O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jakub Matuška

Jméno
Jakub
Příjmení
Matuška
Jiná jména - pseudonymy
Masker
Narozen/a
1981
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://www.masker1.net
Klíčová slova
graffiti
kresba
malba
street art
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Málokterý umělec ve svých dílech spojuje tak protikladné momenty jako malíř a kreslíř, autor velkoformátových muralů, rozměrných pláten či trojrozměrných objektů a současně výrazná osobnost graffiti komunity, Jakub Matuška. Komické prvky se v jeho práci střídají s tragickými, dramatické napětí se uvolňuje v ezoterickém přechodu k transcendenci a obecné nabývá formy symbolu. Právě symbol je pro Matuškovu tvorbu příznačný. Snaha přemoci pomíjivost, zasadit do obrazu – ať již pouličního či závěsného – nadčasovou informaci a tu zároveň propojit s omezeným prostorem a časem lidského života, je zejména v jeho posledních obrazech dobře čitelná.

Hra s pomíjivostí představuje charakteristický moment street artu, který je s dočasností nucen počítat. Následné zachycení, resp. uchování piecu ve fotografii nepřesahuje dokumentační rovinu, stává se pouhou součástí stále ubývající paměti. I to může být jedním z důvodů, proč zásadní generace graffiti tvůrců – a zároveň studentů uměleckých škol – narozená na konci 70. a na počátku 80. let svou pozornost obrátila ke klasickým obrazovým médiím. Matuška alias Masker malováním na zeď nepohrdne ani v současnosti, jeho primární zájem však už bezesporu patří malbě a závěsnému obrazu.

Matuškovy tvůrčí začátky jsou přirozeně spjaty s jeho „pouličním působením“, se sídlištěm, break dance, nočními výlety, baseballem atd., stejně tak jako se studiem na střední grafické škole a navštěvováním kurzů figurální kresby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové současně s ostatními, dnes již známými jmény graffiti světa (Bior, Cakes, Romeo, Vladimir 518 aj.). Spojení svobody pieců a tagů s disciplínou studované kresby je nejen předznamenáním pozdějšího příklonu ke klasickému obrazu, ale také jasným ohniskem vzniku vlastního stylu, nezaměnitelného výrazu, jenž mimo jiné souvisí i s vyvinutím specifické malířské techniky.

Na začátku příběhu Masker píše a kreslí figury, aby toto písmo svým příklonem k obrazovému charakteru nakonec v podstatě převálcoval. Nelze tu opominout jeho příslušnost ke CAP crew, volnému uskupení writerů, jejichž piecy se staly minimalistickou odpovědí na rozvíjející se linii dokonalých „podpisů“. Podstatou vizuality CAP nebyl bombastický podpis na málo dostupném místě, ale kresba, tedy obraz v pravém slova smyslu. A právě kreslířské jádro je pro Maskera aka rodícího se Jakuba Matušku zásadní.

Jeho prostřednictvím cítíme sídliště, tep betonu a osamělosti, jsme součástí změti protichůdných emocí od zoufalství a agrese přes pokoru, bolest až k euforii. Podstatným znakem Matuškových obrazů je změť, již můžeme rozkrýt a rozebrat na jednotlivé, svébytné prvky, abychom pak opět došli k celistvému obrazu. Každá z jeho částí je obtěžkána významem, jako by právě bezobsažnost podpisu na zdi muselo vystřídat období eruptivního vyprávění. Prázdnotu vystřídalo obsedantní zaplňování „malého“ prostoru plátna. Otiskují se sem válečky z doby CAP, airbrush aka spray nebo kresebná linie art brut, ač vedená školenou rukou. Ne náhodou lze vypozorovat určité souznění s malbou Josefa Bolfa, minimálně s typem barevnosti a svébytnou estetikou krutosti, které mohou souviset s podobnými prožitky v dětství.

Ostatně právě specifická citlivost autorových pláten v divákovi na první pohled vyvolává spíše pocit tísně, posléze se mu však otevírá svět nespoutané imaginace, o níž bylo v Matuškově případě napsáno již mnohé. Vystopovat můžeme nejen mnohokrát zmíněného Hieronyma Bosche, gotický způsob obrazové narace nebo šablonovité figurální motivy ovlivněné Henri Mattisem, zahlédnout lze také Miróa, ale i narážky na Picassovo pojetí mnohopohledovosti, tj. právě snahu překročit první obrazový plán. V souvislosti s posledními plátny z let 2015–2016 je pak dokonce možné vzpomenout Dalího, který – ač s cynickým nadhledem – obrazy přímo zatěžkával mnohovýznamovostí.

A právě zde, ve snaze vyprávět nadčasový příběh, tedy mýtus, se u Jakuba Matušky setkáváme se symbolem. Jeho cesta od znaku (písma) k symbolu (charakteru) je přímá. V době, kdy symboly užívané ve výtvarném umění již nejsou pro většinovou populaci čitelné a kdy vyprávění mnohdy probíhá spíše na textové než na obrazové rovině, není snaha o zachycení univerzálního příběhu úplně jednoduchá. Matuška rád těží z mýtu, který zasazuje do současnosti. Hovoří o rovnováze a dokonalosti a k „nirváně“ se přibližuje pomocí práce s dříve zmíněnými dualitami: krutost nezobrazí bez něhy, štěstí bez zoufalství…

Baseballovou perfect game umí povýšit na prožitek posvátna, protože i tudy proudí dokonalost, a ta je „na dosah“. Nejjednodušší řešení leží před námi, složitost si vytváříme sami vlastní neochotou vidět a přijímat. Idealismus vysmívaný pro naivitu je pro Matušku přímou oslavou ideálu, morální veličiny, čehosi přesahujícího, co ovšem můžeme sdílet a zakoušet ještě „na Zemi“. Umí být naivní i ironický, krutý a zároveň romantický. Když líčí svůj prožitek transcendentní zkušeností, nemůže opominout zřetelnou souvislost s kvantovou fyzikou, s posledními teoriemi, které hovoří o čase nikoli v rovině začátku a konce, ale jako o stále existující přítomnosti. Takto Matuška líčí své vize – obrazy vidí ve vlnách a vrstvách: stále se prolínají a vrší na sebe.

A proč tedy symbol? Protože funguje jako klíč k pochopení toho, že vyšší může současně znamenat i nižší, že obecné je zároveň jednotlivé. Že to, co nás přesahuje, můžeme mít na dosah. Že jsme jak mikro, tak i makro, že jsme součástí velké, nekonečné vlnící se mapy. Jakub Matuška se pohybuje v prostoru čtvrté dimenze. Svou „věc“ pozoruje z mnoha úhlů a hledisek, významy kříží a zmnožuje, hledá rovnováhu v na první pohled nemožném vychýlení, v prostoru entropie.

Čtení mnohovrstevných a komplikovaných obrazů mohou usnadňovat kresebné skici, jež jsou zároveň jejich vlastní podstatou, jádrem. K častým motivům patří lebka, kterou autor rád zobrazuje zejména pro její ornamentální charakter a jistě i symbolické významy. Rozmanitým kladením jednotlivých motivů pak dosahuje obrazů nových, plátna je tedy třeba číst ve vrstvách, rozklíčovávat jednu plochu po druhé. V „Jen počkej zajíci!“ vlk a zajíc zakletí v ochmýřené nažce pampelišky vytvářejí portrét Vladimira Putina – který je protikladem tehdejšímu americkému prezidentu Obamovi, jehož tvář zase vznikla prolnutím s obličejem Angely Merkelové v odkazu na německého autora Vinnetoua, a tudíž na genocidu indiánů –, ve zkratce ukazují, kolik dimenzí přemýšlení se Matuška snaží jednomu plátnu vetknout. Častým průvodcem tu bývá zachmuřený chlapec, od dětských let až po pubertu, tj. pravděpodobně autor sám coby účastník – a nikoli pouze pozorovatel. Podobně nepřehlédnutelné a frekventované jsou také erotické motivy, které se zde zase vyskytují především pro jejich biomorfní kvality.

Jakub Matuška aka Masker si zvláštní postavení na české výtvarné scéně získal svým jednoznačně rozpoznatelným rukopisem, démonickou imaginací i schopností komiksové zkratky. Je stále na cestě, kterou však nevnímá jako lineární proces, ale spíše jako schopnost čtení mnohosti a rozmanitosti, jež jsou v jednom a tom samém momentě – obraze přítomny.

Autor anotace
Klára Voskovcová

Publikováno
2017

Profesní životopis

Studium:

2003–2009
Malba II, Ateliér Vladimíra Skrepla, Akademie výtvarných umění

1999–2003
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 

Stáže, tvůrčí pobyty:

2008
Residenční pobyt v The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York, USA 

2007
Residenční pobyt v Middlesex University, Londýn, Velká Británie

Ocenění:

2011
Cena 333, Národní galerie a Skupiny ČEZ, cena pro mladé umělce do 33 let, Praha

2010
Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého

2008
Cena diváků, Names Fest, Praha 
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
CAP crew

Výstavy

Samostatné výstavy
2017
Energická postava vytvořená ve Photoshopu, Galerie Dukan, Lipsko

2015
Rudý gentleman odchází po vodě a Ďábel nosí pádla, DSC Gallery, Praha

2014
Opening June 21, Galerie Dukan, Paříž

2013
Dovolte mi, abych vám řekl, proč mi otéká hlava, DSC Gallery, Praha

2012
Strom rostoucí mu z ucha, Red Gallery, Londýn
Strom rostoucí mu z ucha, DSC Gallery, Praha

2011
Moje maličkost, GAVU, Cheb

2010
Jestli něco v životě potřebuješ, kup si to, galerie Jelení, Praha

2009
Masker, Kabinett, Zlín

2008
NUNUNU-NEW YORK, Karlín Studios, Praha
Kresby, KO salon, Praha
Simulant, AM 180 gallery, Praha

2007
Kamuky na Kamuky, Bodhy gallery Brick Lane, Londýn

2006
Fax you (společně s Martinem Fischerem) – autorská kniha kreseb tištěných na faxovém papíře, limitovaná edice 100 ks, Trafo galerie, Praha
Ať už máme cokoli pracujeme s tím, Gallery Nábřeží, Praha

2005
Tohle je Klára, Tereza už dostala padáka a Petra, které říkáme Pída, etc. galerie, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
RƎVƎRSƎ, DSC Gallery, Praha

2015
ET CETERA - exhibition of contemporary Czech artists, MAXXI Museum, Itálie

2014
Paper obsessed + 2, DSC Gallery, Praha

2013
ET CETERA, Italian Cultural Institute in Praha

2012
Městem posedlí, Městská knihovna – Galerie hlavního města Prahy

2011
NG 333 - Cena Národní galerie pro umělce do 33 let, Praha

2010
Cena Jindřicha Chalupeckého, DOX, Praha
Metropolis, DOX, Praha
Trouble with Love, Dvorak Sec Contemporary, Praha
EXPO 2010, Šanghaj, Čína
Bastropilis 5. patro Galleri Bastropilis M. S. Bastian / Isabelle L. (CH), Martin Gerboc (SK)
Věříme v krizi, Klášterní kostel Sv. Antonína Paduánského, Sokolov

2009
Contemporary drawing, Kasárne Kulturpark, Košice / 2. patro gallery Praha / Labor gallery, Budapešť
Naproti tomu, Chemistry gallery, Praha
Věříme v krizi, Trafo gallery, Praha
Absolventi AVU, NG, Praha / Muzeum hudby, Polička
Cena kritiků a teoretiků, Galerie kritiků, Praha

2008
Tina B- The Praha contemporary Art Festival, Praha
Names – the first international festival of street art and graffiti, Praha

2007
Laktace, Gallery Nábřeží, Praha
Street art, Komunikační prostor Školská 28, Praha
Subkultura Mystic skate cup (World Cup Skateboarding), Praha
Praha Biennale 3

2006
Tina B - represented by video in section "Huge and digital", Praha
Není to tak, jak by to mohlo být, hostem Davida Böhma a Jiřího Franty, Galerie NOD, Praha
Subkultura (s Martinem Fischerem), Mystic skate cup (World Cup Skateboarding), Praha
Ateliér Malba II, Galerie NOD, Praha
Comics exhibition, Galerie NOD, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze

Je zastupován galerií DSC.
Další realizace

2012
Foyer v Beta building BB Centre, Praha
Interiér bistra Santinka, Praha
Interiér restaurace Brasileiro, Praha

2011
Mural, Základní škola Cheb
Interiér restaurace Hospoda, New York, USA

2008
Interiér očnín optiky Žilka, Praha 
Stropní malba v knihovně, Zámek Třebešice, FUTURA Project 

2006
In Graffiti We Trust, kniha Martiny Overstreet (společně s Pastou), Mladá Fronta

2005
Nástěnná malba, restaurace 1320 v ZOO, Liberec 

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Výstava v galerii DSC ukazuje, kam došli zakladatelé českého street artu Pasta nebo Vladimir 518, Hospodářské noviny, Naďa Klevisová, 29. 7. 2016, archiv.ihned.cz/c1-65383120-reverse-vystava-dsc-gallery-epos-vladimir-518-masker-pasta-dokoupil

 

Z ulice do galerie: Jakub Matuška je jedním z nejoriginálnějších malířů své generace, Hospodářské noviny, Naďa Klevisová, 30. 10. 2015, archiv.ihned.cz/c1-64802510-z-ulice-do-galerie-jakub-matuska-je-jednim-z-nejoriginalnejsich-maliru-sve-generace

 

Malíř, který si říká Masker, spojil svoje obrazy se záběry z baseballu, iDNES.cz, 21. 10. 2015, kultura.zpravy.idnes.cz/jakub-matuska-masker-vystava-djj-/vytvarne-umeni.aspx

 

Jakub Matuška aka Masker vystavuje nové malby a kresby, Blesk, %CTK, 14. 10. 2015, www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/349166/jakub-matuska-aka-masker-vystavuje-nove-malby-a-kresby.html

 

Český výtvarník Masker vystavuje v Paříži. Snažím se malovat rychleji, říká, Hospodářské noviny, Dak, 25. 6. 2014, art.ihned.cz/umeni/c1-62410580-masker-galerie-dukan

 

Kam se posunulo české umění od revoluce? Italové v Praze vystavují Maskera i Týce, Hospodářské noviny, Pavel Vokatý, 20. 9. 2013, art.ihned.cz/umeni/c1-60821370-et-cetera-italsky-kulturni-institut-masker-tyc-nepras

 

Finalista Chalupeckého ceny Masker vzal svoji sprejerskou minulost do galerie, Hospodářské noviny, Magdalena Čechlovská, 9. 3. 2012, art.ihned.cz/umeni/c1-54990840-masker-micha-sprejerskou-minulost-se-salonnim-umenim

 

Nejistá půda pod nohama, Artalk, Pavlína Doubravová, 5. 3. 2012, artalk.cz/2012/03/05/nejista-puda-pod-nohama/        

Jakub Matuška alias Masker tvrdí: Chybí mi tady přátelská atmosféra, Kateřina Farná, Právo, Novinky, 25. 10. 2012, www.novinky.cz/kultura/281777-jakub-matuska-alias-masker-tvrdi-chybi-mi-tady-pratelska-atmosfera.html

 

Cenu 333 získal Jakub Matuška alias Masker, ČTK, 16. 12. 2011, www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/cenu-333-ziskal-jakub-matuska-alias-masker_220273.html

 

Cenu 333 pro mladé výtvarníky dostal představitel street artu Masker, Idnes.CZ, 16. 12. 2011, kultura.zpravy.idnes.cz/cenu-333-pro-mlade-vytvarniky-dostal-predstavitel-street-artu-masker-1gm-/vytvarne-umeni.aspx

 

www.galeriejeleni.cz/vystavy/2010/jakub-matuska-aka-masker-kdyby-si-v-zivote-nekdy-neco-potreboval-tak-si-to-kup/

 

Jakub Matuška, Art and Antiques, Kateřina Tučková, leden 2008, www.artcasopis.cz/clanky/jakub-matuska

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv