Kijonkou.

Autor anotace
Alžběta Cibulková

Publikováno
2017

Profesní životopis

2011–2016
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér Supermédií (vedoucí Federico Díaz, David Kořínek)

stáže, tvůrčí pobyty:
2015
Five Eleven, New York

2013
Watch Out, Engstligenalp, Basel

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
EngstligenAlp, StartUp, GHMP, Praha
Holding plastic bag containing my positions, Umakart, Brno
Holding plastic bag containing my positions II, Ukradená Galerie, Praha

2012
Nanovo, Galerie Kaluž, Ostrava
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
Better Ideas for Life, Karlin Studios, Praha
Teserakt, Galerie AMU, Praha
Better Ideas for Life 1, Ausstellungsraum Klingental, Basel
Name of the project is project itself, České centrum, New York
Ve snu to vypadalo jinak, Klementinum, Praha

2015
Jak nic nechtít, 4+4 dny v pohybu, Praha

2014
Koriandrový tunel, GHMP, Praha

2013
Vystřelený šrapnel uklidní pozorovatele, Czech China Cont., Beijing, China
Industrial Revolution, VP1, Ostrava
Watch Out, EngstligenAlp, Bern
Conductor, Praha
Enter 6, Galerie NTK, Praha
Model, Galerie R33, Praha

2012
UMPRUM 2012, DOX, Praha
P.J.S., Galerie NoD, Praha
Další realizace

Architektonická koncepce výstav:

Zpráva o knize, Letohrádek Hvězda, Praha, 2015 (spolu s Petrem Babákem a Lukášem Kijonkou)

Malich, Cosmic, Ludwig Museum, Koblenz, 2014 (spolu s Federicem Díazem)

Malich, Jízdárna Pražského hradu, 2013 (spolu s Federicem Díazem)

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

In a landscape, katalog k výstavě, 2016

Katalog PAF, 2016

Články, média, internet

Karel Stibral: V krajině, ve stroji, ekolist.cz, 2017 (online: http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/v-krajine-ve-stroji)

Veronika Ruppert: S Jakubem Jansou o hackování alfa samců a síle dotyku, ČRo Radio Wave, 2016 (online: http://m.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/spiritualni-fitness-s-jakubem-jansou-o-hackovani-alfa-samcu-a-sile-dotyku--1666598)

Jak si zahrát na Boha? Jakub Jansa programuje přírodu, Aktuálně.cz, 2014 (online: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/video-jak-si-zahrat-na-boha-jakub-jansa-programuje-prirodu/r~9cdd2b80a9fa11e38113002590604f2e/)

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv